Oddziaływania przychodzące spoza naszej planety

40. KONFEDERACJA

I. KONFEDERACJA SŁUŻY STWÓRCY

RA: Jestem jednym z członków Konfederacji Planet w Służbie Nieskończonego Stwórcy. Istnieją

w przybliżeniu pięćdziesiąt trzy cywilizacje obejmujące w tej Konfederacji około pięćset

kompleksów planetarnej świadomości. Konfederacja obejmuje te formy z waszej planety, które

osiągnęły wymiary nad waszym trzecim. Obejmuje planetarne istoty wewnątrz waszego systemu

słonecznego i planetarne istoty z innych galaktyk (systemów słonecznych). Jest to prawdziwa

Konfederacja, w której jej członkowie nie są podobni, ale sprzymierzeni w służbie Prawa

Jedynego... Są oni dostępni dla was przez wasze myśli.

II. JAK WIELU NA TEJ PLANECIE PROSI O TWE USŁUGI?

RA: Jestem osobiście wzywany przez 352 000. (K1,97)

III. JAKI JEST SKUTEK STOSOWANIA PRAWA POTĘGOWANIA ODNOŚNIE PORUSZONEJ KWESTII?

[NOTA: Zgodnie z naturalnym nastawieniem Jedynego Stwórcy w kierunku pozytywnej polaryzacji, każde wezwanie po pomoc, które jest zakorzenione w służbie dla innych, jest znacząco wzmacniane w swojej sile: stąd „prawo potęgowania.” W nieskończenie powielającym się wzorze „fraktala”, „głos” każdej istoty, która wzywa, jest potęgowany w mocy przez każdą dodatkową istotę, która później wzywa i szybko pomnaża się w równoważność olbrzymiej liczby istot. Ta liczba staje się nowym odpowiednikiem tego, jak wiele istot prosi o pomoc.]

RA: Ta liczba jest przybliżona, bez liczenia, z tego powodu, że zawiera wiele, wiele cyfr. Tworzy wielkie wołanie, które my ze wszystkich stworzeń czujemy i słyszymy, tak jakby to nasze własne istoty były deformowane w stronę wielkiego i przygniatającego smutku. To wymaga naszej służby. (K1, 97)

OŚWIADCZENIE: Jeżeli Konfederacja wylądowałaby na Ziemi, jej przedstawiciele zostaliby wzięci za bogów, złamałaby Prawo Wolnej Woli i tym sposobem zmniejszyłaby swoją polaryzację służby wszystkim.

[Ra nie zaprzeczył temu oświadczeniu] (K1, 150)

IV. DLACZEGO ZOSTAŁA UTWORZONA KONFEDERACJA?

RA: PRAGNIENIE, BY SŁUŻYĆ MA SWÓJ POCZĄTEK W WYMIARZE MIŁOŚCI CZY ZROZUMIENIA (4. GĘSTOŚĆ), BY ZOSTAĆ OGARNIAJĄCYM ZWIEŃCZENIEM KOMPLEKSU SPOŁECZNEJ PAMIĘCI. (K1, 155)

V. WOJNY MYŚLOWE

RA: [O wojnie myślowej] Negatyw zostaje uszczuplony przez niepowodzenie w manipulowaniu, a pozytyw zostaje uszczuplony przez niepowodzenie w zaakceptowaniu tego, co jest dane. (K1, 214)

PYTANIE: Co należy rozumieć przez “niepowodzenie w zaakceptowaniu tego, co było dane”?

RA: Najbardziej akceptującą i kochającą energią byłoby tak kochać tych, którzy chcą manipulować, żeby te istoty były otoczone, pochłonięte i przekształcone przez pozytywne energie. Jest to jednak walka równych. Konfederacja jest świadoma, że nie może w równym stopniu pozwolić sobie na bycie manipulowaną w celu pozostania czysto pozytywną, gdyż wtedy pomimo czystości nie miałoby to żadnego sensu, znalezienie się - jak byście to powiedzieli - pod obcasem tak zwanych mocy ciemności.

A zatem ci, którzy mają do czynienia z tą wojną myślową, muszą być raczej defensywni niż przyzwalający, aby ochronić swą pożyteczną służbę innym. Tak więc nie mogą oni w pełni zaakceptować tego, co Grupa Oriona pragnie dać, gdyż jest to niewolnictwem.

Dlatego pewna polarność jest gubiona na skutek tego starcia i obie strony muszą wtedy przegrupować się. (K1, 214)

RA: To jest najtrudniejsza praca Konfederacji, Tylko cztery całości planetarne w każdym wyodrębnionym czasie są proszone, by uczestniczyć w tym konflikcie. (K1, 214)

PYTANIE: Jakiej gęstości są te 4 istnienia planetarne?

RA: 4. gęstości. 4 gęstość jest jedyną gęstością, poza waszą własną, która z braku mądrości o powstrzymywaniu się od walki, widzi jej konieczność. (K1, 214)

41. UFO

I.UFO Z KONFEDERACJI

RA: Statki, które nazywacie UFO nie były użyte przez nas w waszej obecnej strukturze pamięci czasoprzestrzeni. (K1,94)

A.CZY JACYŚ CZŁONKOWIE KONFEDERACJI PRZYBYWAJĄ TUTAJ W STATKACH KOSMICZNYCH?

RA: Musimy oznajmić, że ta informacja nie jest ważna. Jeśli to zrozumiecie, informacja może zostać przekazana. Każde istnienie planetarne życzące sobie pojawić się w granicach waszego 3. wymiaru zakrzywienia czasoprzestrzeni, musi prosić o pozwolenie złamania kwarantanny, jak byście to nazwali. Obecnie jest tu siedem (ras), które działają z użyciem statków w waszej gęstości. Ich cel jest bardzo prosty: pozwolić istotom z waszej planety stać się świadomymi nieskończoności, która jest często najlepiej wyrażana przez nie poinformowanie, jako tajemnica nieznanego. (K1, 95)

Jakakolwiek prośba jest przedstawiana Radzie Saturna.

B.KIM SĄ CZŁONKOWIE RADY SATURNA?

RA: Są reprezentantami Konfederacji, a także tymi, którzy wywodząc się z płaszczyzn wibracji waszych wewnętrznych poziomów, ponoszą odpowiedzialność za waszą 3. gęstość. Ich imiona nie są ważne, ponieważ tam nie ma imion. Idea imienności nie jest składową Rady. Jeśli imiona byłyby wymagane, dostarczymy ich. Jakkolwiek nie wszyscy przybrali imiona. Do wsparcia tej rady (powołanych) jest 24., którzy zaofiarowali usługi (służby) jako zaproszeni i są nazywani Obrońcami. (K1, 98)

Rada nie zezwoliła na złamanie kwarantanny w czasoprzestrzennym kontinuum. Ale pozwolenie zostało przyznane na pojawianie się w umysłowych formach obecności tym, którzy chcą wi(e)dzieć. Jakkolwiek zachodzi pewna ilość lądowań. Są to istoty znane wam jako grupa Oriona. (K1, 99)

II.SPOTKANIE Z PREZYDENTEM EISENHOWEREM

PYTANIE: Czy Dwight Eisenhower spotkał się z Konfederacją, czy z grupą Oriona w latach 50-tych (XX w.)?

RA: Ten, o którym mówisz spotkał się z formami myślowymi, które są nie do odróżnienia od (postaci) 3. gęstości. To był sprawdzian (test). My, Konfederacja, życzyliśmy sobie zobaczyć, co wydarzyłoby się, gdyby ta zorientowana nadzwyczaj pozytywnie i prostolinijna osoba bez skrzywienia w kierunku władzy natknęła się na pokojowy przekaz z Konfederacji. Odkryliśmy, że ta istota nie uważała, żeby inne, będące pod jej opieką, mogły zajmować się ideami innych istot i innych filozofii. Zatem wtedy osiągnięto porozumienie, żeby pozwolić mu iść jego drogą i nam czynić podobnie, i również pozwolono na kontynuowanie bardzo spokojnej kampanii stopniowo powiadamiającej waszych ludzi o naszej obecności. Wypadki (zdarzenia) potoczyły się według tego planu. (K5, 46)

III. UFO Z ORIONA

RA: Wiele UFO obserwowanych na waszym niebie jest z grupy Oriona. Oni przesyłają (nadają) wiadomości (komunikaty, posłannictwa). Niektóre są otrzymywane przez tych, którzy są zorientowani na służbę dla innych.

TE PRZEKAZY SĄ WTEDY ZMIENIONE, ABY BYŁY MOŻLIWE DO PRZYJĘCIA DLA TYCH (POZYTYWNYCH) ISTOT, PODCZAS GDY OSTRZEŻENIE PRZED TRUDNOŚCIAMI (KŁOPOTAMI) TRZYMA SIĘ Z DALA.

Chodzi tu o to, że istoty służące sobie mogą wtedy działać otwarcie z tymi, którzy pragną służyć innym.

Kontakty, które dla grupy Oriona okazują się najbardziej pomocnymi w ich sprawie, są kontaktami czynionymi z istotami (ludźmi z Ziemi), których orientacją jest służenie sobie. (K1, 124)

IV. DLACZEGO UFO ORIONIDÓW NIE LĄDUJĄ MASOWO NA ZIEMI?

PYTANIE: Czy lepszym działaniem dla Orionidów jest oddziaływanie zza scen, by zrekrutować tych, którzy podążą za Krzyżowcami Oriona ze swej własnej wolnej woli, czy też właściwiej dla grupy Oriona byłoby wylądować na naszej planecie i demonstrować nadzwyczajne moce, i w ten sposób pozyskać ludzi? (K1, 151)

RA: Oddziaływanie spoza scen jest lepsze dla grupy Oriona, dlatego że to nie dokonuje gwałtu na Prawie Jedynego przez lądowanie. Masowe lądowanie spowodowałoby utratę polaryzacji (z grupą Oriona) z powodu pogwałcenia wolnej woli planety.

Na dodatek byłoby to ryzykowne.

[NOTA: Przypuszczalnie jest to ryzykowne, raczej niż na pewno, ponieważ tylko bardzo ograniczona liczba (UFO Orionidów) przedostałaby się przez kwarantannę.]

Jeśliby planeta została zdobyta i stała się częścią Imperium, wolna wola mogłaby wtedy być podważona. Jest to powstrzymane z powodu pragnienia grupy Oriona postępowania w kierunku Jedynego Stwórcy. To pragnienie rozwinięcia się powstrzymuje grupę przed złamaniem Prawa Pomieszania. (K1, 151)

V.W JAKICH GĘSTOŚCIACH ISTOTY POTRZEBUJĄ STATKÓW KOSMICZNYCH?

