Rozmaite informacje

48. MOC KRYSZTAŁÓW, PIRAMID I PEWNYCH DŹWIĘKÓW

I. STOSOWANIE KRYSZTAŁÓW

RA: Są kryształy, by pracować z energiami wchodzącymi do duchowego ciała, są kryształy, które pracują nad zniekształceniami pomiędzy duchem a umysłem i przez które równoważą się zniekształcenia pomiędzy umysłem i ciałem. Bez względnego skrystalizowania uzdrowiciela pracującego z kryształami, kryształ nie będzie należycie naładowany. Innym elementem jest właściwe wyrównanie (zorientowanie) z polami energii planety. (K1, 72)

PYTANIE: Czy inteligentna energia może być przyciągnięta (zwinięta) i przeniesiona do fizycznej iluzji przez pracę ze strukturą krystaliczną?

RA: Jest to poprawne tylko tak dalece, jak krystaliczna struktura fizyczna została naładowana przez odpowiednio skrystalizowany czy uporządkowany, czy zrównoważony kompleks umysł/ciało/duch. (K2, 21)

RA: Użycie kryształu obejmuje (również) zastosowanie dla pozyskiwania władzy, a nawet dla rozwoju form życia. Uważamy za niemądre przedstawienie instrukcji w tym czasie, jak rozwijać formy życia, jako że obecne życie ludzi uwidacznia tendencję do użycia pokojowych urządzeń/zastosowań mocy dla nieharmonijnych powodów. (K2, 23)

- Nota: Jakkolwiek, informacja na ten temat została podana. (K3, 43)

II. UŻYWANIE MAŁEGO MODELU PIRAMIDY

A. KSZTAŁT PIRAMIDY ŁAPIE PRANĘ

Model piramidy jest kolektorem, który wciąga przepływającą energię przez dno czy podstawę i pozwala tej energii, by podniosła się spiralnie na linii z wierzchołkiem. Ta energia nie jest energia Ziemi, lecz energia światła, która jest wszechobecna. (K3, 55)

Kształt piramidy jest układem (urządzeniem) dla scentralizowania podnoszącej się spiralnie świetlnej energii. Pola magnetyczne osoby są poruszane przez tę spiralną energię. Pewne kształty intensyfikują spiralną pranę, wszechobecne, pierwsze skrzywienie Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Sklepione i stożkowate kształty (jak waszych tipi) również wzmacniają spiralne światło. Wasze okapy (podstrzesza) będąc zaokrąglonymi, są miejscami mocy z powodu takiego ukształtowania. (K3, 39)

B. SIEDŹ NAD PIRAMIDĄ PRZEZ NIE DŁUŻEJ NIŻ 30 MINUT DZIENNIE

RA: Mały model piramidy umieszczony pod częścią kompleksu ciała może energetyzować (pobudzać, zasilać) kompleks ciała.

To powinno być robione tylko przez krótki okres, nie przekraczający 30 waszych minut. (K3, 46)

PYTANIE: Czy model piramidy może być umieszczony pod łóżkiem? (K3, 48)

RA: Zgadza się.

Może być umieszczony bezpośrednio pod podkładką (przypuszczalnie poduszką), na której odpoczywa kompleks ciała. Znów ostrzegamy, że trzecia spirala podnoszącej się zawartości światła, ta która jest wyemitowana z wierzchołka tego modelu, jest najszkodliwsza dla istoty w przedawkowaniu i nie powinna być używana zbyt długo. (K3, 48)

PYTANIE: Jeślibym użył drucianego szkieletu, który składałby się z 4 kawałków drutu połączonego na wierzchołku, biegnącego na dół do podstawy i piramida byłaby całkowicie otwarta, to mogłaby tworzyć tę sama rzecz do spiralnego wznoszenia światła? Czy to się zgadza?

RA: To się zgadza, ale jest wiele metali nie polecanych. Drogie metale są najlepsze, albo drewno lub plastyk. (K3, 55)

C. UCZYŃ KĄT WIERZCHOŁKA NIE WIĘKSZY NIŻ 70 STOPNI

PYTANIE: Niebezpiecznym modelem piramidy mogłaby być 4-stronna piramida, która byłaby wystarczająco duża, by stworzyć efekt komory królewskiej. To się zgadza?

