Rozmaite struktury

14. ARCHITEKTURA I NATURA GĘSTOŚCI
[NOTA: Niektóre kwestie będą powtórzone w tej sekcji, w celu dalszych wyjaśnień.]

I. HARMONICZNA STRUKTURA WYMIARÓW

RA: Wszystkie oktawy waszych gęstości byłyby wyraźnie widzialne, gdyby nie to, że te od czwartej do siódmej wybrały bycie niewidzialnymi. (K1, 133) [Nota: Pierwsze dwie gęstości to życie pierwiastkowo-mineralne (1.) i roślinno-zwierzęce (2.)]

A. POCHODZENIE WSZYSTKICH GĘSTOŚCI

RA: Pierwszą znaną rzeczą w stworzeniu jest nieskończoność. Nieskończoność jest Stworzeniem... Nieskończoność stała się świadoma. To był następny krok... (Wtedy)

Świadomość doprowadziła do skupienia się nieskończoności w nieskończoną energię.

Nazwaliście ją przy pomocy różnych wibracyjnych zestawień dźwiękowych, najbardziej elementarnym w waszych uszach istnieniem: „Logosem” lub „Miłością”. (K1,129)

[Nota: Możemy teraz zdefiniować naukowymi metodami tę energię, do której Ra później odnosi się jako do „inteligentnej energii”. Fizycy odkryli wielo-wymiarową „energię punktu zerowego”, która istnieje poza zasięgiem materii fizycznej, jaką teraz rozumiemy. Ra tłumaczy nam, że gęstość czy poziom wibracyjny energii punktu zerowego jest najważniejszym czynnikiem w zrozumieniu struktury wymiarów.]

RA: Następnym krokiem ciągle w splocie przestrzeni/czasu w waszej iluzji, jest osiąganie jej rozwoju, jak to możecie postrzegać w waszej iluzji... Energia przechodzi od inteligentnej nieskończoności, z pierwszego powodu, w wypływ losowej siły twórczej,

tworzy to wtedy wzorce, które pojawiają się w formie podobnej do hologramu jako cała kreacja, niezależnie od tego, jaki kierunek, czy energia są badane. (K1, 129)

[Nota: Jest to również fundamentalna zasada fraktali; a mianowicie samopodobieństwo na wszystkich poziomach. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Convergence III .]

RA: Następnie te wzorce energii zaczynają uporządkowywać swoje własne miejscowe, jak to nazwiemy, rytmy i pola energii, tworząc w ten sposób wymiary i wszechświaty. (K1, 130)

B. DEFINICJA „GĘSTOŚCI”: PODOBNA DO WIBRACJI DŹWIĘKU I ŚWIATŁA

RA: Termin gęstość jest, jak wy to mówicie, matematyczny.

Najbliższą analogią jest porównanie z muzyką, zgodnie z którym po siedmiu nutach na waszej zachodniej skali, jeżeli zechcecie, ósma nuta rozpoczyna nową oktawę.

Wewnątrz waszej wielkiej oktawy doświadczenia, którą z wami dzielimy, istnieje siedem oktaw czy gęstości. Wewnątrz każdej oktawy znajduje się siedem pod-oktaw. Wewnątrz każdej pod-oktawy, istnieje siedem pod-pod-oktaw. Wewnątrz każdej pod-pod-oktawy, siedem pod-pod-pod-oktaw i tak dalej w nieskończoność. (K1, 157-158)

[Nota: Nawet mimo tego, że ten materiał pojawił się parę lat przed szeroko rozpowszechnioną wiedzą o teorii chaosu i fraktalach, to co Ra opisuje, jest dokładnie harmonicznym wszechświatem bazującym na fraktalach.]

RA: Natura wibracji jest taka, iż może być postrzegana jako posiadająca matematyczną precyzję czy dokładne takty. Te takty mogą być postrzegane jako posiadające granice. Wewnątrz każdej granicy istnieją nieskończone takty wibracji lub koloru. Jednakże, gdy ktoś zbliża się do granicy, musi uczynić wysiłek, by tę granicę przekroczyć.

Te kolory są najprostszym sposobem wyrażenia granicznych podziałów waszej gęstości.

Istnieje także analogia czasu/przestrzeni, która może być postrzegana jako sam kolor w zmodyfikowanym aspekcie. (K2, 42)

[Nota: W serii Convergence Wilcock wyjaśnia, w jaki sposób geometria jest trzecim głównym komponentem tej Oktawy wymiarowej wibracji inteligentnej energii – Ra także to omawia.]

C. ENERGIA TWORZĄCA SPIRALĘ (ŚWIATŁO) FORMUJE GĘSTOŚCI

RA: W środowisku planetarnym wszystko zaczyna się w tym, co nazwalibyście chaosem, energią nie ukierunkowana i przypadkową w swojej nieskończoności. Powoli, w waszych terminach rozumienia, formuje się tam skupienie samo-świadomości...

Światło przybywa, by formować ciemność, zgodnie z wzorami i wibracyjnymi rytmami współ-Stwórcy, tworząc w ten sposób pewien typ doświadczenia.

To rozpoczyna się w pierwszej gęstości, która jest gęstością świadomości, życie minerałów i wody na tej planecie uczy się świadomości istnienia od ognia i wiatru. To jest pierwsza gęstość.

PYTAJĄCY: W jaki sposób ta pierwsza gęstość rozwija się do większej świadomości?

RA: Energia tworząca spiralę, co jest właściwością tego, co nazywacie światłem, przechodzi w prostoliniową spiralę, dając w ten sposób spiralom nieuchronny wektor w górę, do pełniejszego istnienia w odniesieniu do inteligentnej nieskończoności. (K1, 123)

PYTAJACY: W jaki sposób, gdy Ziemia była w drugiej gęstości, znajdujące się na niej istoty drugiej gęstości zostały tak obdarzone (świadomością trzeciej gęstości?)

RA: Nastąpił... prosty nakład trzeciej gęstości (czyli wzrost świadomości), którym jest linia tworzącego spiralę światła wzywająca zniekształcenie w górę od gęstości do gęstości. (K1, 135)

RA: Energie układały się we wzory o zwiększonej inteligencji do czasu, gdy indywidualizacja różnych energii emanujących z twórczej zasady inteligentnej nieskończoności stała się taką, by mogły być współ-Stwórcami. W ten sposób powstała tak zwana fizyczna materia.

Koncepcja światła jest pomocna w uchwyceniu tego wielkiego skoku myśli, ponieważ to wibracyjne zniekształcenie nieskończoności jest częścią składową tego, co jest znane jako materia, światło inteligentne i pełne energii...

To światło miłości zostało tak stworzone, by posiadać... pewne cechy, pośród których jest nieskończona całość paradoksalnie nakreślona przez linię prostą (skręcającą się w spiralę), jak byście to nazwali. Ten paradoks jest odpowiedzialny za kształt różnorodnych u istot fizycznych iluzji, które nazywacie systemami słonecznymi, galaktykami i planetami obracającymi się i dążącymi do (formy) soczewki (kształt dysku.) (K1, 130)

[Nota: Ra mówi nam tutaj, że światło formuje całą materię i gdy zostanie wyemitowane, porusza się w prostoliniowej spirali we wszystkich kierunkach. To naturalnie uformowałoby kuliste pole, jak to jest wytłumaczone poniżej. Jakkolwiek te odkrycia nie zostały jeszcze ujawnione w czasie, gdy ten materiał był przekazywany, to teraz naukowcy potwierdzili, że nasza galaktyka musi być otoczona przez sferę „ciemnej materii”. (Zobacz: Convergence III)

D. ENERGIA PRZYJMUJĄCA FORMĘ SPIRALI PORUSZA SIĘ NA ZEWNĄTRZ W KSZTAŁCIE KULI

PYTAJĄCY: Koncepcja tego procesu, którą w tej chwili posiadam, powstała zarówno na podstawie tego, co mi powiedziałeś, jak i na podstawie materiału Deweya Larsona związanego z fizyką tego procesu i wynika z niej, że

inteligentna nieskończoność rozprzestrzenia się na zewnątrz ze wszystkich miejsc wszędzie. Rozprzestrzenia się na zewnątrz jednolicie jak powierzchnia bańki lub balonu... Rozprzestrzenia się na zewnątrz z tym, co jest nazywane jednostką prędkości lub prędkością światła...

RA: Ta koncepcja jest błędna, jak każda koncepcja jednej nieskończonej inteligencji. Ta koncepcja jest prawdziwa w kontekście jednego szczególnego Logosu, czy Miłości, czy skupienia tego Stwórcy, które wybrało Swoje, jak to ujmiemy, prawa naturalne i drogi, by je wyrażać matematycznie i w inny sposób. (K2, 10-11)

[Nota: Wydaje się teraz, że powściągliwość Ra w wyrażeniu pełnej i pozytywnej odpowiedzi na to pytanie jest przynajmniej częściowo spowodowana faktem, iż prędkość światła jest różna w każdej gęstości, gdyż jest innym przejawem częstotliwości.]

E. ENERGIE TWORZĄCE SPIRALĘ ŚWIATŁA W ROZPRZESTRZENIAJĄCEJ SIĘ KULI FORMUJĄ SPECYFICZNE GEOMETRIE DLA KAŻDEGO WYMIARU

[Nota: Znowu jest to obszar, w którym potrzebne były dalsze badania, by wyjaśnić kosmologiczny wzór który przedstawił Ra. Jak to jest wyjaśnione w Convergence, badania takie jak dra Hansa Jenny udowodniły, że bazujące na kuli Platoniczne Sześcienne Geometrie Brył wynurzają się z wnętrza wibracyjnego fluidu, ich krawędzie czy wierzchołki są uformowane przez widzialne, tworzące spirale linie. Jednym z przykładów tego jest to, co poniżej:

[brak_obrazu]

To, co widzimy w wibracjach fluidu, zawiera prawdę także dla wibracji gęstości. A zatem każda gęstość ma specyficzną geometrię. Starożytna Indyjska kosmologia wedyjska jasno określiła te geometrie dla każdej gęstości, najprawdopodobniej (zaczerpnęła je) z pochodzącego z Atlantydy dziedzictwa nauk Ra.]

[brak obrazu]

[Nota: To, co nam przekazał Ra jest jasnym opisem tych form energii, reprezentujących wymiary, pojawiających się na Ziemi jak i wewnątrz ludzkiego ciała energetycznego. Ra ukazuje nam, że znaczenie tych form energii leży w fakcie, iż ta energia nieustannie płynie do nich i wypływa z nich, szczególnie na ich rogach czy punktach wierzchołkowych, o których Ra często mówi „splot” („nexi”).]

RA: Wyobraź sobie, jeśli chcesz, wiele pól siłowych Ziemi tworzących geometrycznie precyzyjną sieć. Energie wpływają do Ziemskich planów, jakbyście je nazwali, z określonych magnetycznie punktów. Z powodu zwiększających się zniekształceń form myślowych rozumienia Prawa Jedynego, sama planeta jako taka była postrzegana jako posiadająca potencjał dla braku równowagi. Równoważące struktury piramidalne (zbudowane przez Konfederację) były naładowane kryształami, które przyciągały właściwą równowagę z

DOPŁYWÓW SIŁ ENERGII (PRZECHODZĄCYCH) W RÓŻNORODNE GEOMETRYCZNE CENTRA ELEKTROMAGNETYCZNEJ ENERGII, KTÓRA OTACZA I KSZTAŁTUJE PLANETARNĄ KULĘ.

[Nota: Gdy Globalna Sieć jest właściwie zaznaczona, jak na mapie Beckers-Hagena przedstawionej w rozdziale 18 Convergence II, można wtedy łatwo zobaczyć, w jaki sposób Sieć kształtuje nasze planetarne masy lądu. I oczywiście, położenia starożytnych piramid dokładnie pasują do tych wierzchołków i linii sieci.]

RA: Pozostał jedynie cień dopływu (energii do Wielkiej Piramidy), z powodu przesunięcia się punktów dopływu, co z kolei jest spowodowane przesunięciem się (zmianą biegunów) elektromagnetycznego pola waszej planety... (K1, 81-82)

RA: Miłość tworząca światło, stająca się miłością/światłem, wpływa do planetarnej sfery zgodnie z elektromagnetyczną siecią punktów lub wejściem splotu (nexi).

