Wprowadzenie: Carla czanelinguje Ra

I. ŚWIADOMOŚĆ CZANELINGU (ang. channeling)

W czasie wszystkich tych lat, kiedy czanelingowałam, miałam zawsze świadomość czanelingu, używając mojej wolnej woli, by ubrać pojęcia telepatyczne w mój własny język.

II. PIERWSZY TRANS CZANELINGOWY

Kiedy zmarła Elaine, członek grupy medytacyjnej, ktoś zasugerował, abym spróbowała skontaktować się z nią. Nie mogłam odmówić. Po paru chwilach świadomego zaoferowania siebie dla kontaktu z Elaine, stałam się nieświadoma upływu czasu, a kiedy się obudziłam, Tom miał (zarejestrowane) to, co brzmiało jak głos Elaine na taśmie mówiący przeze mnie. To było moje pierwsze doświadczenie z transem. [Nota: Carla została uprzednio włączona do naukowych badań czanelingu ze stawiającym pytania drem Donem Elkinsem na około dwadzieścia lat przed tym zdarzeniem. Ale do tego czasu jej praca odbywała się tylko w świadomym stanie.]

III. NASTĘPNYM KONTAKTEM BYŁ RA
Ta praca skrajnie mnie wycieńczała i nie chciałam jej kontynuować. Jednakże tylko kilka dni później odebrałam nowy kontakt, jakiego nigdy wcześniej nie miałam. Tak, jak to zawsze robię, wezwałam tę istotę w imię Chrystusa, domagając się, aby odeszła, jeśli nie przybyła jako posłaniec Świadomości Chrystusa. Ona pozostała, tak więc otwarłam siebie samą na jej przekaz. Weszłam w trans prawie natychmiast, a istota, która nazwała siebie Ra, rozpoczęła swą serię kontaktów z nami. Ten kontakt trwa, urzekając i mnie źródłem jakiegoś niepokoju. (K 1, 48-49)

IV. PROCEDURA

James posyła Carli wiadomość na pół godziny przed każdą sesją, ponieważ ona będzie pozostawać w całkowitym bezruchu przez około godzinę do godziny czterdziestu pięciu minut. Wtedy medytujemy, aby harmonia, którą próbujemy wytworzyć w naszym codziennym życiu, została zintensyfikowana i w ten sposób nasze pragnienia jednoczą się w jedno pragnienie, by ujrzeć kontakt z Ra. Wykonujemy rytuał ochrony i Carla kładzie się okryta białą warstwą. Ona w myślach recytuje Modlitwę Św. Franciszka. W pewnym momencie opuszcza swe fizyczne ciało i Ra zaczyna używać go, by wypowiadać słowa, które tworzą odpowiedzi na pytania Dona. James medytuje i posyła światło Carli w czasie trwania sesji. (K 1, 50-51)

V. WYCZERPANIE

RA: Czy wiecie, jak odżywić ten instrument (Carlę)? W tym czasie jest ona całkiem zmęczona.

1. Nakładanie rąk na obszar szyi przez krótki czas.

2. Dar z wody, do której została dodana miłość wszystkich obecnych. Ładowanie wody dzieje się przez tych obecnych, którzy umieszczają swe ręce nad szklanką i wizualizują moc miłości wchodzącą do wody. To spowoduje doładowanie, tak, że powstanie bardzo efektywny środek z tymi (pełnymi miłości) wibracjami. (K 1, 69)

Przesłanie Ra

KIM JEST RA?

WIADOMOŚĆ O RA

Sesje rozpoczęły się 15. stycznia 1981 r.

(Księgi I-IV opublikowano w latach: 1982-1984): Księgę V opublikowano w 1998 r.)

DEFINICJE

1. Kompleks społecznej pamięci = duża grupa z w pełni zintegrowanymi duszami – lub w skrócie „dusza grupy”.

2. Kompleks umysł/ciało/duch = osoba, człowiek czy istota posiadająca wolną wolę.

3. Katalizator = bodziec dla wzrostu, coś, co ofiarowuje (daje) wyzwanie (sprowokowanie) i (stwarza) okazje, by nauczyć się lekcji.

4. Gęstość = gęstość świadomości – lub gęstość wibracji (K4, 28). (Termin) często używany przez Ra jako analogia do tego, co jest obecnie koncepcją „wymiarów” we Wszechświecie. Gęstości są zorganizowane w złożony z ośmiu (gęstości) system „oktawy”, analogicznie do oktawy muzycznej i spektrum światła widzialnego. Dlatego im wyższa gęstość, tym wyższy poziom świadomości...

5. Wędrowiec (tułacz) = dusza wyższej gęstości, która zgłosiła się jako ochotnik, by inkarnować się jako człowiek, z umową kontraktu, by zapomnieć swą prawdziwą naturę duszy w trakcie całego ludzkiego życia, chyba że świadomie pragnie szukać informacji.

6. Zbiór (żniwo, plon) = proces, dzięki któremu dusza i /lub planetarni „Absolwenci” (przechodzą) z którejś gęstości do następnej. Naturalnie zdarza się, jako że system planetarny przechodzi (przemierza) przez różne obszary gęstości energii w galaktyce, w ten sposób stworzenie wymiarowych przesunięć. Te przesunięcia wydarzają się w precyzyjnych, mierzalnych cyklach czasu. Ziemia jest bardzo blisko do uczynienia takiego przesunięcia i naukowy dowód na to został zaprezentowany w pracy Wilcocka.

7. Zniekształcenia (skrzywienia) – wszystko, co może być błędnie postrzegane jako oddzielona lub indywidualna część (ponieważ wszystko jest Jednym), włączając wszystkie idee filozoficzne, nauki i koncepcje związane z Jednością, jak również takie sprawy, jak natura światła w różnych gęstościach, ponieważ jest tylko Jedno Światło, które „zniekształciło” siebie przez Oktawę. Częste użycie słowa „wypaczenie” było przeszkodą dla wielu czytelników Ra, jako że może mieć zastosowanie do czegokolwiek i zazwyczaj nie jest rozpatrywane jako negatywny termin. Czasami Ra odnosi się do wszystkich własnych nauk jako będących wypaczeniami (zniekształceniami), ponieważ oni sami nie w pełni spenetrowali Oktawę i powrócili do Jedności.

POCZĄTEK I KONIEC WYPOWIEDZI

Na początku każdej sesji Ra normalnie rozpoczyna w następujący sposób:

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w świetle i miłości Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

Na końcu każdej sesji, Ra normalnie zakańcza w następujący sposób:

Ra: Jestem Ra. Zostawiam was w świetle i miłości Jedynego Nieskończonego Stwórcy, przeto Podążajcie naprzód, radując się w mocy i pokoju Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Adonaj.

NOTA: Za wyjątkiem kilku zabłąkanych przykładów w jednej sesji, kiedy dr Elkins postawił pytania, których Ra zdecydowanie nie zaaprobował, Ra zawsze poprzedza każdą nową wypowiedź, którą przekazują jako słowa „Jestem Ra”. Czytelnik powinien wiedzieć, że Ra poprzedził w ten sposób każde przytoczenie cytowane w tej książce i że ta wypowiedź nie została włączona do tego tekstu po to, aby poprawić jego czytelność. Dlatego, kiedy czytelnik widzi „RA” w tekście, to jest zrozumiałe, że wypowiedź zaczęła się „Jestem Ra” w dokumencie źródłowym.

NOTA UZUPEŁNIAJĄCA: Ponownie, aby poprawić czytelność dla większej ilości dusz, zostały poczynione pewne drugorzędne zmiany w składni stwierdzeń Ra. Poczyniono wszelkie wysiłki, aby zapewnić, że te zmiany w żaden sposób nie przekształciły rdzenia przekazu. Aby być pewnym, że powołujesz się dosłownie na źródło, odwołaj się proszę do oryginalnych tekstów, udostępnionych przez L/L Research Group pod adresem: http://www.llresearch.org/. Jeśli cytujesz z tego dokumentu bez odniesienia się do książek źródłowych, proszę poczyń o tym notatkę, aby uniknąć wypaczeń.

1. WPROWADZENIE DO MATERIAŁU RA

I. PIERWSZA WYPOWIEDŹ

RA: Jestem Ra. Nie mówiłem wcześniej przez ten instrument. Musieliśmy czekać, aż ona precyzyjnie dostroiła się, ponieważ wysyłamy wąski pęk wibracji. Pozdrawiamy was w świetle i miłości naszego Nieskończonego Stwórcy. Zostaliśmy przywołani do waszej grupy, ponieważ potrzebujecie bardziej zaawansowanego podejścia do tego, o co apelujecie, szukając prawdy. Mamy nadzieję dostarczyć wam nieco innego punktu widzenia na temat wiedzy, która jest zawsze i wciąż tą samą. (K1, 65)

II. KIM JEST RA?

RA: Jesteśmy tymi, którzy są z Prawa Jedynego, z Jedności. W naszej wibracji polarności (biegunowości) są zharmonizowane, paradoksy mają rozwiązanie. Jesteśmy jednym. Chodziliśmy po waszej planecie i oglądaliśmy twarze waszych ludzi.

Teraz odczuwamy wielki obowiązek pomagania w usunięciu pewnych wypaczeń, które zostały dodane do prawa Jedynego (K1, 65)

Jako kompleks pamięci społecznej czy dusza grupy, ustanowiliśmy kontakt z rasą z waszej planety, którą nazywacie Egipcjanami. Przemawialiśmy do tych, którzy słuchali i rozumieli, i byli w stanie zadekretować (wprowadzić) prawo Jedynego. (Opierając się o Ridingi - Czytania (ang. Readings) Edgara Cayce’ego, możemy zorientować się, że była to istota Ra-Ta, która pomogła Ra zaprojektować Wielką Piramidę z Hermesem i dużo później reinkarnować się jako sam Cayce). Jakkolwiek kapłani i ludzie z tej epoki szybko zniekształcili nasz przekaz, rabując go ze współczucia, którym jest przeniknięta jedność. (K1, 66)

III. RA CIĄGLE SZUKA BYCIA (STANIA SIĘ) WSZYSTKIM, CO JEST

RA: Ciągle szukamy stania się wszystkim, co oto jest i ciągle jesteśmy Ra. A zatem nasze ścieżki prowadzą naprzód. (K1, 78)

IV. CZY RA JEST JEDNĄ (ISTOTĄ), CZY WIELOMA?

PYTANIE: Kiedy komunikuję się z tobą jako Ra, w tym czasie jesteś zindywidualizowany jako istota, czy rozmawiam z całym kompleksem pamięci społecznej?