A. ISTOTY 3. GĘSTOŚCI

RA: Dla większej części ich przybycie z odległych pozycji nie wymaga takiego statku, jak wy to pojmujecie. Pytanie wymaga zrozumienia, którego nie posiadacie. Będziemy próbowali wyrazić to, co może być przedstawione. Jest kilka bytów 3. gęstości (np. ci z Syriusza), którzy nauczyli się, jak używać statku do podróży pomiędzy systemami gwiezdnymi, chociaż doświadczają ograniczeń, które rozumiecie w tym czasie, mianowicie bardzo długich czasów przelotów. (K3, 7)

B. ISTOTY 4., 5., I 6. GĘSTOŚCI

RA: Istoty 4., 5., i 6. gęstości używają jednego z dwóch innych sposobów.

(1) Jeden typ statku może przybywać bez (wykorzystania) jakiegokolwiek czasu, przechodząc momentalnie, przez użycie efektu światła w ujętej pętli grawitacyjnej (ang. a slingshot gravitic light effect). (K3, 7)

(2) Inny sposób jest (raczej) typem doświadczenia (niż statkiem).

Te istoty opanowały niezbędne umiejętności umożliwiające im ogląd wszechświata jako jednego istnienia i dlatego są zdolne podążyć z jednego umiejscowienia (lokacji) do innego dzięki samemu myśleniu, materializując potrzebny statek wg woli, zawierający świetlne (lekkie) ciało istoty. (K 3, 7)

C. ISTOTY 6. GĘSTOŚCI

RA: W 6. gęstości nie ma faktycznie istot, które (by) trochę dłużej używały zewnętrznej technologii dla podróży czy komunikowania się. (K3,13)

VI. CZY ZDARZAJĄ SIĘ BLISKIE SPOTKANIA?

RA: Zdarzają się. Możemy odnotować, że we wszechświecie niekończącej się jedności koncepcja „Bliskich Spotkań” jest humorystyczna, czyż nie wszystkie spotkania są z natury (spotkaniami) kogoś z kimś? Dlatego, jak może jakieś spotkanie być mniej niż bardzo, bardzo bliskie? (K3, 19)

VII. JAK RA ZBUDOWAŁ SWÓJ STATEK KOSMICZNY?

PYTANIE: Kiedy przybyłeś na tę planetę w statku 18 000 i 11 000 lat temu, ten statek został określony jako statek dzwon i wyglądał w pewnym sensie jak dzwon. Czy to się zgadza? [- One zostały sfotografowane przez Georga Adamskiego.] (K3, 153)

RA: To się zgadza.

PYTANIE: Gdzie on został zbudowany w czasie/przestrzeni czy przestrzeni/czasie?

RA: Prosimy o waszą wytrwałą cierpliwość dla naszej odpowiedzi, która musi być złożona. Konstrukcja z myśli była uformowana w czasie/przestrzeni. Ta cząstka czasu/przestrzeni jest tą, która zbliża się do prędkości światła. W czasie/przestrzeni, w tym zbliżaniu, warunki są takie, że czas staje się nieskończony, a masa zanika, tak że ten, który jest zdolny do - jak to określamy – przekroczenia granicy tego czasu/przestrzeni, jest zdolny do dotarcia w miejsce, w które chce (mam na myśli - w przestrzeni/czasie). Kiedy docieraliśmy tam, gdzie sobie życzyliśmy być, okrywaliśmy konstrukcję ze światła tym, co ukazałoby się jako kryształowy dzwon. Został on ukształtowany przez granicę do przestrzeni/czasu. Zatem były dwie konstrukcje, czas/przestrzeń czyli niematerialna konstrukcja i przestrzeń/czas czyli zmaterializowana konstrukcja. (K3, 153)

42. KWARANTANNA ZIEMI WPŁYWA NA WOLNĄ WOLĘ

I. CZY KONFEDERACJA POWSTRZYMUJE STATKI ORIONIDÓW PRZED LĄDOWANIEM TUTAJ?

RA: Podejmuje się wszelkie wysiłki, by otoczyć kwarantanną tę planetę. Jednakże sieć obrońców nie powstrzymuje poszczególnych i wszystkich istot przed penetracją kwarantanny. (K1, 123)

II. W JAKI SPOSÓB KONFEDERACJA POWSTRZYMUJE STATKI ORIONIDÓW?

RA: Ma miejsce styczność (kontakt) na poziomie formy świetlnej lub istnienia w świetlnym ciele, w zależności od poziomu czy strażnika (obrońcy). Ci strażnicy przeglądając granice pól energii waszej Ziemi są świadomi zbliżania się jakichkolwiek istot. Przybywająca istota jest witana w imieniu Jedynego Stwórcy. Jakakolwiek istota w ten sposób powitana, jest kąpana w miłości/świetle i ona będzie, z wolnej woli, przestrzegała kwarantanny stosownie do mocy prawa Jedynego. (K1, 124)

PYTANIE: Co wydarzyłoby się, jeśli istota tak przywitana, nie usłuchałaby?

RA: Nie przestrzeganie kwarantanny po powitaniu istoty na tym poziomie, o którym mówimy, byłoby porównywalne do waszego nie zatrzymania się przed solidną ceglaną ścianą podczas chodzenia. (K1, 124)

PYTANIE: Co wydarzyłoby się, jeśliby oni (nadal) próbowali?

RA: Stwórca jest jednym istnieniem. Poziom wibracyjny tych, którzy są zdolni robić wyłom w granicach kwarantanny jest taki, że z ostatecznego (poziomu) widzenia miłości/światła jest niemożliwym złamać to prawo. Z tego powodu nic się nie wydarzy. Nie podejmuje się próby. Nie ma konfrontacji. Jedyne istoty, które są zdolne przenikać kwarantannę, to te, które odkryły okna czy wypaczenia w kontinuach przestrzeni/czasu otaczających pola energetyczne waszej planety. Oni przybywają przez te okna. Zdarzają się one rzadko i nie można ich (wystąpienia) przewidzieć. (K1, 124)

PYTANIE: Stało się tak dla wielkiej ilości UFO w 1973 r.?

RA: To się zgadza. (K1, 124)

III. WOLNA WOLA

PYTANIE: Rozważając wypaczenie wolnej woli Prawa Jedynego, jak Strażnicy mogą obejmować kwarantanną Ziemię? Czy to nie koliduje z wolną wolą?

RA: Strażnicy chronią przed wypaczeniem wolnej woli kompleksy (złożenia) ciało/umysł 3. gęstości na Ziemi. Zdarzenia, które spowodowały aktywację kwarantanny przeszkodziły wypaczeniu wolnej woli waszego ludu. (K1, 149)

PYTANIE: Czy to nie koliduje z wolna wolą grupy Oriona?

RA: Zachowanie równowagi dzieje się z wymiaru na wymiar. Próby Krzyżowców Oriona wtrącania się w wolną wolę są dopuszczalne w wymiarze ich własnego zrozumienia. Jakkolwiek, jest to ta z waszych form wymiaru, wymiaru wolnej woli, która nie jest zdolna rozróżnić w pełni wypaczeń służących manipulacji.

Zatem kwarantanna była potrzebna, by zrównoważyć niezgodności wymiarowe w wibracji. (K1, 149)

IV. OKNA W KWARANTANNIE, BARDZIEJ W WOLNEJ WOLI

PYTANIE: Występowanie okien pozwala przybyć bezpośrednio grupie Oriona raz na jakiś czas. Czy oni są potrzebni jako zrównoważenie, by nie dopuścić u Strażników do redukcji ich pozytywnej polaryzacji przez całkowite wyeliminowanie kontaktów za pomocą ekranowania? (K1, 150)

RA: Częściowo jest to zgodne.

Zachowanie równowagi dopuszcza równą ilość pozytywnego i negatywnego dopływu. Na waszej szczególnej kuli planetarnej potrzeba mniej negatywnej informacji czy bodźców niż pozytywnych, z powodu w pewnym stopniu negatywnej orientacji waszych wypaczonych kompleksów społecznych. (K1, 150)

OŚWIADCZENIE: W ten sposób całkowita wolna wola jest zrównoważona, tak że osoby mogą mieć równą możliwość wyboru służenia innym lub służenia sobie. Czy to się zgadza?

RA: To jest poprawne. (K1, 150)

OŚWIADCZENIE: To jest głębokie odkrycie, wierzę, że wg Prawa Wolnej Woli. (K1, 150)

43. WIELKI WYBÓR: SŁUŻYĆ INNYM LUB SOBIE

I. WYBÓR NIE MOŻE BYĆ POCZYNIONY W 2. GĘSTOŚCI

PYTANIE: Czy istoty mogą wystartować ze służeniem sobie w 2. gęstości i tylko pozostać na tej ścieżce służenia sobie, i nigdy jej nie opuścić? Czy to się zgadza?

RA: Tak nie jest. Koncepcja służenia sobie w drugiej gęstości zawiera służenie innym w szczepie lub gromadzie. To nie jest widziane w 2. gęstości jako oddzielenie siebie i pozostałych. Wszyscy tu postrzegani są jako ja. Jeśli gromada zostaje osłabiona, więc istota wewnątrz tego szczepu również.

(Ktoś) nowy lub początkujący w 3. gęstości ma tę prostoduszną skłonność do widzenia innych w rodzinie, społeczeństwie lub kraju jako siebie. To skrzywienie, chociaż nie użyteczne dla postępu w 3. gęstości, jest bez polaryzacji (poza polaryzacją).

ROZSTĘP STAJE SIĘ OCZYWISTY, KIEDY ISTOTA DOSTRZEGA INNE JA (RÓŻNE OD NIEJ) I ŚWIADOMIE DECYDUJE SIĘ MANIPULOWAĆ TYMI INNYMI DLA WŁASNEJ KORZYŚCI. TO JEST POCZĄTEK NEGATYWNEJ ŚCIEŻKI. (K1, 180-181)

II. CZY TO JEST ŚWIADOMY WYBÓR?

PYTANIE: Czy istota świadomie wybiera, którą ścieżką (służenia sobie czy służenia innym) podąży?

