Ruchy wewnątrz gry: dostrzegalne zmiany

A. ZMIANY W PLANECIE ZIEMIA

21. NADCHODZĄCE ZMIANY ZIEMI

I. NASZ BRAK HARMONII WPŁYWA NA ZIEMIĘ
RA: Gdy cały planetarny system ludzi i kultur wielokrotnie doświadczy na wielką skalę dysharmonii, wtedy ziemia pod stopami tych istot zacznie rezonować z tą dysharmonią. (K3, 68)

[Nota: To było już dawno rozumiane w naukach Starożytnego Wschodu. Tajfuny, huragany i trzęsienia ziemi, były postrzegane jako spowodowane przez dysharmonię ludzi]

RA: W wydarzeniu mieszanego żniwa jest prawie zawsze dysharmonia i dlatego dodano katalizator w postaci tak zwanych „Zmian Ziemi”. Pragnieniem Konfederacji jest służyć tym, którzy mogą naprawdę poszukiwać bardziej intensywnie, z powodu tego dodanego katalizatora.

Nie szukamy sukcesu z dodanych do żniwa liczb, gdyż byłoby to niewłaściwe. Jesteśmy sługami. Jeżeli jesteśmy wzywani, służymy z całą naszą mocą. Zliczanie liczb nie zawiera zalet. (K3, 109) (tj. pozostaje oderwane od rezultatu.)

II. ZIEMIA STANIE SIĘ PLANETĄ 4. GĘSTOŚCI W PRZBLIŻENIU OKOŁO 2O11 R.

RA: Ta planeta... nie dokonała łatwego przejścia do wibracji, które ją wzywają. Dlatego będzie przeciągnięta z pewnymi kłopotem... Ten kłopot, nieharmonijnie wibrujący kompleks, [tj. dysharmonia ludzi tworzących Zmiany Ziemi], zaczął się parę lat temu. Będzie trwać nie słabnąc przez okres w przybliżeniu trzydziestu waszych lat.

PYTANIE: Za 30 lat to będzie planeta 4. gęstości. Czy tak? (1981+30=2011)

RA: Tak będzie. (K1,93) [Ta sesja odbyła się w styczniu 1981.]

PYTANIE: Populacja naszej planety ma tylko pewną ilość czasu na rozwój. Ten czas jest podzielony na trzy 25 000-letnie cykle.

Pod koniec 75 000 lat planeta sama się przesunie naprzód. Dlaczego jest to tak ściśle określone?

RA: Falowanie życia tworzy rytm, który jest nieodłączny jako jeden z waszych zegarów. Inteligentna energia ofiarowuje typ zegara. Brama prowadząca od inteligentnej energii do inteligentnej nieskończoności otwiera się bez względu na okoliczności, gdy wybije godzina. (K1,105)

[Nota: Odnośnie do Konwergencji II i Konwergencji III (Convergence II and Convergence III) dla podania szczególnych informacji co do naukowej prawdziwości tych twierdzeń Ra. Cykle czasu, o których dyskutują, są bardzo prawdziwe i obserwowalne, a data w przybliżeniu 2011 r. jest w znacznej mierze zsynchronizowana z Kalendarzem Majów, starodawnym i wysoce dokładnym systemem miary.]

III. SAMA ZIEMIA PRZECHODZI NA WYŻSZY WZÓR WIBRACYJNY

RA: 4.gęstość jest wibracyjnym spektrum. Wasze kontinuum czasu/przestrzeni wprawiło wasz system słoneczny w ruch spiralny w kierunku wibracji. To spowoduje, że sama planeta ponownie zjednoczy elektromagnetycznie wiry odbioru dopływu sił kosmicznych, wyrażających siebie jako wibracyjne sieci, tak że

Ziemia będzie magnetyzującą 4. gęstością. To nastąpi z pewną trudnością spowodowaną energią form myśli waszej ludności, która zaburza uporządkowane konstrukcje wzorów energii wewnątrz spiral energii waszej Ziemi,

co zwiększa entropię i nieużyteczne ciepło. To spowoduje, że wasza planeta będzie mieć trochę pęknięć w płaszczu podczas czynienia go właściwie namagnetyzowanym dla 4. gęstości. Ci, którzy pozostaną w 4. gęstości na Ziemi, będą mieli pozytywną orientację. (K1, 160)

PYTANIE: Czy istnieje podobna zegarowej tarcza, jak to ujmę, połączona z całą galaktyką, tak że obraca i niesie wszystkie te gwiazdy i systemy planetarne poprzez przejścia z gęstości do gęstości?

Czy to tak działa? (K3, 95)

RA: Jesteś spostrzegawczy. Możesz sobie wyobrazić 3-wymiarową tarczę zegarową nałożoną na przestrzeń lub spiralę nieskończoności, która jest w tym celu zaplanowana przez Logos. (K3, 95)

[Nota: innymi słowy, energia ”punktu-zero” otoczenia, która buduje cały Wszechświat, ma różne poziomy gęstości, które my interpretujemy jako różne wymiary. Energia wibruje w harmonicznym rezonansie. Jest stacjonarny i poruszający się komponent dla tej wibracji. Stacjonarny komponent będzie reprezentowany przez „trój-wymiarową tarczę zegara”, którą Ra odnosi tutaj do wysoce stabilnej, harmonicznej „stojącej fali”, stworzonej przez prawdziwe istnienie Galaktyki. Poruszającym się komponentem będą same gwiazdy i planety. Gdy przechodzą przez różne obszary gęstości wewnątrz „stojącej fali” harmonicznej energii punktu-zero, ich poziomy gęstości przesuwają się również odpowiednio. Ten poruszający się komponent także występuje w bardzo precyzyjnych interwałach czasu, do których Ra odnosi się jako do 25 000-letnich cyklów i które Wilcock przedstawił jako istniejące na zintegrowanym, szerokim na galaktykę poziomie.]

RA: Ten świat materialny jest przekształcany przez ducha w to, co jest nieskończone i wieczne. (K4, 53)

IV. JAK DŁUGIE SĄ TE CYKLE?

RA: Jeden główny cykl trwa w przybliżeniu 25 000 waszych lat. (K1, 92)

[Nota: Najprostszą fizyczną metodą mierzenia tego cyklu jest (obserwacja) naturalnego przechylania osi Ziemi znanego jako precesja, które - by się dopełnić - potrzebuje 25 920 lat. To przechylanie wydaje się być ostatecznie kontrolowane przez przejścia Systemów Słonecznych przez zmieniającą (się) energetycznie gęstość/obszary naprężeń.]

RA: Są 3 cykle o takiej naturze. Ci, którzy dostatecznie rozwinęli się, mogą być zebrani (żniwem) na końcu któregokolwiek z tych 3 głównych cyklów.

Po tym, jak to zostanie zakończone (75 000 lat), wszyscy zostaną zebrani nie zależnie od ich rozwoju,

gdyż podczas tego czasu, sama planeta przeszła przez przydatną część tego wymiaru i przestaje być użyteczną dla niższych poziomów wibracji wewnątrz tej gęstości. (K1, 93)

V. 20-STOPNIOWE PRZESUNIĘCIE PLANETARNEJ OSI NA ZAKOŃCZENIE CYKLU

PYTANIE: Gdy oś planetarna ponownie się ułoży, czy ułoży się 20 stopni ze wschodu na północ, by dostosować się do zielonej wibracji? (K3, 63)

RA: Istnieją wszelkie oznaki, że to się wydarzy. Nie możemy mówić o pewności. (K3, 64) (Żadne inne wyjaśnienie tego na razie nie zostało udzielone.)

22. ŻNIWO (ZBIÓR) Z PLANETY ZIEMI

I. CO ZE ŻNIWEM 50 000 LAT TEMU (koniec 1 cyklu)

RA: Nie było żadnego. (K1, 138)

II. A CO ZE ŻNIWEM (ZBIOREM) 25 000 LAT TEMU (koniec 2 cyklu)

RA: Żniwo w tamtym czasie było niezwykle małe i składało się z tych istot (mających) skrajne zniekształcenie w kierunku służby dla tych, którzy będą powtarzali główny cykl. (K1, 138)

OŚWIADCZENIE: Wtedy te istoty, które mogły zostać zebrane do 4. gęstości, wybrały pozostanie tu w służbie dla populacji planetarnej.

RA: To prawda. Istniały istoty gotowe do zbioru, które wybrały sposób swojego wejścia do 4. wymiaru. (K1, 138)

PYTANIE: Czy w drugim, 25 000-letnim głównym cyklu nie było jakiejś wielkiej cywilizacji, która się rozwinęła? (K1, 196)

RA: Żadna nie stała się tak wielka, jak wielkie były Lemuria i Atlantyda. Jednakże w regionie Południowo Amerykańskim rosło wielkie wibracyjne zniekształcenie ku miłości. Te istoty były gotowe do zbioru pod koniec 2 głównego cyklu, bez posiadania kiedykolwiek uformowanego, silnego społecznego lub technologicznego kompleksu. (K1,196)

PYTANIE: Jaka była długość życia tych istot i jaka (duża) była wtedy populacja świata?

RA: Czas życia tych istot wynosił około 900 lat. Populacja Ziemi w tym czasie wynosiła około 345 000 istot. (K1, 198)

PYTANIE: Jak wiele z tej liczby było gotowych do zbioru?

RA: W przybliżeniu 150.

PYTANIE: To byli ci, którzy zostali, by pracować na planecie. Czy tak?

RA: Tak. Zostali oni odwiedzeni przez Konfederację i zapragnęli zostać w celu wsparcia planetarnej świadomości. (K1, 199)

PYTANIE: Jaki był to typ odwiedzin?

RA: Pojawiła się świetlna istota, niosąca to, co może być nazwane tarczą światła. Mówiła o jedności i nieskończoności całego stworzenia i o tych rzeczach, które oczekują tych gotowych do zbioru. Opisała złotymi słowami piękno życia miłością. Następnie pokazała tym, którzy byli zainteresowani sytuację 3. gęstości, gdy postrzega się ją jako planetarny kompleks. Później odeszła. A wszystkie te istoty zostały. (K1, 199)

PYTANIE: Czy imiona jakiejkolwiek z tych istot są nam znane z naszej historycznej przeszłości?

RA: Święty Augustyn, Święta Teresa, Święty Franciszek z Asyżu. (K1, 199)

III. JAKA BYŁA NA TO REAKCJA KONFEDERACJI?

RA: Zaniepokoiliśmy się. Pozwoliliśmy na wejście w 3. gęstość innych istot, nie Wędrowców. Zostało to zrobione przypadkowo, tak żeby wolna wola nie została pogwałcona, gdyż wtedy jeszcze nie było wezwania. (K1, 200)

PYTANIE: Kiedy zostało wysłane pierwsze wołanie o pomoc?

RA: Pierwszym wezwaniem było to Atlantydów (wysłane) w czasie, gdy jeszcze nie stali się zaawansowani technologicznie. Mniej więcej w tym czasie, gdy po raz pierwszy pojawiliśmy się na niebie nad Egiptem, inne istoty z Konfederacji pojawiły się na Atlantydzie. (K1, 200)

PYTANIE: Jakie warunki były konieczne (do spełnienia), by ta wizyta nastąpiła?

RA: Były dwa:

1) wezwanie przez tych, których sprawiedliwość przezwyciężyła opór tych, którzy nie chcieli poszukiwać i sobie zapracować.

2) relatywna naiwność tych członków Konfederacji, którzy uważali, że transfer informacji do Atlantydów będzie dla nich tak pomocny, jak był dla istoty z Konfederacji. Przypominamy wam, że my byliśmy jednymi z naiwnych członków Konfederacji i nadal próbujemy naprawić szkodę, za którą czujemy się odpowiedzialni. (K1, 201)

PYTANIE: To okazało się błędem, gdyż zostało niewłaściwie użyte przez Atlantydów. Czy tak?

RA: Tak.

IV. JAKI JEST W TEJ CHWILI POZIOM GĘSTOŚCI PLANETY ZIEMI?

RA: Wasza planeta jest w 3. gęstości, wedle egzystencji jej ludności, ale planeta jest teraz kontinuum przestrzeni/czasu 4. gęstości. (K1, 133)

V. W JAKI SPOSÓB PLANETA 3. GĘSTOŚCI STAJE SIĘ PLANETĄ 4. GĘSTOŚCI?

RA: 4. gęstość jest tak wyregulowana w swoim zbliżaniu się, jak wybijanie przez zegar godziny. Wasza sfera planetarna przemieściła się spiralnie w przestrzeń/czas o odmiennej konfiguracji wibracyjnej. To powoduje, że sfera planetarna jest kształtowana przez te nowe zniekształcenia. Jednakże formy-myślowe waszej ludności znacznie się zmieniają i nie są w stanie wskazywać jednego kierunku. Tak więc żniwo (zbiór) będzie taki, że wielu będzie powtarzać cykl 3. gęstości. Energie waszych Wędrowców, waszych nauczycieli i waszych adeptów są, w tym czasie, wszystkie skupione na zwiększeniu żniwa. Jednakże jest niewielu do zebrania. (K1,133)

[Nota: W innym miejscu Ra mówi, że nawet w żniwie Wenus, wysoce pozytywnej planety 3. gęstości, przeszło jedynie 20% populacji.]

RA: Żniwa odbywają się teraz. Nie ma teraz żadnego powodu, by dążyć do długowieczności, ale raczej, by popierać wysiłki w kierunku poszukiwania centrum (serca) jaźni, gdyż to, co wyraźnie się mieści w polu energii fioletowego promienia, zadecyduje o zbiorze każdej osoby. (K1, 138)

RA: Musicie postrzegać Ziemię jako składającą się z 7 planet. Jest czerwona, pomarańczowa, żółta, a wkrótce będzie ukończone dla istot 4. gęstości miejsce wibracji zielonego koloru, które nazwą Ziemią.

PODCZAS DOŚWIADCZANIA 4. GĘSTOŚCI, SFERA 3. GĘSTOŚCI NIE JEST ZDATNA DO ZAMIESZKANIA (przypuszczalnie przez istoty 3. gęstości),

gdyż wczesna istota 4. gęstości nie będzie dokładnie wiedzieć, jak pozostać niewykrywalną dla istoty 3. gęstości. Tak więc, w 4. gęstości czerwone, pomarańczowe i zielone sploty energii (centra) waszej planety będą aktywowane, podczas gdy żółty jest wzmacniany razem z niebieskim i indygo. (K3, 86)

VI. NADCHODZĄCE ŻNIWA/ZBIÓR W 4. GĘSTOŚĆ

A. ZIEMIA STANIE SIĘ POZYTYWEM 4. GĘSTOŚCI

PYTANIE: Ziemia wydaje się być negatywna. Więc dlaczego Ziemia przejdzie w pozytyw 4. gęstości zamiast w negatyw 4. gęstości?

RA: Gdyż ci o jakości kwalifikującej do żniwa, ci zorientowani na sposób służby innym zdecydowanie przewyższają liczebnie tych o orientacji w kierunku służby sobie. (K1, 166)

B. KTO GDZIE IDZIE?

PYTANIE: Gdy wejdziemy w 4, gęstość, nastąpi rozdzielenie na 3 drogi. (K1, 151)

1) Istoty o pozytywnej polarności gotowe do zbioru pozostaną, aby doświadczyć 4. gęstości na tej planecie.

2) Gotowe do zbioru istoty o negatywnej polarności przejdą na inną planetę 4. gęstości.

3) Nie gotowe do zbioru istoty przejdą na inną planetę 3. gęstości.

Czy tak? (K3, 89)

RA: Tak, ale gotowe do zbioru istoty zorientowane pozytywnie pozostaną w tym planetarnym wpływie, ale nie na tym planie. (K3, 89-90)

C. NIE MA STRAT

PYTANIE: Co stracimy, gdy żółty przejdzie od aktywacji do wspomagania i co uzyskamy, gdy zielony przejdzie w całkowitą aktywację?

RA: Jest mylącym mówienie o stratach i zyskach. Powinno być umieszczone na czele twojego myślenia to, że jest jedno stworzenie, w którym nie ma strat. (K3, 89)

D. NIEKOMPATYBILNOŚĆ PÓL ELEKTRYCZNYCH 3. I 4. GĘSTOŚCI

RA: Jeżeli istota 3. gęstości byłaby elektrycznie świadoma 4. gęstości jako całości, (wtedy) pola elektryczne 3 gęstości zawiodłyby z powodu niekompatybilności. (K3, 90)

(Pamiętajcie, że wiele systemów ciała, szczególnie system nerwowy, jest elektryczny w swej naturze.)

VII. WSZYSTKIE CIAŁA NA ZIEMI, KTÓRE SĄ WCIĄŻ FIZYCZNE, MUSZĄ ZOSTAĆ OPUSZCZONE („UMRZEĆ”) ZANIM TE ISTOTY BĘDĄ MOGŁY ZASIEDLIĆ ZIEMIĘ 4. GĘSTOŚCI

PYTANIE: Gdy to przejście do aktywacji 4. gęstości będzie kontynuowane w celu zasiedlenia tej Ziemi 4. gęstości, będzie koniecznym dla ciał fizycznych 3. gęstości przejście procesu, który my nazywamy śmiercią. Czy tak? (K3, 92)

RA: Tak.

[NOTA: Jeżeli ciało fizyczne zostało zamienione w ciało świetlne, wtedy ciało fizyczne nie jest obecne i nie ma do przejścia żadnego „procesu śmierci”. Z pewnością wysoce rozwinięte dusze mogą to osiągnąć w punkcie zakończenia cyklu. Przez Wilcocka, Ra wcześniej ujawnił, że nastąpi przeniesienie ziemskiego planu przy asyście ET, poprzedzające ponowne ułożenie biegunów (przemieszczonych) o 20 stopni. To wielce radosne, a nawet ekstatyczne przeniesienie, wcale nie będzie wydawać się śmiercią, nawet mimo tego, że czas inkarnacji w 3. gęstości dojdzie po drodze do naturalnego i niewidocznego końca.]

VIII. WARUNEK ABY BYĆ GOTOWYM DO ŻNIWA/ZEBRANIA

A. PONAD 51% SŁUŻBY INNYM, MNIEJ NIŻ 50% SŁUŻBY SOBIE

PYTANE: Księga Oahspe mówi, że jeżeli w istocie jest ponad 51% służby innym i mniej niż 50% służby sobie, wtedy ta istota jest gotowa do żniwa na pozytywny 4. poziom wymiarów.

RA: To prawda. Negatywna ścieżka jest dość trudna do dla osiągnięcia gotowości do żniwa i wymaga wielkiego poświęcenia.

BYCIE GOTOWYM DO ŻNIWA/ZEBRANIA W NEGATYWNEJ ORIENTACJI WYMAGA CO NAJMNIEJ 95% SŁUŻBY SOBIE

i 5% służby innym. (K1, 167)

PYTANIE: Czy to znaczy, że te dwie wartości procentowe dla ścieżki pozytywnej i negatywnej uzyskują taką samą wysokość wibracji?