RA: Rozmawiasz z Ra. Nie ma żadnego oddzielenia. Nazwałbyś to kompleksem pamięci społecznej, w ten sposób wskazując na przylądek wielości. Dla naszego zrozumienia, rozmawiasz ze zindywidualizowaną porcją świadomości. (K1, 162)

[NOTA: Innymi słowy, Ra reprezentuje całą wartość planety istot, które zupełnie połączyły się w jedną zjednoczoną świadomość. Każda gęstość w Oktawie porusza się bliżej i bliżej w stronę w pełni zjednoczonego Jednego Umysłu Kreacji, struktur i zdolności umysłu stającego się coraz bardziej trudnym do zgłębienia przez ludzką istotę.]

2. HISTORIA RA

I. W 3. GĘSTOŚCI RA OTRZYMAŁO POMOC OD BYTÓW 6. GĘSTOŚCI

RA: Otrzymaliśmy pomoc od istot 6. gęstości w czasie naszych własnych doświadczeń w 3. gęstości. Będąc niezmiernie mniej wojowniczymi niż ludzie, odnaleźliśmy te nauki dotyczące bycia pomocnymi. Nie rozwinęliśmy wzajemnych powiązań typu waszego systemu pieniężnego i władzy. Byliśmy bardziej filozoficzną planetą 3. gęstości, niż wasza własna i nasze wybory polarności były dużo bardziej skoncentrowane na zrozumieniu (pojęciu) przekazów (transferów) energii seksualnej i właściwych relacji pomiędzy sobą a innymi jaźniami. (K3, 66)

PYTANIE: Co to była za cywilizacja, która pomogła Ra w 3. gęstości, używając formy piramidy?

RA: Wasi ludzie mają zamiłowanie do nazywania. Te istoty rozpoczęły swą podróż z powrotem do Stwórcy i nie doświadczają dłużej czasu. (K3, 71)

II. RA BYŁO NAZBYT WSPÓŁCZUJĄCE W 4. GĘSTOŚCI

RA: Jako dusza grupy w 4. gęstości mieliśmy skłonność do współczucia, nawet do męczeństwa na rzecz innych. Kiedy zostało dokonane żniwo 5. gęstości, odkryliśmy, że na tym poziomie wibracji mogłyby być dostrzeżone słabe punkty w przydatności takiego nie pomniejszonego współczucia. Spędziliśmy dużo czasu na kontemplacji tych dróg Stwórcy, które wypełniają miłość mądrością. (K2, 95)

III. RA SKONTAKTOWAŁO SIĘ Z LUDŹMI Z ZIEMI

A. RA BYŁO W 6. WYMIARZE, KIEDY ZIEMIA ZOSTAŁA ODWIEDZONA

RA: Jestem częścią kompleksu pamięci społecznej, która podróżowała na zewnątrz z planety w waszym systemie słonecznym, z tej, którą nazywacie Wenus. Jesteśmy starą rasą wg waszych miar. Kiedy byliśmy w 6. wymiarze, nasze fizyczne istoty były, jak to nazywacie, złote. Byliśmy wysocy i trochę delikatni. Pokrycie naszego kompleksu ciała fizycznego miało złoty blask. W tej formie zdecydowaliśmy się przybyć pomiędzy waszych ludzi. Wasi ludzie bardziej niż my przejawiali się fizycznie. W ten sposób nie mieszaliśmy się łatwo z populacją i byliśmy wyraźnie inni niż oni. Nasza wizyta trwała stosunkowo krótko. Zaszła, kiedy zbudowaliśmy piramidy. (K1, 90)

(W czasie,) kiedy wybraliśmy tę misję pomiędzy waszych ludzi, bylibyśmy postrzegani w naszej naturalnej formie jako światło, gdybyśmy mieli tak przybyć na Ziemię. (K1, 103)

B. JAK ODBYLIŚCIE PODRÓŻ Z WENUS NA ZIEMIĘ?

Użyliśmy myśli. (K1, 90)

C. CZY MUSIELIŚCIE ZMIENIĆ SWÓJ WYMIAR, BY BYĆ NA ZIEMI?

(Począwszy) od 6. wymiaru jesteśmy zdolni manipulować energią za pomocą myśli, która jest nieskończoną inteligencją obecną w każdej cząstce światła lub zniekształconego światła, tak że byliśmy w stanie ubrać siebie w replikę naszych kompleksów umysł/ciało/duch z 6. gęstości, które były dostrzegalne w 3. gęstości. Uzyskaliśmy pozwolenie na ten eksperyment od rady, która chroni tę planetę. (K1, 91)

D. GDZIE MIEŚCI SIĘ TA RADA?

RA: Rada jest ulokowana w 8. wymiarze planety Saturn, zajmując miejsce, w terminach 3. wymiaru, w pierścieniach Saturna. (K1, 91)

E. ICH DARY ZOSTAŁY NIEWŁAŚCIWIE UŻYTE

RA: Jesteśmy tymi z Konfederacji, którzy jedenaście tysięcy lat temu przybyli do dwóch z waszych kultur planetarnych, które w tamtym czasie były blisko zetknięte z Kreacją Pierwszego Stwórcy. Naiwnie wierzyliśmy, że moglibyśmy nauczać przez bezpośredni kontakt. Te kultury były już ściśle zrównane z ogólną wiarą w żywość czy świadomość wszystkiego. Przybyliśmy i byliśmy mile widziani przez ludzi, którym zażyczyliśmy sobie służyć. Usiłowaliśmy pomóc im w technicznych metodach, służących do pracy z uzdrawianiem kompleksu umysł/ciało/duch przez zastosowanie kryształu. Zatem zostały stworzone piramidy.

Jednak okazało się, że ci będący u władzy zastrzegli tę technologię dla siebie. To nie było zgodne z prawem Jedynego. Opuściliśmy waszych ludzi.

Jednakże nigdy nie pozostawiliśmy waszej wibracji ze względu na naszą odpowiedzialność za zmiany w świadomości, które pierwsi spowodowaliśmy i następnie odnaleźliśmy zniekształcone w sposobach nie odnoszących się do Prawa Jedynego.

Usiłowaliśmy skontaktować się (mentalnie) z władcami tej krainy (Egiptu). W 18. dynastii byliśmy w stanie skontaktować się z faraonem (o imieniu) Aten lub Echnaton. Był on wędrowcem. Ta istota nabrała przekonania, że wibracja Jedynego była prawdziwie duchową wibracją i dlatego wprowadziła prawo Jedynego. Jednak jego wierzenia przyjęło niewielu. Kiedy upadł, zyskały uznanie spolaryzowane wierzenia w wielu bogów. (K1, 70-71)

RA: Przybyliśmy do waszych ludzi, by podarować prawo Jedynego. Życzyliśmy sobie wywrzeć wrażenie na tych, którzy pragnęli uczyć się jedności, że w jedności wszystkie paradoksy są rozwiązane, wszystko, co uszkodzone, jest uzdrowione: wszystko, co zapomniane, jest przeniesione do światła. (Fk, 142)

F. CZASY, W KTÓRYCH RA MIAŁO KONTAKT Z ZIEMIĄ

RA: Pierwsza próba dopomożenia waszym ludziom miała miejsce około 75 000 lat temu. [Pomocni Marsjanie docierają do Ziemi]. Następna pomoc była udzielona tym z Mu około 58 000 lat temu. Kolejna pomoc była zaoferowana Atlantydom około 13 000 lat temu. Następna próba miała pomóc Egipcjanom [jak również w Ameryce Południowej] około 11 000 lat temu. Około 3 500 lat później [7 500 lat temu] pomoc została zaoferowana ponownie niektórym w Ameryce Południowej. Było kilka prób, by pomóc tym w Egipcie około 2 300 lat temu (podjętych) przez innych z Konfederacji. (Przez) pozostałą część tego cyklu nigdy nie wyszliśmy z waszego 5. wymiaru i pracujemy, by przygotować się do żniwa. (K1, 135-136)

G. ZATEM LUDZIE MOGĄ ŻYĆ NA WENUS?

RA: 3-gęstościowe warunki nie sprzyjają waszym ludzkim formom życia. Ale 5. czy 6. wymiary tej kuli planetarnej są całkiem sprzyjające dla wzrastania/nauki. (K1, 90)

RA: Istoty zamieszkujące Wenus w tym czasie są bytami 5. gęstości. (It, 124)

H. RA WCIĄŻ OFERUJE WYJAŚNIANIE

Pod koniec 3. Księgi pytający postawił pytanie, jeśli wystarczający materiał został do tego momentu zebrany i byłby opublikowany, to czy zostałyby poczynione wystarczające naprawy wcześniejszych naiwnych działań Ra.