RA: Większość istot 3. gęstości jest daleko poza wybraną ścieżką, nim jej realizowanie (zrozumienie, urzeczywistnianie) dzieje się świadomie. (K1, 181)

III. CO WYTWARZA SKŁONNOŚĆ W KIERUNKU WYBRANEJ ŚCIEŻKI?

RA: Możemy mówić tylko za pomocą metafory. Pewne umiłowanie światła. Pewne umiłowanie ciemności. Jest to sprawa unikalnego i nieskończenie zróżnicowanego Stwórcy wybierającego i grającego wśród swych doświadczeń (doznań) jak dziecko na pikniku. Ktoś cieszy się piknikiem i znajduje (doświadcza) piękno słońca, przepyszne jedzenie i zapał z radości tworzenia. Ktoś odnajduje wyborną noc, jego piknik staje się bolesny, trudny, wypełniony cierpieniami innych i badaniem perwersji natury. Ten cieszy się innym piknikiem. Wszystkie te doświadczenia są dostępne. Jest wolną wolą każdej istoty, którą formę gry wybierze. (K1, 181)

RA: Twoje doświadczanie 3. gęstości jest zniekształcone lub wypaczone, tak że pozytywna orientacja ma (niesie) więcej wsparcia (pomocy) niż ta, tak zwana negatywna. (K4, 204)

IV. POLEGANIE OBU POLARYZACJI NA ZASŁONIE (ILUZJI)

PYTANIE: Prawdziwa natura skrzywień służenia sobie jest taka, że tworzenie negatywnej ścieżki jest funkcją iluzji i polega przynajmniej częściowo na kontynuowaniu ukrywania (ściemniania). Czy to się zgadza? (K4, 204)

RA: POLARYZACJE OBU ŚCIEŻEK SĄ ZALEŻNE OD OGRANICZONEGO PUNKTU WIDZENIA.

(1)Negatywna Polaryzacja

Negatywna polaryzacja polega w największym stopniu na iluzorycznym oddzieleniu siebie i wszystkich innych kompleksów umysłowo-cielesno-duchowych. (K4, 204)

(2)Pozytywna Polaryzacja

Pozytywna polaryzacja próbuje widzieć poprzez iluzję Stwórcę w każdym kompleksie umysłowo-cielesno-duchowym, ale w największej części jest skoncentrowana na zachowaniach i myślach skierowanych ku innym, w znaczeniu służenia im (bycia w służbie). To nastawienie na siebie, jest wypełnione nonsensami o waszej iluzji 3. gęstości. (K4, 204)

V. ZMIENIANIE ŚCIEŻEK

PYTANIE: Zakładam, że istota na obu ścieżkach może postanowić zmienić ścieżki w dowolnym czasie, (jednak) zmiana ścieżki będzie trudniejsza później (gdy ktoś poszedł dalej dotychczasową ścieżką). Czy to się zgadza?

RA: Tak nie jest. Im bardziej istota jest spolaryzowana, tym łatwiej ta istota może zmienić polaryzację, z powodu większej mocy i świadomości, które posiądzie. (K1, 181)

VI. WYBIERANIE W BARDZIEJ SUBTELNYCH SYTUACJACH

PYTANIE: Przeciętny plan życia opada z powodu coraz wyraźniejszego niedostatku służby dla innych? Czy to się zgadza?

RA: To się częściowo zgadza.

Pod koniec drugiego cyklu prawo Odpowiedzialności zaczęło działać. Istoty odkryły wiele sposobów na zaznaczenie (swej) bojowej (agresywnej) natury, nie tylko jako plemiona, czy nacje, ale też we wzajemnych relacjach. Handel wymienny zrodził koncepcję pieniądza. Koncepcja posiadania wzięła przewagę nad koncepcją nie-posiadania. Każdej istocie zaoferowano wtedy wiele bardziej subtelnych sposobów zademonstrowania innym (drogi) służenia innym lub służenia sobie przez manipulowanie innymi. (K1, 197)

44. ISTOTY O NEGATYWNEJ POLARYZACJI

I. ELITARNA GRUPA PRAGNIE ZNIEWOLIĆ WSZYSTKICH INNYCH

RA: Rozważ prosty przykład dobrych/złych zamiarów, mianowicie Adolfa Hitlera. Intencją było przypuszczalnie zjednoczyć przez wybranie kompleksu zniekształcenia zwanego „elitą” (Naziści) spośród kompleksu pamięci (ludność Niemiec) i zniewolenie – przez różnorodne oddziaływania - tych, którzy byli postrzegani przez zniekształcenie jako nie-elita. Grupa Oriona dodała do tego zniekształcającą myśl o imperium (inaczej: podbiciu innych krajów). (K1, 100)

PYTANIE: Jaki jest cel grupy Oriona?

RA: Ich celem jest podbój. (K1, 102)

RA: Negatywna polaryzacja jest najbardziej wspomagana przez ujarzmianie i zniewalanie innych jaźni. Istota, która zniewala inną lub potrafi zdominować innych, dąży do negatywnej polaryzacji. Inna jaźń traci negatywną polaryzację, ale będzie dążyć w swym pragnieniu do dalszej negatywnej polaryzacji. (K3, 33)

RA: W strukturze myślenia negatywnego jest zawsze hierarchia, a w oddzieleniu siła przeciw sile. (K3, 82-83)

PYTANIE: Zakładając, że pojedyncza zorientowana negatywnie istota jest odpowiedzialna za rekrutowanie zebranej istoty 3 gęstości i dodaje jej polaryzację do swojej negatywnej polaryzacji i mocy, to jaki to daje rodzaj korzyści i jak jest ona wykorzystana przez tę istotę? (K4, 106)

RA: Tak zwana hierarchia (struktura władzy) wewnątrz negatywnej grupy jest natychmiast rozbudzana. Istota o większej mocy posługuje się tą mocą, by kontrolować więcej innych jaźni.

PYTANIE: W jaki sposób ta moc jest mierzona?

RA: W niektórych przypadkach występuje rodzaj walki, walki woli. Bronie składają się ze światła, które może być formowane przez każdego z walczących.

W większości przypadków, w których wysokość mocy była oczywista jest to po prostu uznawane. (K4, 108)

II. ONI PROGRAMUJĄ SWOJE INKARNACJE DLA ZDROWIA, BOGACTWA, MOCY I KONTROLI

RA: Negatywnie zorientowana istota będzie programować się dla (uzyskania) maksymalnego oddzielenia i kompletnej kontroli tych rzeczy i świadomych istot, które postrzega jako inne od siebie. (K3, 28)

RA: Negatywnie zorientowany indywidualny kompleks umysłowo-cielesno-duchowy zwykle będzie programował (swoją następną inkarnację) dla bogactwa, wygodnej egzystencji i najlepszej okazji dla (dzierżenia) władzy. W ten sposób

wiele negatywnych istot rozrywa kompleks fizyczny zniekształceniem, to co nazywacie zdrowiem. Jednakże może wybrać spolaryzowany stan w celu naprawienia skrzywienia, w kierunku negatywnych stanów, takich jak gniew, nienawiść i zawód.

Taka istota może użyć całego doświadczenia inkarnacyjnego ostrząc tępą krawędź nienawiści i gniewu, tak żeby mogła bardziej polaryzować w kierunku negatywnego lub oddzielonego bieguna. (K3, 28)

III. ONI SĄ CHRONIENI OD INNYCH ZGODNIE Z ICH POZIOMEM

RA: Są tacy na negatywnej ścieżce, którzy wkładają wielkie starania w zabezpieczanie zniekształcenia waszych ludzi postrzeganego jako uroda/brzydota. Ta uroda (inaczej piękno), oczywiście, jest używana, by manipulować innymi jaźniami. (K4, 103)

RA: Ci, którzy wybierają oddzielenie – będące właściwością najbardziej wskazującą na negatywną ścieżkę – są ochraniani przed innymi jaźniami przez siłowy odpowiednik ich stopnia przekształcenia, którego umysł doświadczył w znaczeniu negatywnym. Ci na pozytywnej ścieżce nie posiadają takiej ochrony przed innymi jaźniami, gdyż na tej ścieżce poszukiwacz napotyka lustra, by odbijał się w każdej innej napotkanej jaźni. (K4, 201)

IV. WZÓR NEGATYWNEGO PROMIENIA POMIJA ZIELONY PROMIEŃ (MIŁOŚĆ)

RA: Wzór negatywnego promienia jest czerwono-pomarańczowo-żółty, przemieszczający się wprost do niebieskiego, ten (niebieski) jest używany wyłącznie, by kontaktować się z inteligentną nieskończonością. (K2,78)

RA: Istota 4. gęstości jest świadoma pełnego zakresu możliwych metod obserwowania wszechświata Jedynego Stwórcy i jest przekonana, że ignorowanie i nie-używanie centrum energetycznego zielonego promienia będzie metodą najbardziej efektywną w zapewnieniu możliwych korzyści 4. gęstości. (K7, 107)

RA: Wybór służby sobie jest jedynym, który zaprzecza prawdziwemu centrum spektrum, którym jest uniwersalna miłość. Dlatego też wszystko to jest zbudowane na pominięciu. To pomijanie będzie się manifestować w 4. gęstości jako miłość do siebie, będącej najpełniejszym wyrażeniem centrów energii pomarańczowej i żółtej, które wtedy są używane do zwiększania efektywności specjalisty. Kiedy zostanie osiągnięta 5. gęstość, ta gęstość mądrości jest odkrywana przez istoty, które nie mają żadnego współczucia, żadnej uniwersalnej miłości.

ONI DOŚWIADCZAJĄ TEGO, CZEGO PRAGNĄ PRZEZ WOLNY WYBÓR, SZCZERZE WIERZĄC, ŻE ENERGIA ZIELONEGO PROMIENIA JEST GŁUPOTĄ. (K4, 91)

RA: Ten (kolor), którego (tu) nie ma (w sensie – nie ma postrzeganego koloru, a w zamian widać ciemność - przyp. tłum.), może być postrzegany jako nałożona przez kogoś ciemność, w której harmonia jest zmieniana w trwającą dysharmonię.

Jednakże, ten (kolor, wibracja), którego nie ma, może przetrwać przez oktawę i jako ciemność ostatecznie przyzywa światło, tak czyniąc ten, którego nie ma, ostatecznie wzywa tego, który jest. (K4, 92)

V. UŻYWANIE PRZEZ NICH GNIEWU

PYTANIE: Jeżeli istota polaryzuje w kierunku ścieżki służby sobie, czy wtedy gniew niósłby taki sam efekt fizyczny jak u istoty polaryzującej na ścieżce służby innym? Czy spowodowałby np. raka?