Te dopływy są wtedy dostępne dla jednostki, która, tak jak planeta, jest siecią elektromagnetycznych pól energii z punktami lub wejściami splotu (nexi). (K1,144)

RA: Brama do inteligentnej nieskończoności może być jedynie otwarta, gdy zrozumienie dopływów inteligentnej nieskończoności jest otwarte dla uzdrowiciela. Są to tak zwane Prawa Naturalne waszego lokalnego kontinuum czasu/przestrzeni i jego sieci elektromagnetycznych źródeł lub splotów (nexi) dopływów energii. (K1, 164)

RA: Czwarta gęstość jest wibracyjnym spektrum. Wasze kontinuum czasu/przestrzeni skręciło spiralnie w tę wibrację waszą kulę planetarną i to, co my byśmy nazwali waszą galaktyką, a co wy nazywacie gwiazdą. To spowoduje, że sama planetarna kula ponownie elektromagnetycznie ułoży swoje wiry odbioru dopływu sił kosmicznych (inteligentnej energii), przejawiających się jako wibracyjne sieci tak, by Ziemia w ten sposób została namagnetyzowana jako czwarta gęstość, jak wy byście to nazwali. (K1, 160)

RA: ZGADZA SIĘ, ŻE ISTNIEJE KORELACJA POMIĘDZY POLEM ENERGII ISTOTY O WASZEJ NATURZE I CIAŁAMI PLANETARNYMI, GDYŻ CAŁA SUBSTANCJA JEST ZBUDOWANA PRZEZ ZASOBY (ŚRODKI) DYNAMICZNEGO NAPIĘCIA POLA MAGNETYCZNEGO.

LINIE SIŁ W OBU TYCH PRZYPADKACH MOGĄ BYĆ POSTRZEGANE JAKO PODOBNE DO FALUJĄCYCH RAZEM SPIRAL SPLECIONYCH W WARKOCZ WŁOSÓW.

W TEN SPOSÓB POZYTYWNY I NEGATYWNY WIATR I WSPÓLNE FALOWANIE FORMUJE GEOMETRYCZNY ZWIĄZEK W POLACH ENERGETYCZNYCH OBU POSTAW (OSÓB), JAK BYŚCIE TO NAZWALI: KOMPLEKSU UMYSŁ/CIAŁO/DUCH I PLANETY.

(K2, 124)

RA: Wtedy (pozytywni) adepci stają się żywymi kanałami dla miłości i światła, i są w stanie przekazywać to promieniowanie bezpośrednio do planetarnej sieci splotu (nexi) energii. (K2, 131)

F. WIBRACYJNA/GĘSTOŚCIOWA ZMIANA

PYTAJĄCY: Mówiąc o gwałtownej zmianie, która wystąpiła w fizycznym nośniku z drugiej gęstości (małpy) do trzeciej gęstości (ludzie) powiedziałeś, że to nastąpiło w przybliżonym czasie półtora generacji. Stracono owłosienie ciała i nastąpiły zmiany strukturalne.

Znam założenia fizyki Deweya B. Larsona, który twierdzi, że wszystko jest ruchem lub wibracją. Czy mam rację zakładając, że podstawowa wibracja, która jest przyczyną zmian świata fizycznego, tworząc w ten sposób różne ustawienia parametrów, jak to ujmę, tworzy w tym krótkim okresie czasu pomiędzy zmianami gęstości możliwość (powstania) istoty nowego typu? Czy tak?

RA: Tak. (K1, 184)

II. 1. GĘSTOŚĆ = OGIEŃ, POWIETRZE, ZIEMIA I WODA

A. 1. GĘSTOŚĆ NIE JEST ŚWIADOMA I NA POCZĄTKU JEST BEZKSZTAŁTNA

PYTANIE: Gdy pierwsza gęstość jest uformowana, obejmuje ogień, powietrze, ziemię i wodę. W pewnym punkcie następuje tam pierwszy ruch życia w kierunku świadomości. Czy mógłbyś to opisać?

RA: Pierwsza gęstość, inaczej gęstość czerwonego promienia, mimo przyciągania w kierunku wzrostu nie ma jeszcze odpowiedniej wibracji dla powstania warunków prowadzących do rozniecenia świadomości. (K2, 87)

B. WIATR I OGIEŃ NADAJĄ FORMĘ ZIEMI I WODZIE

PYTANIE: Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób w 1. gęstości wiatr i ogień uczą ziemię i wodę? (K4, 32)

RA: Powietrze i ogień, z tego co jest bezkształtne, dosłownie oświetlają i formują bezkształtność, gdyż ziemia i woda w bezczasowym stanie były nieuformowane. Kiedy aktywne zasady ognia i powietrza wieją i żarliwie płoną wokół tego, co kształtuje to, co nadejdzie, woda uczy się stawać morzem, jeziorem i rzeką, a ziemia uczy się być ukształtowaną, obie stwarzają możliwość dla żywotnego życia.. (K4, 32)

III. 2. GĘSTOŚĆ = ZWIERRZĘTA, ROŚLINY I MINERAŁY

A. PYTANIE : JAK DŁUGO NA TEJ PLANECIE TRWAŁA 2. GĘSTOŚĆ?

RA: To wasza najdłuższa gęstość. Trwała w przybliżeniu 4.6 miliarda lat.

PYTANIE: Koniec 3. gęstości Ra zbiegał się z początkiem 2. gęstości na tej planecie. Czy tak?

RA: Jest to w przybliżeniu prawdziwe.

PYTANIE: Czy Wenus w tym czasie stała się planetą 4. gęstości?

RA: Tak.

B. JAKIE TYPY ISTOT 2. GĘSTOŚCI MOGĄ PRZEKSZTAŁCIĆ SIĘ W 3. GĘSTOŚĆ?

PYTANIE: Przypuszczam, że indywidualna istota z 2. gęstości jest gotowa do przejścia w 3. gęstość. Czy ta istota 2. gęstości byłaby zwierzęciem?

RA: Istnieją 3 typy istot 2. gęstości, które osiągnęły ducha (tj. 3. gęstość):

1. Najbardziej powszechne są zwierzęta.

2. Drugimi co do powszechności są drzewa.

3. Trzecimi są minerały. Okazjonalnie pewne miejsce staje się naenergetyzowane ku indywidualności poprzez miłość, którą daje i otrzymuje w związku z istotą 3. gęstości. To jest najmniej powszechne przejście. (K4, 177)

C. PYTANIE: W JAKI SPOSÓB ISTOTY 2. GĘSTOŚCI OSIĄGNĘŁY DUCHA?

RA: Istoty nie osiągają ducha. Stają się one świadome inteligentnej energii wewnątrz każdej cząstki, komórki, czy atomu ich istnienia.

Samoświadomość pochodzi z wnętrza, nawet katalizator pewnych doświadczeń. Istnieje tam nieunikniony pociąg ku ostatecznej realizacji siebie. (K1, 177)

D. DLACZEGO LOGOS WYBRAŁ DWUNOŻNE WYPROSTOWANE FORMY DO EWOLUOWANIA W 3. GĘSTOŚĆ?

RA: Nie jesteśmy całkowicie pewni, dlaczego nasz logos, i kilka sąsiadujących, wybrał dwunożne, wyprostowane formy małp 2. gęstości, by obdarzyć je wyższą świadomością. Naszym przypuszczeniem było, że nasz logos był zainteresowany dalszym intensyfikowaniem procesu zasłaniania, poprzez spowodowanie, iż prawie pewnym stało się pierwszeństwo mowy nad telepatią. Zdolności do tworzenia narzędzi, występujące u form małp, umożliwiały prawdopodobieństwo ponownego odkrycia mocy umysłu. (K4, 138)

E. ISTOTY 3. GĘSTOŚCI MOGĄ WPROWADZIĆ SWOJE ZWIERZĘTA W SAMOŚWIADOMOŚĆ

RA: W podobny sposób do tego, jak nakładacie ubranie, istoty 3. gęstości obdarzają lub odziewają pewne istoty z 2. gęstości w samoświadomość. To występuje często, gdy posiadacie zwierzęta. Było to także czynione poprzez różne inne sposoby inwestytury (przekazywania). Dotyczy to wielu tak zwanych praktyk religijnych, które personifikują i wysyłają miłość do różnych zwykłych bytów 2. gęstości w ich formie grupowej. (K1, 134)

Rozwój samoświadomości występuje także bez takiego nadania, gdyż biegnąca w górę linia spiralnego światła zawsze wzywa kogoś do poruszania się w górę z jednej gęstości w następną, wyższą gęstość - ale gdy nie ma nadania, trwa to dłużej. (K1, 135)

F. FORMY MYŚLOWE

RA: Istoty o formie myślowej żywią się strachem...

Niektóre istnieją na planie astralnym. Inne czekają wewnątrz powierzchni Ziemi. Mamy wrażenie, że ten typ informacji nie jest ważny.

IV. PRZEGLĄD OD3. DO 7. GĘSTOŚCI

RA: Istota 3. gęstości posiada potencjał dla całkowitej samoświadomości, a przez to ma potencjał dla minimalnej aktywacji wszystkich centrów energii. 4., 5. i 6. gęstość są tymi, które oczyszczają i uszlachetniają wyższe centra energii. 7. gęstość jest gęstością dopełnienia i skierowania się ku bezczasowości i wieczności. (K2, 89)

RA: INTENSYWNOŚĆ 4. GĘSTOŚCI JEST TAKA, JAK TA, KTÓRA USZLACHETNIA GRUBO CIOSANĄ RZEŹBĘ. JEDNAKŻE W 3. GĘSTOŚCI STATUA JEST KSZTAŁTOWANA W OGNIU.

Jest to ten typ intensywności, który nie jest własnością 4., 5., 6. czy 7. gęstości. (K4, 20)

RA: W 4. i 5. gęstości pozytywna polarność funkcjonuje bez jakiejkolwiek potrzeby negatywnej polarności i vice versa. Jest wartym zauważenia fakt, iż w wysiłkach, by przechylić na swą stronę wybór polarności przez istoty 3. gęstości, rozwija się w tej gęstości interakcja między dwoma polarnościami. W 6. gęstości, gęstości jedności, te dwie ścieżki muszą się nawzajem w sobie zawrzeć. Nie jest to trudne dla pozytywnej polarności, która wysyła miłość/światło do wszystkich innych jaźni. Dla istot spolaryzowanych ku służbie sobie jest to tak trudne, iż w pewnym momencie negatywna polarność musi zostać porzucona. (K4, 31)

V. ISTOTY PLANÓW ZEWNĘTRZNYCH 3. GĘSTOŚCI = ISTOTY LUDZKIE

[Nota Wilcocka: Tutaj Dr Childers pierwotnie włączył wieloryby i delfiny jako będące istotami 3. gęstości, ale ta idea nie została potwierdzona w żadnej wypowiedzi Ra. Z wypowiedzi znajdującej się wyżej wynika, iż cała nasza galaktyka wybrała „wyprostowaną dwunożną formę z przeciwstawnymi kciukami” jako wehikuł do użytku całej świadomości 3. gęstości.]

A. JAKI JEST CEL 3. GĘSTOŚCI?

RA: Celem inkarnacji w 3. gęstości jest przyswojenie sobie ścieżek miłości. (K4, 67)

B. JAK DŁUGO TRWA 3. GĘSTOŚĆ?

PYTANIE: Mówiąc obrazowo, 3. gęstość w porównaniu jej trwania w czasie z innymi jest mrugnięciem oka, pstryknięciem palcami. Dlaczego jest tak krótka w porównaniu z 1. i 2. gęstością?

RA: 3. gęstość jest wyborem. Przygotowanie do wyboru musi obejmować położenie fundamentów, ustawienie iluzji i życiowych możliwości tego, co może być uczynione duchowo żywotnym. Przypomnienie gęstości ciągle uszlachetnia wybór. Wybór, jak to określiliście, jest pracą trwającą moment, ale stanowi oś, wokół której obraca się stworzenie. (K4, 13-14)

RA: Wiemy o kreacjach, u których 3. gęstość jest dłuższa, by umożliwić odmienne doświadczenie Stwórcy. To stworzenie jest poniekąd bardziej skondensowane przez jego Logos, niż to wybrały inne logosy. Postrzegamy to stworzenie jako będące żywotnym. (K4, 14)

C. CO JEST WYMAGANE, BY BYĆ W 3. GĘSTOŚCI?

PYTANIE: Co jest konieczne, by być w 3. gęstości?

