Przesłanie Ra

KIM JEST RA?

WIADOMOŚĆ O RA

Sesje rozpoczęły się 15. stycznia 1981 r.

(Księgi I-IV opublikowano w latach: 1982-1984): Księgę V opublikowano w 1998 r.)

DEFINICJE

1. Kompleks społecznej pamięci = duża grupa z w pełni zintegrowanymi duszami – lub w skrócie „dusza grupy”.

2. Kompleks umysł/ciało/duch = osoba, człowiek czy istota posiadająca wolną wolę.

3. Katalizator = bodziec dla wzrostu, coś, co ofiarowuje (daje) wyzwanie (sprowokowanie) i (stwarza) okazje, by nauczyć się lekcji.

4. Gęstość = gęstość świadomości – lub gęstość wibracji (K4, 28). (Termin) często używany przez Ra jako analogia do tego, co jest obecnie koncepcją „wymiarów” we Wszechświecie. Gęstości są zorganizowane w złożony z ośmiu (gęstości) system „oktawy”, analogicznie do oktawy muzycznej i spektrum światła widzialnego. Dlatego im wyższa gęstość, tym wyższy poziom świadomości...

5. Wędrowiec (tułacz) = dusza wyższej gęstości, która zgłosiła się jako ochotnik, by inkarnować się jako człowiek, z umową kontraktu, by zapomnieć swą prawdziwą naturę duszy w trakcie całego ludzkiego życia, chyba że świadomie pragnie szukać informacji.

6. Zbiór (żniwo, plon) = proces, dzięki któremu dusza i /lub planetarni „Absolwenci” (przechodzą) z którejś gęstości do następnej. Naturalnie zdarza się, jako że system planetarny przechodzi (przemierza) przez różne obszary gęstości energii w galaktyce, w ten sposób stworzenie wymiarowych przesunięć. Te przesunięcia wydarzają się w precyzyjnych, mierzalnych cyklach czasu. Ziemia jest bardzo blisko do uczynienia takiego przesunięcia i naukowy dowód na to został zaprezentowany w pracy Wilcocka.

7. Zniekształcenia (skrzywienia) – wszystko, co może być błędnie postrzegane jako oddzielona lub indywidualna część (ponieważ wszystko jest Jednym), włączając wszystkie idee filozoficzne, nauki i koncepcje związane z Jednością, jak również takie sprawy, jak natura światła w różnych gęstościach, ponieważ jest tylko Jedno Światło, które „zniekształciło” siebie przez Oktawę. Częste użycie słowa „wypaczenie” było przeszkodą dla wielu czytelników Ra, jako że może mieć zastosowanie do czegokolwiek i zazwyczaj nie jest rozpatrywane jako negatywny termin. Czasami Ra odnosi się do wszystkich własnych nauk jako będących wypaczeniami (zniekształceniami), ponieważ oni sami nie w pełni spenetrowali Oktawę i powrócili do Jedności.

POCZĄTEK I KONIEC WYPOWIEDZI

Na początku każdej sesji Ra normalnie rozpoczyna w następujący sposób:

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w świetle i miłości Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

Na końcu każdej sesji, Ra normalnie zakańcza w następujący sposób:

Ra: Jestem Ra. Zostawiam was w świetle i miłości Jedynego Nieskończonego Stwórcy, przeto Podążajcie naprzód, radując się w mocy i pokoju Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Adonaj.

NOTA: Za wyjątkiem kilku zabłąkanych przykładów w jednej sesji, kiedy dr Elkins postawił pytania, których Ra zdecydowanie nie zaaprobował, Ra zawsze poprzedza każdą nową wypowiedź, którą przekazują jako słowa „Jestem Ra”. Czytelnik powinien wiedzieć, że Ra poprzedził w ten sposób każde przytoczenie cytowane w tej książce i że ta wypowiedź nie została włączona do tego tekstu po to, aby poprawić jego czytelność. Dlatego, kiedy czytelnik widzi „RA” w tekście, to jest zrozumiałe, że wypowiedź zaczęła się „Jestem Ra” w dokumencie źródłowym.