RA: Mechanizmy katalityczne nie są zależne od tego, jaka polaryzacja została wybrana, lecz od użytku, jaki się czyni z katalizatora. Istota, która używa gniewu, by świadomie polaryzować na pozytywnej czy negatywnej ścieżce, nie doświadcza fizycznie katalizatora, ale używa go w umysłowej konfiguracji. (K2, 108)

RA: Istota zorientowana negatywnie będzie skupiać tę energię na praktycznym sposobie dawania upustu negatywnemu aspektowi tej energii, tak by uzyskać kontrolę nad innymi lub inaczej, kontrolować sytuację powodującą gniew.

KONTROLA JEST KLUCZEM DO NEGATYWNIE SPOLARYZOWANEGO UŻYTKU KATALIZATORA, AKCEPTACJA JEST KLUCZEM DO POZYTYWNIE SPOLARYZOWANEGO UŻYTKU KATALIZATORA. POMIĘDZY TYMI POLARYZACJAMI LEŻY POTENCJAŁ DLA RAKOWATEGO WZROSTU TKANEK. (B2,108)

PYTANIE: Wtedy, jeżeli negatywnie spolaryzowana istota jest niezdolna do kontrolowania własnego gniewu może dostać raka. Czy tak?

RA: Tak.

Negatywna polaryzacja zawiera ogromny wymóg kontroli i tłumienia.

Emocja, która sama z siebie jest niezorganizowana, potrzebuje tłumienia a następnie wydobycia na powierzchnię w zorganizowanym zastosowaniu, aby być użyteczną dla negatywnie spolaryzowanej istoty. Na przykład negatywne istoty mogą kontrolować i tłumić seksualne pożądanie, aby w praktyce tego, wola istoty mogła być użyta do podporządkowania sobie innej jaźni z większą skutecznością, wtedy gdy seksualne zachowanie jest dozwolone. (K2, 109)

VI. ONI MAJĄ PROBLEM Z ODDZIELENIEM I DUCHOWĄ ENTROPIĄ

RA: W grupie Oriona jest bardzo niewielu z 3. gęstości, większa liczba z 4. gęstości, porównywalnie duża liczba z 5. gęstości i bardzo niewielu z 6. gęstości.

Ich liczba jest może jedną dziesiątą naszej, ponieważ problem duchowej entropii sprawia, że doświadczają ciągłej dezintegracji swojego kompleksu społecznej pamięci. Ich moc jest taka sama jak nasza.

PRAWO JEDYNEGO NIE PRZYMYKA OCZU NA ŚWIATŁO, ANI NA CIEMNOŚĆ, ALE JEST DOSTĘPNE DLA SŁUŻBY SOBIE TAK SAMO, JAK DLA SŁUŻBY INNYM. (K1, 100)

Ci, którzy poszukują inteligentnej nieskończoności poprzez używanie służby sobie, tworzą taką samą ilość mocy, ale mają ciągłą trudność z powodu koncepcji oddzielenia, która jest konsekwencją w poszukiwaniu władzy nad innymi. (K1, 100)

RA: Tylko bardzo rzadko kompleks społecznej pamięci o negatywnej polaryzacji jest zdolny do działania całkowicie jako jedna istota. Ubytek polarności spowodowany duchową entropią jest całkiem duży. (K4, 108)

VII. PRAWO JEDYNEGO JEST DOSTĘPNE DLA OBU ŚCIEŻEK

RA: Powinno być zapisane i ostrożnie rozważone to, że Prawo Jedynego jest dostępne dla każdego kompleksu społecznej pamięci poruszającego się razem w każdym celu, może to być służba innym lub służba sobie. Prawa są umieszczone w rozkazie, a iluzja przestrzeni/czasu jest używana jako medium dla rozwoju dokonanych wolnych wyborów. W ten sposób wszystkie istoty się uczą, niezależnie od tego, czego szukają. (K1, 100)

RA: CI, KTÓRZY WYBRALI ŚCIEŻKĘ SŁUŻBY SOBIE PO PROSTU UŻYLI PROCESU MASKOWANIA W CELU WZMOCNIENIA TEGO, CZEGO NIE MA. JEST TO CAŁKOWICIE AKCEPTOWALNA - OD I PRZEZ STWÓRCĘ - METODA SAMO-POZNANIA. (K4, 91)

VIII. DUCHOWA MOC NEGATYWNEJ ISTOTY

PYTANIE: Gdy negatywna istota zwiększa swoją moc, na przykład poprzez używanie światła, to jaki jest to rodzaj mocy?

RA: Moc, o której mówisz, jest mocą duchową. Moce umysłu nie zawierają takich, jak te, działań. Rozważ możliwości światła księżyca. Jesteś świadomy, że opisaliśmy Matrycę (Macierz) Ducha jako moc. (K4, 49)

- Wcześniej: RA: Matryca Ducha jest tym, co możecie nazwać Nocą Duszy lub Pierwotną Ciemnością. Wzmacniacz Ducha jest światłem w jego nagłej i ognistej postaci błyskawicy. (K4, 27)

Światło księżyca ofiarowuje wtedy zarówno prawdziwy obraz widziany w cieniu, jak i widziadło oraz kłamstwo. Moc kłamstwa jest tak głęboka, jak moc odróżniania prawdy od cienia. Cień ukrytych rzeczy jest nieskończoną głębią, w której jest zmagazynowana moc Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Adept negatywny pracuje wtedy z mocą ukrytych rzeczy (tylko częściowo) oświecony (i postrzegany w sposób), który może być fałszywy lub prawdziwy. By ogarnąć fałszywość, znać ją i szukać jej, i użyć - to daje największą moc. Taka jest natura mocy gościa. To może wypromieniować trochę światła na moc tego, który szuka służby innym, gdyż złe kroki są w nocy och! jakże łatwe. (K4, 49)

RA: Związek negatywu 5. gęstości z negatywem 4. gęstości jest związkiem bardziej potężnego z mniej potężnym. Tak więc negatywne istoty 4. gęstości są chętnymi niewolnikami takiej istoty 5. gęstości, tam nie ma wątpliwości co do relatywnej mocy każdej. (K4, 106)

RA: KAŻDA ORGANIZACJA, KTÓRA ŻĄDA POSŁUSZEŃSTWA BEZ PYTANIA O PODSTAWĘ RELATYWNEJ MOCY, FUNKCJONUJE WEDŁUG WYŻEJ OPISANEGO PLANU. (K4, 106)

IX. ZNACZENIE CHORÓB NA NEGATYWNEJ PLANECIE 3. GĘSTOŚCI

PYTANIE: Czy fizyczne choroby są dość rozpowszechnione na negatywnej planecie 3. gęstości przed zbiorem w negatywną 4. gęstość?

RA: Jest mało prawdopodobne, by oni zostali uznani przez istoty negatywne 4. gęstości za dopuszczalny wybór zbioru. Wiele więcej troski jest przykładane do ciała fizycznego, tak samo jak wiele więcej dyscypliny umysłowej jest ofiarowywane sobie. Jest to orientacja wielkiego zainteresowania sobą i samodyscypliny. (K3, 123)

X.PROGRESJA (ROZWÓJ) ISTOT NEGATYWNYCH W 4. GĘSTOŚĆ

RA: Negatywnie zorientowana istota osiąga zbiór z powodu niezwykle wydajnego stosowania czerwonego i żółto/pomarańczowego (centrum energii), poruszając się prosto do bramy indygo (czakry wewnętrznego oka). To powoduje wewnętrzne przepływy inteligentnej nieskończoności poprzez ten kanał inteligentnej energii. (K2, 112)

PYTANIE: Gdy nasz cykl się kończy i następuje przejście wyżej, czy dla kogokolwiek jest możliwym przejście z 3. gęstości na planetę 4. gęstości, która jest negatywnego typu lub nastawiona na służbę sobie?

RA: Tak właśnie jest. (K1, 117)

PYTANIE: Czy przydarzyło się to komuś dobrze znanemu w naszej historii?

RA: Ilość osób zebranych w ten sposób jest mała. Jednakże kilka przeniknęło 8. poziom. Przeniknięcie 8. poziomu inteligentnej nieskończoności umożliwia istocie bycie zebraną - jeżeli sobie tego życzy - w każdym momencie podczas trwania cyklu. Przykładami są: Taras Bulba, Dżyngis-chan, Rasputin. (K1, 117-118)

PYTANIE: W jaki sposób te negatywne istoty trafiają do 4. gęstości?

RA: Oni byli świadomi - poprzez pamięć atlantyckich rozumowań – tego, że wcześniej mieli do czynienia z wzywaniem różnorodnych centrów dopływu energii kompleksu umysł/ciało/duch, w osiąganiu bramy do inteligentnej nieskończoności. (K1, 118)

PYTANIE: Czy oni mogą podczas inkarnacji robić paranormalne rzeczy?

