Kim jesteśmy?

4. RÓŻNORODNE POCHODZENIE ISTOT 3. GĘSTOŚCI NA ZIEMI

I. PIERWSZA GRUPA PRZYBYŁA Z MARSA

A. MARSJAŃSKA PLANETA STAŁA SIĘ NIE NADAJĄCĄ DO ZAMIESZKANIA PRZED ZAKOŃCZENIEM SWEGO CYKLU

RA: Pierwsze istoty 3. gęstości przybyłe tutaj zostały przeniesione z Marsa. Środowisko tej planety stało się niegościnne dla istot 3. gęstości.

OŚWIADCZENIE: Przyjmuję, że strażnicy przenieśli rasę Marsjan tutaj po tym, jak ta rasa wymarła, w sensie fizycznym, na Marsie.

RA: To się zgadza. (K 1, 106)

RA: Działania wojenne tych istot spowodowały takie problemy w środowisku atmosfery ich planety, że stało się ono niezdolne do podtrzymania życia 3. gęstości przed końcem jej cyklu. Zatem istoty Czerwonej Planety nie zostały zebrane i kontynuowały na waszej planecie wysiłki opanowania prawa jedynego. (K 1, 107)

PYTANIE: Jak dawno temu to nastąpiło?

RA: Około 75 000 lat temu. Wasza planeta nie była 3. gęstości w swym środowisku do tego czasu. (K 1, 107)

B. TYLKO ISTOTY 2. GĘSTOŚCI BYŁY UPRZEDNIO TUTAJ NA ZIEMI

RA: (Tutaj były) te z 2. gęstości. Druga gęstość jest gęstością życia wyższych roślin i życia zwierząt, które istnieją bez prowadzącego w górę pędu ku nieskończoności. (K 1, 107)

PYTANIE: Ostatnie badania wskazały, że normalny cykl snu dla istot na tej planecie jest 25-godzinnym zamiast 24-godzinnym. Czy tak jest, a jeśli tak, to dlaczego?

RA: Tak jest w niektórych przypadkach. Wpływy planetarne doświadczone w pamięci przez tych z Marsa wywarły nieco oddziaływań na cielesne kompleksy 3. gęstości. Rasa marsjańska oddała swój materiał genetyczny wielu ciałom na waszym poziomie. (K 3, 100)

II. 65 MILIONÓW JEST WĘDROWCAMI

A. KIM SĄ WĘDROWCY?

RA: Wyobraź sobie, jeśli chcesz, piaski z waszych wybrzeży. Tak niezliczone, jak te ziarenka piasku, są źródła inteligentnej nieskończoności. Kiedy kompleks pamięci społecznej osiągnął kompletne zrozumienie swego pragnienia (poszukiwania), może postanowić (orzec), że jego pragnieniem jest służyć jakimkolwiek istotom, które domagają się pomocy. Te istoty, które możesz określić Braćmi i Siostrami od Smutku, ruszają ku tym wołającym z żalu. Oni pochodzą ze wszystkich zakresów nieograniczonej kreacji.

One same nie są wypełnione smutkiem, ale przychodzą, by pomóc tym, którzy są w smutku. Oni są Wędrowcami. Ich jest około 65 milionów na Ziemi. (K 1, 127)

B. WIĘKSZOŚĆ JEST 6. GĘSTOŚCIĄ

RA: Niewielu jest z 4. gęstości. Większość jest z 6. gęstości.

Pragnienie, by służyć, musi być zwrócone (skrzywione) ku wielkiej umowie czystego umysłu i tego, co nazywacie ryzykanctwem czy brawurą. Wyzwanie i niebezpieczeństwo dla Wędrowca jest takie, że zapomni swą misję, stanie się zaangażowany karmicznie i z tego powodu będzie porwany (zamieciony) do wiru i turbulencji, który zamierzał odwrócić (przekształcić). (K 1, 127)

C. CZY WĘDROWCY MAJĄ SKŁONNOŚĆ KU CHOROBIE?

PYTANIE: Czy Wędrowcy mają fizyczne dolegliwości w sytuacji 3. gęstości?