RA: Wysokości wibracyjnych nie można rozumieć jako takie same w pozytywnej i negatywnej orientacji. Należy je rozumieć jako mające moc, by akceptować i pracować z inteligentną nieskończonością do pewnego stopnia intensywności. Ani niebieska, ani zielona wibracyjna energia nie są dostrzegane w wibracyjnych wzorcach negatywnych 4. i 5. wysokości wibracyjnej. Z drugiej strony, istota pozytywna posiada pełne spektrum prawdziwego koloru wibracyjnych wzorców czasu/przestrzeni. Każdy jest zdolny do wykonywania pracy 4. gęstości. To są kryteria dla żniwa. (K2, 112)

B. KONIECZNA JEST RÓWNOWAGA ENERGII

RA: Jasność czy szybkość rotacyjna centrów energii nie jest tak ważna dla gotowości do żniwa/zebrania, jak zrównoważone położenie lub zamanifestowanie się fioletowego promienia istoty; gdyż

te istoty, które nie są zrównoważone, szczególnie co do pierwotnych promieni (czerwonego, żółtego i niebieskiego), nie będą zdolne do podtrzymania siły działania miłości i światła inteligentnej nieskończoności w stopniu koniecznym dla żniwa. (K2, 90) także zobacz (K2, 92)

PYTANIE: Czy każda czakra jest uaktywniana, dla udoskonalenia i największej mocy, pod koniec doświadczania każdej gęstości?

RA: Mówiąc hipotetycznie, tak jest. Jednakże, istota w pełni uaktywniona jest rzadka.

JEST KONIECZNYM DLA PRZEJŚCIA PRZEZ GĘSTOŚCI, BY PIERWOTNE CENTRA ENERGII FUNKCJONOWAŁY W TAKI SPOSÓB, ABY KOMUNIKOWAŁY SIĘ Z INTELIGENTNĄ NIESKOŃCZONOŚCIĄ I ABY KĄPAŁY SIĘ W TYM ŚWIETLE W CAŁEJ JEGO CZYSTOŚCI I DOCENIAŁY JE.

Jednakże jest mistrzostwem niewielu, by w pełni aktywować każde centrum energii, gdyż każde centrum ma zmienną prędkość wirowania lub działania. Ważną obserwacją do poczynienia, gdy wszystkie niezbędne centra są uaktywnione w minimalnym koniecznym stopniu, jest harmonia i równowaga pomiędzy tymi centrami energii.

C. ŚWIADOMOŚĆ PRAWA JEDYNEGO NIE JEST KONIECZNA DO ŻNIWA W 4. GĘSTOŚĆ

PYTANIE: Nie jest koniecznym dla istoty, do przejścia z 3. do 4. gęstości, bycie świadomym Prawa Jedynego. Czy tak? (K1, 157)

RA: Tak.

D. DO KTÓREGO ŻNIWA ŚWIADOMOŚĆ PRAWA JEDYNEGO JEST KONIECZNA?

PYTANIE: W jakim punkcie w gęstościach jest koniecznym dla istoty bycie świadomą Prawa Jedynego, aby się rozwijać?

RA: Żniwo 5. gęstości jest tym, którego wibracyjne zniekształcenia świadomie akceptują honor/obowiązek Prawa Jedynego. (K1, 157)

IX. CZY JEZUS POWRÓCI NA ZIEMIĘ?

PYTANIE: Czy Jezus powróci na Ziemię (2-gie przyjście)?

RA: Szczególny kompleks umysł/ciało/duch, który nazywacie Jezusem nie powróci, chyba że jako członek Konfederacji komunikując przez kanał. Jednakże są inni o identycznym podobieństwie świadomości, którzy powitają tych (przechodzących) do 4. gęstości. Takie jest znaczenie 2-giego przyjścia. (K1, 165)

X. CZY KTOKOLWIEK PRZEJDZIE NA NEGATYWNĄ PLANETĘ 4. GĘSTOŚCI?

RA: Istnieje możliwość niewielkiego żniwa tego typu. (K1, 117)

PYTANIE: Czy ktokolwiek dobrze znany w naszej historii przeszedł na planetę 4. gęstości negatywnego typu?

RA: Tak, ale liczba jest mała. Kilku przeniknęło 8. poziom (podczas pobytu w 3. gęstości).

PYTANIE: Czy są jakieś konkretne przykłady? (K1, 117)

RA: Taras Bulba, Czyngis-Chan i Rasputin. Oni byli świadomi - poprzez pamięć atlantyckich zrozumień – tego, że wcześniej mieli do czynienia z wzywaniem różnorodnych centrów dopływu energii kompleksu umysł/ciało/duch, w osiąganiu bramy do inteligentnej nieskończoności. (K1, 118)

PYTANIE: Czy oni mogli robić paranormalne rzeczy (magię)?

RA: Tak. Oni byli zdecydowani - w pojedynczym umyśle - na służbę sobie, nie szczędząc wysiłków w osobistej dyscyplinie, by umocować tę bramę. (K1, 118)

XI. JAKIEGO TYPU ISTOTY BĘDĄ ŻYŁY NA PLANECIE PO ŻNIWIE?

A. CZY ISTOTY 4. GĘSTOŚCI BĘDĄ SIĘ INKARNOWAĆ NA TEJ PLANECIE?

RA: Prawdopodobieństwo/możliwość wirów wskazuje, że jest to jak najbardziej prawdopodobne. (K2, 105)

B. CZY NA POWIERZCHNI TEJ PLANETY BĘDĄ JAKIEŚ ISTOTY 5. GĘSTOŚCI?

RA: Nie, przez długą miarę waszego czasu, ponieważ istoty 4. gęstości potrzebują spędzić swój czas nauki i nauczania z istotami ze swojej własnej gęstości. (K2, 105)

RA: Istoty 5. gęstości nie będą żyły na powierzchni planetarnej sfery do czasu, gdy planeta nie osiągnie poziomu wibracyjnego 5. gęstości. (K2, 106)

XII. RA PRACUJE, BY POWIĘKSZYĆ ŻNIWO Z ZIEMI

A. DLACZEGO RA PRACUJE DLA ZIEMI?

PYTANIE: Przez ostatnie 2300 lat pracowałeś, by stworzyć pod koniec 75 000-cyklu tak wielkie żniwo, jak się da. Dlaczego to robiłeś?

RA: Przyszliśmy do was około 11 000 lat temu, by pomagać wam, ale nasze wysiłki w kierunku służby zostały zniekształcone. Naszym pragnieniem jest wyeliminować, tak bardzo jak to jest możliwe, zniekształcenia spowodowane przez tych błędnie odczytujących naszą informację. Jedyna Istota stworzenia jest jak ciało. Czy ktoś zignorowałby ból w nodze? (K1, 139)

B. CZY RA PRACUJE Z JAKIMIKOLWIEK INNYMI PLANETAMI POZA ZIEMIĄ?

RA: W tym czasie pracujemy tylko tą planetą. (K1, 139)

C. Jak wielu ludzi was teraz wzywa? (1981)

RA: W przybliżeniu 352 000. (K1, 139)

D. W JAKI SPOSÓB RA WYKONUJE SWOJĄ SŁUŻBĘ?

RA: Używamy kanałów takich jak ten, ale zazwyczaj oni (ludzie) po prostu czują się inspirowani przez swoje sny. (K1, 140)

PYTANIE: Gdy kontaktujecie się z ludźmi w ich snach lub w inny sposób, oni najpierw muszą czynić poszukiwania w kierunku Prawa Jedynego. Czy tak?

RA: Tak. (K1, 140)

23. ŻNIWO (ZBIÓR) Z WENUS

I. ZDECYDOWANA POZYTYWNOŚĆ

PYTANIE: Zgaduję, że nim 3. gęstość dopełniła się Ra będąc pozytywnie spolaryzowanym prawdopodobnie miał pewne trudności dotyczące tego, by negatywna polaryzacja była uznawana (rozumiana)? (K4, 129)

RA: Nasze żniwo (zbiór) było zdecydowanie pozytywne i

nasze uznanie (zrozumienie) tych, którzy byli negatywni, było relatywnie nieuświadomione.

Jakkolwiek nie było żadnego negatywnego żniwa jako takiego.

Były dwie istoty, które podczas przebywania w 3. gęstości same uczyniły się żniwem na ścieżce służby sobie. (K4, 129)

PYTANIE: Jaka była w przybliżeniu całkowita populacja Wenus w 3. gęstości?

RA: Byliśmy małą populacją, która przebywała w warunkach, które określilibyście jako trudne. Była to w sensie fizycznym rażąco jasna planeta.

Nasze żniwo wyniosło w przybliżeniu 6.5 miliona kompleksów umysł/ciało/duch z całej populacji 38.5 milionów. Ci z nas, którzy posiadali dar polarności, czuli głębokie współczucie dla tych, którzy zdawali się przebywać w ciemności.

Tym, którzy pragnęli spać, mogliśmy jedynie ofiarować pomoc przeznaczoną dla śpiących.

USŁUGA (SŁUŻBA) JEST JEDYNIE MOŻLIWA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST POPROSZONA. (K4, 129)

II. TYLKO DWIE GOTOWE DO ŻNIWA NEGATYWNE ISTOTY

PYTANIE: Jakich technik te dwie negatywnie zebrane istoty użyły do negatywnej polaryzacji na tak pozytywnie spolaryzowanej planecie? (K4,130)

RA: Zostały użyte techniki kontroli nad innymi i panowania nad fizyczną śmiercią. W planetarnym oddziaływaniu wielu było nie przyzwyczajonych do mordowania, (a) te istoty potrafiły polaryzować za pomocą tych środków. Wy nazwalibyście te dwie istoty bezlitosnymi dyktatorami lub despotami, którzy prowadzili świętą wojnę. (K4, 130)

III. CI DWAJ BYLI WCZEŚNIEJ POZYTYWNIE ZORIENTOWANYMI WĘDROWCAMI

PYTANIE: Jakie było pochodzenie tych dwóch istot?

RA: Te istoty były Wędrowcami z wcześniejszej pozytywnej 5. gęstości. (K4, 130)

PYTANIE: I pomimo, iż już ewoluowali poprzez pozytyw 4. gęstości, to zmienili polaryzację, gdy reinkarnowali się w 3. gęstości. Czy tak? (K4, 131)

RA: Tak

IV. KATALIZATOR ICH PRZEŁĄCZENIA (ZMIANY): NADMIAR MIŁOŚCI

PYTANIE: Co było katalizatorem ich zmiany?

RA: Z ich punktu postrzegania mądrości, na Wenus istniał nadmiar miłości. Te dwie istoty spoglądały na tych z Wenus, którzy ciągle byli w ciemności i dostrzegły wielu, którzy odnaleźli taką obrzydliwą harmonię (zgodność). Wędrowcy czuli, że mądrzejsza droga zorientowana na poszukiwanie miłości może być bardziej pociągająca dla tych będących w ciemności. Te istoty zgodziły się służyć razem i tak też zrobiły, wielbiąc Stwórcę, ale nie w ten sposób, w jaki zamierzały. Skończyło się to przejściem tych dwóch Wędrowców w negatyw 4. gęstości. (K4, 131)

PYTANIE: Zgaduję, że ci Wędrowcy weszli w 3. gęstość Ra, by rozsiewać większą mądrość, gdyż dostrzegali nadmiar współczucia w kulturze Ra. Czy tak? (K4, 131-132)

RA: Nie. Przed inkarnacją pragnieniem tych Wędrowców było jedynie pomagać w służbie innym. (K4, 132) – [Childers: W odniesieniu do tego, że pytający nie ma racji, wydaje się, że Ra źle zrozumiał pytanie (albo mnie coś umknęło), gdyż komentarz Ra zdaje się mówić to samo, co powiedział pytający.] [Wilcock: Dla mnie wydaje się być jasne, że mądrość może być formą myślową pozytywnej lub negatywnej polarności, z wielu różnych powodów. Te istoty były czwartej gęstości, tak więc nie posiadały wcześniejszej wiedzy czy mądrości dla inkarnacji. Ich pierwotne pragnienie, by nauczać służby innym zostało skorumpowane podczas inkarnacji.]

PYTANIE: Nie mogę zrozumieć, dlaczego oni myśleli, że Wenus potrzebowała pomocy przy żniwie, przecież radziła sobie tak dobrze?

RA: Wędrowcy są zawsze przyciągani, niezależnie od procentu, który jeszcze nie spolaryzował i przychodzą, gdy jest wezwanie. Było wezwanie od tych, którzy nie byli pozytywnie spolaryzowani, ale wydawali się być pozytywnie spolaryzowanymi i dostrzegali mądrość, odczuwając współczucie innych jaźni na Wenus, jako wywyższanie się lub litość dla innych jaźni. (K4, 132)

V. TYCH DWÓCH OSTATECZNIE POWRÓCIŁO DO POZYTYWNEJ POLARNOŚCI

PYTANIE: Jaka była postawa tych dwóch istot, gdy trafiły do negatywu 4. gęstości i zdały sobie sprawę z tego, że zmieniły polarności? (K4, 132)

RA: Były zbite z tropu.

PYTANIE: Co się z nimi stało?

RA: Pracowały przez pewien okres z negatywem 4. gęstości wewnątrz tej struktury, wcześniej nauczone wzorce jaźni zostały odtworzone i polarność, z wielkim wysiłkiem, została odwrócona. Było wtedy możliwe do odtworzenia wiele pozytywnej pracy 4. gęstości. (K4, 132)

PYTANIE: Jak Ra stał się świadomym tej informacji?

RA: Te istoty dołączyły do Ra w pozytywie 4. gęstości na część cyklu, którego doświadczaliśmy. (K4, 133)

B. ROZWÓJ (WZRASTANIE)

24. DUCHOWY ROZWÓJ

I. O WIELE WIĘKSZY ROZWÓJ MOŻE BYĆ DOKONANY TUTAJ, NIŻ POMIĘDZY INKARNACJAMI

PYTANIE: Czy to prawda, że istoty mogą o wiele bardziej przyspieszyć swój rozwój podczas pobytu w trzeciej gęstości, niż pomiędzy inkarnacjami w tej gęstości?

RA: To prawda. (Powodem jest to, że istota może pracować wewnątrz struktury dwóch podstawowych zniekształceń Prawa Jedynego.) W 3. gęstości każda istota ma swobodę, by akceptować, odrzucać lub ignorować innych wokół. Jednak jest tu wielu, którzy podążają drogami miłości.

Jeżeli dodatkowo istota wybierze akceptację odpowiedzialności za każdą chwilę doświadczenia, wtedy to umożliwi jej rozwój. (K1, 113)

II. SERCE (SEDNO) SPRAWY

PYTANIE: Czy jest coś ważnego dla duchowego rozwoju, na ścieżce służby innym, oprócz poznania jaźni (siebie), zdyscyplinowania osobowości i wzmacniania woli?

RA: To jest technika. To nie jest serce. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy jednym. Jest to wielka nauka i nauczanie. W tej jedności znajduje się miłość. W tej jedności znajduje się światło. To jest fundamentalną nauka wszystkich planów egzystencji, urzeczywistnianie: miłości, światła i radości. Na drugiej pozycji są nauki w medytacji i służbie. (K3, 16)

III. JAKIE SĄ NIEKTÓRE ĆWICZENIA DO WYKONYWANIA? (K1, 114)

RA:

ĆWICZENIE 1: ZDAJ SOBIE SPRAWĘ Z TEGO, ŻE CHWILA ZAWIERA MIŁOŚĆ.

TO JEST NAUKA TEJ GĘSTOŚCI.

ŚWIADOMIE DOSTRZEGAJ TĘ MIŁOŚĆ W PRZYTOMNOŚCI

I W ROZUMIENIU ZNIEKSZTAŁCEŃ.

ĆWICZENIE 2: WSZECHŚWIAT JEST JEDNĄ ISTOTĄ. GDY POSTRZEGASZ (KOGOŚ) INNEGO, DOSTRZEGAJ STWÓRCĘ.

ĆWICZENIE 3: SPOJRZYJ W LUSTRO.

ZOBACZ STWÓRCĘ.

ĆWICZENIE 4: SPÓJRZ NA KREACJĘ (STWORZENIE), KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ DOOKOŁA UMYSŁU/CIAŁA/DUCHA KAŻDEJ ISTOTY.

ZOBACZ STWÓRCĘ.

Podstawą dla tych ćwiczeń jest medytacja, kontemplacja lub modlitwa. Z takim nastawieniem te ćwiczenia mogą być przerabiane. Bez tego, dane nie będą spływać do korzeni drzewa umysłu, tak więc (nie będą) aktywować i uszlachetniać ciała i dotykać ducha.

IV. TAJEMNICA (MISTERIUM) JEDYNEGO

RA: Spojrzyj na zachwycającą tajemnice (misterium) Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Ujrzyj chwałę i majestat, tajemnicę (misterium) i pokój jedności. Niech rozważanie ptaka lub bestii, światła czy ciemności, kształtu czy cienia nie trzyma nikogo, kto poszukuje, z dala od głównego rozważania jedności. (K4, 194)

RA: (Jednakże) żadne źródło będące w 3. gęstości nie rozwiąże wszystkich paradoksów czy doprowadzi wszystko do zjednoczenia. (K4, 194)

V. NAJLEPSZA SŁUŻBA

PYTANIE: Jakie są niektóre z „najlepszych sposobów” bycia usłużnym dla innych?

RA: Najlepszą sposobem służenia innym jest ciągłe wysiłek, by poszukiwać, by dzielić się miłością Stwórcy tak, jak jest to wiadome wewnętrznej jaźni. To wymaga samo-wiedzy i zdolności do

OTWORZENIA SIEBIE DLA INNYCH BEZ WAHANIA I EMITOWANIA TEGO, CO JEST ESENCJĄ, CZYLI SERCEM. (K1, 166-167)

PYTANIE: Co jest najlepszą służbą, jaką nasza populacja może wykonywać indywidualnie?

RA: Jest tylko jedna służba. Prawo jest Jedno. Jedno. Ofiarowanie siebie Stwórcy jest najlepszą służbą, źródłem. (K1, 43)

VI. DESTYLUJCIE MIŁOŚĆ I ŚWIATŁO W KAŻDYM DOŚWIADCZENIU

RA: Właściwą rolą istoty, w tej gęstości, jest doświadczać wszystkich rzeczy, których pragnie, a potem analizować, zrozumieć i

AKCEPTOWAĆ WSZYSTKIE DOŚWIADCZENIA, DESTYLUJĄC Z ICH WNĘTRZA MIŁOŚĆ/ŚWIATŁO. TO, CO NIE JEST POTRZEBNE, ODPADA. (K1, 169-170)

VII. STAŃ SIĘ ŚWIADOMYM INNYCH JAKO BĘDĄCYCH TAKIMI SAMYMI JAK TY

RA: Sugerujemy, byś starał się stać świadomym innych jaźni jako siebie.