RA: Tak właśnie jest. Pierwsi dwaj zrobili niewielki użytek z tych zdolności, ale byli oni zdecydowani - w pojedynczym umyśle - na służbę sobie. Wszyscy trzej są teraz w 4. gęstości. Każdy wybrał planetę 4. gęstości, która była oddana dążeniu do rozumienia prawa Jedynego poprzez służbę sobie. Jeden jest w grupie Oriona. (K1, 118)

RA: Ten, o którym mówicie, Dżyngis-chan, inkarnował się w ciele fizycznego światła, rozpowszechniając materiał o kontroli myśli wśród tych, których nazwalibyście krzyżowcami tj. żeglującymi duchownymi. Ci krzyżowcy poruszają się w swych rydwanach, by podbijać planetarne kompleksy społeczne, nim osiągną one etap uzyskiwania społecznej pamięci. (K1, 119)

XI. W JAKI SPOSÓB ISTOTY NEGATYWNE ROZWIJAJĄ SIĘ Z 4. W 5. GĘSTOŚĆ?

RA: Przejście negatywu do przodu w 4. gęstość jest osiągane przez istoty, które świadomie skontaktowały się z inteligentną nieskończonością poprzez użycie promieni energii czerwonego, pomarańczowego i żółtego. (K2, 73)

RA: 5. gęstość jest zbiorem z 4. gęstości, która z kolei jest zbiorem z 3. gęstości. Ci, którzy nie są zorientowani ku poszukiwaniu służby innym, mogą użyć bramy do nieskończonej inteligencji. Istoty są zbierane, gdyż mogą widzieć i cieszyć się światło/miłością odpowiedniej gęstości. Ci, którzy odnaleźli to bez korzyści, z pragnienia służby innym, mimo wszystko zgodnie z prawem Wolnej Woli, mają prawo używać to światło/miłość w jakimkolwiek celu. Istnieją systemy nauki, które umożliwiają szukającemu oddzielenia osiągnięcie tych bram. Zniekształcenie znajduje się w konsekwencji tego że

CI, KTÓRZY SZUKAJĄ SŁUŻBY SOBIE, SĄ WIDZIANI PRZEZ PRAWO JEDYNEGO JAKO DOKŁADNIE TACY SAMI, JAK CI, KTÓRZY POSZUKUJĄ SŁUŻBY INNYM, BO CZYŻ WSZYSCY NIE SĄ JEDNYM? SŁUŻYĆ SOBIE I SŁUŻYĆ INNYM JEST DWOISTĄ METODĄ MÓWIENIA TEGO SAMEGO - JEŚLI POTRAFISZ ZROZUMIEĆ ESENCJĘ PRAWA JEDYNEGO. (K1, 101)

Zdolność do kochania, akceptowania i używania pewnej intensywności światła tworzy w ten sposób zapotrzebowanie dla obu: pozytywu i negatywu 4. gęstości do zbioru w 5. gęstość. (K2, 113)

XII. ISTOTY NEGATYWNE W 5. GĘSTOŚCI

RA: 5. gęstość jest gęstością światła albo mądrości. Ta tak zwana negatywna istota w służbie sobie, jest w tej gęstości na wyższym poziomie świadomości i mądrości, i zaprzestała aktywności poza myślową.

Negatyw 5. gęstości jest nadzwyczaj zwarty i oddzielony od wszystkiego innego. (K1, 215)

RA: Członkowie Oriona nie dostrzegają żadnych zalet w innych jaźniach.

Dlatego też jest bardzo, bardzo niewielu członków Oriona z 5. gęstości. (K2, 112)

PYTANIE: Jak wygląda negatywna istota 5. gęstości?

RA: Istoty 5. gęstości są istotami bardzo świetlistymi, pomimo że posiadają typ fizycznego nosiciela, którego pojmujecie.

Istoty negatywne 5. gęstości są bardzo piękne według waszych standardów urody. Ale istnieje mała lub żadna możliwość dostrzegania takiej istoty. (K3, 84)

XIII. CZY SĄ W NASZEJ PRZESZŁOŚCI JACYŚ NEGATYWNIE SPOLARYZOWANI WĘDROWCY Z 6. GĘSTOŚCI?

RA: Ta informacja może być szkodliwa. Odmawiamy jej udzielenia. Proszę, spróbujcie postrzegać istoty wokół was jako część Stwórcy. (K2, 67)

XIV. NIE MA NEGATYWNYCH WYŻSZYCH JAŹNI

RA: Nie ma negatywnych istot, które by osiągnęły manifestację Wyższej Jaźni.

XV. NEGATYWNE ISTOTY 6. GĘSTOŚCI PRZECHODZĄ NA POZYTWNĄ ŚCIEŻKĘ

RA: Gdy zbliża się 6. gęstość, negatywna orientacja jest wtrącana w pomieszanie i usiłuje odbyć małą podróż w czasie. (K3, 13)

RA: Te negatywnie zorientowane kompleksy umysł/ciało/duch mają trudność, która wedle naszej wiedzy nigdy nie została przezwyciężona, gdyż

po przejściu (ukończeniu) 5. gęstości mądrość jest dostępna, ale musi być połączona z równą ilością miłości. Jest to trudne dla istot negatywnie zorientowanych, więc wybiorą one uwolnienie negatywności i przeskok w pozytyw 6. gęstości. (K2, 66)

RA: Istota negatywna 6. gęstości jest niezwykle mądra. Obserwuje duchową entropię występującą z powodu braku zdolności do wyrażania jedności 6. gęstości.

TAK WIĘC KOCHAJĄC STWÓRCĘ I ZDAJĄC SOBIE W PEWNYM PUNKCIE SPRAWĘ Z TEGO, ŻE STWÓRCA JEST NIE TYLKO JAŹNIĄ, ALE I INNYMI JAŹNIAMI TAK SAMO JAK SOBĄ (JAŹNIĄ), TA ISTOTA ŚWIADOMIE WYBIERA NATYCHMIASTOWĄ REORIENTACJĘ ENERGII, TAK ŻE MOŻE KONTYNUOWAĆ SWOJĄ EWOLUCJĘ. (K2, 66)

XVI. PIERWSZY POWAŻNY NAJAZD ORIONA NA LUDZKĄ ŚWIADOMOŚĆ

RA: Grupa Jahwe pracowała z tymi, którzy żyli na Marsie 75 000 lat temu, by stworzyć większe i silniejsze ciało, w wyniku nowego kodowania genetycznego. (K1, 174)

RA: Jednakże, grupa Oriona potrafiła użyć tego zniekształcenia (większe ciało), by przekazywać myśli elity. Ci z grupy Oriona mogli po raz pierwszy dokonać poważnego najazdu na świadomość kompleksu planetarnego. (K1, 175)

PYTANIE: Co pozwoliło grupie Oriona dokonać tego?

RA: Ci, którzy są silni, inteligentni itd. odczuwają pokusę, by czuć się innymi od tych, którzy są mniej inteligentni i silni. To pozwoliło grupie Oriona sformułować ideę - jak wy to możecie nazwać - świętej wojny. Jest to poważnie zniekształcone postrzeganie. Było wiele tych wojen o destrukcyjnej naturze. (K1, 17)

XVII. W JAKI SPOSÓB ORION UŻYWA KONTROLI UMYSŁÓW, BY ZNIEWOLIĆ POPULACJĘ?

RA: Najbardziej typową metodą istot z Oriona jest wybranie istoty, którą możecie określić jako słabego-umysłu (podatną), która może podsuwać myśl, iż większa ilość filozofii Oriona będzie rozsiana. (K3, 21)

RA: Pomyłkowy kontakt Oriona z istotami wysoko pozytywnie spolaryzowanymi może siać spustoszenie w oddziałach Oriona, chyba że Krzyżowcy są wstanie zdepolaryzować mylnie skontaktowaną istotę. O takim wydarzeniu prawie się nie słyszy.

DLATEGO TEŻ GRUPA ORIONA PREFERUJE KONTAKTOWANIE SIĘ Z ISTOTAMI O SŁABYCH UMYSŁACH. (K3, 21)

RA: Oni stosują się do praw Jedynego, przestrzegając wolną wolę. Kontakt następuje z tymi, którzy wzywają. Ci, z którymi się skontaktowano, rozsiewają filozofię ich specyficznego rozumienia prawa Jedynego, którym jest służba sobie. Ci stają się elitą.

ONI (ELITA) ROZPOCZYNAJĄ TWORZENIE WARUNKÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH POZOSTAŁA CZĘŚĆ POPULACJI JEST ZNIEWOLONA PRZEZ SWĄ WOLNĄ WOLĘ.

Technologia jest dostarczana przez te grupy, w formie różnorodnych metod kontroli i manipulacji innymi, by służyć sobie. (K1, 119-120)

PYTANIE: Masz na myśli to, że niektórzy naukowcy otrzymują telepatycznie informacje techniczne, czego wynikiem są użyteczne urządzenia? (K1, 120)

RA: Tak właśnie jest.

[Nota: Badania nad wpływem pola elektromagnetycznego na ludzką świadomość są dobrze znane, ale rzadko omawiane]

PYTANIE: Jaką oni przekazują nie-techniczną informację?

RA: Za pomocą telepatii jest szerzona filozofia Prawa Jedynego ze zniekształceniem w kierunku służby sobie. Bardziej zaawansowanym grupom są dane ćwiczenia i rytuały. (K1, 125)

XVIII. A CO Z PORWANIAMI I BADANIAMI CIAŁA?

RA: Grupa Oriona używa badań ciała jako środka do zastraszania jednostek, sprawiając, że odczuwają one uczucia zaawansowanej istoty 2. gęstości, takiej jak zwierzę laboratoryjne. Doświadczenia seksualne są podtypem tego doświadczenia.

ZAMIAREM JEST ZADEMONSTROWANIE KONTROLI ISTOT ORIONA NAD MIESZKAŃCAMI ZIEMI.

Doświadczenia formy-myślowej są subiektywne i w największej części nie występują w tej gęstości. (K3, 21)

XIX. METODY ORIONA W PIERWSZYM CYKLU

PYTANIE: Co jest przykładem wczesnych metod Oriona?

RA: Podczas pierwszego 25 000-letniego cyklu grupa Oriona próbowała (bez powodzenia) użyć kamiennych posągów na waszych obszarach Pacyfiku i Ameryki Centralnej. (K1, 189)

PYTANIE: Kamienne głowy z Wyspy Wielkanocnej?

RA: Tak.

PYTANIE: Czy istoty Oriona wylądowały, czy też dokonały tego z planów mentalnych?

RA: Zostały one stworzone na odległość przez myśl.

PYTANIE: W jaki sposób mogą wpływać te głowy na ludzi, tak aby podjęli ścieżkę służby sobie? (K1, 189)

RA: Wyobraź sobie, jeżeli chcesz, istoty żyjące w taki sposób, że ich kompleksy umysł/ciało/duch wydają się być na łasce sił, których nie mogą kontrolować. Gdy dostaną naładowany mocą posąg lub formację skalną, jest możliwe, że patrzący na tę strukturę przypiszą do jej mocy moc natury. Wtedy ma to potencjał do dalszego zniekształcenia, w kierunku władzy nad innymi. (K1, 189-190)

XX. CZY JAKIEŚ ISTOTY Z ORIONA ŻYJĄ TERAZ NA ZIEMI?

RA: Nie. Jednakże, krzyżowcy z Oriona używają dwóch typów istot, by wykonywały ich rozkazy. Pierwszym jest forma myślowa, drugim - rodzaj robota. (K1, 126)

PYTANIE: Czy te roboty, to są ci normalnie nazywani ‘Ludźmi w Czerni’?