RA: Jest jedna konieczność dla (bycia) w 3. gęstości, mianowicie samoświadomość lub przytomność. Ciało musi być zdolne do abstrakcyjnych myśli. Podstawową koniecznością jest kombinacja racjonalnego i intuicyjnego myślenia. (K1, 174)

D. 3. GĘSTOŚĆ MA WIĘCEJ KATALIZATORÓW

RA: Rozważ istotę 2. gęstości, na przykład drzewo. Jest ono samowystarczalne. Rozważ istotę 3. gęstości. Osłabienie jej fizycznego wehikułu, czyli ciała, było zaprojektowane, aby zniekształcić istoty w kierunku predyspozycji do tego, by miały ze sobą do czynienia. W ten sposób mogą się rozpocząć lekcje zbliżające do poznania miłości.

Najszybszą drogą uczenia się jest nawiązywanie kontaktów z innymi. Jest to zdecydowanie lepszy katalizator, niż kontaktowanie się tylko ze sobą. Radzenie sobie ze sobą, bez innych, przypomina życie bez luster. Wtedy istota nie może widzieć owoców swojego istnienia. (K1, 180)

E. ZMIANY W ŚWIADOMOŚCI W 3. GĘSTOŚCI SĄ WIĘKSZE NIŻ W 4. CZY 5.

RA: W 4. i 5. gęstości jest bardzo mało pracy do zrobienia w świadomości, w porównaniu do pracy wykonywanej w 3. gęstości. (K2, 119)

VI. 3. GĘSTOŚĆ PLANY WEWNĘTRZNE = ASTRALNE I DEWICZNE PLANY

A. ASTRALNE I DEWICZNE PLANY

PYTANIE: Więc jak wiele mamy teraz poziomów w 3. gęstości?

RA: 3. gęstość ma nieskończoną liczbę poziomów. [Nota: W innym miejscu Ra wyjaśnia że istnieją nieskończone oktawy wewnątrz oktaw na każdym z poziomów gęstości.]

PYTANIE: Czytałem, że istnieje 7 planów astralnych i 7 poziomów dewicznych. Czy tak?

RA: Mówisz o pewnych szerszych rozróżnieniach poziomów w waszych planach wewnętrznych. To prawda. (K1, 168)

PYTANIE: Kto zamieszkuje plany astralne i dewiczne? (K1, 168)

RA: Na planach astralnych wyróżnia się istoty od form myślowych w niższych krańcach po oświecone istoty, które poświęciły się nauczaniu i uczeniu się na wyższych planach astralnych. Na planach dewicznych są ci, bliżsi jeszcze pierwotnym zniekształceniom światła/miłości. Poza tymi planami są inni. Niewidzialne lub wewnętrzne plany 3 gęstości są zamieszkiwane przez tych, którzy nie mają kompleksów cielesnych takich, jak wasze, oni nie skupiają ciała chemicznego wokół kompleksów duch/umysł. Na wyższych poziomach pragnienie, by przekazywać wiedzę z powrotem na dół do planów zewnętrznych istnienia, staje się mniej zależne od intensywnego nauczania/uczenia, które następuje na tych poziomach.

B. KSIĘGA URANTII

PYTANIE: Kto przekazał Księgę Urantii?

RA: Została ona przekazana przez szereg nieinkarnujących istot z waszych własnych ziemskich planów, tak zwanych planów wewnętrznych. Ten materiał nie został przekazany przez Radę. (K1, 141)

C. W JAKI SPOSÓB DZIAŁA REINKARNACJA?

RA: Iluzja jest tworzona ze światła, lub bardziej właściwie a mniej zrozumiale, z miłości/światła. Jest ono w różnych stopniach intensywności. Kompleks ducha istoty porusza się wzdłuż (spiralnej) linii światła, do czasu, aż światło wzrośnie do silnego blasku, wtedy istota zatrzymuje się. Istota może ledwie dotknąć 3. gęstości lub może być bardzo blisko zakończenia doświadczenia 3. gęstości.

RA: Niektórzy inkarnują się automatycznie, to znaczy bez jakiejkolwiek przytomnej samoświadomości procesu duchowej ewolucji. Są oni pod Strażnikami, istotami, które możecie nazwać anielskimi. (K2, 121)

RA: Gdy istota staje się świadoma mechanizmu duchowej ewolucji, zaplanuje i ustali te istoty i lekcje konieczne do maksymalnego wzrostu i ekspresji polarności w doświadczeniu inkarnacyjnym, zanim nastąpi zapomnienie.

Jedyną wadą tego jest to, iż niektóre istoty będą usiłowały nauczyć się zbyt wiele podczas doświadczenia inkarnacyjnego, tak że intensywność katalizatora wprowadzi w istocie nieład i nie będzie on użyty maksymalnie, jak to zamierzono. (K1, 122)

D. W JAKI SPOSÓB REINKARNACJE SĄ PRZYDZIELANE DO CIAŁ FIZYCZNYCH?

RA: Istoty pragnące uzyskać krytycznie potrzebne doświadczenia, aby stać się gotowymi do zbioru, inkarnują się z pierwszeństwem nad tymi, którzy będą, z dużym prawdopodobieństwem/możliwością, potrzebowali powtórnego doświadczenia tej gęstości. (K1, 169)

E. CZY MOŻEMY WYBRAĆ NASZYCH RODZICÓW?

PYTANIE: Gdy inkarnacja przestaje być automatyczna, czy wtedy istota może decydować, kiedy potrzebuje się inkarnować dla korzyści swej własnej nauki? Czy istota wybiera swoich rodziców? (K1, 194)

RA: Tak.

PYTANIE: Jaki procent istot, inkarnujących się w tym czasie, dokonuje własnych wyborów?

RA: Około 54%. (K1, 194)

F. CZY MOŻEMY ROZWINĄĆ SIĘ BARDZIEJ W 3. GĘSTOŚCI, NIŻ POMIĘDZY INKARNACJAMI?

RA: Tak. (K1, 113)

G. BARDZIEJ OSOBISTA POMOC JEST DOSTĘPNA Z PLANÓW WEWNĘTRZNYCH

Jim McCarty: ”Osobiści przewodnicy i nauczyciele z planów wewnętrznych naszej planety mają znacznie większą swobodę działania w oferowaniu osobistej informacji. Zwróćcie się do nich po wskazania co do waszego zdrowia czy w innych specyficznych kwestiach. Zwróćcie się do wewnętrznych źródeł z pytaniami, które wykraczają poza czas i przestrzeń. Jeżeli będzie to miało mniejsze znaczenie za 10.000 lat niż ma teraz, to prawdopodobnie nie jest to pytanie uniwersalne.” (K5, 30)

VII. WEHIKUŁ FIZYCZNY JEST KONIECZNY DLA ROZWOJU W KAŻDEJ GĘSTOŚCI POZA 8.

PYTANIE: Czy ciało fizyczne było urządzeniem zaprojektowanym, by przyspieszać ewolucję umysłu?

RA: Może bardziej właściwym jest stwierdzić, iż fizyczny wehikuł żółtego promienia jest koniecznością, bez której kompleks umysł/ciało/duch nie może dążyć do ewolucji w żadnym tempie. Istnienie kompleksu umysł/ciało/duch jest niezależne od jakiegokolwiek wehikułu fizycznego. Jednakże, aby ewoluować, zmieniać się, uczyć i przejawiać Stwórcę, wehikuł fizyczny właściwy dla każdej gęstości jest konieczny.

Twoje pytanie sugerowało, iż fizyczne wehikuły przyspieszyły rozwój. Bardziej dokładnym stwierdzeniem jest, iż umożliwiają one rozwój. (K5, 183)

VIII. 4. GĘSTOŚĆ DLA TYCH O POZYTYWNEJ ORIENTACJI

A. CO DECYDUJE O TYM, CZY OSIĄGNIESZ 4. GĘSTOŚĆ?

RA: Koniecznością dla osiągnięcia 4. gęstości jest zdolność do używania, witania i radowania się pewną konkretną intensywnością białego światła Jedynego Nieskończonego Stwórcy. (K4, 71)

RA: Jest to funkcją intensywności fioletowego promienia jednostki. (K2. 103)

B. JAKA JEST 4. GĘSTOŚĆ?

RA: Nie ma właściwych słów. Możemy jedynie powiedzieć, czym nie jest, a w przybliżeniu, czym jest. Poza 4. gęstością nasza zdolność do opisywania gęstości staje się coraz bardziej ograniczona, aż brakuje nam słów. (K4, 71)

1. Używa ciała typu dwunożnego, które ma znacznie bardziej zagęszczoną świadomość i jest bardziej pełne życia. Nie używa waszych ciężkich chemicznych wehikułów, czy ciała. (K1, 157)

2. 4. gęstość nie używa słów, chyba że taki jest wybór. Istota jest świadoma myśli i wibracji innych.

3. Jest to plan współczucia i zrozumienia smutków 3. gęstości.

4. Jest to plan dążący w kierunku mądrości lub światła.

5. Jest to plan, na którym różnice indywidualne są wyrażane, pomimo że są one automatycznie harmonizowane przez grupowy konsensus. (K1, 157)

6. Nie ma tam żadnej dysharmonii wewnątrz siebie, czy wewnątrz innych ludzi. Powodowanie dysharmonii w jakikolwiek sposób nie mieści się w ramach prawdopodobieństwa. (K1, 157)

7. Gdy pojawia się choroba, łatwo ją wyleczyć. (K1, 157)

RA: 4. gęstość jest gęstością ujawnionych informacji. Jaźnie nie są ukryte przed sobą, czy przed innymi. Te braki równowagi czy zniekształcenia, które mają destruktywną naturę, ukazują się na bardziej oczywiste sposoby, ciało działa jak mechaniczne źródło samo-odkrywania [Przypomnij sobie, że ACIM nazywa ciała narzędziem uczącym dla umysłu]. Choroby, takie jak rak, są bardzo podatne na samoleczenie, gdy mechanizm negatywnego wpływu został już uchwycony przez jednostkę. (K2, 82)

RA: 4. gęstość obfituje we współczucie. To współczucie jest szaleństwem, jeśli patrzy się na nie oczami mądrości. Jest to zbawieniem 3. gęstości, ale tworzy złe dopasowanie w całkowitej równowadze istoty. (K2, 95)

C. KONIECZNOŚĆ SPOŻYWANIA JEDZENIA UCZY CIERPLIWOŚCI

PYTANIE: Czy wehikuł fizyczny jest podobny do tego w 3. gęstości? (K2, 103)

RA: Elementy chemiczne nie są takie same. Jednakże wygląd jest podobny.

PYTANIE: Czy jest konieczne spożywanie jedzenia?

RA: Tak. (K2, 103)

PYTANIE: Czy to znaczy, że pewien rodzaj społecznych katalizatorów, takich jak praca, by dostać jedzenie, jest aktywny w 4. gęstości?

RA: Nie. Istota 4. gęstości pragnie służyć i przygotowanie pokarmów jest niezwykle łatwe, w związku ze zwiększoną komunikacją pomiędzy istotą a żywym pokarmem. Dlatego też, praca potrzebna do uzyskania pokarmu nie jest znaczącym katalizatorem. Ale jest w to zaangażowany katalizator. Jest nim konieczność jedzenia pokarmów. Jedzenie pokarmów nie jest uznawane za ważne przez istoty 4. gęstości i dlatego pomaga w nauczaniu cierpliwości. (K2, 104)

PYTANIE: W jaki sposób ten fakt uczy cierpliwości?