RA: Nie mamy na myśli braku szacunku dla waszej służby, ale nie spodziewamy się w pełni naprawić tych zniekształceń. Natura waszego języka jest taka, że co zostało zniekształcone nie może, wg naszej wiedzy, być w pełni wyprostowane, ale tylko nieco rozjaśnione. (K3, 162)

IV. RA DOPEŁNIŁO CYKLÓW

RA: Ścieżka naszej nauki jest wryta w obecną chwilę. Nie posiada żadnej historii, tak jak wy rozumiecie to pojęcie. Obraz kręgu istnienia. Znamy alfę i omegę jako nieskończoną inteligencję. Okrąg nigdy się nie kończy. Jest teraz. Gęstości czy cykle, które przeszliśmy, są następujące:

1. 1. GĘSTOŚĆ: Cykl świadomości

2. 2. GĘSTOŚĆ: Wzrost

3. 3. GĘSTOŚĆ: Samo-świadomość

4. 4. GĘSTOŚĆ: Miłość czyli rozumienie

5. 5. GĘSTOŚĆ: Światło czyli mądrość

RA: Spędziliśmy dużo czasu/przestrzeni w 5. gęstości równoważąc silne współczucie, które osiągnęliśmy w 4. gęstości. (K2. 93)

6. 6. GĘSTOŚĆ: Światło/miłość, miłość/światło czyli jedność

(również często określane jako współczująca miłość)

7. 7. GĘSTOŚĆ: Cykl przejścia (wejścia)

(również często odnosząca się do gęstości, w której jedno postrzega sakramentalną naturę wszystkich rzeczy)

RA: W 7. poziomie albo wymiarze, jeśli nasze pokorne wysiłki wystarczą, staniemy się jednym z wszystkim, zatem bez żadnej pamięci, żadnej tożsamości, bez przeszłości czy przyszłości, ale istniejąc we wszystkim. (K1, 153)

8. 8. GĘSTOŚĆ: Oktawa, która przenosi w tajemnicę, której nie zgłębiliśmy. (K1, 153)

PYTANIE: Czy to oznacza, że w 8. gęstości miałbyś świadomość wszystkiego, co jest?

RA: To jest częściowo poprawne. Nasze rozumienie jest takie, że to nie byłaby nasza świadomość, ale Stwórcy. W Stwórcy jest wszystko, co jest. (K 1, 153)

3. JAK ZOSTAŁY ZBUDOWANE PIRAMIDY?

I. ZOSTAŁY ZBUDOWANE PRZY POMOCY SIŁ JEDYNEGO

RA: Większe piramidy zostały zbudowane przy pomocy naszych umiejętności wykorzystujących siły Jedynego.

KAMIENIE ŻYJĄ. NIE JEST TO POJMOWANE PRZEZ WASZĄ KULTURĘ. (K1, 72-73) [Nota: Ra odnosi się do faktu, że kamienie istnieją w pierwszej gęstości świadomości, gęstości przytomności. Pierwsze, drugie i trzecie gęstości świadomych form życia są wszystkie widzialne dla trójwymiarowych istot, takich jak my sami.]

II. JAK POUSTAWIANO KAMIENNE BLOKI PIRAMID?

RA: Wyobraź sobie aktywność (ruch) wewnątrz wszystkiego, co jest stworzone. Ta energia, chociaż ograniczona, jest całkiem duża. Ta energia jest inteligentna. Jest hierarchiczna. Tak, jak posiadacie hierarchię wehikułów czy ciał, podobnie ma ją każdy atom takiego materiału jak kamień.

Kiedy ktoś może przemówić do tej inteligencji, ta skończona, fizyczna energia ciała fizycznego kamienia jest skontaktowana z tą nieskończoną energią, która zamieszkuje w lepiej dostrojonych wyższych ciałach, czy to kamienia, czy człowieka. Przy pomocy tak ustanowionego połączenia prośba może być wyrażona. Inteligencja nieskończoności przylądka-kamienia komunikuje się ze swym fizycznym wehikułem czy ciałem i zachodzi pożądane rozdzielenie i przemieszczenie. (K 1, 77)

III. CZY ZOSTAŁO TO ZROBIONE MENTALNIE PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ?

RA: Istnieje różnica pomiędzy indywidualną mocą płynącą bezpośrednio z Prawa Jedynego a mocą dostępną na skutek połączonego zrozumienia Prawa Jedynego przez duszę grupy.

Jedna osoba, oczyszczona ze wszystkich skaz, naprawdę mogłaby ruszyć górę. Tym niemniej, w przypadku masy rozumiejącej jedności, każda jednostka może zawierać dopuszczalną ilość zniekształcenia, a jednak masowy umysł mógłby poruszyć góry. (K1, 78)

Są w tym czasie tacy pomiędzy waszymi ludźmi, których czystość jest już jedną z inteligentną nieskończonością. (K1, 78)

IV. DLACZEGO NIE STWORZONO JEJ JAKO CAŁOŚĆ ZAMIAST Z BLOKÓW?

Nie chcieliśmy być wielbieni jako budowniczowie cudownej piramidy. W ten sposób ona przejawia się jako zrobiona, nie pomyślana. (K1, 79)

V. REZUREKCJA (WSKRZESZENIE, ROZBUDZENIE) Z POWODU INICJACJI (WTAJEMNICZENIA) W KOMORZE KRÓLOWEJ

RA: Koncepcja wtajemniczenia (inicjacji) wymaga skoncentrowania istoty na poszukiwaniu Stwórcy.

Inicjacja w komorze Królowej wymagała poddania siebie takiemu pragnieniu, by poznać twórcę w pełni, tak że światło oczyszczone w wewnętrznym przepływaniu (w wewnętrznym wytryskaniu) jest zaabsorbowane w sposób zrównoważony przez wszystkie centra energii czy czakry, spotykając się w czakrze wewnętrznego oka i otwierając bramę do inteligentnej nieskończoności. Wtedy jest doświadczone prawdziwe życie,

czy, jak wasi ludzie to nazywają, wskrzeszone. (K3, 49)

VI. WYKORZYSTANIE KOMORY REZONUJĄCEJ

PYTANIE: Powiedziałeś, że komora rezonująca była wykorzystana tak, by adept mógł spotkać siebie. Mógłbyś to wyjaśnić?

RA: Ktoś spotyka siebie w centrum czy w głębi istnienia. Jest to analogiczne do pogrzebu i wskrzeszenia ciała, gdy istota umiera dla siebie i przez tą konfrontację z pozorną stratą i uprzytomnienie sobie esencjonalnego wzrostu, jest przekształcona w nową i podniesioną istotę.

Komora oddziaływała na umysł i ciało. Umysł był dotknięty deprywacją sensoryczną i archetypicznymi reakcjami bycia pogrzebanym żywcem bez możliwości uwolnienia się. Ciało było dotknięte zarówno przez konfigurację umysłu jak i własności elektryczne (piezoelektryczne) użytego materiału. (K3, 112)

VI. CZY PIRAMIDA MOŻE BYĆ NADAL WYKORZYSTYWANA DO UZDRAWIANIA I INICJACJI?

RA: Jest ona niczym rozstrojone pianino. Gra melodię, ale, och, jak kiepsko. Tylko duch przepływu ciągle pozostaje. Czas piramid skończył się. (K1, 81-82)

Kim jesteśmy?

4. RÓŻNORODNE POCHODZENIE ISTOT 3. GĘSTOŚCI NA ZIEMI

I. PIERWSZA GRUPA PRZYBYŁA Z MARSA

A. MARSJAŃSKA PLANETA STAŁA SIĘ NIE NADAJĄCĄ DO ZAMIESZKANIA PRZED ZAKOŃCZENIEM SWEGO CYKLU

RA: Pierwsze istoty 3. gęstości przybyłe tutaj zostały przeniesione z Marsa. Środowisko tej planety stało się niegościnne dla istot 3. gęstości.

OŚWIADCZENIE: Przyjmuję, że strażnicy przenieśli rasę Marsjan tutaj po tym, jak ta rasa wymarła, w sensie fizycznym, na Marsie.

RA: To się zgadza. (K 1, 106)

RA: Działania wojenne tych istot spowodowały takie problemy w środowisku atmosfery ich planety, że stało się ono niezdolne do podtrzymania życia 3. gęstości przed końcem jej cyklu. Zatem istoty Czerwonej Planety nie zostały zebrane i kontynuowały na waszej planecie wysiłki opanowania prawa jedynego. (K 1, 107)

PYTANIE: Jak dawno temu to nastąpiło?

RA: Około 75 000 lat temu. Wasza planeta nie była 3. gęstości w swym środowisku do tego czasu. (K 1, 107)

B. TYLKO ISTOTY 2. GĘSTOŚCI BYŁY UPRZEDNIO TUTAJ NA ZIEMI

RA: (Tutaj były) te z 2. gęstości. Druga gęstość jest gęstością życia wyższych roślin i życia zwierząt, które istnieją bez prowadzącego w górę pędu ku nieskończoności. (K 1, 107)

PYTANIE: Ostatnie badania wskazały, że normalny cykl snu dla istot na tej planecie jest 25-godzinnym zamiast 24-godzinnym. Czy tak jest, a jeśli tak, to dlaczego?

RA: Tak jest w niektórych przypadkach. Wpływy planetarne doświadczone w pamięci przez tych z Marsa wywarły nieco oddziaływań na cielesne kompleksy 3. gęstości. Rasa marsjańska oddała swój materiał genetyczny wielu ciałom na waszym poziomie. (K 3, 100)

II. 65 MILIONÓW JEST WĘDROWCAMI

A. KIM SĄ WĘDROWCY?

RA: Wyobraź sobie, jeśli chcesz, piaski z waszych wybrzeży. Tak niezliczone, jak te ziarenka piasku, są źródła inteligentnej nieskończoności. Kiedy kompleks pamięci społecznej osiągnął kompletne zrozumienie swego pragnienia (poszukiwania), może postanowić (orzec), że jego pragnieniem jest służyć jakimkolwiek istotom, które domagają się pomocy. Te istoty, które możesz określić Braćmi i Siostrami od Smutku, ruszają ku tym wołającym z żalu. Oni pochodzą ze wszystkich zakresów nieograniczonej kreacji.

One same nie są wypełnione smutkiem, ale przychodzą, by pomóc tym, którzy są w smutku. Oni są Wędrowcami. Ich jest około 65 milionów na Ziemi. (K 1, 127)

B. WIĘKSZOŚĆ JEST 6. GĘSTOŚCIĄ

RA: Niewielu jest z 4. gęstości. Większość jest z 6. gęstości.