Stań się świadomym inteligentnej energii, wyrażanej w naturze i wyrażanej w dzieleniu miłości do siebie, kiedy (jest to) właściwe. (K1, 117)

VIII. DLACZEGO ISTNIEJĄ MĘŻCZYZNA I KOBIETA?

PYTANIE: Biseksualna reprodukcja rozpoczyna się w 2. gęstości. Jaki jest tego cel?

RA: 2. gęstość jest tą, w której są układane fundamenty dla pracy w 3. gęstości. Mechanizm reprodukcji w 3. gęstości poddaje się ogromnemu potencjałowi dla służby innym i swojej jaźni. Występuje wiele typów transferu energii. Ci, którzy są magnetycznie przyciągani, jedno do drugiego, mają okazje do wielu rodzajów służby, które byłyby niedostępne dla istoty niezależnej. (K2, 28)

PYTANIE: Więc podstawowym powodem występowania biseksualnej reprodukcji było zwiększenie możliwości doświadczania Jedynego Stwórcy? Czy tak?

RA: To jest nie tylko prawdziwe, ale jest kluczem, który występuje we wszystkich gęstościach. (K2, 46)

IX. NIEWYUCZONE LEKCJE BĘDĄ POWTARZANE

RA: Jeżeli jedna okazja jest zaprzepaszczona, pojawi się inna, dopóki uczeń doświadczenia życiowego, nie zrozumie, że lekcja jest ofiarowana i zobowiązuje do nauczenia się jej. (K2, 46)

X. NIEUSTAJĄCE DZIECIŃSTWO

RA: Największą przewagą waszych istot (jest) znalezienie siebie w tym, co może być rozpatrywane jako nieustające dzieciństwo. (K1, 188)

XI. OBRONA

PYTANIE: Nawet pozytyw 4. gęstości posiada koncepcję działania defensywnego (obronnego), ale ponad poziomem 4. gęstości pojęcie działania defensywnego nie jest używane. Zarówno działania ofensywne, jak i defensywne występują często w naszej obecnej gęstości. Jeżeli istota jest wystarczająco silnie spolaryzowana w swoich myślach w sensie pozytywnym, działanie defensywne nie będzie jej potrzebne, gdyż nigdy nie wystąpi dla niej okazja do zastosowania działania defensywnego. Czy tak? (K2, 47)

RA: Tego nie da się poznać. Istota potrafiąca programować doświadczenia może wybrać liczbę i intensywność lekcji do nauczenia. Jest możliwe, że istota ekstremalnie pozytywnie zorientowana może zaprogramować dla siebie sytuacje testujące zdolność jaźni do powstrzymania się od działań defensywnych, nawet (dopuszczając) do punktu swojej fizycznej śmierci lub śmierci innych jaźni. Jest to mocna lekcja i nie jest wiadome, co istoty dla siebie zaprogramowały. Możemy, jeśli pragniemy, odczytać to programowanie. Jednakże, jest to naruszenie i zdecydowaliśmy się tego nie robić. (K2, 47)

XII. ROLA ŚWIATŁA, ŚWIATŁO PORUSZAJĄCE SIĘ SPIRALNIE ‘W GÓRĘ’

RA: Termin ”światło poruszające się spiralnie w górę” nie oznacza w zwykłym znaczeniu poruszania się w górę; odnosi się do tego, które sięga do źródła miłości i światła. (K3, 61)

PYTAJĄCY: Przypuszczam, że światło promieniuje ze wszystkich punktów w przestrzeni do naszej iluzji pod 360-stopniowym pełnym kątem i ten kształt czerpaka z piramidą działa jak mechanizm skupiający. Czy tak?

RA: Dokładnie tak. (K3, 61)

OŚWIADCZENIE: Adept widzi lub wizualizuje światło poruszające się w dół z czakry korony do stóp. Ra oświadczył, że Stwórca wstępuje od stóp i porusza się w górę, to znaczy spiralnie wznoszące się światło wchodzi od stóp i porusza się w górę. (K3, 170)

RA: Światło poruszające się spiralnie w górę jest rozwijane na swojej ścieżce przez wolę i dosięga miejsca połączenia się z wewnętrznym ogniem Jedynego Stwórcy, nawet (gdy dzieje się) w ten sposób, jest to tylko przygotowanie do pracy nad umysłem/ciałem/duchem, która może być wykonana przez adepta. (K3, 172)

XII. PRAGNIENIE, WOLA I POLARNOŚĆ SĄ KLUCZAMI

PYTANIE: Pragnienie i wola są ważnymi czynnikami w tym procesie. Czy tak?

RA: Dodalibyśmy jeszcze jedną właściwość. W magicznej osobowości pragnienie, wola i polarność są kluczami. (K3, 172)

XIV. PROBLEM Z METODAMI EWANGELISTÓW

PYTANIE: Wielu tak zwanych ewangelistów przejawia wielkie pragnienie i bardzo dużo woli, i prawdopodobnie dużą polarność. Ale wydaje się, iż w wielu przypadkach występuje brak świadomości, który powoduje, że praca w sensie magicznym jest mniejsza od efektywnej. Czy tak? (K3, 172)

RA: Masz częściowo rację. Ale wolna wola musi być postrzegana jako najważniejsza w badaniu polarności pracy w służbie dla innych.

Te istoty, o których mówisz, usiłują generować pozytywne zmiany w świadomości, podczas gdy ograniczają wolną wolę. To stwarza w pracy blokady natury magicznej oprócz przypadków, w których istota z własnej woli pragnie zaakceptować pracę ewangelistów. (K3, 172)

XV. ADEPT

RA: ADEPT TO KTOŚ, KTO UWOLNIŁ SIĘ W WIĘKSZYM STOPNIU OD OGRANICZEŃ MYŚLI, OPINII I WIĘZÓW INNYCH JAŹNI.

(Niezależnie) czy czynione dla służby innym, czy dla służby sobie, jest to niezbędna część przebudzania się adepta. Ta wolność jest postrzegana przez tych, którzy nie są wolni, jako to, co nazwalibyście złem czy czernią. Magia jest rozpoznawana; (jej) natura często nie. (K4, 50)

RA: W służbie innym istnieje połączenie z sercem wszystkich innych jaźni i odłączenie od iluzorycznych łusek, które uniemożliwiają adeptowi (czy komukolwiek innemu) prawidłowo postrzegać jaźń (siebie) i inne jaźnie jako jedno. (K4, 51)

PYTANIE: Pozytywnie lub negatywnie spolaryzowany adept tworzy potencjał, by sięgać prosto do ducha po moc, czy tak?

RA: Byłoby bardziej właściwym powiedzieć, że adept woła do wszechświata o jego moc bezpośrednio przez ducha, gdyż duch jest promem kosmicznym. (K4, 51)

XVI. SNY JAKO NARZĘDZIE DUCHOWEGO ROZWOJU

A. NIEŚWIADOMY UMYSŁ NIE UŻYWA SŁÓW

RA: Natura nieświadomości jest naturą raczej koncepcji, niż słów. (K4, 97)

B. WSKAZÓWKI CO DO USUWANIA BLOKÓW

PYTANIE: Oświadczyłeś, że śnienie, jeżeli jest uczynione dostępnym dla świadomego umysłu, bardzo pomoże w polaryzacji. Czy mógłbyś powiedzieć, jak to się dzieje?

RA: Śnienie jest czynnością komunikacji poprzez zasłonę pomiędzy nieświadomym umysłem a świadomym umysłem. U kogoś, kto jest zablokowany w dwóch z trzech dolnych centrów energii, śnienie wspomoże polaryzację, gdyż nastąpi powtórka z ostatniego katalizatora, tak samo jak i z głębszych blokad, w ten sposób udzielając obudzonemu umysłowi wskazówek co do natury tych blokad. (K4, 97)

PYTANIE: W przypominaniu sobie snów jednostka może odnaleźć specyficzne wskazówki co do obecnych blokad centrów energii i w ten sposób może zredukować lub wyeliminować te blokady. Czy tak?

RA: Tak. (K4, 99)

C. NAJDOGODNIEJSZYM NARZĘDZIEM (SPOSOBEM DLA) ADEPTA JEST POPROSZENIE O POMOC PRZEWODNIKÓW

RA: Śnienie staje się najbardziej wydajnym narzędziem polaryzacji wtedy, gdy wydarzają się trzy rzeczy:

1) osoba świadomie wybiera ścieżkę adepta (czy duchowego poszukiwacza) i

2) każde centrum energii jest przynajmniej w minimalnym stopniu zrównoważone, i

3) osoba zaczyna otwierać (psychiczne) centrum promienia indygo.

Jeżeli jest wiadome adeptowi, że praca może być wykonana w świadomości, podczas gdy tak zwany świadomy umysł odpoczywa, wtedy ten adept, gdy przechodzi w stan snu, może wezwać tych, którzy go poprowadzą, a co najważniejsze, magiczną osobowość, która jest Wyższą Jaźnią. (K4, 98)

D. BEZPOŚREDNIE UZDRAWIANIE W STANIE SNU

RA: Aktywność śnienia jest aktywnością, w której jest tworzony świetnie opracowany i wspaniale ukształtowany most (prowadzący) od świadomego w nieświadome. W tym stanie są uzdrawiane różnorodne zniekształcenia. Ciągły brak tej możliwości może powodować poważne problemy. (K4, 99)

PYTANIE: Ta głęboka część (snu) została nazwana REM. Czy tak? (K4, 100)

RA: Tak.

XVII. PRZENIKANIE ZASŁONY: ENERGIA ZIELONEGO PROMIENIA

RA: W znacznej mierze najbardziej żywe, a nawet zwariowane okazje dla przenikana obszaru zasłony wynikają z interakcji spolaryzowanych istot. (K4, 77)

PYTANIE: Przy pomocy jakiego procesu dwie spolaryzowane istoty usiłowałyby przeniknąć zasłonę?

RA: Przenikanie zasłony ma swoje korzenie w rozwijaniu działania zielonego promienia, tej wszech-współczującej miłości, która nie wymaga odwzajemnienia. Jeżeli podąża się tą ścieżką, wyższe centra energii będą uaktywnione i skrystalizowane do czasu, gdy adept się urodzi.

W adepcie jest zawarty potencjał do odsłonięcia zasłony, do pewnego stopnia może to wszystko być ponownie postrzegane jako jedno. Inna jaźń jest podstawowym katalizatorem na tej szczególnej ścieżce (prowadzącej) do przeniknięcia zasłony. (K4, 78)

RA: Świadomość wszystkiego jako będącego Stwórcą jest tym, co otwiera centrum zielonego promienia. (K4, 82)

XVIII. URZECZYWISTNIANIE (POJMOWANIE) JEDYNEGO

RA: Poszukiwacz szuka Jedynego.

JEDYNY JEST POSZUKIWANY PRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ I AKCEPTUJĄCĄ SIEBIE JAŹŃ, KTÓRA JEST ŚWIADOMA ZARÓWNO SWOICH DOSTRZEGALNYCH ZNIEKSZTAŁCEŃ, JAK I SWOJEJ CAŁKOWITEJ DOSKONAŁOŚCI.

Pozostając w tej zrównoważonej świadomości, istota OTWIERA JAŹŃ na Wszechświat, którym jest. Energia świetlna wszystkich rzeczy może wtedy zostać przyciągnięta przez to intensywne poszukiwanie, a wszędzie, gdzie wewnętrzne poszukiwanie napotyka przyciągnięta kosmiczną pranę, tam ma miejsce urzeczywistnienie Jedynego.

Celem oczyszczania każdego centrum energii jest umożliwienie pojawienia się tego miejsca spotkania w wibracji promienia indygo, by kontaktować się z inteligentną nieskończonością i rozwiewać wszystkie iluzje. Służba innym jest automatyczna w uwolnionej energii wygenerowanej przez ten stan świadomości. (K3, 51)

RA: Kontakt z nieskończoną inteligencją najprawdopodobniej dostarcza niewysłowionej radości istocie doświadczającej takiego kontaktu. (K4, 53)

25. BYCIE PRAWDZIWIE POMOCNYM

I. KARMIENIE GŁODNYCH

PYTANIE: Wielu ludzi stara się pomóc tym, którzy są w potrzebie, dając jedzenie, gdy jest gdzieś głód, tak jak teraz w krajach Afryki, dostarczając im lekarstw, gdy są potrzebne. Jest to tworzenie wibracji, która jest w harmonii z zielonym promieniem (miłością), ale nie jest zrównoważona rozumieniem 5. gęstości, której te istoty są doświadczającymi katalizatorami, i

bardziej zrównoważonym zarządzaniem potrzebami głodujących byłoby zaopatrzenie ich w wiedzę konieczną do osiągnięcia stanu świadomości 4. gęstości, aniżeli zaspokajać w tym czasie ich potrzeby fizyczne. Czy tak? (K2, 96)

RA: Nie.

WOBEC ISTOTY, KTÓRA GŁODUJE, WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDZIĄ JEST NAKARMIENIE CIAŁA.

Możesz z tego wyciągnąć wnioski. Z drugiej strony, masz rację w swoich przypuszczeniach, że oddźwięk zielonego promienia nie jest tak doskonały jak ten, który został nasycony wiedzą.

Wiedza umożliwia istocie docenienie jej wkładu w planetarną świadomość poprzez jakość jej istnienia bez względu na działalność czy zachowanie, którego wyników spodziewa się na planach fizycznych. (K2, 96)

II. ZWIĄZEK MIĘDZY RODZICEM A DZIECKIEM

PYTANIE: Jaki typ związku między rodzicem a dzieckiem pomógłby w aktywacji centrów energii od czerwonego do fioletowego? (K2, 99)

RA: Właściwym sposobem nauczania przez rodziców jest bycie serdecznym (szczerym) i całkowita akceptacja istoty dziecka.

Są dwie szczególnie ważne w tym związku sprawy, inne niż podstawowa akceptacja dziecka.

1) Po pierwsze, doświadczenie jakiegokolwiek sposobu. który rodzic używa, by czcić i dziękować Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy, powinno być, jeśli to możliwe, codziennie dzielone z dzieckiem.

2) Po drugie, współczucie rodzica wobec dziecka może być dobrze hartowane przez stosowanie dyscypliny, w celu zrozumienia, że istota będąca dzieckiem może się dobrze nauczyć od jaźni rodzicielskiej nastawienia na służbę innym lub na służbę sobie. To jest powodem, iż pewna dyscyplina jest właściwa. (K2, 99)

III. UDZIELANIE WSPARCIA W TRUDNYCH CHWILACH

RA: Czy możecie dać jakieś wskazówki odnoszące się do instrumentu, który będzie przechodził doświadczenie w szpitalu?

RA: Możemy dać jedną wskazówkę i pozostawić resztę Stwórcy.

Jest właściwym dla każdego uświadomienie (urzeczywistnienie) swojej jaźni jako Stwórcy.

W ten sposób każdy może wspierać każdego, włącznie ze wspieraniem siebie poprzez pokorną miłość jaźni jako Stwórcy. (K3, 188)

26. WAŻNY CZYNNIK (ZMIENNA): POLARNOŚĆ

I. ANALOGIA Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ

PYTANIE: Wydaje się, że istnieje wielki potencjał w tej polaryzacji, taki sam jak w elektryczności. W baterii jest biegun pozytywny i negatywny lub zacisk. Im większy tworzysz ładunek na nich obu, tym wyższe staje się napięcie, lub różnica potencjałów i zwiększa się zdolność do pracy fizycznej. Czy to poprawna analogia? (K1, 182)

RA: Jest to dokładnie tak.

PYTANIE: Jeżeli nie mamy żadnej polarności w elektryczności, nie mamy działania. Jeżeli nie mamy polarności w świadomości, także nie mamy żadnego działania ani doświadczenia. Czy tak?

RA: Tak. To, czego brakuje bez polarności, to ładunek. Ładunek jest dostarczany przez zindywidualizowaną istotę używającą wlewów i dopływów energii poprzez wybory wolnej woli. (K1, 185)

PYTANIE: Czyniąc analogię, gdy wystąpi taka polaryzacja w atmosferze, by stworzyć burzę z piorunami, błyskawice i wiele działań, wtedy to bardziej jasne (żywe) doświadczenie może być porównane do polaryzacji doświadczenia, które tworzy bardziej żywe (jasne) doświadczenie. Czy tak? (K4, 165)

RA: Zgadzamy się z tą analogią, ale zaprzeczamy warunkom tworzącym burzę.

II. PUNKT ZWROTNY

RA: Istnieje punkt zwrotny, punkt zawieszenia, który obraca się, gdy istota decyduje się na służbę. Jeżeli ta wola i pragnienie zmierza w kierunku służby innym, wtedy będzie aktywowana zgodna z nią polaryzacja. W tego rodzaju warunkach trzy typy woli działają jako jedno z instrumentem na centralnej pozycji zgodności, by służyć. Jest tak, jak być musi, dla równowagi pracy i ciągłości kontaktu. Nasz kompleks wibracyjny jest wyraźny w tych pracach, a nasza wola, by służyć innym, jest też o pewnym stopniu czystości. To przyciągnęło uwagę przeciwnego bieguna, którego doświadczacie. (K3, 165)

III. PRZYWOŁYWANIE SIŁY ŚWIATŁA

KONFIGURACJA WOLNEJ WOLI, SKUPIONEJ NA SŁUŻBIE INNYM TAKŻE POSIADA POTENCJAŁ DO ZAALARMOWANIA WIELKIEJ ILOŚCI ŚWIETLNEJ MOCY. JEDNAKŻE TA POZYTYWNA ŚWIETLNA MOC TAKŻE DZIAŁA POD WPŁYWEM WOLNEJ WOLI I MUSI BYĆ PRZYWOŁANA.

Nie mogliśmy mówić o tym i nie będziemy was prowadzić, gdyż natura tego kontaktu jest taka, że czystość waszej wolnej woli musi być chroniona ponad wszystko. (K3, 165)

RA: Ci, którzy są na ścieżce służby innym, także mogą wzywać bezpośrednio świetlną moc, stosownie do siły i czystości swojej woli, by służyć. (K3, 170)

IV. ZMIANA ORIENTACJI NEGATYWNEJ NA POZYTYWNĄ

RA: Istota, która inkarnuje się w negatywnym czasie/przestrzeni, nie uzna za dopuszczalne utrzymanie jakiejkolwiek znaczącej pozytywnej polaryzacji, ponieważ negatywność, gdy jest czysta, jest rodzajem grawitacyjnej studni, która wciąga wszystko do środka. Tak więc istota, podczas przypominania sobie swojej wyuczonej i preferowanej polarności, musi z konieczności użyć danego (jej) katalizatora i powtórzyć (podsumować) lekcje służby sobie, w celu przygotowania (nagromadzenia) wystarczającej polarności, aby sprawić, by powstał potencjał dla zmiany (odwrócenia) polaryzacji. (K3, 154)

V. RELACJA MIĘDZY GOTOWOŚCIĄ DO ŻNIWA (ZBIORU) A STOPNIEM POLARYZACJI

PYTANIE: Czy jest możliwym zwiększenie polaryzacji bez zwiększenia gotowości do żniwa (zbioru)?