NOTA UZUPEŁNIAJĄCA: Ponownie, aby poprawić czytelność dla większej ilości dusz, zostały poczynione pewne drugorzędne zmiany w składni stwierdzeń Ra. Poczyniono wszelkie wysiłki, aby zapewnić, że te zmiany w żaden sposób nie przekształciły rdzenia przekazu. Aby być pewnym, że powołujesz się dosłownie na źródło, odwołaj się proszę do oryginalnych tekstów, udostępnionych przez L/L Research Group pod adresem: http://www.llresearch.org/. Jeśli cytujesz z tego dokumentu bez odniesienia się do książek źródłowych, proszę poczyń o tym notatkę, aby uniknąć wypaczeń.

1. WPROWADZENIE DO MATERIAŁU RA

I. PIERWSZA WYPOWIEDŹ

RA: Jestem Ra. Nie mówiłem wcześniej przez ten instrument. Musieliśmy czekać, aż ona precyzyjnie dostroiła się, ponieważ wysyłamy wąski pęk wibracji. Pozdrawiamy was w świetle i miłości naszego Nieskończonego Stwórcy. Zostaliśmy przywołani do waszej grupy, ponieważ potrzebujecie bardziej zaawansowanego podejścia do tego, o co apelujecie, szukając prawdy. Mamy nadzieję dostarczyć wam nieco innego punktu widzenia na temat wiedzy, która jest zawsze i wciąż tą samą. (K1, 65)

II. KIM JEST RA?

RA: Jesteśmy tymi, którzy są z Prawa Jedynego, z Jedności. W naszej wibracji polarności (biegunowości) są zharmonizowane, paradoksy mają rozwiązanie. Jesteśmy jednym. Chodziliśmy po waszej planecie i oglądaliśmy twarze waszych ludzi.

Teraz odczuwamy wielki obowiązek pomagania w usunięciu pewnych wypaczeń, które zostały dodane do prawa Jedynego (K1, 65)

Jako kompleks pamięci społecznej czy dusza grupy, ustanowiliśmy kontakt z rasą z waszej planety, którą nazywacie Egipcjanami. Przemawialiśmy do tych, którzy słuchali i rozumieli, i byli w stanie zadekretować (wprowadzić) prawo Jedynego. (Opierając się o Ridingi - Czytania (ang. Readings) Edgara Cayce’ego, możemy zorientować się, że była to istota Ra-Ta, która pomogła Ra zaprojektować Wielką Piramidę z Hermesem i dużo później reinkarnować się jako sam Cayce). Jakkolwiek kapłani i ludzie z tej epoki szybko zniekształcili nasz przekaz, rabując go ze współczucia, którym jest przeniknięta jedność. (K1, 66)

III. RA CIĄGLE SZUKA BYCIA (STANIA SIĘ) WSZYSTKIM, CO JEST

RA: Ciągle szukamy stania się wszystkim, co oto jest i ciągle jesteśmy Ra. A zatem nasze ścieżki prowadzą naprzód. (K1, 78)

IV. CZY RA JEST JEDNĄ (ISTOTĄ), CZY WIELOMA?

PYTANIE: Kiedy komunikuję się z tobą jako Ra, w tym czasie jesteś zindywidualizowany jako istota, czy rozmawiam z całym kompleksem pamięci społecznej?

RA: Rozmawiasz z Ra. Nie ma żadnego oddzielenia. Nazwałbyś to kompleksem pamięci społecznej, w ten sposób wskazując na przylądek wielości. Dla naszego zrozumienia, rozmawiasz ze zindywidualizowaną porcją świadomości. (K1, 162)

[NOTA: Innymi słowy, Ra reprezentuje całą wartość planety istot, które zupełnie połączyły się w jedną zjednoczoną świadomość. Każda gęstość w Oktawie porusza się bliżej i bliżej w stronę w pełni zjednoczonego Jednego Umysłu Kreacji, struktur i zdolności umysłu stającego się coraz bardziej trudnym do zgłębienia przez ludzką istotę.]