RA: Zaprzestanie służby innym na okres potrzebny do spożycia jedzenia, to przywołanie cierpliwości. (K2, 104)

D. KOMPLEKS SPOŁECZNEJ PAMIĘCI JEST FENOMENEM 4. GĘSTOŚCI. (K2, 72)

RA: Praca wykonywana w pozytywnej 4. gęstości jest taką pracą, poprzez którą pozytywny kompleks społecznej pamięci, który poprzez powolne stadia zintegrował się harmonicznie, posuwa się dalej, by służyć tym o mniej pozytywnej orientacji, szukających jego pomocy. Są osiągane coraz większe intensywności zrozumienia czy współczucia. Ta intensywność rozwija się do czasu, gdy może zostać powitana właściwa intensywność światła. To jest żniwo 4. gęstości. (K2, 119)

PYTANIE: Na jakim stadium planeta osiąga pamięć społeczną?

RA: Gdy cała grupa jej istot posiada jedną orientację lub kierunek poszukiwania. Wtedy pamięć grupowa niedostępna dla jednostek w korzeniach drzewa umysłu, staje się znana społecznemu kompleksowi, tworząc w ten sposób kompleks pamięci społecznej. (K1, 119)

RA: Gdy grupa umysłów/ciał/duchów staje się zdolna do formowania kompleksu pamięci społecznej, wszystkie doświadczenia każdej istoty są dostępne dla całości kompleksu. (K2, 111)

E. CZY ISTOTA 4. GĘSTOŚCI JEST ZWYKLE DLA NAS NIEWIDZIALNA?

RA: 4. gęstość poprzez wybór pozostaje niewidzialna dla 3. gęstości. Bycie widzialną jest możliwe dla 4. gęstości. Jednakże istota 4. gęstości musi się koncentrować na raczej trudnym wibracyjnym wzorcu czy kompleksie – który jest 3. gęstością, jakiej doświadczacie. (K1, 126)

F. POSIADA KONCEPCJĘ CHRONIENIA KOCHANYCH (PRZEZ NIĄ) INNYCH JAŹNI

RA: Impuls, by ochraniać kochane inne jaźnie, jest tym, który trwa poprzez 4. gęstość, gęstość obfitującą we współczucie. (K2, 48)

G. DŁUGOŚĆ ŻYCIA I CYKLU

RA: Typowy czas (trwania) jednej inkarnacji lub „czas życia” w harmonicznej 4. gęstości wynosi w przybliżeniu 90 000 waszych lat w według waszej miary czasu. (K2, 102)

PYTANIE: Jak długi jest cykl doświadczenia w 4. gęstości, wyrażony w naszych latach?

RA: Cykl trwa w przybliżeniu 30 milionów waszych lat, jeśli istoty nie są zdolne do bycia zebranymi wcześniej. (K2, 103)

[Nota: Przypomnijcie sobie, że cykl dla 3. gęstości wynosi 75 tysięcy lat.]

IX. 4. GĘSTOŚĆ DLA TYCH O NEGATYWNEJ ORIENTACJI.

PYTANIE: Czy mógłbyś dać mi pewne wyobrażenie o warunkach, jakie panują w 4. gęstości na planecie negatywnej, czyli oddanej służbie sobie?

RA: Warunki planetarne negatywu 4. gęstości zawierają ciągłe sojusze (ustawiania) i ponowne sojusze (przestawienia) istot w wysiłkach, by formować dominujące wzory połączonej energii. Wczesna 4. gęstość jest gęstością intensywnej walki. Kompleks pamięci społecznej rozpoczyna się wtedy, gdy nastał moment wśród wszystkich walczących, w którym przekonali się, iż każdy jest na właściwym miejscu w strukturze siły (władzy), gdy porządek władzy został ustanowiony. Występujące w 4. gęstości efekty telepatii i przeźroczystości myśli są zawsze używane dla korzyści tych na szczycie struktury władzy. (K2, 73-74)

RA: W 4. gęstości metody używane w walce są raczej broniami mentalnymi, a nie przejawionymi. (K3, 123)

X. 5. GĘSTOŚĆ

A. 5. GĘSTOŚĆ JEST GĘSTOŚCIĄ MĄDROŚCI.

PYTANIE: Przejście do 5. gęstości jest funkcją fioletowego promienia całego kompleksu pamięci. Czy tak?

RA: Jest to prawda, chociaż w 5. gęstości istoty mogą wybrać naukę jako kompleks pamięci społecznej lub kompleks umysł/ciało/duch. Gęstość mądrości jest niezwykle nieskrępowaną gęstością, jednakże lekcje współczucia prowadzące do mądrości koniecznie muszą się wiązać z innymi jaźniami. (K2, 103)

B. PRAWO JEDYNEGO JEST AKCEPTOWANE ŚWIADOMIE

RA: 5. gęstość jest niezwykle biała w wibracji. (K2, 50)

PYTANIE: W jakim punkcie w gęstościach, bycie świadomym Prawa Jedynego jest konieczne dla istoty, aby się rozwijać?

RA: Żniwo 5. gęstości składa się z tych, którzy akceptują honor i obowiązek Prawa Jedynego. (K1,157)

C. JEST KONSUMOWANA AMBROZJA, ALE NIE JEST TO KATALIZATOR

PYTANIE: Przypuszczam, że w 5. gęstości spożywanie pokarmów nie jest konieczne. Czy tak?

RA: Nie. W każdym razie wehikuł potrzebuje jedzenia, które może być przygotowane myślą – nektar czy ambrozja lub bulion ze światła o złoto białej barwie. (K2, 104)

PYTANIE: Czy karmienie ciała uczy, tj. czy jest katalizatorem uczenia się?

RA: W 5. gęstości dzielenie się tym bulionem jest wygodą dla tych zebranych razem jako umysł, w ten sposób stają się oni jednym w świetle i mądrości podczas łączenia serc i rąk w aktywności fizycznej. Staje się to raczej pociechą, aniżeli katalizatorem dla uczenia się. (K2, 105)

D. WYGLĄD FIZYCZNY

PYTANIE: Czy niektórzy z nich wyglądają tak jak my? Czy uchodzili by za ludzi z Ziemi?

RA: Tak. Ci o takiej naturze występują najczęściej w 5. gęstości. (K3, 22)

PYTANIE: Zakładam, że taka sama odpowiedź odnosiła by się do grupy Oriona. Czy tak?

RA: Tak. (K3, 22)

RA: W 5. gęstości przejawianie się kompleksu fizycznego jest coraz bardziej pod kontrolą kompleksu świadomego umysłu. Dlatego też istota może rozwiać jedną manifestację i stworzyć inną. (K4, 136)

F. ŚWIATŁO JEST NARZĘDZIEM

RA: W piątej gęstości światło jest jak widzialne narzędzie, tak jak pismo twojego długopisu. (K3, 131) (Nota: Zobacz temat #55: Praca ze Światłem)

IX. RA JEST 6. GĘSTOŚCIĄ

RA: 6. gęstość ma złotą jakość. Ta złota jakość jest związana z łączeniem się w mądrości współczucia poznanego w 4. gęstości. (K2, 50)

RA: Jestem 6. gęstością z silnym poszukiwaniem w kierunku 7. gęstości. Żniwo dla nas będzie za (w przybliżeniu) tylko 2.5 miliona waszych lat i jest naszym pragnieniem bycie przygotowanym do zbioru, gdy zbliży się on do naszego kontinuum czasu/przestrzeni. (K1, 138)

PYTANIE: I przygotowujecie się do tego żniwa poprzez służbę?

RA: Tak. (K1, 131)

PYTANIE: Czy mógłbyś opisać techniki używane przez Ra podczas poszukiwania w kierunku służby?

RA: Wiele jest tracone podczas przekazu koncepcji z gęstości do gęstości i omówienie 6. jest nieuchronnie znacznie zniekształcone. Jednakże spróbujemy odpowiedzieć. Poszukujemy Stwórcy na poziomie dzielonego doświadczenia, jesteście zdolni do wiedzy o nim. My nie otaczamy się światłem, a raczej staliśmy się nim. Nasze rozumienie jest takie, że: nie ma innego materiału niż światło. Nasze techniki są nieskończenie subtelną kontynuacją równoważącego procesu, którego zaczynacie teraz doświadczać.

Poszukujemy bez polarności. Dlatego nie używamy żadnej siły z zewnątrz, ale nasze poszukiwanie stało się zintegrowane, gdy staliśmy się miłością/światłem i światłem/miłością. Poszukujemy równowagi pomiędzy miłością a mądrością, która pozwala nam na coraz lepsze rozumienie doświadczenia bycia informowanym, iż możemy zbliżyć się coraz bardziej do jedności z Jedynym Stwórcą, której tak radośnie poszukujemy. (K3, 98)

XII. 7. GĘSTOŚĆ

RA: Istota 7. gęstości, istota kompletna, Stwórca, który zna Siebie, gromadzi masę, (tj. masę duchową) i jednoczy się ponownie w Jedynego Stwórcę (przypuszczalnie, gdy wchodzi w 8. gęstość). (K2, 75)

RA: Są części 7. gęstości, które mimo tego, że zostały nam opisane przez naszych nauczycieli, pozostają tajemnicze. Doświadczyliśmy dużej części dostępnych oczyszczających katalizatorów tej oktawy i nasi nauczyciele pracowali z nami bardzo troskliwie, byśmy mogli być jednym ze wszystkim, na wypadek, gdy nasz ewentualny powrót do wielkiej całości zostanie ukończony. (K4, 58)

XIII. NAJWYŻSZĄ GĘSTOŚCIĄ JEST 8. GĘSTOŚĆ

PYTANIE: Prawo Jedynego jest naprawdę uniwersalne w tworzeniu rozwoju w kierunku 8. gęstości. Czy tak?

RA: Tak. Są nieskończone formy, nieskończone rozumienia, ale rozwój jest jeden. (K1, 156)

RA: Od 8. gęstości inteligentna nieskończoność jest przeniesiona w inteligentną energię. (K1, 141)

XIV. NASTĘPNA OKTAWA ZACZYNA SIĘ PRZY ZAKOŃCZENIU 8. GĘSTOŚCI

RA: 8. gęstość funkcjonuje także jako początkowa gęstość lub 1-sza gęstość następnej oktawy gęstości.

PYTANIE: Czy to znaczy, że istnieje nieskończona liczba oktaw gęstości?

RA: Nie możemy mówić w potwierdzonej wiedzy o wszystkich kreacjach. Wiemy jedynie, że są nieskończone. Zakładamy nieskończoną liczbę oktaw. Jednakże zostało nam zasugerowane przez naszych nauczycieli, iż istnieje osłonięta tajemnicą jedność kreacji, w której cała świadomość cyklicznie jednoczy się i znowu rozpoczyna. Rozumiemy, że ma to cykliczną naturę. (K2, 15)

[Nota: Jest możliwym, iż odnosi się to do makro-galaktyki uformowanej przez wszystkie galaktyki we wszechświecie jako całości i jej zachowania w terminach ekspansji i możliwego ponownego kurczenia się.]

XV. KRONIKA AKASZY

RA: Inteligentna nieskończoność od 8. gęstości jest przeniesiona w inteligentną energię. Edgar Cayce używał tej bramy, by badać teraźniejszość, która nie jest kontinuum, jakiego teraz doświadczacie, a potencjalnym kompleksem społecznej pamięci waszej planety - który nazywacie „Kroniką Akaszy” lub „Salą Kronik”. (K1, 141)

XIV. PRZESTRZEŃ/CZAS DZIAŁA W WEWNĘTRZNYM PLANIE 3. GĘSTOŚCI

(NOTA: Przypuszczalnie jest to to, co nazywamy planem astralnym)

A. INKARNACJA PRZENOSI CIĘ Z PRZESTRZENI/CZASU DO CZASU/PRZESTRZENI

RA: Proces inkarnacyjny pociąga za sobą bycie inkarnowanym z przestrzeni/czasu w czas/przestrzeń. (K3, 145)

B. W PRZESTRZENI/CZASIE „OBRAZ” JEST ZBUDOWANY Z WYDARZEŃ (DZIEJĄCYCH SIĘ) W RÓŻNYCH CZASACH.

PYTANIE: Gdy istota przechodzi przez proces śmierci w 3. gęstości to znajdzie się w przestrzeni/czasie. Czy mógłbyś to opisać?