Pragnienie, by służyć, musi być zwrócone (skrzywione) ku wielkiej umowie czystego umysłu i tego, co nazywacie ryzykanctwem czy brawurą. Wyzwanie i niebezpieczeństwo dla Wędrowca jest takie, że zapomni swą misję, stanie się zaangażowany karmicznie i z tego powodu będzie porwany (zamieciony) do wiru i turbulencji, który zamierzał odwrócić (przekształcić). (K 1, 127)

C. CZY WĘDROWCY MAJĄ SKŁONNOŚĆ KU CHOROBIE?

PYTANIE: Czy Wędrowcy mają fizyczne dolegliwości w sytuacji 3. gęstości?

RA: Z powodu ekstremalnej różnicy pomiędzy skrzywieniami wibracyjnymi 3. gęstości a wyższymi gęstościami, mają ogólnie rodzaj trudności czy poczucie wyobcowania, które jest dotkliwe, np. (przejawia się jako) alergie. (K 1, 127-128)

D. DLACZEGO ONI INKARNUJĄ SIĘ W GĘSTOŚCI (TEJ TRZECIEJ) NIŻSZEJ NIŻ ICH WŁASNA?

RA: Wędrowiec ma potencjał znacznego przyśpieszenia gęstości świadomości (niż tam) skąd przybywa. Tak jest z powodu intensywności doświadczeń życia i możliwości (okazji) w 3. gęstości.

W ten sposób pozytywnie spolaryzowany Wędrowiec wybiera akceptację niebezpieczeństwa zapomnienia, czym jest, w celu służenia innym przez wypromieniowanie im miłości.

Jeśli zapomnienie jest przeniknięte, ilość katalizatora w 3. gęstości spolaryzuje Wędrowca z wielką wydajnością, niż mógłby oczekiwać w wyższych i bardziej harmonijnych gęstościach. (K 2, 67)

E. OBAWA JEST TAKA, ŻE ONI NIE OBUDZĄ SIĘ

Carla Rueckert: „Nie ma nic dziwnego w tym, że Wędrowcy mają jakąś trudność obudzenia się wewnątrz iluzji, jak nazywamy zgodnie rzeczywistość. Istnieje zawsze obawa (lęk), kiedy wchodzi się w inkarnację, że w ogóle się nie obudzi, lecz zagubi w całości doświadczania życia”. (K 5, 58)

III. ISTOTY Z 3. GĘSTOŚCI Z MALDEKA ODRODZIŁY SIĘ NA ZIEMI JAKO ISTOTY 2. GĘSTOŚCI

A. ONE PRZYBYŁY NA ZIEMIĘ PO ZNISZCZENIU SWEJ WŁASNEJ PLANETY (MALDEK)

RA: Są ci z Maldeka. W waszej odległej przeszłości istniała populacja istot 3. gęstości na planecie, która istniała w waszym układzie słonecznym. Mieli oni cywilizację nieco podobną do Atlantydy. (K 1, 109) Po zniszczeniu swej planety, przybyli na Ziemię. To była jedyna planeta w waszym systemie słonecznym, która nadawała się do życia i zdolna zaoferować lekcje konieczne do zmniejszenia ich skrzywień odnośnie Prawa Jedynego. (K 1, 91)

B. CZY WSZYSCY LUDZIE Z MALDEKA MAJĄ PROBLEM LĘKU?

RA: W tym zdarzeniu rozpadu planety nikt nie ocalał. (K 1, 111-112)

C. (POWIEDZMY) NAJPIERW, ONI TAK ULEGLI URAZOWI, IŻ ZAPOMNIELI, ŻE BYLI ŚWIADOMI

RA: Wojna spowodowała dezintegrację sieci biologicznego życia, mówiąc inaczej, ich biosfery. Te istoty zostały tak straumatyzowane przez to zdarzenie, że znalazły się w czymś, co moglibyście nazwać węzłem czy plątaniną strachu. Żadne istoty nie mogły im pomóc. Nikt nie mógł dotrzeć do nich. Ostatecznie 500 czy 600 000 lat temu Konfederacja odniosła sukces w dotarciu do nich i rozwiązała węzeł strachu. Istoty stały się wtedy zdolne, by przypomnieć sobie, że były świadome. (K 1, 110)

D. PO ODZYSKANIU ŚWIADOMOŚCI ONE UDAŁY SIĘ DO NIŻSZYCH POZIOMÓW ASTRALNYCH

Ta świadomość przeniosła je do czegoś, co moglibyście nazwać niższymi poziomami astralnymi, gdzie mogły być odżywione, aż wszystkie zostały uzdrowione z urazu. Wówczas grupową decyzją było przyjąć na siebie uwarunkowanie karmy. (K 1, 110)

E. WTEDY ODRODZILI SIĘ W BARDZIEJ ZWIERZĘCEJ FORMIE (NEANDERTALNEJ)

RA: Dla tego celu oni podlegli inkarnacji na waszej planecie w formach 2. gęstości, inaczej mówiąc (weszli) w formy, które nie były ludzkie. Oni doświadczają tego (stanu), dopóki skrzywienia destrukcyjności nie będą zastąpione przez skrzywienia ku pragnieniu mniej zniekształconej wizji służenia innym. (K 1, 110)

PYTANIE: Czy będący do dyspozycji kompleks ciała w owym czasie był tym, co uważamy za ciało małpie?

RA: To się zgadza. (K 1, 110) Wiele usunęło karmę i przeszło do doświadczania 3. gęstości w ciele 3. gęstości. (K 1, 111)

[Nota: Ra wyjaśnił szczegółowo, odnosząc się do powstania Człowieka Neandertalskiego na naszej planecie w przeszłości, że to karmiczne ukojenie nie było ewolucją.]

F. JAK ONI TUTAJ PRZYBYWAJĄ?

RA: Oni przyszli przez proces zbioru (żniwa) i odrodzili się dzięki procesowi inkarnacji z waszej wyższej sfery wewnątrz tej gęstości. (K 1, 91)

RA: Wielu odrodziło się na powierzchni waszej Ziemi zamiast tam. (K 1, 92)

G. CZY ŚWIADOMOŚCI 2. GĘSTOŚCI Z INNYCH PLANET ODRODZIŁY SIĘ NA ZIEMI?

RA: Nie ma kompleksów świadomości 2. gęstości z innych planet na waszej planecie w tym czasie. (K 1, 108)

H. DWIE RASY W FORMIE 2. GĘSTOŚCI SĄ NA ZIEMI

RA: Jakkolwiek są tu dwie rasy, które używają formy 2. gęstości. Jedna jest z Maldeka. One mieszkają wewnątrz waszych najgłębszych podziemnych przejść i są znane wam jako „Wielka Stopa”. Pracują nad tym, co moglibyście nazwać karmicznym zadośćuczynieniem. Inna rasa będąca tutaj w formie 2. gęstości to ta, której kompleksy ciała są w znacznym stopniu zdolne do stawiania czoła wymaganiom promieniowania nuklearnego, czemu nie byłyby w stanie sprostać używane przez was kompleksy ciała - w wypadku zajścia wojny nuklearnej. One przebywają w niezamieszkałym głębokim lesie w różnych miejscach na waszej planecie. Są rzadkie i bardzo umiejętnie unikają wykrycia. Te istoty o jarzących się oczach są najbardziej spokrewnione z waszymi ludźmi. (K 1, 108)

I. A ZATEM SĄ 2 TYPY WIELKIEJ STOPY?

RA: Są 3 typy Bigfoota, stosując tę samą nazwę do 3 różnych ras. Trzecią jest forma myśląca. (K 1, 109)

J. DLACZEGO NIE ODNALEZIONO ŻADNYCH SZCZĄTKÓW BIGFOOTA?

RA: Zbadanie jaskiń, które znajdują się mniej więcej w zachodnim nadbrzeżnym górskim regionie waszego kontynentu, pewnego dnia ujawni takie szczątki. (K3, 102)

IV. JAKI JEST STOSUNEK PROCENTOWY?

RA: Około połowa istot 3. gęstości [na waszej planecie] pochodzi z Marsa, około jedna czwarta pochodzi z 2. gęstości waszej własnej planety, pozostała jedna czwarta pochodzi skądinąd. (K1, 187)

5. JEDNOCZESNY CZAS

I. CZY ŻYJEMY JEDNOCZEŚNIE WIELOMA ŻYCIAMI?

PYTANIE: Materiał Setha przekazuje, że każdy z nas jest częścią Nadduszy czy Wyższej Jaźni, która ma wiele odprowadzeń do wielu wymiarów. Czy to oznacza, że mamy doświadczenia lub życia dziejące się równocześnie? (K 2, 63)

RA: Poprawność tych stwierdzeń jest zmienna. Im bardziej zrównoważona staje się istota, tym mniej potrzeba równoległych doświadczeń.

RA: PRAWDZIWA JEDNOCZESNOŚĆ JEST DOSTĘPNA TYLKO WTEDY, KIEDY WSZYSTKIE RZECZY SĄ POSTRZEŻONE JAKO WYDARZAJĄCE SIĘ RÓWNOCZEŚNIE.

II. RÓWNOLEGŁE WSZECHŚWIATY

Koncepcja różnych części istoty przeżywającej jednocześnie doświadczenia o urozmaiconej naturze nie jest precyzyjna z powodu waszego rozumienia, które wskazywałoby, że to wydarzyło się z prawdziwą równoczesnością. To się tak nie wydarza. Raczej wydarza się (przechodzi) z jednego wszechświata do następnego wszechświata. Równoległe istnienia w tych różnych wszechświatach mogą wtedy zostać zaprogramowane przez Wyższą Jaźń wykorzystującą informacje dostępne z kompleksu umysłu/ciała/ducha. (K 2, 63)

III. CZY CAŁA KREACJA JEST JEDNOCZESNA?

RA: Natura prawdziwej jednoczesności jest taka, że rzeczywiście wszystko jest jednoczesne. Jakkolwiek, w waszym trybie percepcji wy być może zobaczylibyście właściwiej zasiewanie stworzenia jako rozrastanie się z centrum czy rdzenia na zewnątrz.