2. HISTORIA RA

I. W 3. GĘSTOŚCI RA OTRZYMAŁO POMOC OD BYTÓW 6. GĘSTOŚCI

RA: Otrzymaliśmy pomoc od istot 6. gęstości w czasie naszych własnych doświadczeń w 3. gęstości. Będąc niezmiernie mniej wojowniczymi niż ludzie, odnaleźliśmy te nauki dotyczące bycia pomocnymi. Nie rozwinęliśmy wzajemnych powiązań typu waszego systemu pieniężnego i władzy. Byliśmy bardziej filozoficzną planetą 3. gęstości, niż wasza własna i nasze wybory polarności były dużo bardziej skoncentrowane na zrozumieniu (pojęciu) przekazów (transferów) energii seksualnej i właściwych relacji pomiędzy sobą a innymi jaźniami. (K3, 66)

PYTANIE: Co to była za cywilizacja, która pomogła Ra w 3. gęstości, używając formy piramidy?

RA: Wasi ludzie mają zamiłowanie do nazywania. Te istoty rozpoczęły swą podróż z powrotem do Stwórcy i nie doświadczają dłużej czasu. (K3, 71)

II. RA BYŁO NAZBYT WSPÓŁCZUJĄCE W 4. GĘSTOŚCI

RA: Jako dusza grupy w 4. gęstości mieliśmy skłonność do współczucia, nawet do męczeństwa na rzecz innych. Kiedy zostało dokonane żniwo 5. gęstości, odkryliśmy, że na tym poziomie wibracji mogłyby być dostrzeżone słabe punkty w przydatności takiego nie pomniejszonego współczucia. Spędziliśmy dużo czasu na kontemplacji tych dróg Stwórcy, które wypełniają miłość mądrością. (K2, 95)

III. RA SKONTAKTOWAŁO SIĘ Z LUDŹMI Z ZIEMI

A. RA BYŁO W 6. WYMIARZE, KIEDY ZIEMIA ZOSTAŁA ODWIEDZONA

RA: Jestem częścią kompleksu pamięci społecznej, która podróżowała na zewnątrz z planety w waszym systemie słonecznym, z tej, którą nazywacie Wenus. Jesteśmy starą rasą wg waszych miar. Kiedy byliśmy w 6. wymiarze, nasze fizyczne istoty były, jak to nazywacie, złote. Byliśmy wysocy i trochę delikatni. Pokrycie naszego kompleksu ciała fizycznego miało złoty blask. W tej formie zdecydowaliśmy się przybyć pomiędzy waszych ludzi. Wasi ludzie bardziej niż my przejawiali się fizycznie. W ten sposób nie mieszaliśmy się łatwo z populacją i byliśmy wyraźnie inni niż oni. Nasza wizyta trwała stosunkowo krótko. Zaszła, kiedy zbudowaliśmy piramidy. (K1, 90)

(W czasie,) kiedy wybraliśmy tę misję pomiędzy waszych ludzi, bylibyśmy postrzegani w naszej naturalnej formie jako światło, gdybyśmy mieli tak przybyć na Ziemię. (K1, 103)

B. JAK ODBYLIŚCIE PODRÓŻ Z WENUS NA ZIEMIĘ?

Użyliśmy myśli. (K1, 90)

C. CZY MUSIELIŚCIE ZMIENIĆ SWÓJ WYMIAR, BY BYĆ NA ZIEMI?

(Począwszy) od 6. wymiaru jesteśmy zdolni manipulować energią za pomocą myśli, która jest nieskończoną inteligencją obecną w każdej cząstce światła lub zniekształconego światła, tak że byliśmy w stanie ubrać siebie w replikę naszych kompleksów umysł/ciało/duch z 6. gęstości, które były dostrzegalne w 3. gęstości. Uzyskaliśmy pozwolenie na ten eksperyment od rady, która chroni tę planetę. (K1, 91)