RA: To się zgadza z (uwzględnieniem) dodatkowego zrozumienia, że 76- stopniowy kąt wierzchołkowy jest charakterystycznym kształtem pełnym mocy. (K3, 50)

PYTANIE: Jaki kąt mniejszy niż 76 stopni nie wytwarzałby tego niebezpiecznego efektu?

RA: Każdy kąt mniejszy niż 70 stopni. (K3, 50)

D. WYMIARY

PYTANIE: Czy chodzi ci o to, że suma 4 stron podstawy powinna stanowić 1.16 wysokości piramidy? (K3, 48-49)

RA: To się zgadza.

RA: Najodpowiedniejszym rozmiarem (piramidy) do użycia pod głowę jest (ta) ogólnie o małej wysokości, by umieścić ją pod podstawką głowy (poduszką) jako wygodną rzecz. (K3, 120)

RA: Piramida w Gizie stanowi doskonały przykład. Upewnij się, że piramida jest tak mała, że nie ma wystarczająco małej istoty, by wpełzła do jej wnętrza. (K3, 121)

E. PIRAMIDA WZMACNIA DRUGĄ SPIRALĘ ŚWIATŁA

PYTANIE: Jest wielu ludzi, którzy obecnie zginają metal przez mentalne żądanie, żeby to zdarzyło się. Co zachodzi?

RA: Kiedy ta druga spirala światła kończy się na wierzchołku, światło stamtąd może być porównane z wiązką lasera w sensie metafizycznym i kiedy jest inteligentnie kierowane, może spowodować zgięcie (żelaza) nie tylko dzięki piramidzie. Jest to możliwe przez kontakt indygo z inteligentną energią. (K3, 56)

F. JAKIE SĄ EFEKTY TEGO PROMIENIOWANIA ENERGII?

RA: Wibracja oferowana przez naenergetyzowaną spiralę piramidy jest taka, że każda komórka, zarówno w przestrzeni-czasie, jak i czasie/przestrzeni jest naładowana, jakby zawieszona w waszej elektryczności. Ostrość umysłu, fizyczna i seksualna energia ciała, i zestrojenie woli ducha są wszystkie tknięte (wzruszone) przez to naenergetyzowane oddziaływanie. Jest możliwe przeładowanie baterii i to jest przyczyną naszego ostrzegania każdego, kto używa takich energii piramidalnych do promocji piramidy po tym, gdy odpowiedzialność została przekazana. (K3, 120)

RA: Nie ma żadnych odniesień dla bezpośredniego uzdrawiania. W większości przypadków jest to najbardziej pomocne w łagodzeniu zmęczenia i w pobudzaniu fizycznej czy seksualnej aktywności. (K3, 122)

G. WYPRODUKOWANE PROMIENIOWANIE JEST BARDZO PODOBNE DO PROMIENI SŁOŃCA

PYTANIE: Czy ta energia spiralnego światła jakoś łączy się z centrum energii indygo?

RA: To się nie zgadza. Ta energia porusza się wewnątrz pola fizycznego kompleksu i naświetla każdą komórkę ciała przestrzeni/czasu i jak to wykona, również naświetla ekwiwalent (odpowiednik) czasu/przestrzeni, który jest dokładnie uszeregowany (dopasowany) z żółtym promieniem ciała przestrzeni/czasu (tj. z fizycznym ciałem).

Nie jest ona funkcją ciała eterycznego czy wolnej woli. Jest to promieniowanie bardziej podobne do waszych promieni słonecznych (W jego działaniu na fizyczne ciało).

A zatem powinno być zastosowane ze starannością (uwagą, troską). Jakieś nagłe odczucie zmęczenia byłoby pewna oznaką, że istota została nadmiernie napromieniowana. (K3, 121)

III. DŹWIĘKI MOCY

PYTANIE: Rytuały, które zostały poprzednio użyte, są efektywne ponieważ te słowa zbudowały uprzedzenie w świadomości. Czy jest to poprawne?