RA: W czasie/przestrzeni, przestrzenne położenie różnych obiektów materialnych, wszystkiego, co pojawia się w polu widzenia w tej samej chwili czasu, tworzy namacalną strukturę dla iluzji przestrzeni. W przestrzeni/czasie zmiany (tj. postrzegane różnice?) spoczywają na „barkach” tego, co nazywacie czasem. Ta właściwość czyni istoty i doświadczenia nieuchwytnymi w sensie relatywnym.

C. W PRZESTRZENI/CZASIE CZĄSTECZKI PORUSZAJĄ SIĘ SZYBCIEJ NIŻ ŚWIATŁO

W waszej strukturze każda cząstka, czy rdzeń wibracji porusza się z prędkością, która zbliża się do tego, co nazywacie prędkością światła, z kierunku prędkości nadświetlnych (większych niż światło).

D. W PRZESTRZENI/CZASIE WSZYSTKO MOŻE BYĆ PONOWNIE PRZEJRZANE I WYBACZONE

W tych metafizycznych planach istnieją wielkie ilości tego, co nazywacie czasem, który jest (tam) używany, by przeglądać i ponownie rewidować lekcje i nauki z wcześniejszej inkarnacji w czasie/przestrzeni. Niezwykła płynność tych rejonów umożliwia penetrowanie wielu rzeczy, które muszą być wchłonięte, nim zakończy się uzdrawianie istoty. Każda istota jest ulokowana w nieco nieruchomym stanie w przestrzeni-podobnie do tego jak wy jesteście ulokowani w czasie/przestrzeni w trochę nieruchomym stanie w czasie (tzn. to nie jest tak, że czas jest niezmienny w czasie/przestrzeni, ale raczej my nie mamy kontroli nad upływem czasu, np. poprzez sprawianie, by stanął, biegł szybciej, czy wolniej). Będą tam pewni pomocnicy, którzy pomagają w procesie uzdrawiania. Proces obejmuje widzenie doświadczeń w porcji, w stosunku do tła całkowitego doświadczenia istoty, wybaczenie sobie wszystkich błędnych kroków jako odniesienie się do pominiętych drogowskazów podczas inkarnacji i ostatecznie ostrożne oszacowanie następnych niezbędnych do nauczenia się rzeczy. Jest to całkowicie czynione przez Wyższą Jaźń, do czasu, aż istota stanie się świadoma, w czasie/przestrzeni, procesu i środków duchowej ewolucji i gdy to nastąpi, istota świadomie weźmie udział we wszystkich decyzjach. (K3, 157)

RA: W czasie/przestrzeni nie jest możliwym determinowanie kursu wydarzeń poza inkarnację, można jedynie wyrównać obecne braki równowagi.

Z drugiej strony w przestrzeni/czasie jest niemożliwym poprawianie jakichkolwiek niezrównoważonych działań, a raczej postrzeganie braków równowagi i wybaczanie w ten sposób jaźni za to, co jest.

ZALETĄ PRZESTRZENI/CZASU JEST PŁYNNOŚĆ PRZEGLĄDU. ZALETĄ CZASU/PRZESTRZENI JEST TO, ŻE PRACA W CIEMNOŚCI Z MALEŃKĄ ŚWIECZKĄ MOŻE SKORYGOWAĆ BRAKI RÓWNOWAGI. (K3, 158)

E. PRZESTRZEŃ/CZAS MA SWOJĄ WŁASNĄ STRUKTURĘ I PRAWA

RA: Przestrzeń/czas nie jest bardziej jednolita, niż czas/przestrzeń. Jest jak kompleksowy i kompletny system iluzji, tańców i wzorów, tak jak czas/przestrzeń oraz posiada strukturalny system tego, co możecie nazwać prawami naturalnymi. (K3, 152)

F. KAŻDA PLANETA Z ISTOTAMI 3. GĘSTOŚCI MA ODPOWIADAJĄCĄ JEJ PRZESTRZEŃ/CZAS

PYTANIE: Czy procesy, o których mówimy, są procesami, które występują na wielu planetach w naszej Galaktyce Drogi Mlecznej, czy też występują one na wszystkich planetach lub może jest to jakiś (ich) procent?

RA: Te procesy występują na wszystkich planetach, które zrodziły takie pod-logosy, jak wasz własny. (K3, 158)

G. WSZYSTKIE CZASY SĄ JEDNOCZESNE W PRZESTRZENI/CZASIE

RA: W przestrzeni/czasie, w której jest dokładnie tyle waszej jaźni, co w czasie/przestrzeni, wszystkie czasy są jednoczesne, dokładnie tak, jak w waszej geografii funkcjonują wasze miasta i wsie, ruchliwe i żywe z istotami, które wszystkie na raz zajmują się swoimi sprawami. Tak właśnie jest z jaźnią w przestrzeni/czasie. (K3, 151)

[Nota: Należy pamiętać, że Ra wskazuje na to, iż każdy wymiar posiada komponent czasu/przestrzeni i przestrzeni/czasu.]

15. GALAKTYKI

DEFINICJE: 1. Logos – twórca poziomu galaktycznego; twórca wszystkich gwiazd w poszczególnej galaktyce. Określa naturalne prawa fizyki w tej galaktyce, ustanawia swą własną „osobowość” głęboko osadzonych w umyśle archetypów i formy dla świadomości do wyrażenia samego siebie, jak forma fizyczna: szablon dla wszelkiej ewolucji w tej i sąsiadujących galaktykach.

2. Sub-Logos = istota, której ciałem fizycznym jest gwiazda = stwórca poziomu planetarnego; stwórca wszystkich planet w poszczególnym systemie słonecznym.

I. KAŻDA GALAKTYKA JEST STWORZONA PRZEZ ODRĘBNEGO LOGOSA

RA: Logos może stworzyć to, co nazywacie systemem gwiezdnym albo logos może stworzyć miliardy Systemów gwiezdnych (tj. galaktykę). Jest wiele różnych istot logosowych, czy kreacji. (K2, 13)

PYTANIE: Jak wiele kreacji zostało stworzonych przez tego samego logosa, który stworzył tę planetę?

RA: Ten Logos planetarny jest silny. Logos wytwarza około 250 miliardów waszych systemów gwiezdnych w swej kreacji. (K2, 13)

PYTANIE: Wierzę, że niektóre planety rozwijają się całkiem szybko w planety wyższej gęstości i że są pewne, które robią to dłużej. Czy możesz przekazać jakąś ideę o tym rozwoju?

RA: Ten szczególny Logos waszej głównej galaktyki użył dużej części materiału połączonego ze Sobą, by odwzorować istotę-przylądek z Kreatora. W ten sposób jest wiele z waszych systemów galaktycznych, które nie mają postępu, wspomnianego przez ciebie, ale spoczywają (zamieszkują) duchowo jako część Logosu.

Co do tych istot (tj. planet), w których zamieszkuje świadomość, jest tam rozmaitość okresów czasu potrzebnych, by osiągnąć wyższe gęstości świadomości. (K2, 24)

II. PRZESTRZEŃ BLISKO CENTRUM GALAKTYKI JEST W BARDZIEJ ZAAWANSOWANEJ FAZIE

PYTANIE: To znaczy, że gwiazdy w pobliżu centrum galaktyki nie mają planet?

RA: To nie jest poprawne. Logos rozprowadził Samego Siebie wszędzie w waszym systemie galaktycznym. Jednakże

kontinua czasu/przestrzeni pewnych bardziej centralnych Systemów słonecznych są daleko bardziej rozwinięte. (K2, 29)

PYTANIE: Czy mógłbyś powiedzieć, że jest większa duchowa gęstość czy jakość w centrum tej galaktyki?

RA: Duchowa gęstość czy masa tych bliskich centrum galaktyki spiral jest spowodowana przekształcającymi się stanami bezczasowości, w ciągu których kule planetarne mogą połączyć się. (K2, 29)

III. NIEKTÓRE GALAKTYKI MAJĄ WIĘKSZY PROCENT NEGATYWNYCH ŻNIW

RA: Był Logos z większym procentem negatywnych żniw. Jest Logos, który zaoferował neutralne środowisko zamiast tego, które polaryzuje. Ten Logos wybrał, by tak nie robić, lecz w zamian bardziej pozwolić miłości i światłu Nieskończonego Stwórcy być zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie dostrzeganymi i dostępnymi dla tych poddających się Jego opiece w eksperymentowaniu. (K4, 141)

IV. W NASZEJ GALAKTYCE KOMUNIKACJA Z WYŻSZYMI SFERAMI (TAKIMI JAK Z RA) JEST DOZWOLONA

PYTANIE: Czy były ustanowione przez Logos inne plany dla ewolucji Jego ścieżki przez gęstości?

RA: Więcej; to jest, przenikalność (przepuszczalność) gęstości, tak aby mogła zachodzić komunikacja od gęstości do gęstości. (K4, 141)

V. LOGOS (STWÓRCA GALAKTYKI) ROZDZIELA SIEBIE W INNYCH ZINDYWIDUALIZOWANYCH STWÓRCÓW

PYTANIE: Ponieważ mamy wiele zindywidualizowanych porcji świadomości w naszej galaktyce, czy zatem Logos ponownie podzielił się w więcej indywidualizacji świadomości, by stworzyć te świadomości? (K2, 14)

RA: To jest poprawne. Wydawałoby się, że jeśli jeden Logos stwarza drogi inteligentnej energii dla dużego systemu, to nie ma konieczności różnicowania dalszych sub-Logosów. Jednakże, w (pewnych) granicach, to jest dokładny opis. (K2, 14)

VI. INTERAKCJE RA Z INNYMI GALAKTYKAMI

PYTANIE: Obecnie znajdujemy się w Galaktyce Mleczna Droga (składającej się) z jakichś mniej więcej 200 miliardów gwiazd, a wiemy o milionach i milionach tych dużych galaktyk rozciągniętych poprzez coś, co nazywamy przestrzenią.

W stosunku do wiedzy Ra, czy mogę przyjąć, że liczba tych galaktyk jest nieskończona? (K4, 59)

RA: To się dokładnie zgadza i jest znaczącym punktem.

PYTANIE: Istotą (tego) punktu jest to, że mamy jedność. Czy to się zgadza?

RA: Jesteś spostrzegawczy.

PYTANIE: Zatem jakiej części tych galaktyk Ra jest świadom? Czy Ra doświadczył świadomości w wielu innych galaktykach? (K4, 59)

RA: Nie.

PYTANIE: Czy Ra doświadczyło lub czy Ra posiada wiedzę o jakiejś z tych innych galaktyk? Czy Ra podróżowało, w takiej czy innej formie, do którejś z tych galaktyk? (K4, 59)

RA: OTWARLIŚMY NASZE SERCA W PROMIENIOWANIU MIŁOŚCIĄ DO CAŁEGO STWORZENIA. W PRZYBLIŻENIU 90% KREACJI JEST NA JAKIMŚ POZIOMIE ŚWIADOMA TEGO PRZESYŁU I ZDOLNA DO ODPOWIEDZI. WSZYSTKIE Z NIESKOŃCZONYCH LOGOSÓW SĄ

JEDNYM

W ŚWIADOMOŚCI MIŁOŚCI.

To jest ten typ kontaktu, który nas bardziej zadawala niż podróżowanie. (K4, 59)

VII. RA WSPARŁO RÓŻNE SUB-LOGOSY (SYSTEMY GWIEZDNE) W GALAKTYCE

PYTANIE: Jakie są granice dla podróży Ra w rozumieniu bezpośredniego doświadczania czy oglądania aktywności różnych miejsc? Odbywają się one tylko w tej galaktyce, a jeśli tak, w jak dużej jej części?

RA: Chociaż moglibyśmy przemieszczać się dowolnie przez kreacje wewnątrz tego logosu, tzn. tzw. Galaktykę Drogę Mleczną, przemieszczaliśmy się tam, gdzie nas wezwano do służenia; te miejsca mają charakter lokalny i odnoszą się do Alfa Centauri, planet waszego systemu gwiezdnego, Cefeusza i Zeta Reticuli. Do tych sub-logosów przybyliśmy, zostawszy przywołanymi. (K4, 59-60)

PYTANIE: Te wezwania były z 3. gęstości, czy również jakieś z innej gęstości? (K4, 63)

RA: Ogólnie, z innych gęstości. W przypadku waszego Słońca, 3. gęstość jest gęstością wezwania.