D. GDZIE MIEŚCI SIĘ TA RADA?

RA: Rada jest ulokowana w 8. wymiarze planety Saturn, zajmując miejsce, w terminach 3. wymiaru, w pierścieniach Saturna. (K1, 91)

E. ICH DARY ZOSTAŁY NIEWŁAŚCIWIE UŻYTE

RA: Jesteśmy tymi z Konfederacji, którzy jedenaście tysięcy lat temu przybyli do dwóch z waszych kultur planetarnych, które w tamtym czasie były blisko zetknięte z Kreacją Pierwszego Stwórcy. Naiwnie wierzyliśmy, że moglibyśmy nauczać przez bezpośredni kontakt. Te kultury były już ściśle zrównane z ogólną wiarą w żywość czy świadomość wszystkiego. Przybyliśmy i byliśmy mile widziani przez ludzi, którym zażyczyliśmy sobie służyć. Usiłowaliśmy pomóc im w technicznych metodach, służących do pracy z uzdrawianiem kompleksu umysł/ciało/duch przez zastosowanie kryształu. Zatem zostały stworzone piramidy.

Jednak okazało się, że ci będący u władzy zastrzegli tę technologię dla siebie. To nie było zgodne z prawem Jedynego. Opuściliśmy waszych ludzi.

Jednakże nigdy nie pozostawiliśmy waszej wibracji ze względu na naszą odpowiedzialność za zmiany w świadomości, które pierwsi spowodowaliśmy i następnie odnaleźliśmy zniekształcone w sposobach nie odnoszących się do Prawa Jedynego.

Usiłowaliśmy skontaktować się (mentalnie) z władcami tej krainy (Egiptu). W 18. dynastii byliśmy w stanie skontaktować się z faraonem (o imieniu) Aten lub Echnaton. Był on wędrowcem. Ta istota nabrała przekonania, że wibracja Jedynego była prawdziwie duchową wibracją i dlatego wprowadziła prawo Jedynego. Jednak jego wierzenia przyjęło niewielu. Kiedy upadł, zyskały uznanie spolaryzowane wierzenia w wielu bogów. (K1, 70-71)

RA: Przybyliśmy do waszych ludzi, by podarować prawo Jedynego. Życzyliśmy sobie wywrzeć wrażenie na tych, którzy pragnęli uczyć się jedności, że w jedności wszystkie paradoksy są rozwiązane, wszystko, co uszkodzone, jest uzdrowione: wszystko, co zapomniane, jest przeniesione do światła. (Fk, 142)

F. CZASY, W KTÓRYCH RA MIAŁO KONTAKT Z ZIEMIĄ

RA: Pierwsza próba dopomożenia waszym ludziom miała miejsce około 75 000 lat temu. [Pomocni Marsjanie docierają do Ziemi]. Następna pomoc była udzielona tym z Mu około 58 000 lat temu. Kolejna pomoc była zaoferowana Atlantydom około 13 000 lat temu. Następna próba miała pomóc Egipcjanom [jak również w Ameryce Południowej] około 11 000 lat temu. Około 3 500 lat później [7 500 lat temu] pomoc została zaoferowana ponownie niektórym w Ameryce Południowej. Było kilka prób, by pomóc tym w Egipcie około 2 300 lat temu (podjętych) przez innych z Konfederacji. (Przez) pozostałą część tego cyklu nigdy nie wyszliśmy z waszego 5. wymiaru i pracujemy, by przygotować się do żniwa. (K1, 135-136)

G. ZATEM LUDZIE MOGĄ ŻYĆ NA WENUS?

RA: 3-gęstościowe warunki nie sprzyjają waszym ludzkim formom życia. Ale 5. czy 6. wymiary tej kuli planetarnej są całkiem sprzyjające dla wzrastania/nauki. (K1, 90)

RA: Istoty zamieszkujące Wenus w tym czasie są bytami 5. gęstości. (It, 124)

H. RA WCIĄŻ OFERUJE WYJAŚNIANIE

Pod koniec 3. Księgi pytający postawił pytanie, jeśli wystarczający materiał został do tego momentu zebrany i byłby opublikowany, to czy zostałyby poczynione wystarczające naprawy wcześniejszych naiwnych działań Ra.