RA: To się nie zgadza. Ludzie w Czerni są istotami typu formy myślowej, która ożywia ich strukturę (charakteryzację). Oni mają dane pewne fizyczne parametry. Potrafią oni, gdy jest to konieczne, materializować się i dematerializować. (K1, 126)

XXI. NEGATYWNE ISTOTY W WEWNĘTRZNYCH POZIOMACH 3. GĘSTOŚCI

RA: Pokusy są oferowane przez te negatywne istoty, które byście nazwali waszymi wewnętrznymi planami. Te, jak to powiemy, ciemne anioły zachwyciły się ścieżką służby sobie, zaoferowaną przez tych z dawnych dni, którzy przeszli przez kwarantannę. (K1, 135)

XXII. CZY ISTOTY POZYTYWNE WZYWAJĄ KIEDYKOLWIEK TYCH Z ORIONA?

PYTANIE: Czy dla osoby jest możliwe pomylenie się i wezwanie obu: Konfederacji i grupy Oriona?

RA: Jest to całkiem możliwe. Wiele waszych tak zwanych kontaktów pośród waszych ludzi stało się pomieszanymi i samo-destrukcyjnymi, gdyż

KANAŁY BYŁY ZORIENTOWANE W KIERUNKU SŁUŻBY INNYM, ALE Z POWODU PRAGNIENIA DOWODU ZOSTAŁY OTWARTE DLA KŁAMLIWEJ INFORMACJI KRZYŻOWCÓW Z ORIONA, KTÓRZY BYLI WTEDY W STANIE NEUTRALIZOWAĆ EFEKTYWNOŚĆ KANAŁU. (K1, 125)

XXIII. MARZENIA

PYTANIE: Jeżeli bym silnie marzył o budowie statku, czy zdarzyłoby się to w jednej z innych gęstości? (K1, 158)

RA: To by się mogło zdarzyć, zdarzyło się, albo zdarzy. (K1, 158)

PYTANIE: Czy grupa Oriona używa tego prawa do tworzenia warunków wspomagających ich cel?

RA: Grupa Oriona używa marzeń o wrogiej lub innych negatywnych naturach, aby wzmocnić te formy myślowe. (K1, 159)

XXIV. DLACZEGO KRZYŻOWCY Z ORIONA TO ROBIĄ?

RA: Służyć sobie to służyć wszystkim. Ale służba sobie - gdy ją postrzegać z tej perspektywy - wymaga wiecznie powiększającego się użycia energii innych w celu manipulacji dla własnej korzyści, ze zniekształceniem w kierunku władzy. (K1, 122)

RA: NEGATYWNIE ZORIENTOWANĄ ISTOTĄ BĘDZIE TEN, KTO CZUJE, ŻE ODNALAZŁ MOC, KTÓRA NADAJE ZNACZENIE JEGO EGZYSTENCJI, DOKŁADNIE TAK SAMO, JAK CZUJE POZYTYWNA POLARYZACJA. (K2, 130)

RA: Ta negatywna istota będzie dążyć do tego, by oferować innym jaźniom to rozumienie, najczęściej poprzez proces formowania elity, uczniów oraz nauczania potrzeby i prawości zniewolenia innych jaźni dla ich własnego dobra. Te inne jaźnie są przekonane, iż są zależne od tej jaźni i potrzebują jej mądrości i przewodnictwa (tj. elitarnej grupy.) (K2, 130)

45. PSYCHICZNE ROZPOZNANIA/POZDROWIENIA PRZEZ ISTOTY ZORIENTOWANE NEGATYWNIE (w j. ang. słowo „greeting” oznacza: „pozdrowienie, przywitanie”, ale też może oznaczać „rozpoznawanie, dostrzeganie”, dlatego podawane są oba znaczenia – przyp. tłum.)

(Carla była psychicznie atakowana podczas większości czanelingów przeprowadzanych w transie)

I. PRZEBIEG

RA: Istota negatywna 5. gęstości staje się świadoma mocy pojawiającej się w 3. gęstości. Ta moc ma zdolność energetyzowania tych istot 3. gęstości, które mogą być dostępne (nadawać się) dla zbioru. Ta negatywna istota pragnie unieszkodliwić to źródło mocy. Wysyła swoje legiony z 4. gęstości. Ego (tej istoty) są oferowane pokusy. Jeżeli są one ignorowane, istota decyduje, że musi próbować unieszkodliwienia jej.

JEST TO ZWIĄZANE Z PIERWSZYM ZNIEKSZTAŁCENIEM, ALE MOŻE WYKORZYSTAĆ KAŻDE ZNIEKSZTAŁCENIE WOLNEJ WOLI. PRZEDINKARNACYJNE ZNIEKSZTAŁCENIA WOLNEJ WOLI INSTRUMENTU Z UWZGLĘDNIENIEM FIZYCZNEGO NOSICIELA WYDAJĄ SIĘ BYĆ NAJBARDZIEJ OBIECUJĄCYM CELEM. (K3, 140)

II. POSTRZEGAJ „ATAKI” NEGATYWNYCH ISTOT 4. I 5. GĘSTOŚCI JAKO PSYCHICZNE POZDROWIENIA/ROZPOZNANIA

A. DOSTRZEGAJ STWÓRCĘ WE WSZYSTKICH STWORZENIACH

JIM MCCARTY: ‘Jeżeli ktoś chce postrzegać takie pozdrowienie/rozpoznanie jako ciężki atak, wtedy to doświadczenie tym się staje. Jednakże osoba może wybrać dostrzeganie Stwórcy we wszystkich istotach i zdarzeniach, a także może cenić i szukać światła wewnątrz każdej sytuacji. Wtedy będzie to prowadzić do stania się takim doświadczeniem.’ (K4, 47)

B. ISTOTY 4. GĘSTOŚCI MOGĄ JEDYNIE UŻYWAĆ EGO, BY NA NAS WPŁYWAĆ

RA: 5. gęstość dostrzega trudności stawiane przez światło (tj. tę grupę czanelingu Ra) i kieruje istoty negatywne 4. gęstości do szukania celów i sposobności, by zaatakować grupę. Jeżeli kuszenia 4. gęstości w kierunku zniekształcenia ego nie powiodą się, wtedy istota 5. gęstości myśli w kategoriach usunięcia światła (tj. uczynienia ciała Carli niezdolnym do życia). (K3, 84)

RA: Istotom 4. gęstości brakuje subtelności i magicznej praktyki, którą oferuje doświadczenie 5. gęstości. (K1, 106)

C. POZDROWIENIA/ROZPOZNANIA OD ISTOT 5. GĘSTOŚCI SĄ RZADKIE

PYTANIE: Czy nie jest niezwykłym, że istota negatywna 5. gęstości zrobiłaby to (zaatakowała Carlę), a nie wysłała sługę z 4. gęstości? (K3, 85)

RA: Tak jest.

PRAWIE WSZYSTKIE POZYTYWNE KANAŁY I GRUPY MOGĄ BYĆ OSŁABIONE W SWEJ POZYTYWNOŚCI LUB UCZYNIONE CAŁKOWICIE BEZUŻYTECZNYMI PRZEZ TO, CO MOŻECIE NAZWAĆ POKUSAMI OFEROWANYMI PRZEZ NEGATYWNE FORMY MYŚLOWE 4. GĘSTOŚCI.

Oni mogą sugerować wiele zniekształceń.

ONI SUGERUJĄ ZNIEKSZTAŁCENIA W KIERUNKU WYWYŻSZANIA JAŹNI LUB KU TWORZENIU ORGANIZACJI NA DRODZE POLITYCZNEJ, SPOŁECZNEJ LUB FINANSOWEJ. TE ZNIEKSZTAŁCENIA ODSUWAJĄ SKUPIENIE OD JEDYNEGO NIESKOŃCZONEGO ŹRÓDŁA MIŁOŚCI I ŚWIATŁA,

którego wszyscy jesteśmy posłańcami, pokornymi i wiedzącymi, że my sami z siebie jesteśmy najmniejszą cząstką Stwórcy, małą częścią wspaniałej całości nieskończonej inteligencji. (K3, 85)

D. ISTOTY 5. GĘSTOŚCI SĄ BARDZIEJ ZDOLNE DO PRZENIKANIA KWARANTANNY

RA: Ta istota 5. gęstości jest w stanie przeniknąć w konfiguracji czasu/przestrzeni pole tej szczególnej istoty (Carli). Ona się poruszała przez kwarantannę bez jakiegokolwiek nosiciela i w ten sposób była bardziej zdolna do uniknięcia wykrycia przez sieć Strażników. (K3, 130)

E. ŚWIADOMOŚCI 5. GĘSTOŚCI MOGĄ UŻYTKOWAĆ MOC SUGESTII BEZPOŚREDNIO DO UMYSŁU

RA: Świadomość jest wysyłana bez nosiciela jako światło. Światło będzie natychmiast pracowało nad nie dostrojoną jednostką, poprzez sugestię, jest to wychodzeniem poza komunikację, gdyż sugestią jest to, że nie ma komunikacji. Ta istota (Carla), jak każdy w tej grupie, jest wystarczająco biegła w drogach światła i miłości, tak że nie jest podatna na sugestię z jakiejkolwiek dużej odległości. Jednakże istnieje predyspozycja ciała Carli, z której istota negatywna robi maksymalny użytek, mając nadzieję, że na przykład za pomocą zwiększania zawrotów głowy sprawi, że Carla upadnie lub że będzie przewodziła waszej komunikacji z powodu uszkodzonej wizji. (K3, 130)

F. ONI MOGĄ JEDYNIE ‘ATAKOWAĆ’ PRZEZ WCZEŚNIEJ ISTNIEJĄCE ZNIEKSZTAŁCENIA

RA: Możesz się spodziewać, że ten psychiczny atak będzie stały, gdyż ten instrument był przez jakiś czas pod obserwacją negatywnie zorientowanych istot. Teraz jest atakowany rejon nerek i dróg moczowych. Jest także zniekształcenie w formie artretyzmu. (K3, 87)

PYTANIE: Czy możemy cokolwiek zrobić, aby złagodzić ten atak?

RA: Nie. Ale zrozumienie jego mechanizmu może być pomocne.

Grupa Oriona nie może ingerować bezpośrednio, a jedynie poprzez wcześniej istniejące zniekształcenie kompleksu umysł/ciało/duch. (K3, 42)

G. PEWNEGO DNIA ZWIĘKSZYŁA SIĘ INTENSYWNOŚĆ ‘ATAKÓW’ NA CARLĘ

PYTANIE: Czy możesz podać mi powód intensyfikacji tego psychicznego ataku?