RA: Z powodu ekstremalnej różnicy pomiędzy skrzywieniami wibracyjnymi 3. gęstości a wyższymi gęstościami, mają ogólnie rodzaj trudności czy poczucie wyobcowania, które jest dotkliwe, np. (przejawia się jako) alergie. (K 1, 127-128)

D. DLACZEGO ONI INKARNUJĄ SIĘ W GĘSTOŚCI (TEJ TRZECIEJ) NIŻSZEJ NIŻ ICH WŁASNA?

RA: Wędrowiec ma potencjał znacznego przyśpieszenia gęstości świadomości (niż tam) skąd przybywa. Tak jest z powodu intensywności doświadczeń życia i możliwości (okazji) w 3. gęstości.

W ten sposób pozytywnie spolaryzowany Wędrowiec wybiera akceptację niebezpieczeństwa zapomnienia, czym jest, w celu służenia innym przez wypromieniowanie im miłości.

Jeśli zapomnienie jest przeniknięte, ilość katalizatora w 3. gęstości spolaryzuje Wędrowca z wielką wydajnością, niż mógłby oczekiwać w wyższych i bardziej harmonijnych gęstościach. (K 2, 67)

E. OBAWA JEST TAKA, ŻE ONI NIE OBUDZĄ SIĘ

Carla Rueckert: „Nie ma nic dziwnego w tym, że Wędrowcy mają jakąś trudność obudzenia się wewnątrz iluzji, jak nazywamy zgodnie rzeczywistość. Istnieje zawsze obawa (lęk), kiedy wchodzi się w inkarnację, że w ogóle się nie obudzi, lecz zagubi w całości doświadczania życia”. (K 5, 58)

III. ISTOTY Z 3. GĘSTOŚCI Z MALDEKA ODRODZIŁY SIĘ NA ZIEMI JAKO ISTOTY 2. GĘSTOŚCI

A. ONE PRZYBYŁY NA ZIEMIĘ PO ZNISZCZENIU SWEJ WŁASNEJ PLANETY (MALDEK)

RA: Są ci z Maldeka. W waszej odległej przeszłości istniała populacja istot 3. gęstości na planecie, która istniała w waszym układzie słonecznym. Mieli oni cywilizację nieco podobną do Atlantydy. (K 1, 109) Po zniszczeniu swej planety, przybyli na Ziemię. To była jedyna planeta w waszym systemie słonecznym, która nadawała się do życia i zdolna zaoferować lekcje konieczne do zmniejszenia ich skrzywień odnośnie Prawa Jedynego. (K 1, 91)

B. CZY WSZYSCY LUDZIE Z MALDEKA MAJĄ PROBLEM LĘKU?

RA: W tym zdarzeniu rozpadu planety nikt nie ocalał. (K 1, 111-112)

C. (POWIEDZMY) NAJPIERW, ONI TAK ULEGLI URAZOWI, IŻ ZAPOMNIELI, ŻE BYLI ŚWIADOMI

RA: Wojna spowodowała dezintegrację sieci biologicznego życia, mówiąc inaczej, ich biosfery. Te istoty zostały tak straumatyzowane przez to zdarzenie, że znalazły się w czymś, co moglibyście nazwać węzłem czy plątaniną strachu. Żadne istoty nie mogły im pomóc. Nikt nie mógł dotrzeć do nich. Ostatecznie 500 czy 600 000 lat temu Konfederacja odniosła sukces w dotarciu do nich i rozwiązała węzeł strachu. Istoty stały się wtedy zdolne, by przypomnieć sobie, że były świadome. (K 1, 110)

D. PO ODZYSKANIU ŚWIADOMOŚCI ONE UDAŁY SIĘ DO NIŻSZYCH POZIOMÓW ASTRALNYCH

Ta świadomość przeniosła je do czegoś, co moglibyście nazwać niższymi poziomami astralnymi, gdzie mogły być odżywione, aż wszystkie zostały uzdrowione z urazu. Wówczas grupową decyzją było przyjąć na siebie uwarunkowanie karmy. (K 1, 110)

E. WTEDY ODRODZILI SIĘ W BARDZIEJ ZWIERZĘCEJ FORMIE (NEANDERTALNEJ)

RA: Dla tego celu oni podlegli inkarnacji na waszej planecie w formach 2. gęstości, inaczej mówiąc (weszli) w formy, które nie były ludzkie. Oni doświadczają tego (stanu), dopóki skrzywienia destrukcyjności nie będą zastąpione przez skrzywienia ku pragnieniu mniej zniekształconej wizji służenia innym. (K 1, 110)

PYTANIE: Czy będący do dyspozycji kompleks ciała w owym czasie był tym, co uważamy za ciało małpie?