Jest centrum do nieskończoności. Z tego centrum wszystko rozchodzi się (rozpościera się). Dlatego są centra dla kreacji, dla galaktyk, dla systemów gwiezdnych, dla systemów planetarnych i dla świadomości. (K 4, 63)

[Nota: Wzięte razem: Teoria Symetrii Kimballa i teoria „Wszechświata Anizotropicznego”, obie pokazują nam, że cały Wszechświat jest zbudowany po prostu niczym gigantyczna spiralna galaktyka, skomponowana z wielu małych galaktyk. Konwergencja: Fizyka Podnoszenia (Wyniesienia, Rozwoju) Wilcocka zdąża do (przekazu) szczegółowego na temat jednej całości. Możemy zauważyć, że Ra już w 1981 r. o tym wspomniał, jeszcze przed poczynieniem tych odkryć. Dopiero w 2000 roku zostały opublikowane odkrycia, które potwierdziły, że dostrzegalny wszechświat jest „płaski” („rozpłaszczony”)]

6. WYŻSZA JAŹŃ

I. ONA WIE, JAKIE LEKCJE NIE ZOSTAŁY WŁAŚCIWIE OPANOWANE

PYTANIE: Czym jest Wyższa Jaźń?

RA: Wyższa Jaźń, jak to nazywacie, jest jaźnią, która istnieje z pełnym zrozumieniem nagromadzonego doświadczenia, które nie zostało właściwie nauczone. Ona wspiera istotę w osiąganiu uzdrowienia i asystuje w programowaniu dalszego doświadczenia życiowego. (K2, 62)

RA: Wyższa Jaźń może komunikować się z istotą podczas części cyklu nie będącej inkarnacją (pomiędzy żywotami) – czy podczas inkarnacji, jeśli właściwe ścieżki czy kanały poprzez korzenie umysłu zostały otwarte. (K2, 65)

II. CAŁOŚĆ UMYSŁ/CIAŁO/DUCH = ZESTAWIONE SKŁADNIKI ISTOTY

RA: Całość umysł/ciało/duch jest mglistym czy niewyraźnym zbiorem wszystkiego, co może się wydarzyć, wszystkiego, co jest utrzymywane w umysłowym rozumieniu samego siebie; to jest jak lotne piaski i jest jakąś częścią zbioru równoległych rozwojów tej samej istoty. Ta informacja jest dostępna aspektowi Wyższej Jaźni. Wyższa Jaźń może wtedy użyć tych zaprojektowanych prawdopodobnych/możliwych wirów w kierunku lepszego wsparcia tego, co nazwalibyście przyszłym programowaniem życia. (K 2, 62 i 65) – NOTA: Seth dużo przekazuje na temat tych równoległych (zestawionych) rozwojów własnej jaźni w różnych równoległych wszechświatach.

III. WYŻSZA JAŹŃ: TWOJA JAŹŃ Z TWEJ PRZYSZŁOŚCI

RA: Wyższa Jaźń zdaje się istnieć równocześnie z kompleksem umysł/ciało/duch, któremu ona pomaga. Nie jest to właściwie równocześnie, ponieważ Wyższa Jaźń odpowiada na potrzeby kompleksu umysł/ciało/duch z pozycji w rozwoju istoty, który byłby brany pod uwagę w przyszłości istoty. (K 2, 63-64)

PYTANIE: W takim razie Wyższa Jaźń działa z przyszłości, jak my rozumiemy zjawiska i ona wiedziałaby, tak daleko jak jestem zainteresowany, co się wydarzy? Czy tak jest? (K 2, 64)

RA: Tak nie jest, ponieważ to spowodowałoby pogwałcenie wolnej woli. Wyższa Jaźń jest świadoma lekcji nauczonych dzięki 6. gęstości. Wybory, które muszą być zrobione, by osiągnąć Wyższą Jaźń, jaką ona jest teraz, muszą zostać dokonane osobiście przez kompleks umysł/ciało/duch.

Zatem Wyższa Jaźń jest jak mapa, na której cel jest widoczny i drogi są pokazane, a podróżny już dotarł do celu w jakimś wszechświecie, może w tym. Wyższa Jaźń spogląda do tyłu na cel na drodze, która została przebyta i pomaga podróżnemu w przybyciu do celu w łatwiejszy sposób.

Tak więc Wyższa Jaźń może zaprogramować istotę na pewne lekcje i predysponować ograniczenia, ale reszta jest w gestii wolnego wyboru istoty. (K 2, 64)

IV. WYŻSZA JAŹŃ JEST DAREM Z SEDNA JAŹNI 7. GĘSTOŚCI

PYTANIE: Czy Wyższa Jaźń każdej istoty ma naturę 6. gęstości?

RA: Tak. Jest honorem/służbą (obowiązkiem) jaźni wobec jaźni jako jedno podejść do 7. gęstości. (K 2, 64-65)

PYTANIE: Czy Wyższa Jaźń ma jakiś rodzaj wehikułu czy ciała? (K 2, 64)

RA: To się zgadza.

RA: Wyższa Jaźń jest pewną manifestacją daną końcowej istocie 6. gęstości jako dar od jej przyszłej (pełnej) jaźni. Sednem ostatniego działania z 7. gęstości przed zwróceniem się ku całkowitości Stwórcy i pozyskaniem duchowej masy jest danie środka (zasobu) Wyższej Jaźni jaźni 6. gęstości.

Ta 6. gęstości jaźń ofiarowuje swój żywy bank pamięci doświadczenia Wyższej Jaźni. Wiedząc to, możesz ujrzeć swą jaźń, swą Wyższą jaźń i swą całość umysłu/ciała/ducha jako jedno. One są tym samym istnieniem. (K 2, 69)

V. PRAWDZIWA JEDNOCZESNOŚĆ USUWA WSZYSTKIE POZORNE SPRZECZNOŚCI

RA: Wyższa Jaźń ochrania, gdy (to) możliwe i kieruje (daje wskazówki), kiedy (jest) pytana, ale siła wolnej woli jest nadrzędna. Pozorne sprzeczności determinizmu i wolnej woli zupełnie się roztapiają, kiedy przyjmuje się, że istnieje coś takiego jak równoczesność. Wyższa Jaźń jest końcowym rezultatem całego rozwijania się doświadczonego aż do tego punktu przez kompleks umysł/ciało/duch (inaczej mówiąc aż do końca 6. gęstości). (K 3. 150)

VI. WYŻSZA JAŹŃ JEST RÓWNIEŻ NAZYWANA OSOBOWOŚCIĄ MAGICZNĄ

RA: Kiedy magiczna osobowość jest odpowiednio wzywana, jaźń wzywa swą Wyższą Jaźń. W ten sposób most pomiędzy przestrzenią/czasem i czasem/przestrzenią jest utworzony, i magiczna osobowość 6. gęstości doświadcza bezpośrednio katalizatora 3. gęstości w czasie trwania pracy. Jest bardzo ważne, by świadomie zwolnić magiczną osobowość po pracy, gdyż Wyższa Jaźń może wznowić swe odpowiednie funkcje jako twoja Wyższa Jaźń działająca w wielu królestwach (sferach), nie tylko w 3. gęstości. (K 3, 192)

PYTANIE: Trzy aspekty magicznej osobowości wyrażają się następująco: bycie mocą, miłością i mądrością. Czy są one tylko jej głównymi aspektami? (K 3, 192)

RA: Magiczna osobowość jest istotą jedności, istotą 6. gęstości i odpowiednikiem tego, co nazywasz swą Wyższą Jaźnią, a równocześnie jest osobowością ogromnie bogatą w różnorodność doświadczenia i przenikliwość (subtelność) uczuć (emocji). (K 3, 192)

Wielki schemat rzeczy: ustawienie gry

7. POCZĄTEK WSZYSTKICH RZECZY

I. JEDYNY NIESKOŃCZONY = ŹRÓDŁO = INTELIGENTNA NIESKOŃCZONOŚĆ

A. NIESKOŃCZONY JEST NIESKUPIONY I NIEZRÓŻNICOWANY

PYTANIE: Czy możesz mi powiedzieć, co było pierwszą znaną rzeczą w tworzeniu (kreacji)?

RA: Pierwszą znaną rzeczą w tworzeniu jest nieskończoność. (K1, 129)

B. ŚWITA ŚWIADOMOŚĆ

PYTANIE: Jaki jest następny krok?

RA: Nieskończoność stała się świadoma. (K1, 129)

II. Z NIESKOŃCZONEGO PRAGNĄCEGO DOŚWIADCZAĆ SIEBIE POWSTAJE STWÓRCA

A. STWÓRCA TWORZY (ZEWNĘTRZNĄ) PRZESTRZEŃ

RA: Gdy Stwórca decyduje się doświadczać Siebie, generuje się w plenum (pełnię, pełną przestrzeń – przyp. tłum.) (pustka, która posiada potencjał istnienia), pełne chwały mocy Jedynego Nieskończonego Stwórcy, który jawi się waszej percepcji jako przestrzeń i przestrzeń zewnętrzna. (K4, 65)

B. STWÓRCA DZIELI SIĘ NA (LUB TWORZY) ZINDYWIDUALIZOWANE CZĘŚCI SAMEGO SIEBIE

RA: Krok po kroku, Stwórca staje się tym, co może znać (lub doświadczać) Siebie, a części Stwórcy uczestniczą mniej całkowicie w mocy pierwotnego słowa czy myśli. Stworzenie siebie jest formą świadomości, która jest zjednoczona.