RA: Jest w większości poprawne. Wyjątkiem jest sprawdzenie tego czegoś, co nazywacie waszymi hebrajskimi i waszymi sanskryckimi samogłoskami. Te wywołujące dźwięk kompleksy mają moc przed czasem i przestrzenią, i reprezentują konfiguracje światła, które zbudowało wszystko, co jest. (K3, 183)

PYTANIE: Dlaczego te dźwięki mają tę własność?

RA: W przypadku hebrajskiego, to istota zwana jako Yahweh wsparła tę wiedzę przez piętno na materiale kodowania genetycznego, które stało się językiem. W przypadku sanskrytu wibracje dźwięku są czyste dzięki nie wystąpieniu wcześniejszego alfabetu czy oznaczenia literami. (K3, 184) (Nota: Odsyłacz do pracy Stan Tenen, dotyczącej aktualnej wiedzy w zakresie świętych geometrycznych właściwości alfabetu hebrajskiego: http://www.meru.org/ )

RA: Magiczna osobowość jest najwyższej wagi. Z odpowiednią wolą emocjonalną, polarnością i czystością, może ona wykonać pracę z lub bez właściwych kompleksów wibracji dźwięku. Jakkolwiek, nie ma żadnej potrzeby dla (zastosowania) tępego instrumentu, kiedy skalpel jest w zasięgu. (K3, 183)

49. SŁAWNI LUDZIE

I. NIKOLA TESLA

RA: Istota znana jako Nikola Tesla otrzymała informacje od źródeł Konfederacji pragnących pomóc tej niezwykle, jak to można by powiedzieć, anielsko pozytywnej istocie w polepszeniu egzystencji innych. Niestety, jak u wielu Wędrowców, zniekształcenie 3. gęstości spowodowało, że zniekształciła się jego percepcja innych ludzi i jego misja nie została wykonana. (K1, 121)

RA: Informacja ofiarowana Tesli była także testowana w kierunku destrukcyjnego potencjału - przykład: wasz tzw. Eksperyment Filadelfijski. (K1, 219)

II. ALBERT SHWEITZER

RA: Ta istota była w stanie zmobilizować wielkie ilości energii i pieniędzy. Ta istota zużywała wiele energii zielonego promienia zarówno jako uzdrowiciel i jako wielbiciel tego, co nazywacie organami. Żółty promień tej istoty był jasny i skrystalizowany poprzez starania potrzebne do zdobywania funduszy, by obwieszczać jego wysiłki. Tym niemniej, promienie zielony i niebieski także były wysoce błyszczącej natury. (K2, 53-54)

III. GENERAŁ GORGE PATTON

RA: Ta istota miała silnie aktywowany żółty promień, z częstymi otwarciami zielonego promienia i okazyjnym otwieraniem się niebieskiego promienia. Ta istota polaryzowała w pewnym stopniu ku pozytywowi ze względu na jej szczerość wiary w prawdę i piękno. Postrzegała siebie jako wytworną postać. Polaryzowała w pewnym stopniu ku negatywowi w swoim braku zrozumienia zielonego promienia, który pociągało za sobą odrzucenie zasady wybaczenia, która jest wyraźna w uniwersalnej miłości. Ostatecznym wynikiem był niewielki wzrost w pozytywnej polaryzacji ale i zmniejszenie gotowości do zbioru z powodu odrzucenia prawa odpowiedzialności, tzn. dostrzegania uniwersalnej miłości. (K2, 56)

PYTANIE: Czy śmierć tej istoty natychmiast po wojnie nastąpiła dlatego, aby mogła się ona od razu reinkarnować, by zostać zebraną? (K2, 56)

RA: To jest dokładnie prawdziwe.

