Wielki schemat rzeczy: ustawienie gry

7. POCZĄTEK WSZYSTKICH RZECZY

I. JEDYNY NIESKOŃCZONY = ŹRÓDŁO = INTELIGENTNA NIESKOŃCZONOŚĆ

A. NIESKOŃCZONY JEST NIESKUPIONY I NIEZRÓŻNICOWANY

PYTANIE: Czy możesz mi powiedzieć, co było pierwszą znaną rzeczą w tworzeniu (kreacji)?

RA: Pierwszą znaną rzeczą w tworzeniu jest nieskończoność. (K1, 129)

B. ŚWITA ŚWIADOMOŚĆ

PYTANIE: Jaki jest następny krok?

RA: Nieskończoność stała się świadoma. (K1, 129)

II. Z NIESKOŃCZONEGO PRAGNĄCEGO DOŚWIADCZAĆ SIEBIE POWSTAJE STWÓRCA

A. STWÓRCA TWORZY (ZEWNĘTRZNĄ) PRZESTRZEŃ

RA: Gdy Stwórca decyduje się doświadczać Siebie, generuje się w plenum (pełnię, pełną przestrzeń – przyp. tłum.) (pustka, która posiada potencjał istnienia), pełne chwały mocy Jedynego Nieskończonego Stwórcy, który jawi się waszej percepcji jako przestrzeń i przestrzeń zewnętrzna. (K4, 65)

B. STWÓRCA DZIELI SIĘ NA (LUB TWORZY) ZINDYWIDUALIZOWANE CZĘŚCI SAMEGO SIEBIE

RA: Krok po kroku, Stwórca staje się tym, co może znać (lub doświadczać) Siebie, a części Stwórcy uczestniczą mniej całkowicie w mocy pierwotnego słowa czy myśli. Stworzenie siebie jest formą świadomości, która jest zjednoczona.

STWÓRCA WŁAŚCIWIE NIE TYLE TWORZY, A RACZEJ DOŚWIADCZA SIEBIE. (K1, 65)

III. STWÓRCA = SKUPIENIE SIĘ INTELIGENTNEJ NIESKOŃCZONOŚCI W INTELIGENTNĄ ENERGIĘ

RA: Świadomość doprowadziła do skupienia się nieskończoności w nieskończoną energię. Nazwaliście to różnymi imionami, najbardziej powszechnymi są: ‘logos’ lub ‘miłość’ [Ale miłość jest aktualnie 2-gim zniekształceniem]. (K1, 129)

RA: Stwórca jest skupieniem nieskończoności jako nieświadome źródło nazywane inteligentną nieskończonością. (K1, 129) (NOTA: Gdy nieskończoność się skupia, wtedy następuje tworzenie)

RA: Miłość może być postrzegana jako rodzaj energii niezwykle wysokiej klasy, która sprawia, że inteligentna energia formuje się w szczególny sposób z potencjału inteligentnej nieskończoności. Cała miłość emanuje z Jedności. (K2, 8)

IV. INTELIGENTNA NIESKOŃCZONOŚĆ I INTELIGENTNA ENERGIA

RA: Istnieje jedność. Ta jedność jest wszystkim co jest. Ta jedność ma potencjał i kinetykę. Potencjałem jest inteligentna nieskończoność. Wyłapanie tego potencjału będzie produktem pracy [lub częścią kinetyczna.] Ta praca [lub część kinetyczna] została przez nas nazwana inteligentną energią. [Jednak] nie ma różnic potencjałów czy kinetyki w jedności. Podstawowe rytmy inteligentnej nieskończoności są całkowicie wolne od jakiegokolwiek rodzaju zniekształceń. Te rytmy są okryte tajemnicą, gdyż one same są istotą. Jej jedność nie jest zniekształcona. Jednakże, istnieje ogromny potencjał do wykorzystania poprzez skupienie energii, którą my nazywamy inteligentną energią. (Więc w pewnych sensie To ma potencjał - gdy jest postrzegane przez tego, który w To wkracza, ale nie jako postrzegane z tego, czym To jest.) (K2, 7) - (Odwołaj się do podstawy istnienia Tillicha).

V. WIELKIE CENTRALNE SŁOŃCE I RYTM INTELIGENTNEJ NIESKOŃCZONOŚCI

RA: Inteligentna nieskończoność ma rytm lub falowanie jak olbrzymie serce, mające swój początek w, jak byście to określili, centralnym słońcu, obecność falowania jest nieuchronna jak fala istnienia bez polarności, bez ograniczenia, ogromna i cicha, w całości pulsująca na zewnątrz, na zewnątrz i do wewnątrz, aż wszystkie skupienia staną się kompletne. Wtedy ich duchowa natura lub masa wzywa je do wewnątrz, aż wszystko się połączy. To jest rytm rzeczywistości. (K2, 6)

8. NARZĘDZIA POCZĄTKU (PRZYCZYNY) = 3 PODSTAWOWE ZNIEKSZTAŁCENIA JEDYNEGO

I. 1. ZNIEKSZTAŁCENIE = WOLNA WOLA

PYTANIE: 1. zniekształceniem inteligentnej nieskończoności jest wolna wola. Czy możesz podać definicję tego zniekształcenia?