STWÓRCA WŁAŚCIWIE NIE TYLE TWORZY, A RACZEJ DOŚWIADCZA SIEBIE. (K1, 65)

III. STWÓRCA = SKUPIENIE SIĘ INTELIGENTNEJ NIESKOŃCZONOŚCI W INTELIGENTNĄ ENERGIĘ

RA: Świadomość doprowadziła do skupienia się nieskończoności w nieskończoną energię. Nazwaliście to różnymi imionami, najbardziej powszechnymi są: ‘logos’ lub ‘miłość’ [Ale miłość jest aktualnie 2-gim zniekształceniem]. (K1, 129)

RA: Stwórca jest skupieniem nieskończoności jako nieświadome źródło nazywane inteligentną nieskończonością. (K1, 129) (NOTA: Gdy nieskończoność się skupia, wtedy następuje tworzenie)

RA: Miłość może być postrzegana jako rodzaj energii niezwykle wysokiej klasy, która sprawia, że inteligentna energia formuje się w szczególny sposób z potencjału inteligentnej nieskończoności. Cała miłość emanuje z Jedności. (K2, 8)

IV. INTELIGENTNA NIESKOŃCZONOŚĆ I INTELIGENTNA ENERGIA

RA: Istnieje jedność. Ta jedność jest wszystkim co jest. Ta jedność ma potencjał i kinetykę. Potencjałem jest inteligentna nieskończoność. Wyłapanie tego potencjału będzie produktem pracy [lub częścią kinetyczna.] Ta praca [lub część kinetyczna] została przez nas nazwana inteligentną energią. [Jednak] nie ma różnic potencjałów czy kinetyki w jedności. Podstawowe rytmy inteligentnej nieskończoności są całkowicie wolne od jakiegokolwiek rodzaju zniekształceń. Te rytmy są okryte tajemnicą, gdyż one same są istotą. Jej jedność nie jest zniekształcona. Jednakże, istnieje ogromny potencjał do wykorzystania poprzez skupienie energii, którą my nazywamy inteligentną energią. (Więc w pewnych sensie To ma potencjał - gdy jest postrzegane przez tego, który w To wkracza, ale nie jako postrzegane z tego, czym To jest.) (K2, 7) - (Odwołaj się do podstawy istnienia Tillicha).

V. WIELKIE CENTRALNE SŁOŃCE I RYTM INTELIGENTNEJ NIESKOŃCZONOŚCI

RA: Inteligentna nieskończoność ma rytm lub falowanie jak olbrzymie serce, mające swój początek w, jak byście to określili, centralnym słońcu, obecność falowania jest nieuchronna jak fala istnienia bez polarności, bez ograniczenia, ogromna i cicha, w całości pulsująca na zewnątrz, na zewnątrz i do wewnątrz, aż wszystkie skupienia staną się kompletne. Wtedy ich duchowa natura lub masa wzywa je do wewnątrz, aż wszystko się połączy. To jest rytm rzeczywistości. (K2, 6)

8. NARZĘDZIA POCZĄTKU (PRZYCZYNY) = 3 PODSTAWOWE ZNIEKSZTAŁCENIA JEDYNEGO

I. 1. ZNIEKSZTAŁCENIE = WOLNA WOLA

PYTANIE: 1. zniekształceniem inteligentnej nieskończoności jest wolna wola. Czy możesz podać definicję tego zniekształcenia?

RA: W tym zniekształceniu Prawa Jedynego jest uznawane, że Stwórca będzie znał Siebie (lub doświadczał Siebie). (K2, 7) Pierwotnym zniekształceniem jest wolna wola. (K2, 8)

PYTANIE: A zatem Stwórca przyznał całkowitą wolność wyboru w sposobach poznania. Czy tak?

RA: To jest całkowicie poprawne. (K2, 7)

PYTANIE: A więc wszystkie inne zniekształcenia mają swe źródło w tym pierwszym zniekształceniu, czy tak?

RA: To jest zarówno prawdziwe, jak i błędne.

W waszej iluzji fizycznej egzystencji wszystkie doświadczenia pochodzą z Prawa Wolnej Woli czyli Drogi Pomieszania.

W innym znaczeniu, którego się uczymy, doświadczenia są tym zniekształceniem. (K2, 7)

II. 2. ZNIEKSZTAŁCENIE = MIŁOŚĆ

A. SKUPIANIE WOLNEJ WOLI WYDOBYWA (PRODUKUJE) MIŁOŚĆ

RA: 1. zniekształcenie, wolna wola, odnajduje skupienie, które wy znacie jako logos, Twórczą Zasadę lub miłość. To skupienie może być nazywane 2. zniekształceniem. (K1, 148)

RA: Drugie zniekształcenie jest zniekształceniem miłości. (K2, 7-8)

B. MIŁOŚĆ POSZUKUJE POZNANIA SIEBIE

RA: Zniekształcenie miłości jest ogromnym aktywatorem i pierwotnym współ-Stwórcą różnorodnych tworów poprzez używanie inteligentnej nieskończoności. (K2, 8) ... Miłość używa Swojej inteligentnej energii do tworzenia pewnego wzoru iluzji lub gęstości, w celu dokonania Swojej własnej inteligentnej oceny metody poznania siebie. (K2, 9)

III. 3. ZNIEKSZTAŁCENIE = ŚWIATŁO

(NOTA: Światło lub energia światła jest transformującą się: może ale nie musi być połączona z miłością).

RA: Tak więc inteligentna energia tworzy zniekształcenie znane jako Światło. Z tego 3. zniekształcenia pochodzi bardzo wiele hierarchii zniekształceń, każda ma do syntetyzowania swoje paradoksy, żadna nie jest ważniejsza niż inna. (K1, 148)

RA: Początkiem całej energii jest oddziaływanie wolnej woli na miłość. Naturą wszelkiej energii jest światło, włącznie z wewnętrznym światłem, które jest gwiazdą przewodnią jaźni. To jest prawdziwa natura wszystkich istot. (K3, 30)

RA: WEWNĘTRZNE ŚWIATŁO JEST TWOIM SERCEM (CENTRUM) ISTNIENIA. JEGO SIŁA RÓWNA SIĘ SILE TWOJEJ WOLI DO POSZUKIWANIA ŚWIATŁA. (K3, 46)

RA: Pewna wielkość świadomości wewnętrznego światła jest niezbędna do przyciągnięcia dopływu światła, płynącego po spirali w górę z południowego bieguna magnetycznego istoty (czakry korzenia). (K3, 46)

9. STWORZENIE ŚWIATA

I. STWÓRCA BADA KONCEPCJĘ WIELOŚCI (INDYWIDUALNYCH ISTOT)

RA: To, co jest nieskończone, nie może być wielością, gdyż wielość jest pojęciem skończonym. W nieskończonym Stwórcy jest tylko jedność. (K1, 66-67)

RA: Inteligentna nieskończoność dostrzegła koncepcję, a dokładniej, wolność woli świadomości.

Tą koncepcją była skończoność (ograniczoność). Jest to pierwszy i podstawowy paradoks, czyli zniekształcenie Prawa Jedynego. W ten sposób inteligentna nieskończoność zaangażowała siebie w badanie wielości.

Ze względu na nieskończone możliwości inteligentnej nieskończoności (czyli Jedności), wielość nie ma końca. Dlatego eksploracja ma wolność trwania dalej w wiecznej teraźniejszości. (K1, 130-131)

RA: KAŻDA ISTOTA (KOMPLEKS UMYSŁ/CIAŁO/DUCH) JEST NIEPOWTARZALNĄ CZĄSTKĄ JEDYNEGO STWÓRCY. (K2, 22)

II. STWORZENIE POSIADA NIESKOŃCZONĄ LICZBĘ WYMIARÓW WEWNĄTRZ FORMATU OKTAWY

RA: Następnym krokiem jest nieskończone reagowanie na twórczą zasadę (inteligentną energię), podążając za Prawem Jedynego w jedno z jego podstawowych zniekształceń, a mianowicie, wolność woli. Dlatego możliwym jest (istnienie) bardzo wielu wymiarów, nieskończonych w liczbie.

Energia porusza się z inteligentnej nieskończoności najpierw stosownie do wylewów losowo wybranej twórczej siły, która później tworzy wzorce. Te wzorce energii zaczynają regulować swoje własne rytmy i pola energii, tworząc w ten sposób wymiary i wszechświaty. W tym momencie fizyczne wszechświaty jeszcze się nie narodziły.

Te kroki są jednoczesne i nieskończone. (K1, 129-130)

RA: Wszechświat jest nieskończony. To musi być jeszcze udowodnione lub obalone, ale możemy was zapewnić, że nie ma dla waszych jaźni kresu waszej podróży poszukiwania, czy waszej percepcji stworzenia. (K1, 66)

III. ZINDYWIDUALIZOWANA CZĄSTKA BOGA STWORZYŁA NASZĄ GALAKTYKĘ (MILIARDY GWIAZD)

PYTANIE : Czy nasza galaktyka została stworzona przez inteligentną nieskończoność, czy też przez jej część?

RA: Galaktyki i wszystkie inne rzeczy materialne są produktem zindywidualizowanych cząstek inteligentnej nieskończoności. Gdy rozpoczęła się eksploracja wszystkiego, zindywidualizowana cząstka Jedynego mogła, gdy nadeszła jej kolej, odnaleźć skupienie i stać się współ-stwórcą. Używając inteligentnej nieskończoności każda cząstka stworzyła wszechświat. Pozwalając rytmowi wolnego wyboru płynąć i grając z nieskończonym spektrum możliwości, każda zindywidualizowana cząstka kanalizowała miłość/światło w inteligentną energię, tworząc w ten sposób tak zwane Prawa Naturalne (Pierwotne) każdego poszczególnego wszechświata. Każdy ma swoją własną lokalną wersję iluzorycznych Praw Naturalnych.