IV. FRANKLIN ROOSVELT

RA: Istota znana jako FDR ewoluowała bardzo szybko w górę przez czerwone, pomarańczowe, żółte i zielone centrum energii i w młodym wieku zaczęła pracować nad niebieskim. Związał się z istotą, której wibracje niebieskiego promienia posiadały siłę bardziej niż równą jego własnej, w ten sposób uzyskał katalizator dla dalszego rozwoju, który miał trwać poprzez inkarnację. Ta istota miała pewne trudności z trwającą aktywnością zielonego promienia, spowodowane potrzebą uzyskiwania mocy. Polio otworzyło możliwość dla koncentracji na bardziej uniwersalnych i idealistycznych działań mocy: to jest nieagresywnym używaniu mocy. Ale i tak istota straciła trochę pozytywnej polaryzacji z powodu nadmiernego używania energii pomarańczowego i żółtego promienia przy kosztach w energiach zielonego i niebieskiego promienia, a następnie odzyskała polarność w wyniku katalitycznych efektów bolesnego fizycznego ograniczenia. (K2, 57-58)

PYTANIE: Czy FDR sam nałożył fizyczne ograniczenie na swoje ciało?

RA: Jest to częściowo prawda. Podstawowe wytyczne dla lekcji i celów inkarnacji zostały starannie ustawione przed inkarnacją przez całość kompleksu umysł/ciało/duch.

Jeśli FDR uniknąłby nadmiernych przyjemności lub przywiązania do rywalizacji, które mogą wydawać się nieodłączne w procesie jego wcielenia, to ta istota nie miałaby ograniczenia (polio). (K2, 58-59)

V. ADOLF HITLER

RA: Jest to istota, która podczas usiłowania aktywacji najwyższych promieni energii, gdy brakowało jej klucza zielonego promienia, anulowała siebie z polaryzacji zarówno ku pozytywowi jak i negatywowi. Ta istota była generalnie negatywna, jednakże jej pomieszanie było takie, że osobowość zdezintegrowała się i w ten sposób pozostawiła kompleks umysł/ciało/duch niezdatnym do zbioru i w potrzebie uzdrowienia. Ta istota podążała wzorem negatywnej polaryzacji, który sugerował elitę i niewolnictwo, takie istnienie było postrzegane przez istotą jako posiadające pomocną naturę dla społecznej struktury. Jednakże w dryfowaniu od świadomej polaryzacji do mrocznego świata snów, istota ta poniosła niepowodzenie w usiłowaniach, by służyć Stwórcy w stopniu właściwym do zbioru na ścieżce służby sobie.

W ten sposób widzimy szaleństwo, które może często powstać, gdy istota usiłuje polaryzować szybciej niż doświadczenie może być integrowane.

(Niektórzy ludzie z jego rządu potrafili polaryzować na negatywnej ścieżce w naturze gotowej do zbioru.) (K2, 59)

PYTANIE: Gdzie teraz znajduje się Adolf Hitler?

RA: W tym czasie jest on w trakcie procesu nauki w środku planów astralnych waszego sferycznego pola siłowego. Ta istota była bardzo pomieszana i potrzebowała dużej ilości troski. (K1, 17)

VI. ABRAHAM LINCOLN

RA: Ta istota postrzegała pracę wykonywaną przez tych, którzy zapoczątkowali demokratyczną koncepcję wolności jako zagrożoną przez wzrastającą wiarę w zasadę zniewolenia istot i przez jej wprowadzenie w życie. Jest to negatywna koncepcja o dość poważnej naturze w waszej gęstości. Dlatego ta istota poszła naprzód ku temu, co postrzegała jako bitwę o światło. Ta istota nie uzyskała ani nie utraciła karmy poprzez te działanie z powodu swojego oderwania od wszelkich rezultatów. Jej postawa była postawą służby innym. Polarność tej istoty była w pewnym stopniu, lecz nie poważnie, osłabiona przez skumulowane uczucia i formy myślowe, które były tworzone z powodu dużej liczby istot opuszczających plan fizyczny z powodu urazów w bitwie. (K2, 61)

50. ENERGIA NUKLEARNA

I. ZARÓWNO NEGATYWNE JAK I POZYTYWNE ISTOTY BYŁY ZAANGAŻOWANE

PYTANIE: W jaki sposób dowiedzieliśmy się o energii nuklearnej? Czy były w to zamieszana orientacja zarówno pozytywna, jak i negatywna? (K1, 120)