RA: W 3. gęstości wzrost w służbie innym lub w służbie sobie niemal nieuchronnie zwiększy zdolność istoty do radowania się wyższą intensywnością światła. Tak więc jest prawie niemożliwym polaryzować bez zwiększania gotowości do żniwa (zbioru) w 3. gęstości.

W żniwie (zbiorze) 5. gęstości, polaryzacja ma bardzo mało wspólnego z gotowością do żniwa (zbioru). (K3, 156)

27. MEDYTACJA

I. KUNDALINI

RA: Dolny biegun energii (czakra korzenia) wciągnie w siebie energię uniwersalną z kosmosu. Wtedy ona rusza w górę, by spotkać się i reagować z pozytywną spiralnie poruszającą się na dół energią z wnętrza. Miarą poziomu aktywności promienia istoty jest dokładny punkt, w którym południowy biegun zewnętrznej energii spotyka się z wewnętrzną spiralną pozytywną energią. Im u istoty wzrasta bardziej polaryzacja, to miejsce przesuwa się w górę. Wasi ludzie nazywają to kundalini. Jest to miejsce spotkania kosmicznego i wewnętrznego wibracyjnego zrozumienia. (K2, 125)

RA: Metafora zwiniętego węża przywołanego do góry jest bardzo odpowiednia. Usiłujemy wtedy, jako istoty jakiegoś prawdziwego koloru tej oktawy, poruszyć miejsce spotkania natur wewnętrznej i zewnętrznej dalej w górę, wzdłuż centrów energii. Pewna metoda dostępu jest taka:

Usiądź (usadow się) wewnątrz któregoś z tych doświadczeń, które były pociągające dla istoty poprzez biegun południowy (czakrę korzenia).

KAŻDE DOŚWIADCZENIE POTRZEBUJE BYĆ ZAOBSERWOWANYM, PRZEŻYTYM, ZRÓWNOWAŻONYM, ZAAKCEPTOWANYM I OSADZONYM WEWNĄTRZ JEDNOSTKI.

Ponieważ osoba wzrasta w samoakceptacji i świadomości katalizatora, miejsce wygodnego umiejscowienia tych doświadczeń podniesie się do nowego prawdziwego koloru istoty.

To doświadczenie, jakimkolwiek ono może być, będzie osadzone w czerwonym promieniu i rozważone co do jego zawartości przetrwania, itd. Każde doświadczenie będzie kolejno zrozumiane przez poszukiwacza w terminach (wywodzących się) z:

1.przetrwania (pierwszej gęstości), następnie w terminach z

2.tożsamości jednostkowej (drugiej gęstości), następnie w terminach z

3.relacji społecznych (trzeciej gęstości), następnie w terminach z

4.miłości uniwersalnej (czwartej gęstości), następnie terminach z

5.jak doświadczenie może być połączone z energiami uniwersalnymi (wszechświatowymi) (piątej i

6.szóstej gęstości) i ostatecznie w terminach z

7. natury sakramentalnej każdego doświadczenia (siódmej gęstości). W tym czasie Stwórca rozpościera się wewnątrz..

W północnym biegunie korona jest już na głowie i istota jest potencjalnie bogiem. Energia jest przeniesiona do istoty za pomocą pokornej (wrażliwej) i ufnej (ufającej) akceptacji tej energii poprzez medytację i kontemplację siebie (jaźni) i Stwórcy. Tam, gdzie wąż osiągnie swą wysokość (wzrost), energie te spotkają się. (K2, 125-126)

II. DWA INNE RODZAJE MEDYTACJI

PYTANIE: Czy w medytacji lepiej jest pozostawić umysł czystym jak to możliwe i niech tak się (dalej) dzieje, czy też lepsze jest skupienie się na jakimś przedmiocie dla koncentracji? (K2, 126)

RA: Każdy rodzaj jest przydatny z określonego (konkretnego) powodu. (K2, 127)

A.USPOKOJENIE (UCISZENIE) UMYSŁU

RA: Bierna medytacja wymaga oczyszczenia umysłu, opróżnienia z umysłowej gmatwaniny i jest przydatna dla tych, którzy życzą sobie osiągnąć wewnętrzną ciszę jako podstawę, z której (będą) nasłuchiwać Stwórcy. (K2, 127)

B. WIZUALIZACJA = NARZĘDZIE ADEPTA

RA: Inny rodzaj medytacji, który można określić wizualizacją, ma odmienny cel. Jest to narzędzie adepta (biegłego).

Ci, którzy uczą się utrzymywać w umyśle obrazy wizualne, rozwijają wewnętrzną siłę koncentracji, która może wykroczyć poza nudę i dyskomfort. Kiedy ta zdolność wykrystalizuje się, ktoś może osiągnąć świadomość planetarną.

Tylko ci, którzy chcą podnosić świadomość planetarnej świadomości, odnajdą wizualizację (jako) szczególnie satysfakcjonującą. (K2, 127)

RA: Kluczem jest po pierwsze cisza, a po drugie jedność (skupienie) myśli. Zatem wizualizacja, która może być pewnie trzymana w wewnętrznym oku przez kilka waszych minut, będzie sygnałem postępu adepta w (praktyce) skupiania (jedności) myśli. Jest to działanie w celu przekształcenia planetarnych zdolności wytwórczych (zdolności żniwnych? – ang. harvestability). (K2, 130)

III. NAJPOTĘŻNIEJSZE POŁĄCZENIE

RA: Kiedy pozytywny adept dotyka inteligentnej nieskończoności wewnątrz siebie, jest to najpotężniejsze połączenie. Adepci stają się żyjącymi kanałami dla miłości i światła, i są zdolni kanalizować to promieniowanie (tę jasność) bezpośrednio do sieci planety (zbudowanej) z oczek (nexi?) energii (czy punktów ogniskowych). Ten rytuał zawsze będzie kończył się wysławianiem i dziękczynieniem, i przekazaniem tej energii całości planetarnej. (K2, 131)

IV. CZY KRĘGOSŁUP POWINIEN BYĆ PIONOWO?

PYTANIE: Czy pionowe ustawienie kręgosłupa jest przydatne lub pomocne w procedurze medytacyjnej?

RA: Jest nieco pomocne. (K3, 119)

28. OŚWIECENIE

PYTANIE: Czy jest jakiś sposób, by pomóc istocie dotrzeć do poziomu 4. gęstości w tych ostatnich (ostatecznych, końcowych) dniach?

RA: Nie jest możliwe, by pomóc bezpośrednio innemu istnieniu. To, co jest tylko możliwe, to czynić dostępnym katalizator w jakiejkolwiek formie, najważniejsze (jest) istnienie napromieniowania urzeczywistnieniem jedności ze Stwórcą w sobie, mniej ważne istnienie informacji takiej, jaką my dzielimy się z wami. Nie możemy zaproponować skrótu prowadzącego do oświecenia. Oświecenie jest od momentu otwarcia się na inteligentną nieskończoność. Może być dokonane tylko przez siebie dla siebie. Ktoś inny nie może nauczyć oświecenia, ale tylko dostarczać (nauczać)/uczyć objaśnień, inspiracji czy o wspólnym dostępie (do) miłości, tajemnicy, nieznanego, który umożliwia innym jaźniom sięgnięcie po i rozpoczęcie procesu poszukiwania. (K1, 161-162)

C. JEZUS

29. JEZUS, OŚWIECONY UZDROWICIEL

I. JEZUS PRZYBYŁ Z NAJWYŻSZEJ CZĘŚCI 4. GĘSTOŚCI

RA: Istota Jezus była członkiem 4. gęstości z najwyższego poziomu tamtej sub-oktawy. On zapragnął wejść w planetarną służbę po to, by podzielić się wibracją miłości w sposób najczystszy, jak to możliwe. Ta istota mogłaby pójść do 5. gęstości, lecz wybrała w zamian powrót do 3. gęstości dla tej szczególnej misji. (K1, 162)

II. GRUPA ORIONA PRZECIWSTAWIAŁA SIĘ MU

PYTANIE: Gdy Jezus inkarnował się, czy były podejmowane przez grupę Oriona próby, by go zdyskredytować?

RA: To się zgadza. Oni oparli się na negatywnej informacji już w tym czasie przekazanej przez tego, którego wasi ludzie zwą „Jahwe”. To zasugerowało Judaszowi, by uwierzył, że Jezus, jeśli znalazłby się w sytuacji krytycznej, mógłby ujrzeć mądrość w użyciu mocy inteligentnej nieskończoności, aby rządzić innymi. To zakończyło się śmiercią Jezusa.

III. DLACZEGO JEZUS BYŁ TAKIM DOBRYM UZDROWICIELEM?

PYTANIE: Jeżeli Jezus był z 4. gęstości, a dzisiaj są na planecie Wędrowcy, którzy przybyli z 5. i 6. gęstości, co uczyniło Jezusa takim dobrym uzdrowicielem i mogłoby zrobić to samo tutaj teraz z istotami 5. i 6. gęstości? (K1, 164)

RA: Ci, którzy uzdrawiają, mogą pochodzić z jakiejkolwiek gęstości, która posiada świadomość ducha (tj. 4. po 7.). Brama do inteligentnej nieskończoności może być otwarta tylko wtedy, gdy zrozumienie wewnętrznych przepłynięć inteligentnej energii zostało otwarte dla uzdrowiciela.

Prawdziwe uzdrawianie jest po prostu promieniowaniem siebie stwarzającym środowisko, w którym katalizator może wystąpić, by spowodować rozpoznanie siebie przez siebie. (K1, 164)

Jezus najpierw odkrył swą zdolność do przeniknięcia inteligentnej nieskończoności, kiedy rozgniewał się na towarzysza zabaw, który został śmiertelnie zraniony przez dotyk Jezusa. Jezus był zdeterminowany, by odkryć, jak użyć tej energii dla dobra, nie dla negatywu.

Jezus był krańcowo pozytywnie spolaryzowany i dlatego został bardziej zapamiętany, niż większość Wędrowców.

Został zelektryzowany przez to doświadczenie i opuścił swój dom, gdy miał 13,5 roku, i wędrował do wielu innych miejsc szukając dalszych informacji. To trwało aż do czasu, gdy skończył 25 lat, wtedy powrócił do domu. Kiedy stał się zdolny do zintegrowania i zsyntezowania wszystkich doświadczeń, zaczął przemawiać do innych. Został karmicznie uwolniony od destrukcji innych, gdy wybaczył tym, którzy przyczynili się do jego śmierci. W przebaczeniu leży zatrzymanie koła działania, tego, co nazywacie karmą. (K1, 164-165)

IV. TERAZ JEZUS JEST W 5. GĘSTOŚCI

PYTANIE: W której gęstości jest teraz Jezus?

RA: Ta istota studiuje teraz lekcje o wibracji mądrości, 5. gęstości, również nazwanej wibracją światła. (K1, 165)

V. WYBÓR BYCIA MĘCZENNIKIEM

RA: Kiedy Jezus zdecydował się powrócić do miejsca nazwanego Jerozolima z powodu świętych dni, odwrócił się od pracy łączącej miłość i mądrość, i przyjął męczeństwo, które jest pracą z miłością bez mądrości. (K3, 185)

RA: Ta istota (Jezus) jest świadoma niektórych przesadnych działań prowadzących ku miłości, nawet do męczeństwa, ale nie ma jeszcze w jakimś znaczącym stopniu zrównoważonych tych zniekształceń. Nie dajemy do zrozumienia, że ten kurs nieokiełznanego współczucia zawiera jakiś błąd, lecz że potwierdza jego doskonałość. Jest to przykład miłości, która służyła wielu jako latarnia morska. Dla tych, którzy szukają dalej, konsekwencje męczeństwa muszą zostać rozważone, gdyż w męczeństwie, w gęstości męczennika kończy się okazja, by ofiarować światło i miłość. Każda istota musi szukać swej najgłębszej ścieżki. (K3, 186)

RA: Jezus inkarnował się z planem męczeństwa. Nie ma mądrości w tym planie, ale raczej rozumienie i współczucie rozciągnięte do swej najpełniejszej doskonałości. (K4. 82)

D. UZDRAWIANIE

30. CZY MOŻESZ NAS WYĆWICZYĆ W UZDRAWIANIU ŚWIADOMOŚCI?

I. W OGÓLNYM PRZEDSTAWIENIU

A. WYBACZENIE USUWA KARMĘ

PYTANIE: Oświadczyłeś, że przebaczenie usuwa karmę. To obejmuje nie tylko wybaczenie od innych jaźni, ale i wybaczenia od swojej jaźni. Czy tak?

RA: Tak. Wybaczenie innej jaźni jest wybaczeniem (swojej) jaźni. (K1, 73)

PYTANIE: Czy mógłbyś zdefiniować pojęcie karmy?

RA: W naszym rozumieniu karma jest tym, co może być nazywane inercją. Te działania, które zostały wprawione w ruch, będą nadal występować. Zastopowanie inercji działań może być nazwane przebaczeniem. (K2,51)

B. GŁĘBOKA AKCEPTACJA PRAWA JEDYNEGO UZDRAWIA

RA: UZDRAWIANIE WYSTĘPUJE, GDY KOMPLEKS UMYSŁ/CIAŁO/DUCH REALIZUJE, GŁĘBOKO WEWNĄTRZ SIEBIE, PRAWO JEDYNEGO; CO OZNACZA, ŻE NIE MA ŻADNEJ DYSHARMONII, ŻADNEJ NIEDOSKONAŁOŚCI; WSZYSTKO JEST KOMPLETNE, CAŁKOWITE I DOSKONAŁE.

Wtedy inteligentna nieskończoność we wnętrzu tej istoty przekształca iluzję ciała fizycznego, umysłu czy ducha w formę zgodną z Prawem Jedynego. Uzdrawiacz działa jak katalizator lub pobudzenie dla tego całkowicie indywidualnego procesu. (K1, 86)

II. PIERWOTNY WARUNEK DLA PRACY MENTALNEJ

RA: Jest to najbardziej wymagająca część. (K1,84)

RA: PIERWOTNYM WARUNKIEM PRACY MENTALNEJ JEST ZDOLNOŚĆ DO UTRZYMANIA CISZY JAŹNI W ZRÓWNOWAŻONYM STANIE.

Umysł musi być otwarty jak drzwi. Kluczem jest cisza. (K1, 87)

III. ĆWICZENIE UMYSŁU

A. 1: ZRÓWNOWAŻ SWOJE POLARNOŚCI.

RA: Polarność waszego wymiaru musi zostać zinternalizowana. Tam, gdzie znajdziecie cierpliwość, odnajdziecie korespondującą z nią niecierpliwość i vice versa.

Każda myśl ma swoje przeciwieństwo. Rozpoznaj obie te rzeczy w sobie, te które aprobujesz i te, których nie aprobujesz, i wtedy zrównoważ każdy pozytywny i negatywny ładunek jego odpowiednikiem.

Umysł zawiera wszystkie rzeczy. Dlatego musisz odkryć pełnię wewnątrz siebie. (K1, 87)

B. 2: ZAAKCEPTUJ PEŁNIĘ WEWNĄTRZ TWOJEJ ŚWIADOMOŚCI

RA: Zaakceptuj pełnię wewnątrz twojej świadomości. Nie jest celem spolaryzowanej istoty będącej w ciele fizycznym przebieranie i wybieranie spośród cech (atrybutów), budując w ten sposób role, które powodują blokady i zamieszanie w kompleksie umysłu, który już jest zniekształcony. Akceptacja wygładza wiele zniekształceń, zdolności, które nazywacie rodzącymi osądy. (K1, 87-88)

C. 3: DOSTRZEŻ PEŁNIĘ WE WSZYSTKICH INNYCH ISTOTACH

RA: Przypomina to 1 dyscyplinę, ale z naciskiem na wasze spoglądanie na zewnątrz ku podobnym wam istotom, które spotykacie (tj., jak postrzegasz swojego brata). W każdej istocie istnieje pełnia. Tak więc konieczna jest zdolność do rozumienia wszelkiej równowagi. Gdy rozpatrujesz cierpliwość, jesteś odpowiedzialny za odzwierciedlanie w swoich umysłowych rozumowaniach cierpliwości/ niecierpliwości i vice versa. (K1, 88)

D. 4: DYSCYPLINA UMYSŁU

RA: Jest nią akceptacja polarności innych jaźni. (K1, 88)

E. 5: DYSCYPLINA UMYSŁU

RA: Wymaga ona obserwowania geograficznych i geometrycznych związków i stosunków (swojego) umysłu, innego umysłu, masowego umysłu i nieskończonego umysłu. (K1, 88)

IV. ĆWICZENIE CIAŁA

A. ZRÓWNOWAŻ MIŁOŚĆ I MĄDROŚĆ

RA: W strumieniach, które w tym czasie docierają do waszej planety, zrozumienie i ćwiczenia wiążą się z równowagą między miłością a mądrością w używaniu ciała w jego naturalnych funkcjach. (K1, 84)

PYTANIE: Co masz na myśli, mówiąc o uzdrawiających ćwiczeniach dotyczących ciała, praktykowanych przez ćwiczenia ciała w równowadze między miłością a mądrością?

RA: Istnieją naturalne funkcje cielesne związane z innymi jaźniami tj. dotykanie, kochanie, życie seksualne, pragnienie towarzystwa, by pokonać cielesną samotność. Odnajdź w tych funkcjach swoją miłość do siebie, a także miłość dla kogoś innego. Obserwuj miłość do siebie i miłość do innych jaźni w porównaniu z mądrością dotyczącą używania naturalnych funkcji. Jest wiele fantazji i zabłąkanych myśli, które mogą zostać zbadane w tym równoważącym procesie. (K3, 74-75)

B. ZROZUM OBIE POLARNOŚCI

RA: Jest koniecznym poznać dobrze swoje ciało. To, jak emocje wpływają na różne części ciała. Zrozum i zaakceptuj cielesną polarność. Ciało jest tworem umysłowej kreacji. Ma swoje skłonności (nastawienia). Biologiczna skłonność musi być najpierw całkowicie zrozumiana, wtedy pozwól przeciwnej skłonności odnaleźć pełną ekspresję w zrozumieniu. Najprostszym przykładem jest to, że każdy biologiczny samiec jest samicą i vice versa. (K1, 88)

C. PRZEKSZTAŁĆ NATURALNE FUNKCJE W ŚWIĘTOŚĆ

RA: Wyobraź sobie ciało. Wyobraź sobie gęstsze, tj. bardziej widoczne aspekty ciała. Przejdź stamtąd dalej do najsubtelniejszej wiedzy o ścieżkach energii, która obraca się i sprawia, że ciało jest naenergetyzowane.