RA: W tym zniekształceniu Prawa Jedynego jest uznawane, że Stwórca będzie znał Siebie (lub doświadczał Siebie). (K2, 7) Pierwotnym zniekształceniem jest wolna wola. (K2, 8)

PYTANIE: A zatem Stwórca przyznał całkowitą wolność wyboru w sposobach poznania. Czy tak?

RA: To jest całkowicie poprawne. (K2, 7)

PYTANIE: A więc wszystkie inne zniekształcenia mają swe źródło w tym pierwszym zniekształceniu, czy tak?

RA: To jest zarówno prawdziwe, jak i błędne.

W waszej iluzji fizycznej egzystencji wszystkie doświadczenia pochodzą z Prawa Wolnej Woli czyli Drogi Pomieszania.

W innym znaczeniu, którego się uczymy, doświadczenia są tym zniekształceniem. (K2, 7)

II. 2. ZNIEKSZTAŁCENIE = MIŁOŚĆ

A. SKUPIANIE WOLNEJ WOLI WYDOBYWA (PRODUKUJE) MIŁOŚĆ

RA: 1. zniekształcenie, wolna wola, odnajduje skupienie, które wy znacie jako logos, Twórczą Zasadę lub miłość. To skupienie może być nazywane 2. zniekształceniem. (K1, 148)

RA: Drugie zniekształcenie jest zniekształceniem miłości. (K2, 7-8)

B. MIŁOŚĆ POSZUKUJE POZNANIA SIEBIE

RA: Zniekształcenie miłości jest ogromnym aktywatorem i pierwotnym współ-Stwórcą różnorodnych tworów poprzez używanie inteligentnej nieskończoności. (K2, 8) ... Miłość używa Swojej inteligentnej energii do tworzenia pewnego wzoru iluzji lub gęstości, w celu dokonania Swojej własnej inteligentnej oceny metody poznania siebie. (K2, 9)

III. 3. ZNIEKSZTAŁCENIE = ŚWIATŁO

(NOTA: Światło lub energia światła jest transformującą się: może ale nie musi być połączona z miłością).

RA: Tak więc inteligentna energia tworzy zniekształcenie znane jako Światło. Z tego 3. zniekształcenia pochodzi bardzo wiele hierarchii zniekształceń, każda ma do syntetyzowania swoje paradoksy, żadna nie jest ważniejsza niż inna. (K1, 148)

RA: Początkiem całej energii jest oddziaływanie wolnej woli na miłość. Naturą wszelkiej energii jest światło, włącznie z wewnętrznym światłem, które jest gwiazdą przewodnią jaźni. To jest prawdziwa natura wszystkich istot. (K3, 30)

RA: WEWNĘTRZNE ŚWIATŁO JEST TWOIM SERCEM (CENTRUM) ISTNIENIA. JEGO SIŁA RÓWNA SIĘ SILE TWOJEJ WOLI DO POSZUKIWANIA ŚWIATŁA. (K3, 46)

RA: Pewna wielkość świadomości wewnętrznego światła jest niezbędna do przyciągnięcia dopływu światła, płynącego po spirali w górę z południowego bieguna magnetycznego istoty (czakry korzenia). (K3, 46)

9. STWORZENIE ŚWIATA

I. STWÓRCA BADA KONCEPCJĘ WIELOŚCI (INDYWIDUALNYCH ISTOT)

RA: To, co jest nieskończone, nie może być wielością, gdyż wielość jest pojęciem skończonym. W nieskończonym Stwórcy jest tylko jedność. (K1, 66-67)

RA: Inteligentna nieskończoność dostrzegła koncepcję, a dokładniej, wolność woli świadomości.

Tą koncepcją była skończoność (ograniczoność). Jest to pierwszy i podstawowy paradoks, czyli zniekształcenie Prawa Jedynego. W ten sposób inteligentna nieskończoność zaangażowała siebie w badanie wielości.