RA: To się zgadza. (K 1, 110) Wiele usunęło karmę i przeszło do doświadczania 3. gęstości w ciele 3. gęstości. (K 1, 111)

[Nota: Ra wyjaśnił szczegółowo, odnosząc się do powstania Człowieka Neandertalskiego na naszej planecie w przeszłości, że to karmiczne ukojenie nie było ewolucją.]

F. JAK ONI TUTAJ PRZYBYWAJĄ?

RA: Oni przyszli przez proces zbioru (żniwa) i odrodzili się dzięki procesowi inkarnacji z waszej wyższej sfery wewnątrz tej gęstości. (K 1, 91)

RA: Wielu odrodziło się na powierzchni waszej Ziemi zamiast tam. (K 1, 92)

G. CZY ŚWIADOMOŚCI 2. GĘSTOŚCI Z INNYCH PLANET ODRODZIŁY SIĘ NA ZIEMI?

RA: Nie ma kompleksów świadomości 2. gęstości z innych planet na waszej planecie w tym czasie. (K 1, 108)

H. DWIE RASY W FORMIE 2. GĘSTOŚCI SĄ NA ZIEMI

RA: Jakkolwiek są tu dwie rasy, które używają formy 2. gęstości. Jedna jest z Maldeka. One mieszkają wewnątrz waszych najgłębszych podziemnych przejść i są znane wam jako „Wielka Stopa”. Pracują nad tym, co moglibyście nazwać karmicznym zadośćuczynieniem. Inna rasa będąca tutaj w formie 2. gęstości to ta, której kompleksy ciała są w znacznym stopniu zdolne do stawiania czoła wymaganiom promieniowania nuklearnego, czemu nie byłyby w stanie sprostać używane przez was kompleksy ciała - w wypadku zajścia wojny nuklearnej. One przebywają w niezamieszkałym głębokim lesie w różnych miejscach na waszej planecie. Są rzadkie i bardzo umiejętnie unikają wykrycia. Te istoty o jarzących się oczach są najbardziej spokrewnione z waszymi ludźmi. (K 1, 108)

I. A ZATEM SĄ 2 TYPY WIELKIEJ STOPY?

RA: Są 3 typy Bigfoota, stosując tę samą nazwę do 3 różnych ras. Trzecią jest forma myśląca. (K 1, 109)

J. DLACZEGO NIE ODNALEZIONO ŻADNYCH SZCZĄTKÓW BIGFOOTA?

RA: Zbadanie jaskiń, które znajdują się mniej więcej w zachodnim nadbrzeżnym górskim regionie waszego kontynentu, pewnego dnia ujawni takie szczątki. (K3, 102)

IV. JAKI JEST STOSUNEK PROCENTOWY?

RA: Około połowa istot 3. gęstości [na waszej planecie] pochodzi z Marsa, około jedna czwarta pochodzi z 2. gęstości waszej własnej planety, pozostała jedna czwarta pochodzi skądinąd. (K1, 187)

5. JEDNOCZESNY CZAS

I. CZY ŻYJEMY JEDNOCZEŚNIE WIELOMA ŻYCIAMI?

PYTANIE: Materiał Setha przekazuje, że każdy z nas jest częścią Nadduszy czy Wyższej Jaźni, która ma wiele odprowadzeń do wielu wymiarów. Czy to oznacza, że mamy doświadczenia lub życia dziejące się równocześnie? (K 2, 63)

RA: Poprawność tych stwierdzeń jest zmienna. Im bardziej zrównoważona staje się istota, tym mniej potrzeba równoległych doświadczeń.

RA: PRAWDZIWA JEDNOCZESNOŚĆ JEST DOSTĘPNA TYLKO WTEDY, KIEDY WSZYSTKIE RZECZY SĄ POSTRZEŻONE JAKO WYDARZAJĄCE SIĘ RÓWNOCZEŚNIE.