BĘDZIE ZROZUMIANYM TO, ŻE KAŻDA CZĄSTKA, NIE WAŻNE JAK MAŁA, Z KAŻDEJ GĘSTOŚCI CZY ILUZORYCZNEGO WZORCA ZAWIERA, JAK W HOLOGRAFICZNYM OBRAZIE, JEDYNEGO STWÓRCĘ, KTÓRY JEST NIESKOŃCZONOŚCIĄ. TAK WIĘC WSZYSTKO MA SWÓJ POCZĄTEK I KONIEC W TAJEMNICY (W MISTERIUM) (K1, 131)

RA: Białe światło, które formuje wyraźne pod-logosy, ma swój początek w tym, co może być metafizycznie postrzegane jako ciemność. Światło wkracza w tę ciemność i przeobraża ją, sprawiając, że chaos organizuje się i staje się odbijający i promieniujący. W ten sposób wymiary rozpoczęły swe istnienie. (K2, 78-79)

PYTANIE: Biorąc pod uwagę Galaktykę Drogi Mlecznej, u jej początku, zakładam, że pierwszą manifestacją, jaką mogliśmy dostrzec przez nasze teleskopy, było pojawienie się gwiazdy o naturze naszego słońca.

Czy tak? (K4, 64)

RA: Pierwszą manifestacją Stwórcy czy logosu podczas tworzenia galaktyki jest pojawienie się skupiska energii wirującej na zewnątrz, które produkowało nowe centra energii dla Logosu. Te centra energii zostały nazwane gwiazdami.

Im bliżej do, powiedzmy, początku manifestacji logosu, którym jest gwiazda, tym bardziej to uczestniczy w jednej pierwotnej myśli. (K4, 64)

IV. LOGOS DLA NASZEJ GALAKTYKI STWORZYŁ SŁOŃCE PRZED PLANETAMI

RA: Współ-stwórca, indywidualizując galaktykę, stworzył wzory energii, która skupiła się w wielu centrach przytomnej świadomości inteligentnej nieskończoności. Rozwój następuje ze spiralnej energii galaktyki do spiralnej energii słonecznej, do planetarnej spiralnej energii, do spiralnej energii, która zapoczątkowała 1. gęstość świadomości u planetarnych istot. (K1, 131-132)

[Zauważ, że wszystkie stabilne cząstki elementarne (elektrony, protony, neutrony, a także kwarki) nie mogą istnieć bez wirowania (poruszania się spiralnie). W „Konwergencja: Fizyka Wznoszenia się” Wilcock zastanawia się, jak ta poruszająca się spiralnie, rozszerzająca się zasada wzrostu ma zastosowanie do wszystkich poziomów porządku we wszechświecie, od mikro do makro i w jaki sposób są wszystkie one doskonale harmonijnie oddzielone od siebie przez czynnik 34 560 (zobacz w pracach Raya Tomesa.) Pomimo że Ra nie wskazuje dokładnie w powyższym cytacie, że to podzielenie jest harmoniczne, może to być wywnioskowane z kontekstu; a więc znów w 1981 r. Ra wyprzedził tamte czasy.]

V. STWORZENIE ŚWIADOMOŚCI ISTOT JEST SKUPIONE W INDYWIDUALNĄ ŚWIADOMOŚĆ

A. POJAWIENIE SIĘ NA ZIEMI ISTOT 1. GĘSTOŚCI

RA: KAŻDY KROK PONOWNIE ODGRYWA ODKRYCIE ŚWIADOMOŚCI PRZEZ INTELIGENTNĄ NIESKOŃCZONOŚĆ. W ŚRODOWISKU PLANETARNYM WSZYSTKO ROZPOCZYNA SIĘ W TYM, CO BYŚCIE NAZWALI CHAOSEM, NIEUKIERUNKOWANĄ ENERGIĄ I LOSOWOŚCIĄ. POWOLI FORMUJE SIĘ TAM SKUPIENIE SAMO-ŚWIADOMOŚCI. W TEN SPOSÓB LOGOS PORUSZA SIĘ. ŚWIATŁO PRZYBYWA, BY FORMOWAĆ CIEMNOŚĆ

zgodnie z wzorami stwórcy i wibracyjnymi rytmami. To zaczyna się w 1. gęstości, która jest gęstością świadomości, mineralne i wodne życie na planecie, uczące się świadomości istnienia od ognia i wiatru. To jest 1. gęstość. (K1, 132)

B. EWOLUCJA ŚWIADOMOŚCI POPRZEZ GĘSTOŚCI

1) ISTOTY 2. GĘSTOŚCI EWOLUUJĄ Z 1. GĘSTOŚCI

RA: Na planecie drugiej gęstości istoty zaczynają poruszać się wokół, wewnątrz i ponad swoją istotą. (K1, 132)

2) ISTOTY 3. GĘSTOŚCI EWOLUUJĄ Z 2. GĘSTOŚCI

RA: 2. gęstość dąży ku 3. gęstości, która jest gęstością samo-świadomości. (K1, 133)

10. PRAWO JEDYNEGO

RA: PRAWO JEDYNEGO PO PROSTU STWIERDZA, ŻE WSZYSTKIE RZECZY SĄ JEDNYM, ŻE WSZYSTKIE ISTOTY SĄ JEDNYM. (K1, 92)

I. NIE MA ŻADNEJ PRAWDZIWEJ (CZY WIECZNEJ) POLARNOŚCI

RA: W prawdzie nie ma dobra czy zła. Nie ma polarności, gdyż wszystko zostanie pogodzone w pewnym punkcie waszego tańca poprzez kompleks umysł/ciało/duch, którym się bawicie. Ta wiara w polarność jest wybrana zamiast zrozumienia całkowitej jedności myśli, która łączy razem wszystkie rzeczy.

Jesteś wszystkim, każdą istotą, każdą emocją, każdą sytuacją.

Jesteś jednością. Jesteś nieskończonością.

Jesteś miłością/światłem, światłem/miłością.

Jesteś.

To jest Prawo Jedynego. (K1,67)

Prawo Jedynego, pomimo że jest poza wszelkimi słowami, może być przybliżone przez stwierdzenie, że wszystkie rzeczy są jednym, nie ma żadnej polarności, dobra czy zła, żadnej dysharmonii, lecz (jest) tylko jedna tożsamość (identyczność). Wszystko jest jednym; i tym jednym jest miłość/światło, światło/miłość, Nieskończony Stwórca. (K1, 85)

PRAWO JEDYNEGO MÓWI ŻE WSZYSTKIE RZECZY SĄ JEDYNYM STWÓRCĄ. TAK WIĘC POSZUKIWANIE STWÓRCY DOKONUJE SIĘ NIE TYLKO W MEDYTACJI I PRACY ADEPTA, ALE W DOŚWIADCZANIU KAŻDEJ CHWILI. (K3,49)

W KAŻDEJ NIESKOŃCZENIE MAŁEJ CZĘŚCI CIEBIE ZNAJDUJE SIĘ JEDYNY W CAŁEJ JEGO MOCY. (K1, 146)

RA: Jedność Stwórcy istnieje nie tylko w samo-świadomej istocie, ale wewnątrz najmniejszej cząstki jakiejkolwiek materii stworzonej przez miłość. (K2, 111)

RA: Każdy kompleks umysł/ciało/duch jest wyjątkową cząstką Jedynego Stwórcy. (K2, 22)

JIM MCCARTY: „Wszystkie wydarzenia są iluzjami lub tajemnicami, gdyż każde przedstawia Jedynego Stwórcę w takim czy innym przebraniu, oferując nam większą lub mniejszą sposobność, by odnaleźć miłość, radość, równowagę i doskonałość w każdej chwili.” (K5,56)

II. ROZWÓJ (POSUWANIE SIĘ) POPRZEZ GĘSTOŚCI WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH GALAKTYKACH

PYTANIE: Czy rozwój życia w innych galaktykach jest analogiczny do naszego? (K1, 156)

RA: Rozwój jest bliski identyczności, z jedynie pomniejszymi różnicami.

PYTANIE: Prawo Jedynego jest prawdziwie uniwersalne w tworzeniu rozwoju w kierunku 8. gęstości, we wszystkich galaktykach. Czy tak? (K1, 156)

RA: Tak.

RA: Ta oktawa Nieskończonej wiedzy Jedynego Nieskończonego Stwórcy jest taką, jaka jest poprzez Jedyną Nieskończoną Kreację, z odchyleniami zaprogramowanymi przez pod-logos, które nazywacie większymi i mniejszymi galaktykami. Te odchylenia nie są znaczące, ale mogą być porównane do różnych regionów, w których są używane odmienne wymowy tej samej wibracji dźwięku. (K3, 159)

11. ROZSZERZENIE PIERWSZEGO ZNIEKSZTAŁCENIA: ZASŁONA ZAPOMNIENIA I DROGA POMIESZANIA

I. ZASŁONA ZAPOMNIENIA

A. ZASŁONA SPRAWIA, ŻE ZAPOMINASZ SWOJĄ PRAWDZIWĄ TOŻSAMOŚĆ I CEL

RA: To jest jedyne miejsce zapominania. Jest koniecznym, by istota z 3. gęstości zapomniała to, czym naprawdę jest, tak by mechanizm pomieszania lub wolnej woli mógł oddziaływać na nowo zindywidualizowany kompleks świadomości. (K1, 193)

RA: Proces zasłaniania jest fenomenem przestrzeni/czasu; nie jest on obecny w metafizycznej sferze (czas/przestrzeń). (K4, 193)

RA: Bez zasłony umysł nie był złapany w iluzorycznym czasie. (K4, 94)

PYTANIE: Dlaczego istota musi wejść w inkarnację i stracić świadomą pamięć tego, co pragnie zrobić? Dlaczego nie może ona wykonywać tego samego pomiędzy inkarnacjami, gdy jest świadoma tego, co pragnie zrobić? (K2, 132)

RA: GDYBY NIE BYŁO MOŻLIWOŚCI NIEZROZUMIENIA..., WTEDY NIE BYŁOBY ŻADNEGO DOŚWIADCZENIA. (K3, 24)

PYTANIE: Pierwszą zmianą, stworzoną, by rozszerzyć wolną wolę, było wytworzenie komunikacji pomiędzy świadomym umysłem i nieświadomym umysłem, będącymi stosunkowo niedostępnymi dla siebie nawzajem podczas inkarnacji. Czy tak? (K4, 40)

RA: Może raczej określilibyśmy te warunki jako relatywnie bardziej wypełnione tajemnicą, niż jako relatywnie niedostępne. (K4, 41)

B. ZASŁONA DZIELI UMYSŁ NA CZĘŚCI: ŚWIADOMĄ I NIEŚWIADOMĄ

PYTANIE: Więc założeniem było stworzenie pewnego typu zasłony między świadomym a nieświadomym umysłem. Czy tak? (K4, 41)

RA: Tak.