RA: Powodem jest intensywne poszukiwanie tego, co możecie nazwać oświeceniem. Poszukiwanie waszych części nie zmniejszyło się, a zintensyfikowało. (K3, 148)

PYTANIE: Jaki był zamiar istoty Oriona w odniesieniu do tej istoty (Carli)?

RA: Istota Oriona pragnie usunąć instrument (Carlę). (K3, 187)

PYTANIE: Jest to istota 5. czy 4. gęstości?

RA: Instrument jest pozdrawiany/rozróżniany przez istotę 5. gęstości z Oriona, która utraciła trochę swojej polarności na skutek braku władzy nad skłonnościami ciała instrumentu. (B3 187)

RA: CARLA PRZYCIĄGNĘŁA UWAGĘ ŚWIETLNEJ ISTOTY ORIONA. JEST TO NIEZWYKLE RZADKIE. (K3, 186-187)

III. NIEZWYKLE RZADKA EWENTUALNOŚĆ: ZOSTANIE PRZEŁĄCZONYM NA NEGATYWNĄ POLARNOŚĆ

A. TO SIĘ ZDARZYŁO TYLKO RAZ W TYM GŁÓWNYM CYKLU

RA: Planowanym jest zabranie kompleksu umysł/ciało/duch, podczas jego separacji od żółtej osłony kompleksu, a następnie umieszczenie wewnątrz negatywnych części waszego czasu/przestrzeni (królestwa metafizycznego). Skorupa (ciało fizyczne) umarłoby i Wyższa Jaźń miałaby wybór opuszczenia kompleksu umysł/ciało/duch w negatywnym czasie/przestrzeni, lub dopuszczenia do inkarnacji z negatywną polaryzacją. W ten sposób istota stałaby się istotą negatywnie spolaryzowaną bez przewagi, którą daje wrodzona negatywna polaryzacja. Znalazłaby się, w tych warunkach, na długiej drodze prowadzącej do Stwórcy, choć ścieżka mogłaby się ewentualnie dobrze skończyć. (K3, 137-138)

RA: Gdy instrument opuszcza fizyczny nośnik, czyni to z własnej woli. W ten sposób niewłaściwe umieszczenie umysłu - jeżeli instrument podążyłby za nim chętnie - nie byłoby pogwałceniem jego wolnej woli. (K3, 140)

PYTANIE: Dlaczego instrument miałby podążyć za negatywnie spolaryzowaną istotą do miejsca negatywnego czasu/przestrzeni?

Dlaczego ktoś z nas miałby z własnej woli podążyć za negatywną istotą?

RA: Pozytywna polarność widzi miłość we wszystkich rzeczach. Negatywna polarność jest sprytna. (K3, 140)

PYTANIE: Jak wielu Wędrowców tutaj doświadczyło tego przemieszczenia do negatywnego czasu/przestrzeni?

RA: Był tylko jeden. (K3, 145)

PYTANIE: JEŻELI NEGATYWNA POLARNOŚĆ UŻYŁABY JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PODEJŚCIA, KTÓRE NIE WYKORZYSTUJE WOLNEJ WOLI JAŹNI, TO STRACIŁABY POLARYZACJĘ I MAGICZNĄ MOC. CZY TAK?

RA: TAK WŁAŚNIE BY BYŁO. (K3, 140-141)

B. TO WYMAGA KONTAKTU W STANIE TRANSU Z KOMPLEKSEM SPOŁECZNEJ PAMIĘCI

RA: Pytasz się, dlaczego negatywni przyjaciele nie są w stanie przenieść istoty w negatywny czas/przestrzeń podczas doświadczenia śmierci. Jest tak głównie, gdyż

istota bez przywiązania do fizycznego kompleksu czasu/przestrzeni (ciała), jest zdecydowanie bardziej świadoma i pozbawiona naiwności, która jest poniekąd znamieniem tych, którzy kochają całym sercem.

PYTANIE: Dlaczego stan transu jest inny? Dlaczego nie ma istot ochraniających, dostępnych w tym szczególnym stanie?

RA: Unikalną cechą charakterystyczną tego stanu jest pragnienie kompleksu umysł/ciało/duch (jest bycie) na zewnątrz od fizycznego kompleksu 3. gęstości dla służby innym. (K3, 143)

RA: Unikalnością tej sytuacji nie jest brak przyjaciół, przewodników anielskiej obecności, itd.

Unikalną cechą charakterystyczną prac, jakie kompleks społecznej świadomości Ra i wasza grupa rozpoczęli, jest intencja służenia innym, z najwyższym nastawieniem na bliską czystość, którą my jako towarzysze możemy osiągnąć. To zaalarmowało o wiele bardziej zdeterminowaną istotę negatywnej polarności, która jest zainteresowana usunięciem tej szczególnej okazji (tj. tej grupy). (K3, 132)

IV. CARLA BYŁA NAJBARDZIEJ PODATNA NA ATAKI PODCZAS STANU TRANSU

PYTANIE: Gdy Wędrowiec 6. gęstości jest w stanie, który nazywamy transem, opuszcza psychicznie 3. gęstość, nie ma on wtedy pełnej zdolności, by się magicznie bronić. Czy tak?

RA: Tak jest w przypadku instrumentu Carli. Jest to również prawda, gdy odnosi się, prawie bez wyjątku do tych instrumentów pracujących w transie, które nie doświadczyły świadomie magicznego treningu w czasie/przestrzeni w obecnej inkarnacji. Istoty z waszej gęstości zdolne do magicznej obrony w tej sytuacji są niezwykle rzadkie. (K3, 139)

V. ATAKI NA INNYCH W GRUPIE BYŁY W WIĘKSZOŚCI NIEUDANE

PYTANIE: Czy ten tak zwany atak był oferowany mnie i Jimowi tak samo, jak Carli?

RA: Tak.

PYTANIE: Ja osobiście nie odczułem żadnego efektu, którego byłbym świadom.

RA: Pytającemu została zaoferowana służba powątpiewania w Jaźń i stawanie się zniechęconym, poprzez różne zniekształcenia natury osobistej. Pytający nie zdecydował się na wykorzystanie tych możliwości i istota Oriona zasadniczo zaprzestała utrzymywania stałego nadzoru nad tą istotą (pytającym). (K3, 132)

VI. DLACZEGO CARLA BYŁA TAK CZĘSTO POZDRAWIANA/ROZPOZNAWANA?

PYTANIE: Negatywny gość z 5. gęstości jest całkowicie nastawiony przeciw naszej komunikacji z Ra. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego jest to dla niego tak ważne, skoro będzie to miało - jak przypuszczam - bardzo ograniczony wpływ na zbiór z tej planety? (K4, 48)

RA: Ra ma całkowitą zdolność do usuwania zniekształceń. Instrument, przez który mówimy i jego grupa wsparcia mają podobną zdolność. Pytania gwałtownie zaprowadziły w trochę zawiłe rejony komentarzy. Ta treść nie naucza podstawowej czystości. Taka czystość jest jak światło. Taka intensywność światła przyciąga uwagę. (K4, 48)

PYTANIE: Co istota negatywna 5. gęstości ma nadzieję uzyskać z tego wszystkiego?

RA: Istota ma nadzieję uzyskać cząstkę światła, które jest umysłem/ciałem/duchem instrumentu. Czyniąc to, istota zamierza zgasić światło. (K4, 48)

RA: Dążeniem negatywnej istoty jest wzrost w negatywnej polarności, gdyż to usunęłoby źródło promieniowania i przez to zaofiarowało tej przestrzeni/czasowi możliwość ciemności tam, gdzie kiedyś było światło. W wydarzeniu, w którym udało jej się zniewolić kompleks umysł/ciało/duch instrumentu, zniewoliłaby dość potężną istotę, w ten sposób powiększając swą moc. (K4, 49)

VII. KOMENTARZ RA NA TEMAT TEGO, JAK POSTRZEGAĆ NEGATYWNĄ ISTOTĘ STARAJĄCĄ SIĘ USUNĄĆ CARLĘ

RA: Pośród wielu innych planów egzystencji istnieją takie, których każde włókno raduje się służbą i są tacy, jak istota odpowiedzialna za psychiczne ataki, które pragną na planie 3. gęstości jedynie niszczyć życie tego instrumentu (Carli). Wszystkie są Stwórcą.

Jest tylko jeden obszerny zbiór negatywnych wpływów i zniekształceń, kolorów i odcieni w nieskończonym wzorze. Jeżeli chodzi o tych, z którymi nie jesteś w rezonansie, życz im miłości, światła, radości i życz im dobrze. Nic więcej, niż to, nie możesz zrobić.

GDYŻ TWOJA CZĄSTKA STWÓRCY JEST JAKĄ JEST. TWOJE DOŚWIADCZENIE I OFIAROWANIE DOŚWIADCZENIA, BY BYĆ WARTOŚCIOWYM, POTRZEBUJE BYĆ BARDZIEJ I BARDZIEJ DOSKONAŁYM PRZEDSTAWIENIEM TEGO, KIM NAPRAWDĘ JESTEŚ.

Czy mógłbyś więc służyć istocie negatywnej poprzez ofiarowanie życia instrumentu (tj. ofiarowanie fizycznej formy Carli na śmierć tak, by mogło być zniszczone)? Jest nieprawdopodobne, byś uznał to za prawdziwą służbę.

W ten sposób dostrzeżesz, że w wielu przypadkach równowaga miłości jest uzyskiwana. Miłość jest ofiarowywana, światło wysyłane.

SŁUŻBA ISTOTY ZORIENTOWANEJ NA SŁUŻBĘ SOBIE JEST UZNAWANA Z WDZIĘCZNOŚCIĄ, A ZARAZEM ODRZUCANA JAKO NIEUŻYTECZNA W PODRÓŻY W TYM CZASIE. W TEN SPOSÓB SŁUŻYSZ JEDYNEMU STWÓRCY BEZ PARADOKSU. (K3, 129-130)

VIII. CZY PIERWSZE ZNIEKSZTAŁCENIE JEST TYM, CO POZWALA NA PSYCHICZNE ATAKI NA CARLĘ?

PYTANIE: W jaki sposób negatywna istota z 5. gęstości, która atakowała Carlę, przeniknęła kwarantannę?

RA: Nastąpiło to przez bardzo małe okno, którego mniej magiczne istoty negatywne nie mogłyby użyć na swoją korzyść. (K3, 131)

PYTANIE: Dlaczego to okno istnieje? Czy to ma coś wspólnego z 1-szym zniekształceniem (wolną wolą)? Czy my doświadczamy takiego samego typu równoważenia w otrzymywaniu ofert tych istot jak cała planeta jako całość?