RA: Tak. Istoty, które były odpowiedzialne za zgromadzenie naukowców, miały różne zamiary. Naukowcy, którzy odkryli energię nuklearną, byli zdecydowanie pozytywnej orientacji. Naukowcy, którzy kontynuowali ich pracę, mieli mieszaną orientację, włączając jedną niezwykle negatywną istotę, która nadal jest na Ziemi. (K1, 121)

II. W NUKLEARNEJ EKSPLOZJI JEST POTRZEBNA REINTEGRACJA DUSZ

RA: Używanie inteligentnej energii transformującej materię w energię ma pośród tych broni taką naturę, że

przejście z przestrzeni/czasu 3. gęstości do czasu/przestrzeni 3. gęstości, czyli do tego, co nazywacie światami nieba, jest w wielu przypadkach przerwane.

Gdy te nuklearne urządzenia są używane w waszym kontinuum przestrzeni/czasu, występuje potrzeba reintegracji dusz. Jest to służba, którą my możemy wykonywać. (K1, 219)

RA: Ci, którzy zostali zniszczeni nie przez promieniowanie, a przez urazy spowodowane uwolnieniem energii, napotkali dezorganizację tego unikalnego wibracyjnego kompleksu, który nazwaliście kompleksem ducha i nie mają możliwości reintegracji. Byłaby to strata dla Stwórcy, dano nam pozwolenie nie na to, by powstrzymywać wydarzenia, ale by zapewnić przetrwanie bezcielesnemu kompleksowi umysł/ciało/duch. (K1, 219)

51. PRZEKAZY OD MICHAŁA (MICHAELA)

RA: Istnieją pewne zniekształcenia w opisie tego, którego znamy jako Michała. Jednakże te zniekształcenia są przede wszystkim związane z faktem, iż te istoty nie są kompleksem pamięci społecznej, a raczej grupą kompleksów umysł/ciało/duch oddanych służbie. Te istoty pracują razem, ale nie są całkowicie zjednoczone; a zatem

nie dostrzegają one całkowicie nawzajem swoich myśli, uczuć i motywów.

Jednakże, ich pragnienie, by służyć, jest 4-wymiarowym typem pragnienia, a zatem stapia ich w to, co możecie nazwać braterstwem. [Odnosi się to do książki „Droga na Niebie” napisanej przez Georga Hunta Williamsona i wzmianki o starszej rasie] (K1, 147)

52. POMOCNICY

I.NIKT NIE POZOSTAJE BEZ POMOCNIKÓW

RA: Są tacy, których lekcje są bardziej przypadkowe z powodu ich niezdolności do objęcia natury rozwoju umysłu, ciała i ducha. Możemy o nich powiedzieć, że (ich) rozwój (postęp) jest chroniony przez tych, którzy nigdy nie przerywają swego uważnego oczekiwania wypełnienia służby.

Nie ma żadnej istoty bez pomocy,

(mającej miejsce) albo przez samo-świadomość jedności stworzenia (kreacji) lub dzięki strażnikom, którzy ochraniają ten mniej wyrafinowany umysł/ciało/duch od jakiegokolwiek trwałego oddzielenia od jedności, podczas kontynuowania lekcji waszej gęstości. (K2, 130)

II. SĄ TRZY POZIOMY POMOCNIKÓW, KTÓRZY ASYSTUJĄ (POMAGAJĄ) W ZBIORACH (ŻNIWACH)

RA: W czasie żniw są zawsze żniwiarze. Jest potrzebny jakiś dogląd (nadzór), by zapewnić, aby ten dar został złożony tak, jak to powinno być, bez obtłuczenia czy splamienia. Są trzy poziomy pilnujących (doglądających) żniwa. (K3, 6)

A. POMOCNICY PLANETARNI = ANIOŁY, WYŻSZA JAŹŃ, POMOCNICY WEWNĄTRZ POZIOMU (WEWNĄTRZPOZIOMOWI)

RA: Pierwszy typ jest planetarny i ten, który może być nazwany anielskim. Ten typ pomocnika obejmuje Wyższą Jaźń istoty i te istoty wewnątrz poziomu, które zostały przyciągnięte do danej istoty przez jej wewnętrzne poszukiwanie. (K3, 6)