Zrozum, że wszystkie naturalne funkcje ciała posiadają wszystkie aspekty, od gęstych do subtelnych i mogą być przekształcone do takich, które możecie nazwać sakramentalnymi. (K1, 85)

V. TRZECIM OBSZAREM JEST OBSZAR DUCHOWY

A. SKONTAKTUJ SIĘ Z INTELIGENTNĄ NIESKOŃCZONOŚCIĄ

RA: W tym obszarze dwa pierwsze ćwiczenia są połączone z uzyskiwaniem kontaktu z inteligentną nieskończonością. (K1, 85)

B. ZINTEGRUJ SKIEROWANĄ W GÓRĘ TĘSKNOTĘ Z PŁYNĄCĄ W DÓŁ BOSKĄ ENERGIĄ

RA: Pomyśl o magnesie. Ma on dwa bieguny. Jeden sięga w górę, drugi w dół.

FUNKCJĄ DUCHA JEST INTEGROWAĆ SKIEROWANĄ W GÓRĘ TĘSKNOTĘ ENERGII UMYSŁU/CIAŁA Z PŁYNĄCYM W DÓŁ DOPŁYWEM INTELIGENTNEJ NIESKOŃCZONOŚCI. (K1, 85)

Kompleks duchowy obejmuje pola siły i świadomości, która pochłonęła najmniej zniekształcony z twoich kompleksów umysł/ciało/duch. Jest to najdłuższa i najsubtelniejsza część twojej nauki.

JEST TO PRACA WIATRU I OGNIA.

ENERGETYCZNE POLE CIAŁA DUCHOWEGO JEST ŚCIEŻKĄ LUB KANAŁEM.

Gdy ciało i umysł są chłonne i otwarte, wtedy duch może stać się funkcjonującym wahadłowcem lub aparatem nadawczym z indywidualnej energii/woli istoty w górę i uformować strumienie twórczego ognia i wiatru ku dołowi. (K1, 89)

C. PAMIĘTAJ, KIM JESTEŚ

RA: KAŻDA ISTOTA JEST STWÓRCĄ

Istota, gdy zaczyna być coraz bardziej świadoma siebie, stopniowo dochodzi do punktu zwrotnego, w którym decyduje się poszukiwać albo w służbie innym albo w służbie sobie. Adept staje się poszukiwaczem, gdy ma zrównoważone, w dostatecznym minimum, właściwe centra energetyczne,

czerwone, pomarańczowe, żółte i niebieskie, z dodatkiem zielonego w przypadku pozytywu, w ten sposób porusza się ku indygo. Wtedy adept zaczyna wykonywać mniej przygotowawczej czy peryferyjnej pracy mającej związek z funkcją, a zaczyna wykonywać pracę wewnętrzną, która ma związek z istotą.

GDY ADEPT STAJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ ŚWIADOMIE SKRYSTALIZOWANĄ ISTOTĄ, STOPNIOWO MANIFESTUJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ JAKO TO, CZYM ZAWSZE BYŁ OD STANU PRZED POCZĄTKIEM CZASU; TO JEST - JEDYNYM NIESKOŃCZONYM STWÓRCĄ. (K3, 192-193)

VI. PODSUMOWANIE LUB PRZEGLĄD TYCH ĆWICZEŃ

PYTANIE: Ćwiczenia osobowości są fundamentalną pracą każdego, kto stał się świadomym procesu ewolucji. Czy tak?

RA: Całkowicie. Centrum ćwiczenia osobowości jest trojakie.

(1) Jeden - znaj siebie

(2) Dwa – zaakceptuj siebie

(3) Trzy - stań się Stwórcą.

Gdy 3 krok zostanie osiągnięty, tworzy jednego z najpokorniejszych ze wszystkich sług, przejrzystego w osobowości i całkowicie zdolnego do poznania i akceptowania innych jaźni.

Stać się Stwórcą to stać się wszystkim, co jest.

GDYŻ WTEDY NIE MA OSOBOWOŚCI TEGO TYPU, JAKI ADEPT MIAŁ, GDY ROZPOCZYNAŁ SWĄ NAUKĘ.

Gdy świadomość promienia indygo staje się bardziej krystaliczna, więcej pracy może zostać wykonane; więcej z inteligentnej nieskończoności może być wyrażone. (K3, 181-182)

31. UZDRAWIANIE

I. DWA PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA UZDRAWIANIA

A. PRZEBACZENIE OD INNYCH I PRZEBACZENIE SOBIE (JAŹNI)

RA: Możecie zaobserwować, jak myśli pełne gniewu stają się tymi komórkami kompleksu ciała fizycznego, które wymykają się spod kontroli i stają się tym, co nazywacie rakiem. (K2, 81)

PYTANIE: Czy to znaczy, że rak jest całkiem łatwo wyleczalny siłą umysłu i gdy tylko istota wybaczy innej jaźni, na którą jest zła, to rak zniknie?

RA: To jest częściowo prawdziwe. Inna część uzdrawiania ma związek z przebaczeniem sobie (jaźni).

B. ZWIĘKSZONE POCZUCIE SZACUNKU DLA JAŹNI

RA: Inna część uzdrawiania jest związana z okazywaniem zwiększonego szacunku dla jaźni. To może być bezproblemowo wyrażone poprzez zajęcie się kwestiami dietetycznymi. Częstokroć jest to częścią procesu uzdrawiania i przebaczania. (K2, 82-83)

RA: Informacja o kwestiach dietetycznych nie powinna być rozumiana dosłownie, tylko jako połączenie lub psychologiczny bodziec dla ciała, umysłu i ducha. Tak więc troska i szacunek dla jaźni jest rzeczą prawdziwie ważną. (K2, 83)

II. TECHNIKI POMOCNICZE

A. TECHNIKA CIELESNA: POSZCZENIE OCZYSZCZA UMYSŁ Z TOKSYCZNYCH FORM MYŚLOWYCH

RA: Tym istotom, które potrzebują oczyszczenia jaźni z trujących form myślowych lub emocji, dobrze zrobi zastosowanie programu rozważnego poszczenia do czasu oczyszczenia się z destrukcyjnych form myśli. Produktem ubocznym tego jest pozbycie się z ciała fizycznego zbędnej materii. Dostrzegaj nie wartość dla ciała, lecz postrzegaj ciało jako łącze dla umysłu i ducha. (K2, 83)

[Nota: Hydroterapeuta, który zajmuje się jelitami, powie ci, że toksyczna, zepsuta materia z pokarmu może być latami składowana w jelicie grubym.]

RA: Ćwiczenie lub negacja niechcianej, rakowatej części jako właściwej części jaźni jest przenoszona przez drzewo umysłu w dół poprzez pień do poziomów podświadomości, gdzie znajduje się wewnętrzne połączenie. Wtedy ciało, umysł i duch zgodnie wyrażają negację zbędnego czy niechcianego, duchowego lub umysłowego materiału jako części istoty. Wtedy wszystko odpada. (K2, 91)

PYTANIE: Czy istota świadomie programuje to uwolnienie i używa postu jako metody komunikacji ze sobą?

RA: Nie tylko jest to prawdziwe, ale i może zostać rozwinięte.

Jeśli jaźń jest dostatecznie świadoma działań tych katalizatorów i technik programowania, może używając jedynie wiary i koncentracji woli, spowodować przeprogramowanie, bez stosowania postów, diety czy innych podobnych ćwiczeń cielesnych. (K2, 91)

[NOTA: Ten stopień zaawansowania adepta jest dość rzadki i nie powinien być traktowany jako wymówka, by porzucić zdrową, dietetyczną praktykę i iść jeść w Mc Donald’sie. Najlepiej jest połączyć te techniki ze zdrową dietą]

B. TECHNIKA UMYSŁOWA: SKUPIONA UWAGA

(1) JEST TYLKO JEDNA TECHNIKA PROGRAMOWANIA

PYTANIE: Powiedziałeś, że gdy jaźń dostatecznie zrozumie działania katalizatora i techniki programowania, to może spowodować przeprogramowanie poprzez koncentrację woli i wiarę, bez postów, diety czy innych podobnych ćwiczeń kompleksu cielesnego. Jakich technik programowania używa Wyższa Jaźń? (K2, 98)

RA: JEST TYLKO JEDNA TECHNIKA DLA TEGO WZROSTU CZY KSZTAŁTOWANIA WOLI I WIARY, I JEST NIĄ SKUPIANIE UWAGI.

Zakres uwagi tych, których nazywacie dziećmi, jest względnie mały. Zakres duchowej uwagi większości waszych ludzi odpowiada dziecięcemu.

A zatem jest to kwestią pragnienia, by być zdolnym do skupienia uwagi i utrzymania jej na pożądanym programowaniu.

To, gdy jest kontynuowane, wzmacnia wolę. Cała działalność może wystąpić jedynie, gdy istnieje wiara w to, że wynik tego ćwiczenia jest osiągalny. (K2, 98)

(2) ZWIĘKSZ ZAKRES SWOJEJ UWAGI POPRZEZ WIZUALIZACJĘ

PYTANIE: Czy są jakieś ćwiczenia które zwiększają zakres uwagi?

RA: Wizualizacja kształtu i koloru, który ma dla pośrednika właściwości osobowo inspirujące, jest „ziarnem” religijnych aspektów tego „potomka” wizualizacji. Wizualizacja prostych kształtów i kolorów, które nie mają żadnej wrodzonej, inspirującej wartości dla istoty, tworzą podstawę tego, co możecie nazwać waszymi tradycjami magicznymi. To, czy wyobrazicie sobie różę, czy koło, nie jest ważne. Jednakże, sugeruje się, by w celu ćwiczenia tej zdolności została wybrana jedna lub druga ścieżka. (K2, 98)

III. METODY KONWENCJONALNE

A. CZY POWINIENEŚ BRAĆ LEKI?

RA: MECHANICZNE SPOJRZENIE NA CIAŁO WYWOŁAŁO CIĄGŁY, GWAŁTOWNY WZROST CHORÓB SPOWODOWANYCH SILNYMI LEKAMI UŻYWANYMI DO KONTROLI I UKRYWANIA CIELESNYCH ZNIEKSZTAŁCEŃ. (K3, 101)

B. CZY POWINIENEŚ IŚĆ DO LEKARZA?

PYTANIE: Przypuszczam, że choroba pojawia się wewnątrz szczególnej istoty, która ma wtedy wybór: szukania pomocy zgodnej z oficjalną medycyną (tj. wizyty u lekarza) lub doświadczania katalizatora choroby i nie szukania korekty choroby (tj. nie idzie do lekarza). Czy możesz to skomentować? (K3, 101)

RA: Jeśli istota jest spolaryzowana w kierunku służby innym to pyta,

która ścieżka oferuje najlepszą okazję do służby innym.

Dla istot spolaryzowanych negatywnie rzecz ma się odwrotnie.

U istoty niespolaryzowanej takie rozważania są rzadkie i prowadzą najczęściej do zniekształcenia w kierunku wygody. (K3, 113)

IV. METAFIZYCZNE ROZUMIENIE UZDRAWIANIA

A. ŚCIEŻKA ENERGII W UZDRAWIANIU

PYTANIE: Gdy uzdrowiciel stał się właściwie zrównoważony i odblokowany z uwzględnieniem centrów energetycznych, wówczas może w pewnym sensie działać jako zbieracz i układ ogniskujący światło, zbierając światło lewą ręką i emitując je poprzez prawą. (K3, 113)

RA: Masz rację, ale sugerowalibyśmy kilka modyfikacji. Energia wprowadzona przez rękę zwróconą na zewnątrz cyrkuluje poprzez różne centra energii w kierunku podstawy kręgosłupa, skręcając się w czerwonym centrum energii (czakra korzenia), przechodząc w spiralę w żółtym centrum energii, a następnie przechodząc przez centrum zielonej energii - potem jest to kontynuowane przez 3-cią spiralę (przechodzącą) poprzez centrum niebieskiej energii i stamtąd z powrotem przesyłane przez bramę do inteligentnej nieskończoności. To właśnie z zielonego centrum uzdrawiająca prana przechodzi do spolaryzowanej, uzdrawiającej prawej ręki, a stamtąd na tego, kto ma być uzdrawiany. (K3, 113-114)

B. JEDYNY PRAWDZIWY OPIS UZDRAWIANIA

RA: Skrystalizowany uzdrowiciel jest kanałem dla inteligentnej energii, która oferuje istocie sposobność, by się sama wyleczyła. W żadnym przypadku nie ma innego opisu uzdrawiania.

To jest także prawdziwe w przypadku bardziej konwencjonalnych uzdrowicieli z waszej kultury i gdyby ci uzdrowiciele zdawali sobie w pełni sprawę, że są oni odpowiedzialni jedynie za ofiarowanie sposobności do uzdrawiania, a nie za uzdrawianie, wtedy wiele z tych istot poczułoby, jak spada z nich olbrzymi ciężar źle pojętej odpowiedzialności. (K3, 116)

C. KLUCZ DO UZDRAWIANIA ZNAJDUJE SIĘ W CIELE ETERYCZNYM

RA: Uzdrawianie zachodzi najpierw w cząstce (metafizycznej części) czasu/przestrzeni kompleksu umysł/ciało/duch, następnie jest przejmowane przez ciało tworzące formę, czyli eteryczne, a na koniec jest przekazywane przez ciało fizyczne do fizycznej iluzji czasu/przestrzeni.

TO WŁAŚNIE PRZEJMOWANIE KONFIGURACJI, KTÓRĄ NAZYWACIE ZDROWIEM, PRZEZ CIAŁO ETERYCZNE, W CZASIE/PRZESTRZENI, JEST KLUCZEM DO FIZYCZNEGO ZDROWIA, A NIE JAKIEŚ WYDARZENIE, KTÓRE NASTĘPUJE W CZASIE/PRZESTRZENI. (K3, 118)

V. JEŻELI NA JAKIMKOLWIEK POZIOMIE PRAGNIESZ CHOROBY, WTEDY ONA ZOSTANIE

RA: Jeśli istota na jakimkolwiek poziomie pragnie pozostać w konfiguracji, która wymaga leczenia (np. choroba), to tak się stanie. (K3, 115)

RA: Istota może poszukiwać uzdrowienia nieświadomie, jednakże będąc podświadomie pewną potrzeby doświadczenia nowego zespołu zniekształceń, które są wynikiem uzdrawiania. Podobnie, istota może świadomie mocno pragnąć uzdrowienia, ale wewnątrz istoty, na pewnym poziomie, może znaleźć pewną przyczynę, która sprawia, że choroba wydaje się być właściwa. (K3, 115)

JIM MCCARTY: „Ograniczenia wybrane przed inkarnacją wprawiają w zakłopotanie wielu uzdrowicieli, którzy uważają, że choroby nie są potrzebne. Jednakże wydaje się, że pewni ludzie wybrali lekcje, które będą wykorzystywać całą informację, a nie tylko jej część. Tak więc zniekształcenia potrzebne, by ofiarować okazje dla tego typu lekcji, nie są zamierzone po t, by poddawać się uzdrowicielskim wysiłkom. (K5, 93)

VI. RA OGRANICZA WOLNĄ WOLĘ DAJĄC CARLI WAŻNĄ UZDROWICIELSKĄ RADĘ

A. DUCHOWE UZDRAWIANIE POTRZEBOWAŁO PONOWNEGO WZMOCNIENIA

PYTANIE: Carla prosiła mnie, bym zapytał, czy ma jakieś problemy z nerkami?

RA: To pytanie jest bardziej skomplikowane, niż na to wskazuje jego zwięzłość. Nerki tego instrumentu (tj. Carli) są znacznie uszkodzone. Odpowiednik czasu/przestrzeni, który rządzi kompleksem ciała, nie ma defektów. Istniało poważne pytanie, odnośnie ataków psychicznych, czy duchowe uzdrawianie by je przetrwało.

DUCHOWE UZDRAWIANIE PRZETRWAŁO, ALE POTRZEBOWAŁO PONOWNEGO WZMOCNIENIA POPRZEZ AFIRMACJĘ DUCHOWEJ DOMINACJI NAD JAWNYMI CZY WIDOCZNYMI WYSIŁKAMI W UZDRAWIANIU. (K3, 25)

B. BRANIE LEKARSTWA OSŁABIŁO UZDRAWIANIE

RA: Gdy instrument zaczął przyjmować substancję (lek) przeznaczoną, by wyleczyć nerki w sensie fizycznym, wtedy ten instrument (Carla) powstrzymywał afirmacje uzdrawiania. Z tego powodu uzdrawianie było osłabione.

Jest to głębokie zniekształcenie i byłoby dobrze dla instrumentu, by przyswoił sobie te koncepcje. Prosimy was o wybaczenie za ofiarowanie wam informacji, która może ograniczać wolną wolę, ale przeznaczeniem instrumentu jest takie, że przetrwałby, jeśli to możliwe, bez względu na jego stan. A więc ofiarujemy tę informację, by mógł przetrwać w pełniejszym zniekształceniu w kierunku dobrego samopoczucia. (K4, 25)

C. DUCHOWY UZDROWICIEL BYŁ KATALIZATOREM

PYTANIE: Jakie doświadczenie spowodowało uzdrowienie nerki z czasu/przestrzeni?

RA: Tym doświadczeniem było uzdrawianie siebie przez jaźń (siebie) przy użyciu katalizatora duchowego uzdrowiciela, którego nazywacie Pachita. (K4, 25)

32. RÓWNOWAGA MOŻE USUWAĆ POTRZEBĘ DLA (WYSTĘPOWANIA) KATALIZATORÓW

I. ZETKNIĘCIE SIĘ Z KATALIZATORAMI

RA: Katalizator, który nie jest w pełni używany przez umysł i ducha, jest przekazywany do ciała.

A. BÓL JEST KATALIZATOREM

RA: Doświadczenie bólu jest bardzo powszechne pośród waszych istot. Ból może być fizyczny, ale częściej pochodzi z kompleksu mentalnego lub emocjonalnego. W niewielu przypadkach ból pochodzi z kompleksu duchowego. To wytwarza potencjał dla uczenia się. Lekcja, która ma być wyuczona, prawie zawsze obejmuje cierpliwość, tolerancję i umiejętność delikatnego kontaktu.

Bardzo często katalizator dla emocjonalnego bólu wyrazi się w przeciwieństwie, goryczy i niecierpliwości. W takich przypadkach musi zostać dostarczony uzupełniający katalizator dla jaźni, która się nie przejawiła, by dać jej okazje do

ODKRYCIA SIEBIE JAKO STWÓRCY POTRAFIĄCEGO WSZYSTKO, ZAWIERAJĄCEGO WSZYSTKO, CO JEST I PEŁNEGO RADOŚCI. (K2, 52)

B. CHOROBA JAKO KATALIZATOR

PYTANIE: Czy choroby zakaźne odgrywają jakąkolwiek rolę w tym procesie powiązanym z nie przejawioną jaźnią?