RA: Jest dokładnie tak.

Gdy planetarna sfera przyjmuje więcej wysoko rozwiniętych istot lub grup pozytywnych, mających do zaoferowania informacje, wtedy taka sama możliwość musi być ofiarowana do analogicznie mądrych istot zorientowanych negatywnie. (K3, 131)

PYTANIE: Wszystko to jest wynikiem zniekształcenia w tworzeniu całkowicie wolnej atmosfery dla Stwórcy, by stał się on bardziej świadomy siebie, poprzez wzajemne oddziaływanie swoich części, jednej w odniesieniu do drugiej. Czy tak? (K3, 166)

RA: Tak.

46. JAK REAGOWAĆ NA ISTOTY O NEGATYWNEJ POLARYZACJI

W JAKI SPOSÓB TE EFEKTY MOGĄ BYĆ ZNIWELOWANE?

A. MEDYTUJ W STANIE MIŁOŚCI DLA NEGATYWNYCH

RA: Medytowanie w miłości dla tych nadawców obrazów i światła, jest najbardziej dostępnym sposobem niwelowania efektów takich wydarzeń. Umniejszanie tych doświadczeń, przez używanie intelektu czy woli jest zaproszeniem do przedłużenia tych efektów. O wiele lepiej jest dzielić takie doświadczenia i zjednoczyć serca i dusze, w miłości i świetle, ze współczuciem dla nadawcy i ze zbroją dla siebie (jaźni). (K5, 75)

B. KOCHAĆ ICH JAKO CIEMNĄ STRONĘ SIEBIE

Carla Rueckert: „Patrzenie na te doświadczenia bycia ‘atakowanym’, jako na mniej niż życiowo ważne było zaproszeniem do ich przedłużenia, gdy stawiło się im czoła i nadało pełne znaczenie, bez strachu, po prostu będąc z tymi energiami i kochając je, postrzegając jako ciemną stronę siebie, pozdrowienia/rozpoznania były po prostu doświadczeniami do przebycia i rozważenia, pracując w kierunku akceptacji pełnego siebie (jaźni). Przyjęcie tego pozdrowienia/rozpoznania za przychodzące od jaźni i za kochane przez jaźń, oznaczało wyrwanie mu zębów i zneutralizowanie jego jadu” (K5, 72)

RA: Wysyłaj im miłość, światło, pokój i radość, i życz im dobrze. (K3, 132)

DOCEŃ OKAZJĘ DO ZAOFIAROWANIA ŚWIATŁA I MIŁOŚCI

PYTANIE: Więc doświadczamy w tej pozornej trudności, mądrości 1-szego zniekształcenia i dlatego musimy w pełni zaakceptować to, czego doświadczamy. Czy tak? (K3, 131)

RA: Może poszlibyśmy dalej w naszej opinii. Istota może wyrażać wdzięczność (uznanie) dla tej okazji. Jest to wzmacniająca okazja i gdy wpływa na zniekształcenia instrumentu (Carli), w kierunku bólu i zawrotów głowy, umożliwia instrumentowi ciągłe wybieranie, by służyć innym i by służyć Stwórcy. Podobnie, oferuje ciągłą sposobność dla każdego w grupie, by wyrażał wsparcie i manifestował światło, i miłość Nieskończonego Stwórcy. (K3, 132)

ZAAKCEPTUJ SPOLARYZOWANĄ I ZRÓWNOWAŻONĄ POSTAWĘ

PYTANIE: Nie ma, w tym czasie, innej służby, jaką możemy ofiarować tej istocie Oriona z 5. gęstości. Czy tak?

RA: Tak. Istnieje naturalna przeszkoda w służeniu tej istocie, skoro to, co uważacie za służbę nie jest uznawane za służbę przez tę istotę.

GDY WYSYŁASZ TEJ ISTOCIE MIŁOŚĆ I ŚWIATŁO, I ŻYCZYSZ JEJ DOBRZE, TRACI ONA SWOJĄ POLARNOŚĆ I MUSI SIĘ PRZEGRUPOWAĆ.

Z drugiej strony, jeżeli uznałeś, że służenie (dzieje się) przez usunięcie Carli z twojego otoczenia, prawdopodobnie mógłbyś postrzegać to jako nie bycie usłużnym.

Masz tutaj zrównoważony i spolaryzowany obraz Stwórcy; stworzone dwie służby, wzajemnie się odrzucające i będące w stanie równowagi, w którym jest zabezpieczona wolna wola i każdemu wolno iść swoją ścieżką doświadczania Jednej Nieskończonej Kreacji. (K3, 133)

NIE OFIARUJ SŁUŻBY TAM, GDZIE ŻADNA NIE JEST CHCIANA

PYTANIE: Jeżeli jest cokolwiek, co możemy zrobić dla tej szczególnej istoty, jeżeli zakomunikowałbyś nam jej życzenia, to wreszcie je rozpatrzymy, gdyż chcielibyśmy służyć pod każdym względem.

RA: Dostrzegamy, że nie byliśmy w stanie wyjaśnić waszej służby, w przeciwieństwie do pragnienia służby. Naszym skromnym zdaniem potrzebujecie

ZANIECHAĆ WASZEGO PRAGNIENIA, BY SŁUŻYĆ TAM, GDZIE NIE PROSZĄ O SŁUŻBĘ. SZCZYĆCIE SIĘ SIŁĄ WASZEJ POLARNOŚCI I POZWÓLCIE INNYM Z PRZECIWNEJ POLARNOŚCI CZYNIĆ PODOBNIE,

przy dostrzeganiu wielkiego humoru tej polarności, biorąc pod uwagę zjednoczenie tych dwóch ścieżek w 6. gęstości. (K3, 134)

BYŁA TYLKO JEDNA DROGA DLA GRUPY, BY ZAKOŃCZYĆ PSYCHICZNE POZDROWIENIA/ROZPOZNANIA

PYTANIE: Czy jest coś, co instrument (Carla) mógłby zrobić, by wyeliminować problemy które ma, to jest uczucie zimna z tych ataków? (K3, 85)

RA: Tak.

PYTANIE: Co?

RA: Moglibyście zaprzestać waszych usiłowań, by być kanałami dla miłości i światła Jedynego Nieskończonego Stwórcy. (K3, 85)

ISTNIEJĄ RÓŻNORODNE ZABEZPIECZENIA

PYTANIE: Carla pełni służbę, która wymaga czanelingowania innych członków Konfederacji. Nie palimy się do kontynuowania tego z powodu możliwości wejścia w trans i bycia ofiarowanym służbie negatywnie spolaryzowanej istoty. Czy istnieją jakieś zabezpieczenia, by stworzyć sytuację, w której ona nie będzie mogła wejść w trans inaczej, niż podczas pracy chronionej, takiej jak ta? (K3, 146)

RA: Są trzy. Trzecim jest prosty sposób utrzymania instrumentu w jego kompleksie fizycznym. Można go trzymać za rękę.

PYTANIE: Czy mówisz, że po prostu przez trzymanie ręki Carli podczas sesji czanelingu można uniknąć transu? (K3,147)

RA: Tak. To podtrzymuje te poziomy medytacji, które z konieczności poprzedzają trans. (K3, 147)

WOLNA WOLA NIE GWARANTUJE „SPOKOJNEGO ŻEGLOWANIA”.

PYTANIE: Wspomniałeś o pozytywnie zorientowanej istocie, która została ‘skuszona’ do przejścia do negatywnie spolaryzowanego czasu/przestrzeni. Jestem pewien, że jeżeli by pozytywnie zorientowana istota miała pełne pojęcie, o tym co robiła, to nie zrobiłaby tego. Jakie filozoficzne prawo tutaj działa (tj. czy wolna wola jest naruszana)? (K3,146)

RA: Są tutaj dwie ważne kwestie.

(1) PO PIERWSZE, WOLNA WOLA NIE OZNACZA, ŻE NIE BĘDZIE OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH KALKULACJE BĘDĄ BŁĘDNE. JEST TAK WE WSZYSTKICH DOŚWIADCZENIACH ŻYCIOWYCH. JEDNAKŻE, NIE MA ŻADNYCH BŁĘDÓW (ACIM POWIEDZIAŁBY: ŻADNYCH GRZECHÓW), SĄ NIESPODZIANKI. (K3,146)

(2) Po drugie, to czego dokonujemy, my i wy, w pracach takich jak ta, niesie ładunek magiczny, jeżeli użylibyście tego bardzo źle rozumianego terminu, być może lepiej powiedzieć: metafizyczną siłę.

Ci, którzy wykonują pracę mocy, są zdolni do komunikacji (biegnącej) do i od istot o, w przybliżeniu, podobnej mocy.

Na szczęście istota z Oriona nie posiada wrodzonej mocy tej grupy. Jednakże jest całkowicie zdyscyplinowana, podczas gdy grupie brakuje odpowiednika przebiegłości dla jej mocy. Każdy pracuje w świadomości, ale grupa nie rozpoczęła pracy jako grupa. (K3,146)

47. 10 PRZYKAZAŃ

RA: Pochodzenie 10 przykazań jest następstwem prawa istot negatywnych, wpajających informację w pozytywnie zorientowane kompleksy umysł/ciało/duch. Ta informacja usiłowała kopiować, czy małpować informację pozytywną, podczas gdy zachowywała negatywne parametry. To zostało zrobione przez grupę Oriona. (K1, 152)

PYTANIE: Jaki był ich cel w robieniu tego?

RA: Ich celem jest podbój i zniewolenie. Jest to czynione przez ustanawianie elity i zmuszanie innych do służenia elicie, poprzez różne fortele, takie jak prawa, o których wspomniałeś.(K1, 152)

RA: Oni stworzyli elitę nazywaną Synami Leviego. (K3, 67)

PYTANIE: Czy odbiorca przykazań (Mojżesz) był pozytywnie, czy też negatywnie zorientowany?

RA: Odbiorca był jedynym o skrajnej pozytywności. (K1, 152)

RA: On (Mojżesz) dał waszej planetarnej ludności możliwość ścieżki (prowadzącej) do Jedynego Nieskończonego Stwórcy, która jest całkowicie pozytywna. (K3, 67)

PYTANIE: Byłoby całkowicie nieprawdopodobne dla istoty w pełni świadomej wiedzy Prawa Jedynego powiedzieć kiedykolwiek: „Ty nie możesz”. Czy tak?

RA: Tak.