II. RÓWNOLEGŁE WSZECHŚWIATY

Koncepcja różnych części istoty przeżywającej jednocześnie doświadczenia o urozmaiconej naturze nie jest precyzyjna z powodu waszego rozumienia, które wskazywałoby, że to wydarzyło się z prawdziwą równoczesnością. To się tak nie wydarza. Raczej wydarza się (przechodzi) z jednego wszechświata do następnego wszechświata. Równoległe istnienia w tych różnych wszechświatach mogą wtedy zostać zaprogramowane przez Wyższą Jaźń wykorzystującą informacje dostępne z kompleksu umysłu/ciała/ducha. (K 2, 63)

III. CZY CAŁA KREACJA JEST JEDNOCZESNA?

RA: Natura prawdziwej jednoczesności jest taka, że rzeczywiście wszystko jest jednoczesne. Jakkolwiek, w waszym trybie percepcji wy być może zobaczylibyście właściwiej zasiewanie stworzenia jako rozrastanie się z centrum czy rdzenia na zewnątrz.

Jest centrum do nieskończoności. Z tego centrum wszystko rozchodzi się (rozpościera się). Dlatego są centra dla kreacji, dla galaktyk, dla systemów gwiezdnych, dla systemów planetarnych i dla świadomości. (K 4, 63)

[Nota: Wzięte razem: Teoria Symetrii Kimballa i teoria „Wszechświata Anizotropicznego”, obie pokazują nam, że cały Wszechświat jest zbudowany po prostu niczym gigantyczna spiralna galaktyka, skomponowana z wielu małych galaktyk. Konwergencja: Fizyka Podnoszenia (Wyniesienia, Rozwoju) Wilcocka zdąża do (przekazu) szczegółowego na temat jednej całości. Możemy zauważyć, że Ra już w 1981 r. o tym wspomniał, jeszcze przed poczynieniem tych odkryć. Dopiero w 2000 roku zostały opublikowane odkrycia, które potwierdziły, że dostrzegalny wszechświat jest „płaski” („rozpłaszczony”)]

6. WYŻSZA JAŹŃ

I. ONA WIE, JAKIE LEKCJE NIE ZOSTAŁY WŁAŚCIWIE OPANOWANE

PYTANIE: Czym jest Wyższa Jaźń?

RA: Wyższa Jaźń, jak to nazywacie, jest jaźnią, która istnieje z pełnym zrozumieniem nagromadzonego doświadczenia, które nie zostało właściwie nauczone. Ona wspiera istotę w osiąganiu uzdrowienia i asystuje w programowaniu dalszego doświadczenia życiowego. (K2, 62)

RA: Wyższa Jaźń może komunikować się z istotą podczas części cyklu nie będącej inkarnacją (pomiędzy żywotami) – czy podczas inkarnacji, jeśli właściwe ścieżki czy kanały poprzez korzenie umysłu zostały otwarte. (K2, 65)

II. CAŁOŚĆ UMYSŁ/CIAŁO/DUCH = ZESTAWIONE SKŁADNIKI ISTOTY

RA: Całość umysł/ciało/duch jest mglistym czy niewyraźnym zbiorem wszystkiego, co może się wydarzyć, wszystkiego, co jest utrzymywane w umysłowym rozumieniu samego siebie; to jest jak lotne piaski i jest jakąś częścią zbioru równoległych rozwojów tej samej istoty. Ta informacja jest dostępna aspektowi Wyższej Jaźni. Wyższa Jaźń może wtedy użyć tych zaprojektowanych prawdopodobnych/możliwych wirów w kierunku lepszego wsparcia tego, co nazwalibyście przyszłym programowaniem życia. (K 2, 62 i 65) – NOTA: Seth dużo przekazuje na temat tych równoległych (zestawionych) rozwojów własnej jaźni w różnych równoległych wszechświatach.

III. WYŻSZA JAŹŃ: TWOJA JAŹŃ Z TWEJ PRZYSZŁOŚCI

RA: Wyższa Jaźń zdaje się istnieć równocześnie z kompleksem umysł/ciało/duch, któremu ona pomaga. Nie jest to właściwie równocześnie, ponieważ Wyższa Jaźń odpowiada na potrzeby kompleksu umysł/ciało/duch z pozycji w rozwoju istoty, który byłby brany pod uwagę w przyszłości istoty. (K 2, 63-64)

PYTANIE: W takim razie Wyższa Jaźń działa z przyszłości, jak my rozumiemy zjawiska i ona wiedziałaby, tak daleko jak jestem zainteresowany, co się wydarzy? Czy tak jest? (K 2, 64)

RA: Tak nie jest, ponieważ to spowodowałoby pogwałcenie wolnej woli. Wyższa Jaźń jest świadoma lekcji nauczonych dzięki 6. gęstości. Wybory, które muszą być zrobione, by osiągnąć Wyższą Jaźń, jaką ona jest teraz, muszą zostać dokonane osobiście przez kompleks umysł/ciało/duch.