PYTANIE: Zatem Ra nie przemieszczał się kiedykolwiek do jakiejś z innych głównych galaktyk. Czy tak?

RA: Właśnie tak. (K4, 60)

VIII. WIEDZA RA O INNYCH GALAKTYKACH

PYTANIE: Czy Ra posiada wiedzę o jakiejś innej większej galaktyce czy o czyjejś świadomości w tej galaktyce?

RA: Są wśród naszego kompleksu pamięci społecznej tacy, którzy zostali Wędrowcami w innych dużych galaktykach. Tak oto mamy wiedzę o innych głównych galaktykach, dla każdego, kogo kompleks umysł/ciało/duch został skrystalizowany, wszechświat jest jednym miejscem i nie ma przeszkody (granic, barier) do podróżowania. (K4, 60)

PYTANIE: Czy Ra jest obeznany z umysłem archetypicznym, inaczej ze strukturą bazową umysłu, jakiegoś innego logosu, który nie jest tym samym, jak ten, którego doświadczamy? (K4, 139)

RA: JEST JAKAŚ CZĘŚĆ RA, KTÓRA SŁUŻYŁA JAKO ODLEGLI WĘDROWCY TYM Z INNYCH LOGOSÓW. TO DOŚWIADCZENIE BYŁO TAKIM, KTÓRE OSZAŁAMIA ZDOLNOŚCI INTELEKTUALNE I INTUICYJNE. (K4, 139)

IX. WSZYSTKIE NIESKOŃCZONE ILOŚCI GALAKTYK SĄ Z TEJ OKTAWY

PYTANIE: Wszystkie z tych galaktyk, te wszystkie ilości galaktyk, których stajemy się świadomi poprzez nasze teleskopy, są one wszystkie z tej samej Oktawy. Czy tak? (K4, 60)

RA; Właśnie tak.

16. PLANETY W NASZEJ GALAKTYCE

I. JAK WIELE JEST ZAMIESZKANYCH?

PYTANIE: Jak wiele planet w naszej galaktyce jest zamieszkanych? (K1, 154)

RA: W przybliżeniu 1/5 ze wszystkich planetarnych bytów zawiera świadomość jednej lub więcej gęstości. (NOTA: RA stwierdza, że 1/5 z planet ma na sobie istoty tej lub innej gęstości.)

PYTANIE: Czy są to procesy, o których tu mówimy jako o procesach zdarzających się na wielu planetach w naszej Galaktyce Mlecznej Drodze, czy one dzieją się na wszystkich planetach, czy na jakimś procencie? (K3, 158)

RA: Te procesy zdarzają się na wszystkich planetach, które urodziły sub-logosy (dokładniej, sub-sub-logosy), takich jak wasza. Ilość zamieszkanych planet wynosi w przybliżeniu 10%. (K3, 158)

PYTANIE: Jaki procent gwiazd posiada systemy planetarne?

RA: W przybliżeniu 32% gwiazd posiada planety takie, jakimi je znacie, podczas gdy inne 6% posiada jakiś rodzaj zgrupowanego materiału, który może być zamieszkany w pewnych gęstościach. (K3, 158)

II. JAK WIELU WYGLĄDA TAK, JAK MY?

PYTANIE: Jeśli przeniósłbyś istotę 3. gęstości z jakiejś innej planety na tę planetę, jaki procent z tych wszystkich, które zgodnie z wiedzą Ra wyglądałyby wystarczająco podobnie do istot z Ziemi, mógłby poruszać się niezauważony w tłumie? (K4, 136)

RA: Może 5 procent.

PYTANIE: Jaki procent byłby wystarczająco podobny do nas, że przyjęlibyśmy, że oni są ludzcy, chociaż byliby trochę odmienni? (K4, 137)

RA: Może 13 do 15. procent.

[Nota: Jest ważne, by pamiętać, że Ra dyskutuje na temat całej Kreacji, nie tylko Drogi Mlecznej i sąsiadujących galaktyk, które zdecydowały się na formę humanoidalną.]

III. JAK WIELE JEST ŚWIADOMYCH?

PYTANIE: Jak wiele planet, w sumie, w tej gwiezdnej galaktyce jest świadomych, nie zważając na gęstości?

RA: W przybliżeniu 67 milionów. (K1, 154)

IV. JAKIE GĘSTOŚCI ONE STANOWIĄ?

PYTANIE: Jaki procent jest z poszczególnych gęstości?

RA: 1. gęstość = 17%; 2. gęstość = 20%; 3. gęstość = 27%; 4. gęstość = 16 %; 5. gęstość = 6%. (Co daje tylko 86%) Inne dane muszą być wstrzymane. (K1, 154)

V. CZY ONE WSZYSTKIE KIERUJĄ SIĘ DO STOSOWANIA PRAWA JEDYNEGO?

PYTANIE: Czy na planetach z tymi pierwszymi gęstościami, wszyscy z nich postąpili naprzód z 3. gęstości przez wiedzę i stosowanie Prawa Jedynego?

RA: Właśnie tak. (K1, 154)

VI. JAK WIELU JEST NEGATYWNYCH?

PYTANIE: Ile procent jest spolaryzowanych negatywnie w stronę służenia sobie?

RA: Odwołując się do Prawa Chaosu nie możemy na to odpowiedzieć. Możemy tylko rzec, że negatywnie zorientowanych kul jest dużo mniej. (K1, 154)

VII. JAK WIELE ŻNIW JEST NEGATYWNYCH?

RA: Wśród żniw planetarnych w przybliżeniu 10% jest negatywnych, w przybliżeniu 60% jest pozytywnych, a pozostałych 30% jest wymieszane – z będących blisko istot pozytywnych wszystkich tych zebranych w mieszanym żniwie. Bycie negatywnym jest prawie nieznane większości z ubłoconego żniwa. Kiedy planeta kieruje się zdecydowanie ku negatywowi, wtedy nie ma prawie żadnej okazji dla zdatnego żniwa w pozytywnej polaryzacji. (K3, 109)

PYTANIE: Dlaczego nie ma prawie żadnej okazji do tego dobrobytu?

RA: Uprawnienie do pozytywnej polaryzacji wymaga pewnego stopnia własnej determinacji. (K3, 109)

VIII. CZY NASZA PLANETA JEST WYDRĄŻONA?

RA: Możecie rzec, że wasza kula ma naturę plastra miodu. Jakkolwiek centrum jest zwarte, mógłbyś rzec, że jest płynne (przypuszczalnie płynne żelazo). (K3, 69)

PYTANIE: Czy są tam istoty 3. gęstości żyjące w obszarach plastra miodu?

RA: Tak było w pewnym czasie. Tak nie jest w obecnym czasie. (K3, 69)

17. PEWNE PLANETY W NASZEJ GALAKTYCE ZOSTAŁY STWORZONE BEZ POLARNOŚCI

I. PLANETY Z OGRODEM EDENU JAKO EGZYSTENCJĄ – BEZ JAKIEJKOLWIEK NEGATYWNEJ POLARNOŚCI

A. WOLNA WOLA NIE JEST NAPRAWDĘ OBECNA – PONIEWAŻ PEWNE WYBORY NIE SĄ MOŻLIWE

PYTANIE: Czy byłoby możliwe w tej pracy z naszą gęstością jej wykonanie, jeśli wszystkie z sub-logosów (stwórców planetarnych) wybrały tę samą polarność dla szczególnego wyrażenia logosu (stwórcy galaktyki)? Przypuśćmy, że nasze słońce nie stworzyło niczego oprócz pozytywnej polarności. Czy byłaby zatem na tej podstawie wykonana praca w 4. gęstości i wyższej? (K4, 21)

RA: Wg naszej wiedzy - byłaby, tylko wobec braku wolnej woli, żeby zaistniały warunki, o których mówisz. (K4, 41)

B. OTÓŻ (ZDARZYŁO SIĘ, ŻE) NIE BYŁO ZASŁONY ZAPOMNIENIA

RA: Otóż był logos, który wybrał ustanowienie planu dla duchowej ewolucji przez gęstości bez wcześniejszego założenia wolnej woli. (K4, 21)

PYTANIE: Czy była zasłona, która zakryła wiedzę o poprzednich inkarnacjach, itd., zastosowana dla tych istot, które znały tylko orientację służby innym? (K4, 37)

RA: Nie.
C. POSUWANIE SIĘ NAPRZÓD PRZEZ 3. I 4. GĘSTOŚĆ BYŁO NIEZMIERNIE POWOLNE

RA: W takim pochodzie gęstości odnajdziesz nadzwyczajnie długą 3. gęstość, jako że mierzysz czas; i podobnie dla 4. gęstości. Następnie, ponieważ istoty zaczynają postrzegać Stwórcę, oto jest bardzo szybka procesja w kierunku 8. gęstości. Tak jest z powodu faktu, że ten, kto nie wie, nie przywiązuje wagi. (Nota: Nie wiem, co to oznacza??) (K4, 21)

D. OSTATECZNY DAR DLA STWÓRCY BYŁ BEZ JAKOŚCI

RA: Te logosy, których kreacje zostały umieszczone bez wolnej woli, w odczuwaniu logosów, nie dały Stwórcy jakości i różnorodności (bogactwa) doświadczenia Siebie, jakie dały te Logosy, które wcieliły wolną wolę w swe kreacje. (K4, 21)

E. JAKIMI BYŁY TE SPOŁECZEŃSTWA?

PYTANIE: Przed procesem zapomnienia nie było koncepcji czegokolwiek oprócz polaryzacji służby-dla-innych. Jaki rodzaj społeczeństw rozwinął się w takich warunkach?

RA: To były najnudniejsze doświadczenia, w których lekcje zostały opanowane ze względną prędkością żółwia porównaną do geparda. (K4, 67)

RA: Kiedy ktoś mieszka wewnątrz czegoś, co mogłoby być postrzegane jako stan stałej inspiracji, nawet ich najbardziej wyrafinowane społeczeństwa będą odczuwać brak wielkiego ducha czy zapału. (K4, 68)

RA: Te społeczeństwa nie miały ustalonego skrępowania czegoś dla korzyści innych, to nie jest istnienie postrzegane jako posiadanie możliwości, kiedy wszyscy są postrzegani jako jedno. Jednakże, tam była konieczna (pewna) ilość dysharmonii, by wytworzyć różne eksperymenty w czymś, co możesz nazwać strukturami rządowymi. (K4, 75)

F. DLACZEGO ONI NIE MOGLI ROZWIJAĆ SIĘ SZYBCIEJ?
(1) ONI NIE MOGLI OKAZAĆ SILNEJ MIŁOŚCI CZY SŁUŻENIA INNYM

PYTANIE: Dlaczego oni mieli takie uciążliwe tempo w służeniu innym, konieczne do promocji, odkąd była dostępna ta jedyna polaryzacja? (K4, 68)

RA: Rozważ, jeśli chcesz, tendencję tych, którzy są bosko szczęśliwi, jakbyś nazwał to zniekształcenie. Oni maja małe pragnienie, by się zmienić albo polepszyć swe położenie.

Istnieje tu możliwość miłości płynącej ze służby innych i służby w służbie innym, ale istnieje tu przytłaczająca świadomość Stwórcy w sobie. To Połączenie ze Stwórcą jest porównywalne z pępowiną. Poczucie bezpieczeństwa jest całkowite. Z tego powodu żadna miłość nie jest strasznie ważna, żaden ból okropnie przerażający; dlatego nie jest podejmowany żaden wysiłek, by służyć dla miłości, czy czynić dobrodziejstwa (uwalniając) od strachu (lęku). (K4, 69)

(2) ONI MIELI KŁOPOTY POKONUJĄC BARIERĘ POMIĘDZY GĘSTOŚCIAMI

PYTANIE: Gdzie indziej stwierdziłeś, że warunkiem do bycia zebranym do czwartej gęstości jest bycie spolaryzowanym więcej niż w 50% służby dla innych. Czy ten warunek istniał również przed zasłoną? (K4, 70)

RA: Przed procesem zasłonięcia przemieszczanie się przez gęstości było takie, że do góry zestawienia waszych stopni wędrowała każda istota, która miała pewną jakość światła. Stopień, na którym istota zatrzymywała się, mógł być 3. gęstością światła, albo 4. gęstością światła. Pomiędzy tymi dwoma stopniami znajduje się próg. Przekroczenie tego progu jest trudne. Jest tam opór na krawędzi, powiedzmy, każdej gęstości. (K4, 71)

(3) TAM BYŁ BARDZO MAŁY ROZWÓJ WIARY CZY WOLI

Możność wiary czy woli wymaga bycia zrozumianą, odżywia się i rozwija wg zasady, by mieć istotę, która szuka mimo granicy 3. gęstości. TE ISTOTY, KTÓRE NIE ODRABIAJĄ SWOJEJ PRACY DOMOWEJ, SĄ ZAWSZE TAKIE MIŁE CZY SYMPATYCZNE, NIE PRZEJDĄ.