B. POMOCNICY KONFEDERACYJNI DZIAŁAJĄCY BEZBŁĘDNIE

RA: Drugą klasę tworzą ci z Konfederacji, którzy pozostają na krawędzi stopni światła/miłości, dla istot, które nie zbierały, bez względu na to, jak są one pomieszane czy niezdolne, by mieć kontakt ze swą Wyższą Jaźnią, potknęły się i spadły daleko dla jakiegoś innego powodu niż siła światła. Istoty z Konfederacji wyławiały tych, którzy zbłądzili i ustawiały ich właściwie, tak, aby mogli podążać dalej do światła. (K3, 6)

C. STRAŻNICY DOKŁADNIE OKREŚLAJĄCY EMITOWANĄ WIBRACJĘ ŚWIATŁA

RA: Trzecia grupa nazywana jest Strażnikami. Ta grupa pochodzi z oktawy powyżej waszej własnej i służy jako nosiciele (przynoszący) światła. Oni zapewniają precyzyjne emisje światła/miłości w finezyjnie skrupulatnych rozsiewach, tak że mogą zostać stwierdzone ściśle określone wibracje światła/miłości każdej istoty. (K3, 6)

[Nota: Widocznie, przez stwierdzenie „oktawa powyżej waszej własnej”, Ra odniósł się do istot siódmej gęstości, a nie istot spoza naszej własnej Oktawy wszelkiej kreacji.]

53. ATLANTYDZI

RA: Oni byli zdolni użyć inteligentnej nieskończoności w zastosowaniu informacyjnym. Używali inteligentnej energii również manipulując w znacznym stopniu naturalnymi dopływami indygo czy sosnowego promienia z boskości czy też energii nieskończoności.

W ten sposób potrafili tworzyć formy życia. Zaczęli to robić zamiast uzdrawiania i doskonalenia swych własnych kompleksów umysłu/ciała/ducha, zwracając swe wypaczenia ku temu, co możecie nazwać negatywem.

Około 11 000 lat temu 40% z nich umarło w pierwszej wojnie. Około 10 821 lat temu, w (nawiązaniu do) waszej iluzji 2. wojny, jako tej najbardziej niszczącej, spowodowali zmianę ziemskiej konfiguracji i nie było już większej części Atlantydów. Trochę ich uciekło do Tybetu, Peru i Turcji. (K1, 115)

54. UMYSŁ, CIAŁO I DUCH

I. KOMPLEKS UMYSŁ/CIAŁO/DUCH

RA: Termin „umysł/ciało/duch” powinien być użyty do tych istot, które zamieszkują 3. gęstość przed procesem maskującym. Termin „kompleks umysł/ciało/duch” odnosi się do tych istot, które zamieszkują 3. gęstość po procesie maskującym. (K?, 09)

II. UMYSŁ

RA: Ciało jest materiałem doświadczanym w przestrzeni/czasie czy czasie/przestrzeni. Umysł odbija wnętrze strumieni Ducha i powierzchnię strumieni kompleksu ciała. Zawiera uczucia i myśli. Ruszając dalej w dół drzewa umysłu widzimy intuicję, która jest bardziej zharmonizowana z całkowitym kompleksem (stanu) istnienia. Ruszając w dół do korzeni umysłu odnajdujemy rozwój (progresję) świadomości, która stopniowo zwraca się od osobistej do rasowej pamięci, do kosmicznych wpływów i w ten sposób staje się bezpośrednim wykonawcą z tego środka transportu (promu), który nazywamy kompleksem duchowym. (K2, 25)

III. DUCH

RA: Kompleks duchowy jest kanałem, dzięki któremu wewnętrzne strumienie ze wszystkich różnorodnych wszechświatowych, planetarnych i indywidualnych wewnętrznych strumieni zostały skupione w korzeniach świadomości i dzięki świadomości mogą być poprowadzone do bramy inteligentnej nieskończoności. (K2, 25)