RA: Chorobami zakaźnymi są te istoty 2. gęstości, które stwarzają okazję dla wystąpienia tego typu katalizatora. Jeśli katalizator jest niepotrzebny, wtedy istoty z 2. gęstości, jak byście je nazwali, nie mają wpływu. (K2, 52)

C. TRAUMA JAKO KATALIZATOR

RA: Trauma jako katalizator stanowi duży procent wszelkiego postępu waszych istot.

D. CEL KATALIZATORÓW

RA: Wszystkie katalizatory zaprojektowano, by ofiarować wyzwanie lub lekcje. W waszej gęstości takie doświadczenie może być kochane i akceptowane lub może być kontrolowane. To są dwie drogi.

Gdy żadna z dróg nie zostaje wybrana, katalizator zawodzi w swoim projekcie, a istota idzie dalej do momentu, gdy jakiś katalizator ją uderzy, co zmusi ją do uformowania odchylenia w kierunku akceptacji i miłości lub w kierunku separacji i kontroli. (K2, 110)

RA: Celem inkarnacyjnej egzystencji jest rozwój umysłu, ciała i ducha. Aby tego dokonać posiadanie katalizatora nie jest koniecznie potrzebne. Jednakże, bez katalizatora pragnienie, by się rozwijać i wiara w ten proces normalnie się nie manifestuje, a zatem rozwój nie następuje. (K3, 29)

E. CZY KATALIZATOR JEST KONIECZNY TYLKO WTEDY, GDY WYSTĘPUJE PRZYNAJMNIEJ CZĘŚCIOWA BLOKADA JEDNEGO CENTRUM ENERGII?

RA: To nie jest poprawne. Pomimo że aktywacja czy odblokowanie każdego centrum energii ma zasadniczą wagę, to tak samo ma ją wysubtelnienie równowagi pomiędzy energiami, aby tony wibracyjnego istnienia, pochodzące z każdego centrum energii, rezonowały czysto i w harmonii z tymi, z innych centrów energii. Każda energia może być aktywowana bez piękna, które jest możliwe poprzez docenienie tego, co nazywacie głębszą osobowością lub tożsamością duszy. (K3, 26)

PYTANIE: Analogicznie do aktywowania centrów energii, każdy może wyciągnąć każdą strunę ze strunowego instrumentu muzycznego i wypuścić je tworząc ton. Ale to nie koniecznie skutkuje muzyką. Ręce muzyka mogą tworzyć muzykę. Czy tak?

RA: Tak.

W ZRÓWNOWAŻONEJ JEDNOSTCE ENERGIA LEŻY CZEKAJĄC, BY RĘKA STWÓRCY SZARPNĘŁA HARMONIĄ. (K3, 27)

II. ROZWÓJ (PRZEJŚCIE) KATALIZATORA - OD UMYSŁOWEGO DO CIELESNEGO

RA: Katalizator jest ofiarowany istocie. Jeżeli nie jest on używany przez kompleks umysłowy, to wtedy wchodzi w ciało i manifestuje się jako jakaś forma cielesnego zniekształcenia lub choroby.

IM BARDZIEJ JEST SKUTECZNE UŻYWANIE KATALIZATORA, TYM MNIEJ BĘDZIE CHORÓB FIZYCZNYCH LUB ZNIEKSZTAŁCEŃ.

W pewnych planetarnych sferach 3. gęstości katalizator był używany bardziej skutecznie. W przypadku waszej sfery katalizator jest często używany nieskutecznie i dlatego występuje wiele fizycznych zniekształceń. (K3, 24)

RA: Na początku ludzie żyli dłużej. Ale ostatecznie katalizatory nie były właściwie przyswajane. Dlatego czas życia musiał być skrócony. (K4, 15)

III. JEŻELI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB REAGUJESZ NA KATALIZATOR, TO NADAL GO UŻYWASZ

RA: Katalizator doświadczenia działa, aby pojawiły się nauki tej gęstości. Jednakże, jeśli jest widoczny odzew u istoty, nawet gdy jest łatwo dostrzegalny, to istota nadal używa katalizatora do nauki.

Końcowym rezultatem jest to, że katalizator nie jest już potrzebny. A zatem ta gęstość nie jest już potrzebna. To nie jest obojętność, czy obiektywność, lecz doskonale dostrojone współczucie i miłość, która widzi wszystkie rzeczy jako miłość. To postrzeganie nie wywołuje żadnego odzewu zależnego od rekcji katalitycznej. Tak więc istota jest teraz zdolna do stania się współ-Stwórcą zdarzeń empirycznych. To jest prawdziwsza równowaga. (K2, 94)

IV. CAŁKOWICIE ZRÓWNOWAŻONA ISTOTA

A. CZY ZRÓWNOWAŻONA ISTOTA ODCZUWA EMOCJONALNY ODZEW NA ATAK?

PYTANIE: Czy doskonale zrównoważona istota odczuwałaby jakikolwiek emocjonalny odzew na zaatakowanie jej przez inną jaźń?

RA: Tak. Odzewem jest miłość. RÓWNOWAGA NIE JEST OBOJĘTNOŚCIĄ, A RACZEJ OBSERWATOREM, KTÓREGO NIE ZAŚLEPIAJĄ ŻADNE UCZUCIA ODDZIELENIA, A KTÓRY JEST CAŁKOWICIE NASYCONY MIŁOŚCIĄ. (K2, 95)

B. CZY DLA ZRÓWNOWAŻONEJ ISTOTY ISTNIEJĄ JAKIEKOLWIEK NAŁADOWANE EMOCJONALNIE SYTUACJE?

RA: Dla zrównoważonej istoty żadna sytuacja nie ma emocjonalnego ładunku, jest po prostu sytuacją, jak każda inna, w której istota może lub nie może zauważyć okazję, by być usłużną.

Im bardziej istota się zbliża do takiej postawy, tym bliżej jest równowagi. Nie jest naszą radą, by reakcje na katalizator były tłumione czy powstrzymywane, chyba że takie reakcje byłyby blokadą wywołującą błędy nie dającą się pogodzić z Prawem Jedynego wobec innych jaźni. Zdecydowanie lepiej jest pozwolić doświadczeniu wyrazić się, aby istota mogła później uczynić pełniejszy użytek z tego katalizatora. (K2, 97)

[Nota: Ulubiony przez Wilckocka sparafrazowany cytat Ra bazuje na tym fragmencie tekstu: „Dla doskonale zrównoważonej istoty, nie istnieje nic takiego, jak naładowana emocjonalnie sytuacja. Istnieją tylko dwa wybory; wybór bycia usłużnym lub wybór wycofania się z sytuacji.”]

V. KATALIZATORY WYSTĘPUJĄ PRZYPADKOWO W NIESPOLARYZOWANYCH ISTOTACH

RA: W niespolaryzowanej istocie, katalizator o naturze fizycznego zniekształcenia będzie wytwarzany przez przypadek. Optymistycznym następstwem, jak to nazywacie, jest wybór polaryzacji. Często ten wybór nie jest dokonywany i katalizator jest nadal wytwarzany. (K3, 124)

PYTANIE: Dopóki istota nie stanie się świadoma procesu ewolucyjnego, dopóty Logos czy inteligentna energia tworzy potencjał dla istoty, by nabierała doświadczenia koniecznego do polaryzacji. Czy tak? (K4, 155)

RA: Tak.

VI. KATALIZATORY FIZYCZNE SĄ MNIEJ WAŻNE W NEGATYWNEJ POLARYZACJI

RA: Umysłowe i cielesne zniekształcenia występują u istot, które potrzebują doświadczeń pomagających w polaryzacji. Jest bardziej prawdopodobne, że pozytywnie zorientowane istoty będą doświadczać fizycznych zniekształceń ze względu na występowanie u nich braku zainteresowań konsumpcyjnych i ich nacisk na służbę innym. U istoty zorientowanej negatywnie ciało fizyczne prawdopodobnie jest bardziej starannie zadbane, a umysł ćwiczony przeciw fizycznym zniekształceniom. (K3, 124)

33. KONIEC CIAŁA FIZYCZNEGO (ŚMIERĆ)

RA: JEDYNYM WYMAGANIEM ZWIĄZANYM ZE ŚMIERCIĄ JEST PRZENIESIENIE DANEJ ISTOTY Z JEJ CIAŁA DO TYCH WOKÓŁ NIEJ I CHWALENIE TEGO PROCESU PRZEZ TYCH, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ. TYM SPOSOBEM MOŻE TEN, KTÓRY DOŚWIADCZA FIZYCZNEJ ŚMIERCI, BYĆ WSPARTY, NIE PRZEZ ZATROSKANIE I POWTARZANE RYTUAŁY. (K 3, 9)

RA: Naturalna śmierć jest najbardziej harmonijna; śmierć przez morderstwo jest pomieszana i istota potrzebuje pewnego czasu/przestrzeni, w której dotrze do swych podstaw.

ŚMIERĆ PRZEZ SAMOBÓJSTWO POWODUJE KONIECZNOŚĆ (WYKONANIA) ZNACZNEJ PRACY UZDRAWIAJĄCEJ I POCZYNIENIE DEDYKACJI DO 3. GĘSTOŚCI DLA PONOWIENIA MOŻLIWOŚCI NAUKI LEKCJI USTANOWIONYCH PRZEZ WYŻSZĄ JAŹŃ. (K 3, 143)

34. CHOROBY UMYSŁOWE (PSYCHICZNE)

I. TERAZ DOŚWIADCZAMY WIBRACJI ZIELONEGO PROMIENIA

PYTANIE: Czy fakt, że podstawową wibracją, którą teraz doświadczamy, jest prawdziwy kolor zieleni czyli 4. gęstość, jest przyczyną okoliczności, iż występuje wiele umysłowych skutków na metalowych obiektach, takich jak zginanie metalu siłą umysłu.

RA: To nie tylko jest prawdziwe, ale i może być uzupełnione. Duża liczba osób z tak zwanymi

chorobami psychicznymi cierpi na nie z powodu działania promienia prawdziwego koloru zielonego na umysłowe konfiguracje tych, którzy nie są przygotowani umysłowo na stawienie po raz pierwszy jaźni czoła. (K2, 83)

II. CZY JEST TO TRUDNE DLA TYCH BĘDĄCYCH NA ŚCIEŻCE SŁUŻBY SOBIE?

PYTANIE: Czy to właśnie te istoty, będące na ścieżce służby sobie, mają największe umysłowo trudności z tą wibracją zielonego promienia?

RA: Nie. To ci, którzy są w rozterce i którym nie powiodło się przygotowanie do tego przejścia, a jednak są w pewnym stopniu podatni na ten wpływ, mogą być dotknięci. (K2, 83-84)

35. ZMIENIANIE SPOŁECZEŃSTWA

RA: Ci najbardziej aktywni w usiłowaniach, by przerobić lub poprawić społeczeństwo, są tymi, którzy pracują z uczuciami bycia osobiście poprawnym lub posiadania odpowiedzi, które umieszczą władzę w najbardziej poprawnej konfiguracji. Takie interakcje najczęściej koncentrują się w 2 i 3 centrum energii. (K2, 53)

Istnieje paru nielicznych, których pragnienie pomagania społeczeństwu ma naturę zielonego lub jeszcze wyższego promienia. Te istoty jednakże są nieliczne z powodu braku zrozumienia 4. promienia tzn. tego że

uniwersalna miłość obficie dawana jest bardziej godna bycia pożądaną niż zasady czy nawet przegrupowanie ludzi lub struktur politycznych. (K2, 53)

RA: W teraźniejszym czasie/przestrzeni sytuacje mającego dobre intencje i niezamierzonego niewolnictwa są tak liczne, że ta nędza przerasta nasze zdolności do jej wyliczenia. (K4, 76)

[Nota: Warunki, w jakich jest hodowana większość zwierząt dla naszego głównego nurtu zaopatrzenia w żywność z całą pewnością są jednym czynnikiem, który mógłby zostać przeoczony przez wielu czytających te słowa.]

E. CENTRA ENERGETYCZNE I PRZEKAZY ENERGII

36. ENERGIA SEKSUALNA

I. JAK UKRYCIE WPŁYNĘŁO NA PRZEKAZ ENERGII SEKSUALNEJ

A. PRZED UKRYCIEM (ODDZIELENIEM POMIĘDZY ŚWIADOMYM A PODŚWIADOMYM UMYSŁEM, CIAŁEM A DUCHEM)

RA: Przed ukryciem każda aktywność była przekazem energii seksualnej. To były pewne przekazy seksualne mocy. Większość była raczej ograniczona w mocy z powodu braku ukrycia. (K 4, 73)

W 3. gęstości istoty próbują nauczyć się sposobów miłości. Jeśli jest niemożliwe ujrzenie, że wszystko jest jednym istnieniem, to dla niezdyscyplinowanej osobowości staje się bardzo trudne wybranie jednego partnera, a tym samym wprowadzenie siebie do programu służenia. Jest dużo bardziej prawdopodobne, że energia seksualna będzie rozproszona bardziej przypadkowo, bez wielkiej radości czy wielkiego żalu. Przeto przekaz zielonego promienia zachodził prawie bez wyjątku w przekazie energii seksualnej przed ukryciem, ale był osłabiony i bez znaczącej krystalizacji. (K 4, 73)

RA: Przed ukryciem stosunek seksualny był taki, że dwie istoty opanowały potencjał zielonego promienia.

ŚWIADOMOŚĆ WSZYSTKIEGO JAKO STWÓRCY POWODUJE OTWARCIE CENTRUM ZIELONEGO PROMIENIA.

Zatem nie było możliwości blokady z powodu pewnej wiedzy, że każdy bez wyjątku jest Stwórcą. Przekazy energii były słabe z powodu łatwości, z jaką takie przekazy mogłyby zachodzić. (K 4, 82-83)

RA: Przed procesem ukrycia użycie tego transferu seksualnej energii poza zielonym promieniem było bliskie całkowitego zaniku.

W 3. gęstości było mało prawdopodobne ujrzenie kogoś w intensywniejszych stosunkach, jakie zdarzają się podczas godów, od kiedy każdy postrzegał siebie jako Stwórcę i żadna jaźń nie była postrzegana bardziej Stwórcą niż inna. (K 4, 102)

B. PO UKRYCIU

RA: Po ukryciu osiągnięcie transferu energii zielonego promienia stało się nieskończenie bardziej trudne, z powodu wielkiego obszaru niewiedzy dotyczącej ciała i jego przejawów (odnoszących się do bloków?). Jakkolwiek, kiedy taki przekaz energii został doświadczony, stawało się bardziej prawdopodobne dostarczenie katalizatora w celu połączenia siebie z innymi jaźniami na właściwie spolaryzowanym stanowisku. Tak było z powodu wielkiego zacienienia manifestacji ciała przed świadomym umysłem. (K 4, 102)

RA: Po ukryciu, przekazy energii seksualnej i blokady są daleko bardziej skuteczne w krystalizowaniu tych, którzy szukają centrum energii zielonego promienia. (K 4, 73)

II. POLARYZACJA WYTWARZA PRZEKAZ ENERGII DUCHOWEJ

A. ENERGIA SEKSUALNA ŁĄCZY SFERĘ (KRÓLESTWO) METAFIZYCZNĄ ZE SFERĄ (KRÓLESTWEM) FIZYCZNĄ

RA: Energie przekazane podczas aktywności seksualnej nie są, właściwie mówiąc, z przestrzeni-czasu. Stanowią wielką część składową tego, co moglibyście określić mianem przekazanej energii metafizycznej. (K 4, 85)

Energia seksualna jest formą mostu wibracyjnego pomiędzy przestrzenią/czasem a czasem/przestrzenią. (K 4, 112)

B. EKSPRESJA SEKSUALNA ROZPOCZYNA SIĘ Z ROZRÓŻNIENIEM I PODĄŻA KU JEDNOŚCI

PYTANIE: Czy mógłbyś zdefiniować przekaz energii seksualnej?

RA: Przekaz energii oznacza udostępnienie (przekazanie, przenoszenie) potencjalnych energii poprzez, wyrazimy to, wyznaczoną przestrzeń. Przekazy energii seksualnej zachodzą dzięki polaryzacji dwóch kompleksów umysł/ciało/duch, z których każdy ma w stosunku do drugiego jakąś różnicę potencjałów. (K 2, 31)

C. PRZYCIĄGANIE MAGNETYCZNE CZYNI AKT WOLI ZBĘDNYM

PYTANIE: Czy mógłbyś zdefiniować przyciąganie magnetyczne?

RA: W waszych biseksualnych naturach zawiera się polarność. Ta polarność zmienia się stosownie do polarności męskiej/żeńskiej każdej istoty. Z tego powodu możecie postrzec magnetyzm, który dwie istoty z odpowiednim bilansem, polarnością męsko/żeńską wobec żeńsko/męskiej, spotykają i z tego powodu odczuwają przyciąganie, które spolaryzowane siły będą wywierać, jedna na drugą.

TO JEST SIŁA MECHANIZMU BISEKSUALNEGO: ONA NIE WYMAGA AKTU WOLI, BY DECYDOWAĆ O ODCZUCIU PRZYCIĄGANIA DO KOGOŚ, KTO JEST PRZECIWNIE SEKSUALNIE SPOLARYZOWANY, TO WYDARZY SIĘ W NIEUNIKNIONY SPOSÓB,

dostarczając swobodnemu przepływowi energii właściwej alei (drogi). Ta aleja może zostać zablokowana przez jakieś wypaczenie ze strony zasady wiary. Godów (połączenia się w parę) z istotą, która nie pragnie tego przyciągania. Jakkolwiek,

podstawowy mechanizm działa tak prosto, jak – powiedzmy – magnes wobec kawałka żelaza. (K 2, 34)

III. RÓŻNICE POMIĘDZY ISTOTAMI MĘSKIMI I ŻEŃSKIMI

RA: Mężczyzna gromadzi energię fizyczną, kobieta gromadzi energię umysłową i umysłowo-emocjonalną.

W 3-gęstościowym przekazie energii seksualnej, mężczyzna oferuje energię fizyczną, kobieta tym samym jest odświeżona, gdyż posiada znacznie mniej witalności fizycznej. Kobieta oferuje inspirację, uzdrowienie i błogosławieństwo mężczyźnie, który z natury jest mniej obdarzony w te treści. (K 4, 112)

RA: W przekazie energii kobieta jest zdolna do takiego zwiększenia efektywności czegoś, co może być wewnątrz świadomego umysłu mężczyzny, tak żeby czuł się on zainspirowany.