To była ta sytuacja, która postawiła logosy wobec procesu ukrywania. (K4, 71)

(4) KATALIZATORY NIE BYŁY EFEKTYWNE

OŚWIADCZENIE: Przed procesem zasłonięcia, to, co nazywamy katalizatorem po zasłonięciu, po prostu nie było katalizatorem, ponieważ nie tworzyło efektywnie polarności. To, co nazywamy katalizatorem, zostało ujrzane o wiele bardziej wyraźnie jako doświadczenie Jedynego Stwórcy i nie mogło być widziane jako coś, co zostało spowodowane przez inne byty. (K4, 176)

H. W MIEJSCU POMIĘDZY INKARNACJAMI ZACHODZIŁ PRZEGLĄD, ALE NIE UZDRAWIANIE

PYTANIE: Na planie astralnym, pomiędzy fizycznymi wcieleniami ma miejsce działalność uzdrowicielska i przegląd dla tych (istot) z naszej planety. Czy to zdarzało się przed zasłoną?

RA: Tam, gdzie nie wystąpiła krzywda, nie potrzeba uzdrawiania. (K4, 69)

PYTANIE: Przed zasłoną, podczas przeglądu inkarnacyjnego, czy istoty były w tamtym czasie świadome, że to, co one próbowały zrobić, to spolaryzować wystarczająco dla promocji? (K4, 70)

RA: To się zgadza.

PYTANIE: Zatem przyjmuję, ze ta świadomość została w jakiś sposób zmniejszona, kiedy oni inkarnowali w 3. gęstość, chociaż nie było żadnej zasłony. Czy to się zgadza? (K4, 70)

RA: To się wyraźnie zgadza.

PYTANIE: Zakładam, że stan posiadania ogarniającej świadomości Stwórcy był obecny poprzez całe spektrum doświadczenia, czy to mogło być pomiędzy inkarnacjami albo podczas inkarnacji, że te istoty tylko po prostu nie zamanifestowały pragnienia stworzenia polaryzacji potrzebnej do promocji w czasie żniwa? Czy to poprawne?

RA: Zaczynasz chwytać sytuację. (K4, 70)

II. PLANETY TYLKO Z POZYTYWNĄ POLARYZACJĄ ZNAJDUJĄ SIĘ BLISKO CENTRUM GALAKTYKI

PYTANIE: Postęp ewolucji zachodził z centrum na zewnątrz ku brzegowi galaktyki. We wczesnej (fazie) ewolucji tej galaktyki pierwsze zniekształcenie (wolna wola) nie zostało rozciągnięte w dół po poziom sub-logosu (ich „słońce”), po prostu dlatego, że nie zostało to pomyślane czy wyobrażone. To rozszerzenie pierwszego zniekształcenia, które wytworzyło polaryzację, było czymś, co zdarza się w czymś, co nazwalibyśmy późniejszym czasem, gdy rozwój postępował na zewnątrz z centrum galaktyki. Czy to się zgadza? (K4, 26)

RA: Właśnie tak.

PYTANIE: Czy to jest wzór, w którym centralne słońca nie miały negatywnej polaryzacji, również odnajdywany w innych głównych galaktykach, z którymi Wędrowcy z Ra mają doświadczenie? (K4, 61)

RA: Właśnie tak.

[Nota: Odnieś się do V. części „Słowa” o efektywności całkowitej wolnej woli rozpostartej na inne galaktyki. Kiedy Kreacja była już dobrze zaawansowana na drodze swego rozwoju, idea stworzenia zasłony pomiędzy świadomymi i podświadomymi aspektami umysłu, ciała i ducha została dostrzeżona jako mająca ogromną wartość ewolucyjną, i (zapadła) decyzja, by spowodować to rozpostarcie zasłony niemal natychmiast poprzez całą kreację w „stu małpich” fasonach.]

III. KONCEPCJA POLARNOŚCI

A. KONSEKWENCJE POLARNOŚCI BYŁY NIEMOŻLIWE DO POJĘCIA (DO WYOBRAŻENIA BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ICH DOŚWIADCZENIA)

PYTANIE: Czy jakieś logosy zastosowały rozwój tylko z jedną polarnością do wybrania ścieżki służby sobie?

RA: Te, które mógłbyś nazwać wczesnymi logosami, a które wybrały zasadę braku wolnej woli, bez wyjątku wybrały ścieżkę służby dla innych. Musimy powiedzieć, że sagą polarności są konsekwencje i ograniczenia, które są niewyobrażalne bez doświadczenia. (K 4, 22)

PYTANIE: Logosy, które nie wybrały ścieżki wolnej woli, nie zrobiły tak po prostu dlatego, ponieważ nie mogły sobie tego wyobrazić. Późniejsze Logosy doświadczyły tego jako uwidacznianie się czy uprawa (przyrost) (wynikła) z rozwinięcia przez nich pierwszego zniekształcenia. Czy to się zgadza? (K 4, 22)

RA: Tak.

PYTANIE:

Centralne słońca naszej galaktyki na początku procesu ewolucyjnego w naszej galaktyce, zapewniały oczyszczenie, czy świadomość poprzez gęstości, których tu doświadczamy. Jakkolwiek one nie wyobraziły sobie polaryzacji świadomości (pochodzącej) z modelu polarności służby dla innych wobec polarności służby sobie.

Czy to się zgadza? (K 4, 28)

RA: Tak, to się zgadza.

B. CZY BYŁO JAKIEŚ WCZEŚNIEJSZE DOŚWIADCZENIE POMOCNE DLA LOGOSÓW (BĘDĄCE DLA NICH WSKAZÓWKĄ)?

PYTANIE: Przypuszczam, że logosy z centrum galaktyki zapragnęły stworzyć system doświadczeń dla Pierwotnego Stwórcy. Kiedy zaczęły, czy nie miały żadnego wcześniejszego doświadczenia lub informacji, jak to zrobić?

RA: Na początku tej kreacji, czy oktawy, były znane rzeczy (ang. things, również: istoty, sprawy), które były żniwem z poprzedzającej oktawy. Na temat poprzedzającej Kreacji wiemy tak mało, jak o oktawie, która ma nastąpić. (K 4, 27)

C. CZY KONCEPCJA POLARNOŚCI ZOSTAŁA PRZYNIESIONA TU Z POPRZEDNIEJ OKTAWY?

PYTANIE: Czy była jakaś koncepcja polarności przeniesiona z poprzedniej Oktawy w znaczeniu polarności służby dla innych czy służenia sobie?

RA: Była polarność w znaczeniu przyczyny i zadziałania. Nie było polarności w znaczeniu służby sobie i służby dla innych. (K 4, 28)

PYTANIE: W naszej oktawie egzystencji mamy koncepcje 7. gęstości wibracji (czy świadomości), z procesem ewolucyjnym prowadzącym naprzód przez kolejne gęstości. Czy ta koncepcja została przeniesiona z poprzedniej oktawy egzystencji?

RA: W granicach naszej wiedzy, która jest wąska, drogi oktawy są bezczasowe; co oznacza, że jest 7 gęstości w każdej kreacji, w nieskończoność. (K 4, 28)

IV. WPROWADZENIE POLARNOŚCI

A. POLARNOŚĆ POWSTAŁA Z ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 1. SKRZYWIENIA (WOLNEJ WOLI)

PYTANIE: W oryginalnym planie rozwoju 1. zniekształcenie nie zostało rozciągnięte przez logosa na wytwór z jego tworzenia. W jakimś punkcie 1. zniekształcenie zostało rozciągnięte i pojawiła się 1. polarność służby sobie. Czy to się zgadza? (K 4, 29)

RA: Logosy zawsze czyniły od siebie ofertę wolnej woli dla sub-Logosów (dając ją) w ich dozór. Sub-Logosy (twórcy planetarni) miały swobodę w doświadczaniu i eksperymentowaniu ze świadomością, doświadczeniami z ciałem i oświeceniem ducha. (K 4, 29)

PYTANIE: Czy najważniejszym (pierwotnym) narzędziem do rozciągnięcia pierwszego zniekształcenia była zasłona, czyli utrata świadomego pamiętania? (K 4, 38)

RA: To było pierwsze narzędzie.

B. OBIE POLARNOŚCI UKAZAŁY SIĘ NATYCHMIAST

PYTANIE: Kiedy pierwszy raz zaszedł eksperyment z procesem zasłaniania, czy w pierwszym eksperymencie pojawił się jego rezultat jako służba sobie? (K 4, 42)

RA: Wczesne, jeśli możemy użyć tego terminu, Logosy stwarzały bezpośrednio służbę sobie i służbę innym istotom. Zdolność do bycia zebranymi tych istot nie była taka natychmiastowa i dlatego rozpoczęły się uszlachetniania archetypów. (K4, 42)

UWAGA Z PRZEDMOWY: Umysł archetypiczny jest umysłem logosów, kopią użytą do formowania Kreacji i możliwościami (środkami), które rozwijamy w umyśle, ciele i duchu (K 4, Przedmowa p. 1)

C. „WIEDZA DOBREGO I ZŁEGO”

RA: Dla przykładu rozważ względna harmonię i zmieniającą się jakość egzystencji w jednym z waszych prymitywnych plemion. Te istoty maja koncepcję legalności i tabu, ale prawo jest nieubłagane (niezmienne) i wszystkie wydarzenia zachodzą jako z góry przeznaczone (predestynowane). „Nie ma żadnego pojęcia prawego i niewłaściwego, dobrego czy złego.” Jest to monochromatyczna kultura (bezbarwna). (K 4, 21)

D. LUCYFER NIE JEST „DIABŁEM”

RA: W tym kontekście możecie zobaczyć tego, którego nazywacie Lucyferem jako prawdziwego niosącego światło, w którym wiedza zarówno o dobru i złu wytrąciła istoty tego logosa (twórcy galaktyki) z edenicznej sytuacji ciągłego zadowolenia i również dostarczyła impetu do ruchu, do pracy i do uczenia się. (K 4, 21)

[UWAGA: Innymi słowami, obecność negatywnych sił dostarczyła katalizatora dla wzrostu, dając wiedzę o polarności i złu. Przez stworzenie tak intensywnego borykania się i trudności, siła lucyferyczna pobudziła pragnienie do zmiany i wzrostu w inny sposób harmonijnych, ale powoli rozwijających się kulturach.]

E. NASZ LOGOS ZAWARŁ POLARNOŚĆ W SWYM PLANIE

PYTANIE: A zatem, uczynił to określony logos, którego planu dla tej polarności doświadczamy i wiemy wszystko wcześniej odnośnie jego planu? (K 4, 22)

RA: To się całkowicie zgadza.

F. WOLNA WOLA JEST DANA W PEŁNYM ZNACZENIU (CAŁKOWITA WOLNA WOLA)

RA: Pierwotny logos, by wpoić to, co teraz postrzegacie jako wolną wolę, w pełnym znaczeniu, w swój sub-logos, dotarł do tej części po kontemplacji w głębi z czegoś, co nazywamy sygnifikatorami (wyznacznikami). Logos przedłożył możliwość umysłu, ciała i ducha jako kompleksu istoty (inaczej: mającej rozszczepiony umysł czy zasłonę), i posiadającej sygnifikator, który równoważyłby wszystkie katalizatory. W znaczeniu dla sygnifikatora, by był tym, czym on nie jest. To wtedy musiał przyznać wolną wolę od Stwórcy. (K 4, 29)

G. CZY PEŁNA WOLNA WOLA POWIĘKSZA ZDOLNOŚĆ MAGICZNĄ?

PYTANIE: Czy potencjał magiczny był na końcu 4. gęstości przed rozciągnięciem wolnej woli tak wielki, jak jest teraz na końcu 4. gęstości? (K 4. 43)

RA: Jeśli mamy posłużyć się tym nieodpowiednim terminem, magiczny, potencjał magiczny w 3. i 4. gęstości był wtedy znacznie większy niż po zasłonięciu. Jakkolwiek, wtedy było znacznie, znacznie mniej pragnienia czy chęci do użycia tego potencjału w porównaniu z zasłonięciem. (K 4, 43)

PYTANIE: Dlaczego było tego mniej?