PYTANIE: Prawdopodobnie było projektem logosu pozwolić świadomemu umysłowi na większą wolność w pierwszym zniekształceniu poprzez oddzielenie go od nieświadomego umysłu, który miał lepszą komunikację z całym umysłem, w następstwie czego pozwalając na narodziny części „niewykształconych” świadomości. Czy tak? (K4, 41)

RA: Jest to z grubsza prawdziwe. (K4, 41)

II. PRAWO POMIESZANIA (CHAOSU)

A. RA NIE DOSTARCZA INFORMACJI, KTÓRA BY NARUSZAŁA PRAWO POMIESZANIA

RA: Istnieje limit, poza którym informacja (jeśli zostałaby udzielona przez Ra) byłaby naruszeniem prawa pomieszania. (K3, 53)

RA: Według naszego rozumienia nie mamy prawa czy obowiązku dzielić się naszymi spostrzeżeniami na żaden temat, oprócz filozofii, bez bezpośredniego pytania. (K1, 73)

RA: Ofiarowujemy odpowiedź, jeśli pytanie nie zawiera potencjału dla odpowiedzi, która mogłaby naruszać wolną wolę, nawet jeśli pytanie jest nieistotne. (K1, 95)

PYTANIE: Czy byłoby pomocnym, jeśli Ra opisałby techniki, których Ra używał, gdy był w 3 gęstości, do tego, by duchowo ewoluować? (K3, 98)

RA: To pytanie leży poza Prawem Pomieszania. (K3, 98)

B. CZY RA INKORPORUJE NIEPRAWIDŁOWE DANE?

PYTANIE: Jeżeli byłbym teraz na miejscu RA, 1. zniekształcenie prawa Jedynego mogłoby spowodować to, że pomieszałbym pewne nieprawdziwe dane z prawdziwą informacją, którą transmitowałbym do tej grupy. Czy wy to robicie?

RA: Nie robimy tego umyślnie. Jednakże nastąpi trochę pomieszania. Naszym zamiarem nie jest tworzenie nieprawidłowej informacji, a wyrażenie uczucia Nieskończonej Tajemnicy Jedynej Kreacji w jej nieskończonej i inteligentnej jedności. (K1, 170)

C. REGUŁA „RÓWNEGO CZASU”: SPOSOBNOŚĆ DLA OBU POLARYZACJI MUSI BYĆ ZRÓWNOWAŻONA

1) PRZYKŁAD MALDEKA

PYTANIE: W jaki sposób Konfederacja wysłała tę miłość i światło do tych (istot) z Maldeka po tym, gdy zniszczyli swoją planetę?

RA: Tam wewnątrz Konfederacji przebywają istoty, które ze swych sfer planetarnych nie robią nic oprócz wysyłania miłości i światła do tych, którzy wzywają. To nie przebiega w formie konceptualnej myśli, lecz jako czysta i niezróżnicowana miłość. (K1, 195)

PYTANIE: Czy 1. zniekształcenie Prawa Jedynego wymaga, by jednakowy czas był dany grupom służącym sobie?

RA: W tym wypadku nie było to przez pewien czas konieczne, gdyż orientacja tych istot z Maldeka była taka, że pomoc Konfederacji nie była dostrzegana. (K1, 195)

PYTANIE: Skro nie była dostrzegana, nie było koniecznym równoważenie tego. Czy tak?

RA: Tak. Tym, co jest konieczne do zrównoważenia, jest sposobność. Gdy występuje ignorancja, nie ma sposobności. (K1, 195)

2) PZYKŁAD DZIECI Z AKTYWUJĄCYM SIĘ PODWÓJNYM CIAŁEM

PYTANIE: Jest teraz wiele dzieci, które demonstrowały zdolność do wyginania metalu mentalnie, co jest fenomenem 4. gęstości. (K3, 91)

RA: Te istoty są tymi inkarnującymi się z podwójnym ciałem, będącym w trakcie aktywacji. To przejściowe ciało jest tym, które będzie zdolnym do podwyższenia wartości wibracyjnych kompleksów 4. gęstości bez towarzyszącego zakłócenia ciała 3. gęstości, gdy zwiększą się dopływy. (K3, 90)

PYTANIE: Czy powodem faktu, iż one mogą zginać metal za pomocą swych umysłów, a ci Wędrowcy z 5. gęstości, którzy tu są, tego nie mogą, jest to, że te dzieci mają aktywujące się ciało 4. gęstości?

RA: Tak. Umysł/ciało/duch Wędrowców są aktywowane tylko do poziomu 3. gęstości i są narażone na zapomnienie, które może być jedynie przeniknięte zdyscyplinowaną medytacją i pracą. (K3, 92)

PYTANIE: Te dzieci nie naruszają 1. zniekształcenia, gdyż są teraz dziećmi i nie będą wystarczająco dorosłe, do momentu gdy przejście do czasu zbioru nie będzie zaawansowane, by naprawdę wpłynąć na ludzki wybór polaryzacji. Jednakże Wędrowcy, którzy tu przybyli, są starsi i mają większą możliwość wpływania na ludzką polaryzację. Muszą oni wykonywać swoje oddziaływania jako funkcję ich zdolności do przenikania procesu zapominania, aby się znajdować w 1. zniekształceniu. Czy tak? (K3, 92)

RA: Jest to z grubsza prawdziwe.

RA: Byłoby naruszeniem 1. zniekształcenia (wolnej woli), jeśli Wędrowcy przenikaliby przez zapomnienie tak daleko, że aktywowali by bardziej gęste ciała wyższej gęstości i dlatego byli zdolni do życia w podobny bogom sposób. (K3, 111)

12. NARUSZENIE WOLNEJ WOLI

I. JEZUS NIE NARUSZAŁ WOLNEJ WOLI

PYTANIE: Jaka była orientacja Jezusa względem tego typu komunikacji (stylu komunikacji używanego przez ewangelistów)? (K3, 173)

RA: Jezus zaoferował siebie jako nauczyciela tym, którzy zebrali się, by słuchać i nawet wtedy mówił jak przez zasłonę, tak by w ten sposób dać wybór i możliwość tym, którzy nie chcieli słuchać. (K3, 173) – tj. w przypowieściach.

II. DLACZEGO JEGO MAGICZNE DZIAŁANIA NIE NARUSZAŁY WOLNEJ WOLI?

PYTANIE: Wydawałoby się, że oglądanie cudów dokonywanych przez Jezusa ograniczyłoby, do pewnego stopnia, wolną wolę, poprzez to, że jako rezultat pracy adepta wystąpiło na pozór „magiczne” zdarzenie. Czy mógłbyś wypowiedzieć się o tym paradoksie, który jest bezpośrednim problemem każdego, kto zajmuje się uzdrawianiem. (B3, 173)

RA Jesteśmy pokornymi posłańcami prawa Jedynego. Dla nas nie ma żadnych paradoksów. Działania, które wydają się być magicznymi i przez to zdają się naruszać wolną wolę, same w sobie tego nie czynią, gdyż każdy świadek widzi to, co pragnie zobaczyć. (K3, 173)

III. INGERENCJA W WOLNĄ WOLĘ WYSTĄPI, GDY BĘDZIESZ TWIERDZIĆ, ŻE UZDRAWIANIE POCHODZI OD CIEBIE

RA: Ingerencja w wolną wolę, w magicznym uzdrawianiu, występuje tylko wtedy, gdy jednostka wykonująca działanie przypisuje sobie uzdrowienie i twierdzi, że jest to spowodowane jej umiejętnościami. Ten, kto oświadcza, że żadne działanie nie pochodzi od niego, ale tylko przez niego, nie narusza wolnej woli. (K3, 173)

13. TAJEMNICA NIESKOŃCZONOŚCI

I. POJMUJ NIESKOŃCZONOŚĆ POPRZEZ TAJEMNICĘ

RA: Tajemnica i nieznana jakość wydarzeń, które pozwolono nam zaoferować, zawierają nadzieję na osiągnięcie ostatecznego celu rozumowania, w którym wasi ludzie pojmą nieskończoność, a wtedy i tylko wtedy brama do Prawa Jedynego może zostać otwarta. (K1, 99)

RA: Istota która dosięga inteligentnej nieskończoności, najczęściej będzie postrzegać to doświadczenie jako posiadające niewypowiedzianą głębię. Dla istoty nie jest niezwykłym natychmiastowe pragnienie przerwania inkarnacji.

Jednakże pragnienie by zakomunikować lub użyć tego doświadczenia by pomóc innym jest niezwykle silne. (K2, 51)

II. ZASŁONIĘTE TAJEMNICĄ

PYTANIE: Koncepcja inteligentnej nieskończoności jest taka, że rozprzestrzenia się ona na zewnątrz wszędzie ze wszystkich miejsc. Rozprzestrzenia się na zewnątrz jednolicie z każdego punktu, wszędzie z prędkością światła. Czy tak?

RA: Ta koncepcja jest błędna, jak każda koncepcja inteligentnej nieskończoności. Pomimo tego ta koncepcja jest prawidłowa w kontekście jednego szczególnego Logosu, czy Miłości lub skupienia tego Stwórcy. Jedna niezróżnicowana inteligentna nieskończoność, niespolaryzowana, pełna i cała, jest makrokosmosem istnienia odzianego w tajemnicę. (K2, 10-110)

[Nota: Pytanie dra Elkinsa opiera się na koncepcji fizyki Deweya Larsona. Odpowiedź Ra sugeruje, że prawa fizyki w tej konkretnej galaktyce mogą się różnić od tych w innych galaktykach, skoro galaktyka/Logos tworzy sama, w swój unikalny sposób, strukturę dla Oktawy gęstości.]