IV. CIAŁO

RA: To, co jest ważne, to zrównoważone połączenie (wymieszanie) centrów energii w taki sposób, że inteligentna energia jest w stanie kanalizować się z minimalnym wykrzywieniem. Kompleks umysł/ciało/duch nie jest maszyną. Jest raczej czymś, co moglibyście nazwać poematem symfonicznym. (K3, 25)

RA: Ciało jest tworem umysłu i jest instrumentem manifestacji dla owoców umysłu i Ducha. (K4, 57)

55. PRACUJĄC ZE ŚWIATŁEM

I. MIŁOŚĆ/ŚWIATŁO I ŚWIATŁO/MIŁOŚĆ

PYTANIE: Czy jest jakaś różnica pomiędzy światłem/miłością a miłością światłem?

RA: To jest taka sama różnica jak pomiędzy nauczaniem/uczeniem się a uczeniem się/nauczaniem. Miłość/światło jest tym, co umożliwia, mocą, dawcą energii. Światło/miłość jest manifestacją, która zachodzi, kiedy światło zadziałało z miłością. (K1, 148)

II. 3 SPIRALE ENERGII ŚWIETLNEJ

A. Podstawowa spirala, którą używa się do badania i uzdrawiania.

B. Spirala do wierzchołka, którą używa się do wznoszenia (budowania).

C. Spirala rozciągająca się od wierzchołka, którą używa się do energetyzowania (zasialania, pobudzania). (K3, 57)

III. ROZWIJAJĄCE SIĘ ŚWIATŁO W UMYŚLE/CIELE/DUCHU

RA: Zanotujmy wielką drogę wzrostu (rozwoju) światła w mikrokosmosie umysłu/ciała/ducha. Przyjęto, że adept będzie miał swe centra energetyczne gładko funkcjonujące i w sposób zrównoważony podczas swego najlepszego wysiłku na początku działania magicznego.

Wszystkie działania magiczne opierają się na ewokacji (wywoływaniu) i/lub inwokacji (wzywaniu). Pierwsze wezwanie jakiegokolwiek działania magicznego, to wezwanie magicznej osobowości. Rozpocznij wzywanie tej magicznej osobowości przez gest wskazujący na cokolwiek.

Od tego czasu nie masz elementu wyposażenia, gest, który wykonałeś, jest asygnowany (przeznaczony). Drugie wywoływanie jest wywoływaniem wielkiego krzyża życia. To jest rozszerzanie magicznej osobowości, by stała się Twórcą. Wszystkie wezwania są prowadzone przez centrum snopa (promienia) indygo. (K3, 170-171)

56. PRAWY MÓZG/LEWY MÓZG

RA: Może się wydawać, że racjonalny czy analityczny umysł mógłby mieć większe prawdopodobieństwo ściągania orientacji negatywnej. Jednakże ta sama zdolność tworzenia abstrakcyjnych pojęć i analizowania danych doświadczalnych może być kluczem do szybkiej pozytywnej polaryzacji.

Ci, u których analityczne zdolności przeważają, mają nieco więcej do zrobienia z polaryzacją. Funkcją intuicji jest informować inteligencję.

Jak możecie zobaczyć, te dwa rodzaje struktury mózgu potrzebują bycia zrównoważonymi w tym sensie, że ostatecznym wynikiem katalizatora empirycznego będzie polaryzacja i oświecenie, bez akceptacji przez racjonalny umysł wartości zdolności intuicyjnych, pomysłowe (twórcze) działanie, które wspiera oświecenie, zostanie powstrzymane. (K2, 124)

57. PRAWDZIWY (RZECZYWISTY) KOLOR

RA: Każdy z rzeczywistego koloru gęstości ma 7 ośrodków energii i każda istota zawiera je wszystkie we wzmocnieniu. Aktywacja (zachodzi), podczas (bycia) w żółtym promieniu, inteligentna nieskończoność od fioletowego promienia jest przepustką (kluczem) do następnej oktawy doświadczenia. (K2, 122)