Zatem Wyższa Jaźń jest jak mapa, na której cel jest widoczny i drogi są pokazane, a podróżny już dotarł do celu w jakimś wszechświecie, może w tym. Wyższa Jaźń spogląda do tyłu na cel na drodze, która została przebyta i pomaga podróżnemu w przybyciu do celu w łatwiejszy sposób.

Tak więc Wyższa Jaźń może zaprogramować istotę na pewne lekcje i predysponować ograniczenia, ale reszta jest w gestii wolnego wyboru istoty. (K 2, 64)

IV. WYŻSZA JAŹŃ JEST DAREM Z SEDNA JAŹNI 7. GĘSTOŚCI

PYTANIE: Czy Wyższa Jaźń każdej istoty ma naturę 6. gęstości?

RA: Tak. Jest honorem/służbą (obowiązkiem) jaźni wobec jaźni jako jedno podejść do 7. gęstości. (K 2, 64-65)

PYTANIE: Czy Wyższa Jaźń ma jakiś rodzaj wehikułu czy ciała? (K 2, 64)

RA: To się zgadza.

RA: Wyższa Jaźń jest pewną manifestacją daną końcowej istocie 6. gęstości jako dar od jej przyszłej (pełnej) jaźni. Sednem ostatniego działania z 7. gęstości przed zwróceniem się ku całkowitości Stwórcy i pozyskaniem duchowej masy jest danie środka (zasobu) Wyższej Jaźni jaźni 6. gęstości.

Ta 6. gęstości jaźń ofiarowuje swój żywy bank pamięci doświadczenia Wyższej Jaźni. Wiedząc to, możesz ujrzeć swą jaźń, swą Wyższą jaźń i swą całość umysłu/ciała/ducha jako jedno. One są tym samym istnieniem. (K 2, 69)

V. PRAWDZIWA JEDNOCZESNOŚĆ USUWA WSZYSTKIE POZORNE SPRZECZNOŚCI

RA: Wyższa Jaźń ochrania, gdy (to) możliwe i kieruje (daje wskazówki), kiedy (jest) pytana, ale siła wolnej woli jest nadrzędna. Pozorne sprzeczności determinizmu i wolnej woli zupełnie się roztapiają, kiedy przyjmuje się, że istnieje coś takiego jak równoczesność. Wyższa Jaźń jest końcowym rezultatem całego rozwijania się doświadczonego aż do tego punktu przez kompleks umysł/ciało/duch (inaczej mówiąc aż do końca 6. gęstości). (K 3. 150)

VI. WYŻSZA JAŹŃ JEST RÓWNIEŻ NAZYWANA OSOBOWOŚCIĄ MAGICZNĄ

RA: Kiedy magiczna osobowość jest odpowiednio wzywana, jaźń wzywa swą Wyższą Jaźń. W ten sposób most pomiędzy przestrzenią/czasem i czasem/przestrzenią jest utworzony, i magiczna osobowość 6. gęstości doświadcza bezpośrednio katalizatora 3. gęstości w czasie trwania pracy. Jest bardzo ważne, by świadomie zwolnić magiczną osobowość po pracy, gdyż Wyższa Jaźń może wznowić swe odpowiednie funkcje jako twoja Wyższa Jaźń działająca w wielu królestwach (sferach), nie tylko w 3. gęstości. (K 3, 192)

PYTANIE: Trzy aspekty magicznej osobowości wyrażają się następująco: bycie mocą, miłością i mądrością. Czy są one tylko jej głównymi aspektami? (K 3, 192)

RA: Magiczna osobowość jest istotą jedności, istotą 6. gęstości i odpowiednikiem tego, co nazywasz swą Wyższą Jaźnią, a równocześnie jest osobowością ogromnie bogatą w różnorodność doświadczenia i przenikliwość (subtelność) uczuć (emocji). (K 3, 192)