W OGÓLNIEJSZYM ZNACZENIU, TO, CO TRAFIA (SIĘGA, DOCIERA, PRZYBYWA), MOŻE BYĆ POSTRZEGANE JAKO MĘSKA ZASADA, TO, CO OCZEKUJE NA TRAFIENIE (SIĘGNIĘCIE), MOŻE BYĆ POSTRZEŻONE JAKO ZASADA ŻEŃSKA. (K 4, 159)

IV. BLOKADY PRZEKAZÓW ENERGII SEKSUALNEJ

A. PODSTAWOWA PRZYCZYNA BLOKÓW

PYTANIE: Przed ukryciem przekaz energii seksualnej był zawsze możliwy, ale nie jest zawsze możliwy po ukryciu. Co jest bezpośrednim źródłem blokad? (K 4, 109)

RA: Podstawowym powodem blokad jest brak zdolności do ujrzenia innych jaźni jako Stwórcy, czy – by wyrazić to inaczej – brak miłości. (K 4, 110)

B. TYPY BLOKÓW

PYTANIE: Czy możesz opowiedzieć o różnych blokadach, które zdarzają się w naszym kompleksie rozrodczo-płciowym?

1. CZERWONY PROMIEŃ:

RA: Pierwszym przekazem energii jest czerwony promień i może zachodzić tylko w waszym systemie rozrodczym.

2. ŻÓŁTY I POMARAŃCZOWY PROMIEŃ:

(a) (GDY) TYLKO JEDNO WIBRUJE W TYM KOLORZE

RA: W próbach promienia pomarańczowego i próbach promienia żółtego, przeprowadzenia stosunku seksualnego, blokady będą stwarzane tylko wtedy, gdy jedna istota wibruje w tym obszarze i (gdy) ta istota będzie miała nie do nasycenia pragnienie na taką aktywność. To, czego te poziomy wibracyjne poszukują, jest aktywnością zielonego promienia. (K 2, 30-31)

(b) TRAKTOWANIE SIEBIE CZY KOGOŚ JAK PRZEDMIOT

RA: Jest możliwy przekaz energii pomarańczowego czy żółtego promienia, ale będzie to spolaryzowane negatywnie na skutek postrzegania kogoś bardziej jako przedmiot niż inna jaźń i odmienne postrzeganie siebie jako zawłaszczającego (grabieżcę) lub pana sytuacji. (K 2, 30-31)

3. ZIELONY PROMIEŃ:

(a) LĘK Z LUB PRAGNIENIE POSIADANIA ALBO BYCIA POSIADANYM

RA: Są dwie możliwości w zielonym promieniu. Pierwsza, jeśli oboje wibrują w zielonym promieniu, to będzie wzajemne wzmacnianie przekazu energii. Kobieta ciągnie (prowadzi) energię z korzeni istnienia przez centra energii. Mężczyzna znajduje w tym przekazie energii inspirację, która zaspakaja i karmi część ducha kompleksu umysł/ciało/duch. Ten przekaz energii będzie tylko (wtedy) zablokowany, jeśli jedna lub obie istoty mają lęk posiadania lub bycia posiadanym z pragnienia posiadania lub pragnienia bycia posiadanym. (K 2, 30-31)

(b) NIE OFEROWANIE MIŁOŚCI UNIWERSALNEJ

RA: Inna możliwość związana z zielonym promieniem jest taka, że kiedy tylko jedna z dwóch istot oferuje energię zielonego promienia, druga nie oferuje energii uniwersalnej miłości. To kończy się blokadą tej jednej nie oferującej energii zielonego promienia i wzrostem frustracji czy pragnienia. (K 2, 30-31)

4. PROMIEŃ NIEBIESKI: RZADKI

RA: Przekaz energii niebieskiego promienia jest nieco rzadki między waszymi ludźmi w tym czasie, ale niesie wielkie wsparcie z powodu przekazów energii włączonych w stawanie się zdolnym do wyrażania bez rezerwy (ograniczania się) czy lęku.

5. PROMIEŃ INDYGO: NIEZMIERNIE RZADKI

RA: Przekaz promienia indygo jest niezwykle rzadki wśród waszych ludzi. Jest tą sakramentalną częścią kompleksu ciała, dzięki której może być poczyniony kontakt przez fioletowy promień z inteligentną nieskończonością.

Żadne blokady nie mogą zajść na tych dalszych dwóch poziomach. (K 2, 30-31)

V. CZY MOŻNA PEWNIE WSKAZAĆ, KTÓRY PROMIEŃ JEST OBECNY W PRZEKAZIE ENERGII?

A. PYTANIE: Czy jest jakiś sposób, by wskazać, który przekaz promienia zaszedł wobec osoby (już) po doświadczeniu?

RA: Jest to tylko subiektywnym odczuciem (miarą).

B. ZIELEŃ: MIŁOŚĆ JEST ZROBIONA CAŁOŚCIĄ

RA: Jeśli energie popłynęły tak, że miłość stanowi całość, przekaz zielonego promienia dokonał się.

C. NIEBIESKI: KOMUNIKACJA JEST ŁATWIEJSZA

Jeśli została doświadczona większa łatwość w komunikowaniu się i większy ogląd, energia została oczyszczona do centrum energii promienia niebieskiego. (K 4, 87)

D. INDYGO: WOLA I UFNOŚĆ SĄ POBUDZONE

Jeśli spolaryzowane istoty odkrywają, że władze woli i wiary zostały pobudzone, nie na krótką chwilę, ale na większy przeciąg tego, co nazywacie czasem, możecie dostrzec (uświadomić sobie, odczuć) przekaz promienia indygo. (K 4, 87)

E. FIOLET: OTWARCIE NA PRZEJŚCIE DO INTELIGENTNEJ NIESKOŃCZONOŚCI

Nie możemy mówić o przekazie fioletowego promienia za wyjątkiem, że jest to otwarcie na przejście do inteligentnej nieskończoności. Wprawdzie przekaz promienia indygo jest również taki, ale zasłona nie została podniesiona. (K 4, 87)

VI. WSPÓLNE WYKORZYSTYWANIE ENERGII SEKSUALNEJ

A. PRZEKAZ PRZEZ PROMIENIE MOŻE WYSTĄPIĆ, GDY RAZ ZIELONY PROMIEŃ ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY

RA: Gdy raz przekaz energii zielonego promienia został osiągnięty przez dwa umysł/ciało/duchy podczas godów, dalsze promienie są dostępne poza obiema istotami mającymi potrzebę, by je równie rozwinąć. Tak oto niebieski promień wprawiający w wibrację istotę czy promień indygo wprawiający w wibrację istotę z zielonym promieniem innej jaźni może służyć jako katalizator dla nauczania/uczenia się innej jaźni, dopóki nauki zielonego promienia innej jaźni, takie jak przekaz energii przez te promienie nie są możliwe. (K 2, 40)

B. PODNOSZENIE JAKOŚCI (OCZYSZCZANIE) PROWADZI DO WYSOKIEJ MAGII SEKSUALNEJ

RA: Przekaz energii seksualnej zachodzi na nie-magicznym poziomie u wszystkich tych istot, które wibrują uaktywnionym zielonym promieniem, jest też możliwe, w przypadku bycia tym, który poświęcił siebie służbie Jednemu Nieskończonemu Stwórcy, oczyścić ten przekaz energii. Kiedy druga jaźń również poświęca siebie w służbie dla Jednego Nieskończonego Stwórcy, przekaz jest podwojony. To są oczyszczenia, które z tego punktu prowadzą naprzód do królestwa (sfery) wysokiej magii seksualnej. (K 3, 176)

VII. WIELKI KLUCZ – MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

RA: Wielkim kluczem do niebieskiego, indygo i ostatecznie aż do wielkiego kapitolu kolumny przekazu energii seksualnej, przekazów energii fioletowej jest metafizyczna więź czy zniekształcenie, którego nazwa wśród waszych ludów brzmi - miłość bezwarunkowa.

W PRZEKAZIE ENERGII NIEBIESKIEGO PROMIENIA JAKOŚĆ TEJ MIŁOŚCI RAFINUJE SIĘ W OGNIU UCZCIWEJ KOMUNIKACJI I JASNOŚCI (CZYSTOŚCI); BY TO ZASZŁO, ZWYKLE POTRZEBA WIĘKSZEJ ILOŚCI CZASU. JEST TO JEDNA METODA KRYSTALIZACJI CENTRUM NIEBIESKIEGO PROMIENIA. (B 4, 86-87)

VIII. TANTRA JOGA

RA: Transfer energii nie przeskakuje pomiędzy centrami zielonej i zielonej energii, ale jest to system wielodostępowy do energii każdego od czerwonego promienia w górę. Jest on najefektywniejszy, gdy obie istoty mają jednocześnie orgazm. Jakkolwiek to funkcjonuje jako przekaz, jeśli którakolwiek ma orgazm, a nawet w przypadku fizycznie wyrażonej miłości pomiędzy skojarzoną parą, która nie kończy się orgazmem, mimo tego ma miejsce przekazanie znacznej ilości energii... tak długo jak obie istoty są świadome różnicy potencjału i udostępniają jego siłę jedna drugiej dzięki pragnieniu woli w umysłowej (myślowej) dedykacji. Możesz dostrzec tę praktykę w tym, co możesz określić jako inne systemy niż chrześcijańskiego zniekształcenia religijnego Prawa Jedynego. (K 4, 84)

PYTANIE: Mógłbyś podać przykład?

RA: Poprzedzamy przykład przypomnieniem, że każdy system jest dosyć zniekształcony i jego nauki zawsze są na wpół zaprzepaszczone. Jakkolwiek jest jeden taki system, nazwany Tantra Jogą. (K 4, 84)

IX. SAKRAMENTALNA (UŚWIĘCONA) SEKSUALNOŚĆ

A. AKTYWACJA PROMIENIA INDYGO

RA: Motywacja wibracji promienia indygo jest początkiem uświęconej natury waszego biseksualnego aktu reprodukcji. Jest to wyjątkowe we wspieraniu całkowitości, całości, jedności w zaoferowaniu tego dla innej jaźni. (K 2, 40)

RA: Zasada męska musi sięgać i penetrować, w symbolicznym seksualnym zwyczaju, wewnętrzne sekrety zasady żeńskiej przed uświęconą seksualnością, która jest powiązana z żeńską zasadą umysłu, (nim) może być użyta. (K 4, 161)

B. UJRZYJ TO JAKO STWÓRCĘ DOŚWIADCZAJĄCEGO SIEBIE

RA: Możesz ujrzeć tę aktywność jako wszystkie oparte na doświadczeniu aktywności, jako Stwórcę doświadczającego Samego Siebie. (K 2, 31)

PYTANIE: Czy doświadczanie Samego Siebie mogłoby być pierwotnym mechanizmem dla Stwórcy?

RA: To nie jest właściwe sformułowanie. Jest jeden stosowny sposób. Biseksualna wiedza Stwórcy o Sobie Samym stanowi potencjał dla dwóch korzyści. Po pierwsze, w zielonym promieniu zaktywizowanej istoty znajduje się potencjał dla tego, co w bezpośredniej i prostej analogii możecie nazwać radością, duchową czy metafizyczną naturą, która przejawia się (wychodzi) jako inteligentna nieskończoność. Jest to wielka pomoc w zrozumieniu prawdziwej natury istnienia (przylądka istoty). Inną potencjalną korzyścią jest posiadanie sakramentalnego (uświęconego) rozumienia czy powiązania z przejściem (bramą) do inteligentnej nieskończoności, dla (tych) z odpowiednim przygotowaniem doświadczenie inteligentnej nieskończoności może zostać uzyskane. (K 2, 31-32)

RA: Po zasłonięciu stało się daleko bardziej prawdopodobne, że przekazy wyższej energii byłyby poszukiwane przez skojarzoną (spółkującą) parę kompleksów umysł/ciało/duch, w ten sposób pozwalając Stwórcy poznać Samego Siebie wraz z wielkim pięknem, powagą i podziwem. (Gdy) inteligentna nieskończoność została osiągnięta przez sakramentalne użycie tego działania, każda istota znacznie wzrosła w polaryzacji i zdolności służenia. (K 4, 102)

X. CAŁKOWITE POŁĄCZENIE

PYTANIE: Czy możecie wyjaśnić, na czym polega „natura całkowitego połączenia”?

RA: Cała kreacja jest z Jednego Stwórcy, zatem podział (sprowadzenie) aktywności seksualnej po prostu do kompleksu cielesności jest sztucznym podziałem, wszystkie rzeczy zatem są postrzegane jako jednakowe seksualnie, umysł, ciało i duch, wszystkie, które są częścią polarności istoty.

W TEN SPOSÓB MOŻE BYĆ POSTRZEGANE ZJEDNOCZENIE SEKSUALNE, Z LUB BEZ TEGO, CO NAZYWACIE STOSUNKIEM SEKSUALNYM, JEST TO CAŁKOWITYM ZMIESZANIEM UMYSŁU, CIAŁA I DUCHA W CZYMŚ, CO ODCZUWA ISTNIENIE CIĄGŁEGO ORGAZMU RADOŚCI I ZACHWYTU (ROZKOSZY) W INNYCH BYTACH (POZOSTAŁYCH PRZYLĄDKACH ISTOTY). (K 2, 41-42)

XI. BIAŁA MAGIA

RA: Sercem białej magii jest doświadczenie radości zjednoczenia ze Stwórcą. Ta radość będzie nieuchronnie promieniować przez doświadczanie życia pozytywnego adepta. Dzieje się tak, gdyż magia seksualna nie jest wyłącznie ograniczona do negatywnie zorientowanych spolaryzowanych adeptów, ale kiedy jest najostrożniej zastosowana, znajduje swoje miejsce w wyższej magii, jako że gdy jest poprawnie wykonana, spaja ciało, umysł i ducha z Jedynym Nieskończonym Stwórcą. (K 3, 161)

XII. HOMOSEKSUALIZM

RA: Jeśli istota miała biorąc z grubsza 65% ze swych inkarnacji w kompleksie seksualnie-biologicznego ciała o przeciwnej polarności w odniesieniu do jej obecnego kompleksu ciała, ta istota jest podatna na naruszenie swych przestrzeni życiowych i może stać się kimś, kogo nazywacie homoseksualistą. (K 2, 35)

XIII. WSPÓŁCZESNE MAŁŻEŃSTWO WOBEC RELACJI PARTNERSKICH

RA: Ponieważ wasi ludzie stali się otwarci na koncepcje wrogości i wojny, i żądzy posiadania, te idee przesączyły się w dół drzewa umysłu do ekspresji kompleksu ciała, przykładowo do seksualności. (K 2, s. 37)

PYTANIE: Czy cała populacja jest w pewien sposób zainfekowana?

RA: Jest jakieś skalanie seksualności, to przedstawia się głównie w waszej własnej kulturze jako różne skłonności do relacji rywalizacyjnych lub, jak wy je nazywacie, małżeństw, chętniej niż wolnego dawania jeden drugiemu w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. (K 2, 37)

[Nota: Oczywiście jest to kontrowersyjne stwierdzenie. Chodziło im o to, że przymuszanie do kontraktu prawnego pomiędzy dwoma istotami może spowodować dużo rozgoryczenia i odczuć dotyczących posiadania, związania i władania. Jednak oni nie potępiają partnerskich związków i faktycznie popierają je. Pamiętamy, że wolna wola jest pierwszym zniekształceniem Prawa Jedynego i taki kontrakt stwarza jakąś możliwość decyzji zgodnej z wolną wolą w przyszłości, by zakończyć związek (opierający się) na zalegalizowanym zestawieniu koszmaru, by nie wspomnieć o piętnie społecznym czy religijnym. Jedynym możliwym kompromisem jest odnawianie kontraktu małżeństwa w każdą rocznicę, podczas której miałoby miejsce przywrócenie ślubów, jeśliby świadomie to wybrano.]

PYTANIE: Czy przed zasłonięciem był plan Logosu, by stworzyć system przypadkowej aktywności seksualnej?

RA: Zamiarem oryginalnego Logosu było, żeby istoty były ze sobą w jakiś sposób, który powodowałby większą polaryzację. Zostało to określone po wielu obserwacjach potwierdzających, że polaryzacja bardzo przyrosła, gdy gody nie były bezładne. Bieżący Logos utrzymał kierunek ku skojarzonemu związkowi, który jest bardziej charakterystyczny dla bardziej zdyscyplinowanych osobowości i wyższych gęstości. Jednakże wolna wola każdej istoty była zawsze nadrzędna i tylko kierunek mógł zostać zaoferowany. (K 4, 88)

XIV. ENERGIE SEKSUALNE W 4. GĘSTOŚCI

RA: W 4. gęstości wybór został dokonany i zasłona została podniesiona. W pozytywnych polarnościach prawdziwy system (dostępu) jest niemal powszechny, w negatywnych polarnościach prawdziwe zablokowanie jest niemal powszechne; zdobywca dostępuje orgazmu, pokonany prawie nigdy. (K 4, 111)

37. WIROWANIE I KRYSTALIZACJA CZAKR

I. CZAKRY WIRUJĄ CZY KRYSTALIZUJĄ SIĘ?

RA: W pierwszych trzech centrach energii pełne odblokowanie tej energii spowoduje przyspieszenie wirowania. Jednakże, gdy istota rozwija wyższe centra energii, wtedy te centra zaczynają wyrażać swoją naturę poprzez formowanie struktur krystalicznych. Jest to wyższa lub bardziej zrównoważona forma aktywacji. (K 3, 9)

II. KRYSTALICZNA STRUKTURA RÓŻNYCH CZAKR

A. CZERWONE CENTRUM ENERGII - Ma kształt koła ze szprychami.

B. POMARAŃCZOWE CENTRUM ENERGII - Ma kształt kwiatu posiadającego trzy płatki.

C. ŻÓŁTE CENTRUM ENERGII - Zaokrąglone w kształcie, z wieloma fasetami jak gwiazda.

D. ZIELONE CENTRUM ENERGII - W kształcie lotosu, liczba zakończeń (płatków) zależy od mocy tego centrum.

E. NIEBIESKIE CENTRUM ENERGII - Zdolne do posiadania prawdopodobnie 100 faset i zdolne do (wydzielania) wielkiej świecącej jasności.

F. INDYGO CENTRUM ENERGII - Zazwyczaj podstawowy trójkątny lub 3-płatkowy kształt.

G. FIOLETOWE CENTRUM ENERGII - Najmniej zmienne. Ma 1000 płatków. (K3, 10)

III. OCZYSZCZANIE BLOKÓW ENERGII

RA: Centrum indygo jest najważniejsze w pracy adepta. Jednakże, nie może ono, niezależnie (od tego) jak (jest) skrystalizowane, zneutralizować w jakimkolwiek stopniu braków równowagi, czy blokad w innych centrach energii.