RA: Nie mamy na myśli braku szacunku dla waszej służby, ale nie spodziewamy się w pełni naprawić tych zniekształceń. Natura waszego języka jest taka, że co zostało zniekształcone nie może, wg naszej wiedzy, być w pełni wyprostowane, ale tylko nieco rozjaśnione. (K3, 162)

IV. RA DOPEŁNIŁO CYKLÓW

RA: Ścieżka naszej nauki jest wryta w obecną chwilę. Nie posiada żadnej historii, tak jak wy rozumiecie to pojęcie. Obraz kręgu istnienia. Znamy alfę i omegę jako nieskończoną inteligencję. Okrąg nigdy się nie kończy. Jest teraz. Gęstości czy cykle, które przeszliśmy, są następujące:

1. 1. GĘSTOŚĆ: Cykl świadomości

2. 2. GĘSTOŚĆ: Wzrost

3. 3. GĘSTOŚĆ: Samo-świadomość

4. 4. GĘSTOŚĆ: Miłość czyli rozumienie

5. 5. GĘSTOŚĆ: Światło czyli mądrość

RA: Spędziliśmy dużo czasu/przestrzeni w 5. gęstości równoważąc silne współczucie, które osiągnęliśmy w 4. gęstości. (K2. 93)

6. 6. GĘSTOŚĆ: Światło/miłość, miłość/światło czyli jedność

(również często określane jako współczująca miłość)

7. 7. GĘSTOŚĆ: Cykl przejścia (wejścia)

(również często odnosząca się do gęstości, w której jedno postrzega sakramentalną naturę wszystkich rzeczy)

RA: W 7. poziomie albo wymiarze, jeśli nasze pokorne wysiłki wystarczą, staniemy się jednym z wszystkim, zatem bez żadnej pamięci, żadnej tożsamości, bez przeszłości czy przyszłości, ale istniejąc we wszystkim. (K1, 153)

8. 8. GĘSTOŚĆ: Oktawa, która przenosi w tajemnicę, której nie zgłębiliśmy. (K1, 153)

PYTANIE: Czy to oznacza, że w 8. gęstości miałbyś świadomość wszystkiego, co jest?

RA: To jest częściowo poprawne. Nasze rozumienie jest takie, że to nie byłaby nasza świadomość, ale Stwórcy. W Stwórcy jest wszystko, co jest. (K 1, 153)

3. JAK ZOSTAŁY ZBUDOWANE PIRAMIDY?

I. ZOSTAŁY ZBUDOWANE PRZY POMOCY SIŁ JEDYNEGO

RA: Większe piramidy zostały zbudowane przy pomocy naszych umiejętności wykorzystujących siły Jedynego.

KAMIENIE ŻYJĄ. NIE JEST TO POJMOWANE PRZEZ WASZĄ KULTURĘ. (K1, 72-73) [Nota: Ra odnosi się do faktu, że kamienie istnieją w pierwszej gęstości świadomości, gęstości przytomności. Pierwsze, drugie i trzecie gęstości świadomych form życia są wszystkie widzialne dla trójwymiarowych istot, takich jak my sami.]

II. JAK POUSTAWIANO KAMIENNE BLOKI PIRAMID?

RA: Wyobraź sobie aktywność (ruch) wewnątrz wszystkiego, co jest stworzone. Ta energia, chociaż ograniczona, jest całkiem duża. Ta energia jest inteligentna. Jest hierarchiczna. Tak, jak posiadacie hierarchię wehikułów czy ciał, podobnie ma ją każdy atom takiego materiału jak kamień.