RA: Zdolność magiczna jest zdolnością do świadomego użycia tak zwanej nieświadomości (podświadomości). Z tego powodu maksymalna zdolność magiczna zachodziła przed zakrywaniem. (K 4, 43)

V. „SŁOWO” O EFEKTYWNOŚCI CAŁKOWITEJ WOLNEJ WOLI ROZESZŁO SIĘ DO INNYCH GALAKTYK

PYTANIE: Musiał więc zachodzić jakiś typ komunikacji przez oktawę, gdy pierwszy eksperyment stał się efektywny. Wiedza o tym rozeszła się szybko i była zastosowana przy powielaniu galaktycznych spirali. Czy to się zgadza? (K 4, 62)

RA: To się zgadza. Bycie świadomym natury tej komunikacji to bycie świadomym natury czy logosu. Wiele z tego co nazywacie stworzeniem nigdy nie oddzieliło się od Jedynego logosu tej oktawy i znajduje się (stale mieszka) wewnątrz Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Komunikacja w takim środowisku jest komunikacją komórek ciała. To, czego nauczy się jedno, jest wiadome dla wszystkich. (K 4, 62)

18. SYSTEM SYRIUSZA I RÓWNOWAGA

I. ISTOTY 3. GĘSTOŚCI WYEWOLUOWAŁY Z DRZEW

PYTANIE: Zastanawiałem się, czy kompleks pamięci społecznej z Syriusza rozwinął się z drzew?

RA: To bliskie poprawności.

Te formy wegetacji 2. gęstości, które wypromowały się do 3. gęstości na planecie o nazwie Dog, były zbliżone do drzew, jak to określacie. (K 2, 72)

II. ONI MUSZĄ MEDYTOWAĆ NAD NIEPRZYJAZNYMI DZIAŁANIAMI

PYTANIE: Skoro działania wojenne (wojownicze) są niemożliwe dla roślinności, czy nie mieliby oni pomyślnej okoliczności idąc do 3. gęstości z 2., bez wnoszenia pamięci rasowej o wojnie i dlatego rozwijając bardziej zgodną naturę i przyspieszając swój rozwój?

RA: To się zgadza.

- Jakkolwiek, by stać się zrównoważonym i rozpocząć polaryzację, to właściwie jest wtedy badać rozwoje (przemieszczania się) wszelkiego rodzaju, specjalnie te, które mają charakter wojowniczy. (K 2, 72)

PYTANIE: Czy ich śledzenia akcji wojennych byłyby w pierwszym rzędzie tego typu, żeby oni wydobyli (wyciągnęli) je raczej z pamięci Charliego Hixona, niż wojowali między sobą?

(W tłumaczonym tekście jest błędnie przytoczone nazwisko: Charlie Nixon, jednak chodzi tutaj o Charliego Hixona, gdyż tak jest w oryginalnych Księgach RA. Poruszono tutaj głośną kiedyś sprawę uprowadzenia dwóch Amerykanów przez UFO, z których jeden, Charles Hickson opisał te zdarzenia wraz z Williamem Mendezem w znanej książce, wyd. w Polsce pod tytułem „UFO nad Pascagoulą”, Agencja Nolpress, Białystok 1994 – przyp. tłum.)

RA: To się zgadza.

Istoty takiego dziedzictwa odnalazłyby to w pobliżu niemożliwości walki. Faktycznie, ich studia przemieszczeń wszystkich rodzajów są ich formą medytacji z uwagi na fakt, że ich zwykła działalność jest na poziomie, który byś nazwał medytacją i ona musi być zrównoważona, tak jak wy potrzebujecie stałych momentów medytacji, by zrównoważyć wasze aktywności. (K 2, 72-73)

III. ONI PORUSZALI SIĘ BEZ PORUSZANIA SWYMI NOGAMI

PYTANIE: Zostaliśmy poinformowani przez Charliego Hixona, że te istoty poruszały się bez ruszania swoimi nogami. Czy jest to bezpośrednią funkcją umysłu w jakiś sposób połączonego do działania magnetycznego planety?

RA: To się w większości zgadza. Jest to zjawisko elektromagnetyczne, które jest kontrolowane przez impulsy o słabej naturze elektrycznej. (K 2, 73)

PYTANIE: Czy ich statek był widoczny dla nas i był zrobiony z materiału 3. gęstości, jak to krzesło?

RA: To się zgadza.

19. SŁOŃCE

I. HIERARCHIA STWÓRCÓW: LOGOS STWORZYŁ SŁOŃCE, SŁOŃCE STWORZYŁO PLANETY

(Przypomnienie – logos – zasada twórcza = Stwórca-Bóg)

PYTANIE: Czy nasze słońce jest fizyczną manifestacją sub-logosu? (K 2, 18)

RA: To się zgadza.

PYTANIE: System planetarny naszego słońca, we wszystkich jego gęstościach, czy jest całkowicie doświadczeniem stworzonym przez nasze słońce jako sub-logos? Czy to się zgadza? (K 3, 23)

RA: To się zgadza.

PYTANIE: Czy są jakieś sub-sub-logosy, które znajdują się w naszym systemie planetarnym i są pod(rzędne) w stosunku do naszego słońca, na poziomie twórczym poniżej naszego słońca?

RA: To się zgadza.

PYTANIE: Czy mógłbyś mi podać przykład tego, co nazwałem sub-sub-logosem?

RA: Pewnym przykładem jest twój kompleks umysł/ciało/duch. (K 2, 18)

PYTANIE: Zatem każda istota, która istnieje byłaby jakimś rodzajem sub czy sub-sub-Logosu? Czy to się zgadza?

RA: To się zgadza.

CAŁA KREACJA (STWORZENIE) JEST ŻYWA. (K 2, 18)

II. SŁOŃCE NIE MA LEKCJI DO OPANOWANIA, ANI GĘSTOŚCI DO PRZEBYCIA

PYTANIE: Czy sub-logosy, takie jak nasze słońce, mają metafizyczną polarność pozytywną, czy negatywną?

RA: Nie tak, jak używasz tego terminu. Istoty z poziomu planetarnego mają moc inteligentnej nieskończoności dzięki użyciu wolnej woli.

STWORZENIA JEDYNEGO NIESKOŃCZONEGO STWÓRCY NIE MAJĄ POLARNOŚCI, O KTÓREJ MÓWISZ. (K 2, 18)

PYTANIE: Czy samo słońce posiada gęstość?

RA: Sub-logos, jakim jest nasze słońce, jest z całej oktawy i nie jest taką istotą, która doświadcza uczenia się i nauk od istot podobnych wam. (K 2, 86)

III. SŁOŃCE JEST POSTRZEGANE JAKO TO RZECZYWISTE TYLKO W 4.-7. GĘSTOŚCI

PYTANIE: Czy mógłbym popatrzeć na pojedyncze słońce jak na istotę?

RA: MOŻESZ, ALE NIE W RAMACH CZASU/PRZESTRZENI 3. GĘSTOŚCI. (K 3, 110)

RA: Metafizycznie, słońce zdobywa znaczenie przy 4. po 7. gęstość, stosownie do rosnących zdolności istot w tych gęstościach, związanych z uchwyceniem żywego stworzenia i natur innych jaźni ciała słońca.

W ten sposób słońce może być odwiedzone i zamieszkane przez 6. gęstość, przez tych zamieszkujących w przestrzeni/czasie i może nawet być częściowo stworzone, od chwili do chwili, za pomocą oddziaływań istot z 6. gęstości, goszczących wewnątrz słońca. (K 2, 85)

IV. POZIOM 6. GĘSTOŚCI WYTWARZA ŚWIATŁO SŁOŃCA

PYTANIE: Czy mógłbyś wyjaśnić, jak istoty 6. gęstości tworzą słońce?

RA: W tej gęstości pewne istoty, których sposobem reprodukcji jest połączenie, mogą wybrać do spełnienia tej porcji doświadczenia jako część istnienie z ciała słońca. W ten sposób możesz myśleć o świetle, które odbierasz (otrzymujesz) z miłości 6. gęstości, jak o rezultacie (wytworze) ekspresji rozrodczej, czy rodzenia. (K2, 85-86)

20. CZARNA DZIURA I WIELKIE CENTRALNE SŁOŃCE

I. GRAWITACJA

RA: METAFIZYCZNOŚĆ I FIZYCZNOŚĆ SĄ NIEROZŁĄCZNE. (K. 2, 20)

RA: Grawitacja, siła przyciągania, którą opisujemy również jako napierającą zewnętrzną siłę skierowaną ku Stwórcy, jest większa duchowo na tym bycie, który nazywacie Wenus, z uwagi na większy stopień ich powodzenia w szukaniu Stwórcy. Kiedy całe stworzenie, w swej nieskończoności osiągnęło duchową grawitacyjną masę o adekwatnych właściwościach, nowa kreacja nieskończenie łączy poszukiwanie światła i odnajdowanie jego źródła, i w ten sposób kończąc kreację, a wtedy rozpoczynając na nowo kreację, podobnie jak rozpatrujecie czarną dziurę z jej stanem nieskończenie wielkiej masy w punkcie zerowym, z którego żadne światło nie może być dostrzeżone. (K 2, 20)

II. WSZYSTKO ZAWARTE W CZARNEJ DZIURZE ŁĄCZY SIĘ ZE STWÓRCĄ

PYTANIE: Zatem czarna dziura jest punktem, w którym materiał wykształcony pod wpływem środowiska odniósł sukces w łączeniu się ze Stwórcą?

Czy to się zgadza?

RA: Czarna dziura, która manifestuje się w 3. gęstości jest złożoną fizyczną manifestacją tego duchowego czy metafizycznego stanu. To się zgadza. (K 2, 20-21)

III. TO STAJE SIĘ WIELKIM CENTRALNYM SŁOŃCEM

PYTANIE: Białe światło zawiera doświadczenia z wszystkich gęstości. Gdy idziemy do 8. gęstości, idziemy do czarnej dziury, która staje się, po drugiej stronie, innym logosem czy słońcem i rozpoczyna inną oktawę doświadczenia. Czy możesz to skomentować? (K 2, 78)

RA: Czerń czarnej dziury, mówiąc metafizycznie, jest koncentracją białego światła będącą systematycznie wchłanianą raz jeszcze do Jedynego Stwórcy. Ostatecznie ta absorpcja do Jedynego Stwórcy trwa aż cała nieskończoność kreacji (stworzeń) osiągnie dostateczną duchową masę po to, aby wszystko uformowało się jeszcze raz. Wielkie centralne słońce, jeśli byś tak to sobie wyobraził, z inteligentnej nieskończoności, oczekuje wzmacniania przez wolną wolę. Z tego powodu przejście oktawy jest procesem, który może być postrzegany jako wejście w bezczasowość o niewyobrażalnej naturze.

Usiłowanie zmierzenia tego za pomocą waszych miar czasu byłoby daremne. Z tego powodu koncepcja przemieszczania się poprzez czarną dziurę ostatecznej duchowej grawitacyjnej studni i natychmiastowego przybycia do następnej oktawy chybia części koncepcji tego procesu, którym jest bezczasowość. (K 2, 79)

IV. CO TO JEST MASA DUCHOWA?

RA: Masa duchowa jest tą, która zaczyna przyciągać poruszające się na zewnątrz i zmierzające do wewnątrz wibracyjne drgania stanu istnienia do studni grawitacyjnej wielkiego centralnego słońca, rdzenia, czy Stwórcy nieskończonych wszechświatów. (K 2, 69-70)