Muszą być one oczyszczane kolejno (jedno po drugim), od czerwonego w górę. (K3, 180)

IV. UŻYWANIE CENTRÓW ENERGII PRZEZ POZYTYWNE I NEGATYWNE ISTOTY

RA: Negatyw będzie używał 3. niższych centrów do oddzielenie się od i kontroli nad innymi poprzez środki seksualne, przez osobiste domaganie się respektu, przez działanie w waszych społeczeństwach. Pozytywnie zorientowana istota będzie przekształcała silną energię czerwonego promienia w przekaz energii zielonego promienia i w promieniowanie niebieskim i indygo. Także będzie przekształcać osobowość i umiejscowienie w społeczeństwie, w sytuacje, w których istota może się stapiać z innymi jaźniami i im służyć; i ostatecznie promieniować na innych, nie oczekując jakiegokolwiek odwzajemnienia przekazu. (K3, 29)

V. KRYSTALIZACJA

RA: Dobrze jest pamiętać, że czakry lub centra energii nie mogą właściwie funkcjonować bez krystalizacji. (K4, 83)

PYTANIE: Czy byłyby one, w porównaniu z elektrycznymi obwodami, odpowiednikiem dla ukończonego obwodu, od czerwonego po zielony, z wysokim oporem, gdzie całkowita ilość przekazanej energii jest mała?

RA: Nie-skrystalizowane, niższe centra nie mogą dostarczać wyższego napięcia. Skrystalizowane centra mogą się stać naprawdę nadzwyczajne w swoich parametrach wysokiego napięcia. (K4, 83)

38. 7 CZAKR, ICH PROMIENIE I BLOKADY

I. CZAKRA KORZENIA: CZERWONY PROMIEŃ, PROMIEŃ PODSTAWY

RA: Energia podstawowa czerwonego promienia – ten promień jest podstawowym promieniem wzmacniającym dla każdej gęstości. (K2, 77)

RA: Biegun południowy (czakra korzenia) jest tym, który ciągnie. On ciągnie do siebie te rzeczy, które są z nim powiązane. Ten czerwony promień będący najniższym centrum fizycznego pojazdu (nosiciela), będzie miał jako pierwszy okazję zareagować na jakiekolwiek doświadczenie. On ma okazję zadziałać najpierw i dlatego łączy się z przeżyciem. Gdy jest zrównoważony i odblokowany, wiele otwiera się przed poszukującym. (K2, 128)

RA: Pierwszym równoważeniem jest Malkuth czyli Ziemia, kompleks wibrującej energii nazywany kompleksem czerwonego promienia. Zrozumienie i zaakceptowanie tej energii jest podstawowe. (K1, 144)

II. CENTRUM EMOCJONALNE CZY OSOBISTE: PROMIEŃ POMARAŃCZOWY, PROMIEŃ PRZEMIESZCZANIA SIĘ W STRONĘ ŻÓŁTEGO PROMIENIA

RA: Następny kompleks energii, który może być zablokowany, jest kompleksem emocjonalnym lub osobistym, znanym także jako kompleks pomarańczowego promienia. Jego blokada będzie się często przejawiać jako dziwactwa lub zniekształcenia związane z rozumieniem siebie samego czy akceptacją siebie. (K1, 145)

RA: Pomarańczowy promień jest tym, który oddziałuje lub jest wzorcem wibracyjnym, w którym kompleks umysł/ciało/duch wyraża swą moc na indywidualnym podłożu. Władza nad jednostkami może być postrzegana jako promień pomarańczowy. Ten promień był dosyć mocny wśród waszego ludu na indywidualnym podłożu. Możecie ujrzeć w tym promieniu traktowanie innych jaźni jako nie-istot, niewolników czy własności (rzeczy), w ten sposób odbierając innym jaźniom jakikolwiek status. (K2, 38)

III. 3 CZAKRA ŻÓŁTEGO PROMIENIA: PROMIEŃ SAMOŚWIADOMOŚCI I INTERAKCJI Z INNYMI (K2, 92)

A. POWIĄZANIA Z GRUPAMI

RA: Żółty promień dotyczy istoty w relacjach z grupami i społeczeństwami. Jest on w centrum wrogich działań, w których jedna grupa istot czuje konieczność i słuszność zdominowania innych grup istot, aż nie nagną ich woli do woli mistrzów. (B2, 38)

RA: Zwykłą naturą interakcji seksualnych, jeśli ktoś jest żółty lub pomarańczowy w podstawowych (głównych) wzorach wibracyjnych, to jest zablokowany i wtedy (towarzyszy mu) nienasycony głód z powodu tej blokady. Kiedy oboje są w tym wzorcu, jedna istota doświadcza przyjemności z upokarzania się i poddaństwa oraz niewolnictwa, druga doświadcza przyjemności panowania i kontroli nad inną istotą. W ten sposób jest doświadczany transfer seksualnej energii o negatywnej polaryzacji. (K2, 39)

B. BLOKADY ZWIĄZANE Z EGO

Trzecia blokada najdokładniej przypomina to, co nazwaliście ego. Jest to żółty promień lub centrum splotu słonecznego. Blokady w tym centrum będą się często manifestować jako zniekształcenia w kierunku manipulacji władzą i innych zachowań społecznych, odnoszących się do tych bezpośrednio związanych z kompleksem umysł/ciało/duch. Ci, którzy mają blokady tych trzech pierwszych centrów energii, czyli splotów (tj. czerwonego, pomarańczowego, żółtego), będą mieli ciągłe trudności związane ze zdolnością dalszego poszukiwania przez nich Prawa Jedynego. (K1, 145)

C. PO RAZ PIERWSZY WYSTĘPUJE W NIEKTÓRYCH ROŚLINACH I ZWIERZĘTACH

PYTANIE: Co jest najprostszym bytem, który ma zarówno pomarańczowy, jak i żółty promień centrów energii?

RA: Te mające natury zwierzęce i roślinne, które stwierdzają konieczność reprodukcji przez techniki biseksualne, czy które uważają za konieczne zależeć w jakiś sposób od innych, by przeżyć i wzrastać. (K2, 89)

IV. CZAKRA SERCA: PROMIEŃ ZIELONY, PROMIEŃ WSPÓŁCZUCIA i WSZECH-WYBACZAJĄCEJ MIŁOŚCI (K2,92)

A. PUNKT ZWROTNY

RA: Z transferem energii zielonego promienia dochodzisz do punktu zwrotnego w seksualności, jak i w innych rodzajach doświadczenia. Zielony promień może być zwrócony na zewnątrz, wtedy istota chętniej daje niż bierze. (K2, 39)

DZIAŁALNOŚĆ ZIELONEGO PROMIENIA POLEGA NA WSZECH-WSPÓŁCZUJĄCEJ MIŁOŚCI, KTÓRA NIE WYMAGA ODWZAJEMNIENIA. (K4, 77)

B. TRAMPOLINA DO NIESKOŃCZONEJ INTELIGENCJI

RA: Centrum serca czy zielony promień jest ośrodkiem, z którego istoty trzeciej gęstości mogą – powiedzmy – odbić się (wyekspediować) do nieskończonej inteligencji. Blokady w tej sferze mogą manifestować się jako trudności w wyrażaniu tego, co możecie nazwać uniwersalną miłością lub współczuciem. (K1, 145)

C. MOŻLIWE ZWROTY

RA: Aktywacja zielonego promienia jest zawsze narażona na (oddziaływanie) żółtego lub pomarańczowego promienia posiadania. Strach (wypływający) z posiadania, pragnienie posiadania, strach przed byciem własnością, pragnienie, by być własnością: są one zniekształceniami, które będą powodować dezaktywację przekazywania energii zielonego promienia. (K2, 43)

RA: Wpływy prawdziwego koloru zieleni, działające na istoty żółtego promienia, skłoniły wiele istot do zwrócenia się bardziej w stronę rozważania (zabezpieczenia) siebie, niż do postępowania naprzód w stronę szanowania innych istot lub zielonego promienia. To może nie być postrzegane jako mające naturę negatywnej polaryzacji, jako że istota o negatywnej polaryzacji pracuje bardzo intensywnie z najgłębszą manifestacją energii grupy żółtego promienia, szczególnie nad manipulacjami innymi jaźniami dla służby sobie. Ci zwracają się do pomarańczowego promienia, a my musimy dodać, że jest wielu w tym czasie na waszym poziomie, którzy odczuwają wibracje prawdziwego koloru zieleni i dlatego odpowiadają przez odrzucanie działań związanych z rządem i stowarzyszeniami jako takimi i ponownie poszukują siebie. (K2, 88)

V. CZAKRA GARDŁA: NIEBIESKI PROMIEŃ, KOMUNIKOWANIE SIĘ, PIERWSZY PROMIEŃ PROMIENIOWANIA (WYRAŻANIA) SIEBIE BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA INNYCH

RA: Kiedy zielony promień został osiągnięty, zdolność przejścia do niebieskiego promienia jest natychmiastowa i wymaga tylko wysiłków jednostki. (K2, 43)

RA: Pierwszym dawaniem poza zielonym promieniem jest dawanie akceptacji (uznania) lub wolności, w ten sposób pozwalanie na (zaistnienie) sposobności odczucia akceptacji u odbiorcy przekazu energii niebieskiego promienia, a więc pozwalanie, aby inna jaźń wyrażała samą siebie dawcy promienia. (K2, 39)

RA: Centrum niebieskiego promienia przepływu energii jest tym centrum, które po raz pierwszy jest odprowadzającym, jak również wprowadzającym. Ci, którzy są zablokowani w tym obszarze, mogą mieć trudności w uchwyceniu kompleksów duch/umysł ich własnej istoty i dalszą trudność w takim wyrażeniu zrozumienia siebie.

Istoty zablokowane w tym obszarze mogą mieć trudności w zaakceptowaniu przekazów od innych kompleksów umysł/ciało/duch. (K1, 145)

RA: Istota niebieskiego promienia jest współ-Twórcą. (K2, 92)

VI. WEWNĘTRZNE OKO LUB CZAKRA SZYSZYNKI – PROMIEŃ INDYGO

RA: PROMIEŃ INDYGO MOŻNA OTWORZYĆ TYLKO PRZEZ POWAŻNĄ DYSCYPLINĘ I TRENING W DUŻEJ MIERZE ZWIĄZANY Z AKCEPTACJĄ SIEBIE NIE TYLKO JAKO SPOLARYZOWANEJ I ZRÓWNOWAŻONEJ JAŹNI, ALE JAKO PRAWDZIWEGO TWÓRCY, JAKO ISTOTY O NIEOGRANICZONEJ WARTOŚCI, TO OBUDZI FUNKCJONOWANIE PROMIENIA INDYGO. (K2, 43)

RA: Centrum energii promienia indygo jest karmione, jak wszystkie centra energii, przez doświadczenie – ale zdecydowanie więcej, niż inne, jest karmione przez to, co nazwaliśmy zdyscyplinowaniem osobowości. (K3, 160)

RA: PROMIEŃ INDYGO JEST PROMIENIEM ŚWIADOMOŚCI STWÓRCY JAKO SIEBIE.

W ten sposób ten, którego wibracje promienia indygo zostały aktywowane, może ofiarować przekaz energii Stwórcy do Stwórcy. (K2, 40)

RA: Promień indygo, pomimo cenności, jest tym promieniem, nad którym pracuje tylko adept (biegły), jak byście to określili. Jest on bramą do inteligentnej nieskończoności przeprowadzającą inteligentną energię. Jest to tym centrum energii, które jest rozważane przez tajemne nauki i okultyzm, ponieważ jest to ten promień, który ma nieograniczone możliwości. Ci, którzy uzdrawiają, nauczają i pracują dla Stwórcy w każdy sposób, który może być postrzegany jako zrównoważony, są tymi od promienia indygo. (K2, 77)

RA: Ci, którzy są zablokowani na tym (promienia indygo) centrum mogą doświadczać zmniejszenia się dopływu inteligentnej energii z powodu manifestacji, które ukazują się jako niegodziwość... Zrównoważenie promienia indygo jest całkowicie centralne dla rodzaju pracy zwracającej się w stronę kompleksu duchowego, który wtedy wpływa na transformacje lub transmutacje trzeciej gęstości w czwartą gęstość,

to jest centrum energii przyjmujące najmniej zniekształcone wypływy miłości/światła z inteligentnej energii, jak również potencjał dla klucza do bramy inteligentnej nieskończoności. (K1, 145)

VII. CZAKRA KORONY: KOLOR = FIOLET

PYTANIE: Kiedy jest odczucie w czakrze korony podczas medytacji, co się dzieje?

RA: Istota doświadcza wpływów w tym centrum energii, by je użyć w któryś z wymienionych sposobów:

(1) do odblokowania tego centrum

(2) do jego dostrojenia, by dopasować jego harmonię do innych centrów energii

(3) lub do aktywowania bramy do inteligentnej nieskończoności. (K3, 32)

RA: (Centrum fioletowego promienia) jest po prostu całkowitą ekspresją wibracyjnego kompleksu umysłu ciała i ducha istoty. Jest, jakim będzie, „zrównoważone” czy „niezrównoważone” nie ma znaczenia na tym poziomie energii, gdyż ono przekazuje i odbiera w swej własnej równowadze. Jakimkolwiek zniekształcenie może być, nie może być manipulowane, jak to może być z innymi centrami i dlatego nie posiada szczególnej wagi dla oglądu równowagi istoty. (K3, 31) Wstępowanie energii kończy się na indygo (czakrze wewnętrznego oka). Fioletowy promień jest termometrem lub wskaźnikiem całości. (K3, 31)

39. RÓŻNORODNE CIAŁA ENERGETYCZNE

PYTANIE: W naszej literaturze ezoterycznej są wymieniane liczne ciała, tj. fizyczne, eteryczne, emocjonalne i astralne. Czy ta liczba jest właściwa?

RA: By w pełni odpowiedzieć na twoje pytanie, należałoby pracować przez wiele sesji takich, jak ta, gdyż wzajemne powiązania różnorodnych ciał i to, jak każde ciało działa w różnych sytuacjach, jest olbrzymim tematem do studiowania. Jednakże, rozpoczniemy od nakierowania waszych umysłów z powrotem na spektrum prawdziwych kolorów i na użycie tego rozumienia w pojmowaniu różnych gęstości waszej oktawy.

Odtworzyliśmy liczbę siedem z makrokosmosu dla mikrokosmosu, w strukturze i doświadczeniu. Dlatego można się spodziewać, że będzie siedem ciał podstawowych, które może będą bardziej zrozumiałe, gdy określimy je jako: ciało czerwonego promienia, itd.

Jednakże... będzie to mylące, gdyż pewni nauczyciele (mogli) nazwać ciało subtelne w jeden sposób, a inni mogli wynaleźć odmienną nazwę. (K2, 114)

[Nota: Innymi słowy, może nastąpić pomieszanie, spowodowane wierzeniami duchowymi, takimi jak: hinduizm i buddyzm, w których mogą występować różne nazwy takich samych ciał energetycznych.]

I. CIAŁO CZERWONEGO PROMIENIA

RA: Czerwony Promień to wasze ciało fizyczne. Jednakże, nie jest to ciało, które macie jako ubranie w fizyczności. Jest to nie mające formy tworzywo ciała, ciało elementarne nie mające formy. To podstawowe nie uformowane materialne ciało jest ważne dla zrozumienia, gdyż jest w nim uzdrowienie, które może być uzewnętrznione poprzez proste zrozumienie elementów obecnych w pojeździe (nośniku) fizycznym. (K2,114)

[Nota: Dwoma takimi przykładami byłyby: uzupełnianie minerałów i używanie magnetyzmu do uzdrawiania. Może także odnosić się do trudno uchwytnych badań nad tym, w jaki sposób wibracje wpływają na różne elementy (pierwiastki).]

II. CIAŁO POMARAŃCZOWEGO PROMIENIA

RA: Jest to kompleks ciała fizycznego. Nadal nie jest to ciało które zamieszkujecie, ale raczej ciało uformowane bez samoświadomości, ciało w łonie przed wejściem kompleksu umysł/duch. To ciało może żyć niezamieszkane przez umysł i ducha, ale dzieje się tak rzadko. (K2, 114)

III. CIAŁO ŻÓŁTEGO PROMIENIA

RA: (To) jest wasz fizyczny wehikuł (nośnik), który w tym czasie znacie i w którym doświadczacie katalizatora.

IV. CIAŁO ZIELONEGO PROMIENIA

RA: Jest to lżejsze ciało, gęściej napakowane życiem. Jest to ciało postrzegane w seansie (spirytystycznym), wtedy gdy jest tworzone to, co nazywacie ektoplazmą. Niektórzy nazywają je ciałem astralnym. Inni nazwali je ciałem eterycznym, ale nie jest to poprawne w tym znaczeniu, że ciało eteryczne jest ciałem będącym bramą, w której inteligentna energia jest zdolna do kształtowania kompleksu umysł/ciało/duch. (K2, 115)

V. CIAŁO NIEBIESKIEGO PROMIENIA LUB CIAŁO ŚWIETLNE

RA: Ciało świetlne lub ciało niebieskiego promienia może być nazywane ciałem dewicznym (devachanic). Jest wiele innych nazw tego ciała, szczególnie w waszych tzw. Sutrach Indyjskich lub pismach, gdyż są tam tacy pośród ludzi, którzy zbadali te rejony i rozumieją różne typy ciał dewicznych. Istnieje wiele typów ciał w każdej gęstości, podobnych do waszych. (K2, 115)

RA: Zawsze istnieje pewna trudność w penetrowaniu pierwotnej, niebieskiej energii, gdyż wymaga to tego, co wasi ludzie mają w wielkim niedostatku (tj. w niedoborze), czyli szczerości. Niebieski promień jest promieniem wolnej (swobodnej) komunikacji z jaźnią i z innymi jaźniami. (K2, 121)

VI. CIAŁO PROMIENIA INDYGO

RA: To jest to, co my zdecydowaliśmy nazwać ciałem eterycznym. Jest to ciało-brama. Możecie to ciało postrzegać jedynie jako zbudowane z światła, ponieważ może ono formować siebie tak, jak tego pragnie. (K2,116)

RA: Jest to pierwsze ciało, które się aktywuje po śmierci. Jest to „twórca formy” (lub to do czego Egipcjanie odnosili się jako do „Ka.”) To ciało trwa, dopóki kompleks umysł/ciało/duch nie osiągnie rozumienia. Wtedy jest aktywowane ciało innego promienia (np. zielonego). (K2, 116)

RA: To ciało indygo, będące inteligentną energią, jest w stanie ofiarować niedawno zmarłemu, jakbyście to określili, perspektywę duszy i miejsce, z którego może przeglądać doświadczenie, które się ostatnio zamanifestowało. (K2, 117)

VII. CIAŁO FIOLETOWEGO PROMIENIA

RA: Możecie je nazwać ciałem Buddy lub ciałem, które jest doskonałe (kompletne). W jego wnętrzu znajduje się poczucie całości, które jest niezwykle bliskie jedności ze wszystkim, co tam jest. (K2, 115)

RA: To może być postrzegane jako przejawiające się przez zrozumienie konsekrowanej i świętej natury codziennej pracy i działalności. (K2, 121)