Kiedy ktoś może przemówić do tej inteligencji, ta skończona, fizyczna energia ciała fizycznego kamienia jest skontaktowana z tą nieskończoną energią, która zamieszkuje w lepiej dostrojonych wyższych ciałach, czy to kamienia, czy człowieka. Przy pomocy tak ustanowionego połączenia prośba może być wyrażona. Inteligencja nieskończoności przylądka-kamienia komunikuje się ze swym fizycznym wehikułem czy ciałem i zachodzi pożądane rozdzielenie i przemieszczenie. (K 1, 77)

III. CZY ZOSTAŁO TO ZROBIONE MENTALNIE PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ?

RA: Istnieje różnica pomiędzy indywidualną mocą płynącą bezpośrednio z Prawa Jedynego a mocą dostępną na skutek połączonego zrozumienia Prawa Jedynego przez duszę grupy.

Jedna osoba, oczyszczona ze wszystkich skaz, naprawdę mogłaby ruszyć górę. Tym niemniej, w przypadku masy rozumiejącej jedności, każda jednostka może zawierać dopuszczalną ilość zniekształcenia, a jednak masowy umysł mógłby poruszyć góry. (K1, 78)

Są w tym czasie tacy pomiędzy waszymi ludźmi, których czystość jest już jedną z inteligentną nieskończonością. (K1, 78)

IV. DLACZEGO NIE STWORZONO JEJ JAKO CAŁOŚĆ ZAMIAST Z BLOKÓW?

Nie chcieliśmy być wielbieni jako budowniczowie cudownej piramidy. W ten sposób ona przejawia się jako zrobiona, nie pomyślana. (K1, 79)

V. REZUREKCJA (WSKRZESZENIE, ROZBUDZENIE) Z POWODU INICJACJI (WTAJEMNICZENIA) W KOMORZE KRÓLOWEJ

RA: Koncepcja wtajemniczenia (inicjacji) wymaga skoncentrowania istoty na poszukiwaniu Stwórcy.

Inicjacja w komorze Królowej wymagała poddania siebie takiemu pragnieniu, by poznać twórcę w pełni, tak że światło oczyszczone w wewnętrznym przepływaniu (w wewnętrznym wytryskaniu) jest zaabsorbowane w sposób zrównoważony przez wszystkie centra energii czy czakry, spotykając się w czakrze wewnętrznego oka i otwierając bramę do inteligentnej nieskończoności. Wtedy jest doświadczone prawdziwe życie,

czy, jak wasi ludzie to nazywają, wskrzeszone. (K3, 49)

VI. WYKORZYSTANIE KOMORY REZONUJĄCEJ

PYTANIE: Powiedziałeś, że komora rezonująca była wykorzystana tak, by adept mógł spotkać siebie. Mógłbyś to wyjaśnić?

RA: Ktoś spotyka siebie w centrum czy w głębi istnienia. Jest to analogiczne do pogrzebu i wskrzeszenia ciała, gdy istota umiera dla siebie i przez tą konfrontację z pozorną stratą i uprzytomnienie sobie esencjonalnego wzrostu, jest przekształcona w nową i podniesioną istotę.

Komora oddziaływała na umysł i ciało. Umysł był dotknięty deprywacją sensoryczną i archetypicznymi reakcjami bycia pogrzebanym żywcem bez możliwości uwolnienia się. Ciało było dotknięte zarówno przez konfigurację umysłu jak i własności elektryczne (piezoelektryczne) użytego materiału. (K3, 112)

VI. CZY PIRAMIDA MOŻE BYĆ NADAL WYKORZYSTYWANA DO UZDRAWIANIA I INICJACJI?

RA: Jest ona niczym rozstrojone pianino. Gra melodię, ale, och, jak kiepsko. Tylko duch przepływu ciągle pozostaje. Czas piramid skończył się. (K1, 81-82)