Ze względu na nieskończone możliwości inteligentnej nieskończoności (czyli Jedności), wielość nie ma końca. Dlatego eksploracja ma wolność trwania dalej w wiecznej teraźniejszości. (K1, 130-131)

RA: KAŻDA ISTOTA (KOMPLEKS UMYSŁ/CIAŁO/DUCH) JEST NIEPOWTARZALNĄ CZĄSTKĄ JEDYNEGO STWÓRCY. (K2, 22)

II. STWORZENIE POSIADA NIESKOŃCZONĄ LICZBĘ WYMIARÓW WEWNĄTRZ FORMATU OKTAWY

RA: Następnym krokiem jest nieskończone reagowanie na twórczą zasadę (inteligentną energię), podążając za Prawem Jedynego w jedno z jego podstawowych zniekształceń, a mianowicie, wolność woli. Dlatego możliwym jest (istnienie) bardzo wielu wymiarów, nieskończonych w liczbie.

Energia porusza się z inteligentnej nieskończoności najpierw stosownie do wylewów losowo wybranej twórczej siły, która później tworzy wzorce. Te wzorce energii zaczynają regulować swoje własne rytmy i pola energii, tworząc w ten sposób wymiary i wszechświaty. W tym momencie fizyczne wszechświaty jeszcze się nie narodziły.

Te kroki są jednoczesne i nieskończone. (K1, 129-130)

RA: Wszechświat jest nieskończony. To musi być jeszcze udowodnione lub obalone, ale możemy was zapewnić, że nie ma dla waszych jaźni kresu waszej podróży poszukiwania, czy waszej percepcji stworzenia. (K1, 66)

III. ZINDYWIDUALIZOWANA CZĄSTKA BOGA STWORZYŁA NASZĄ GALAKTYKĘ (MILIARDY GWIAZD)

PYTANIE : Czy nasza galaktyka została stworzona przez inteligentną nieskończoność, czy też przez jej część?

RA: Galaktyki i wszystkie inne rzeczy materialne są produktem zindywidualizowanych cząstek inteligentnej nieskończoności. Gdy rozpoczęła się eksploracja wszystkiego, zindywidualizowana cząstka Jedynego mogła, gdy nadeszła jej kolej, odnaleźć skupienie i stać się współ-stwórcą. Używając inteligentnej nieskończoności każda cząstka stworzyła wszechświat. Pozwalając rytmowi wolnego wyboru płynąć i grając z nieskończonym spektrum możliwości, każda zindywidualizowana cząstka kanalizowała miłość/światło w inteligentną energię, tworząc w ten sposób tak zwane Prawa Naturalne (Pierwotne) każdego poszczególnego wszechświata. Każdy ma swoją własną lokalną wersję iluzorycznych Praw Naturalnych.

BĘDZIE ZROZUMIANYM TO, ŻE KAŻDA CZĄSTKA, NIE WAŻNE JAK MAŁA, Z KAŻDEJ GĘSTOŚCI CZY ILUZORYCZNEGO WZORCA ZAWIERA, JAK W HOLOGRAFICZNYM OBRAZIE, JEDYNEGO STWÓRCĘ, KTÓRY JEST NIESKOŃCZONOŚCIĄ. TAK WIĘC WSZYSTKO MA SWÓJ POCZĄTEK I KONIEC W TAJEMNICY (W MISTERIUM) (K1, 131)

RA: Białe światło, które formuje wyraźne pod-logosy, ma swój początek w tym, co może być metafizycznie postrzegane jako ciemność. Światło wkracza w tę ciemność i przeobraża ją, sprawiając, że chaos organizuje się i staje się odbijający i promieniujący. W ten sposób wymiary rozpoczęły swe istnienie. (K2, 78-79)

PYTANIE: Biorąc pod uwagę Galaktykę Drogi Mlecznej, u jej początku, zakładam, że pierwszą manifestacją, jaką mogliśmy dostrzec przez nasze teleskopy, było pojawienie się gwiazdy o naturze naszego słońca.

Czy tak? (K4, 64)

RA: Pierwszą manifestacją Stwórcy czy logosu podczas tworzenia galaktyki jest pojawienie się skupiska energii wirującej na zewnątrz, które produkowało nowe centra energii dla Logosu. Te centra energii zostały nazwane gwiazdami.

Im bliżej do, powiedzmy, początku manifestacji logosu, którym jest gwiazda, tym bardziej to uczestniczy w jednej pierwotnej myśli. (K4, 64)

IV. LOGOS DLA NASZEJ GALAKTYKI STWORZYŁ SŁOŃCE PRZED PLANETAMI

RA: Współ-stwórca, indywidualizując galaktykę, stworzył wzory energii, która skupiła się w wielu centrach przytomnej świadomości inteligentnej nieskończoności. Rozwój następuje ze spiralnej energii galaktyki do spiralnej energii słonecznej, do planetarnej spiralnej energii, do spiralnej energii, która zapoczątkowała 1. gęstość świadomości u planetarnych istot. (K1, 131-132)

[Zauważ, że wszystkie stabilne cząstki elementarne (elektrony, protony, neutrony, a także kwarki) nie mogą istnieć bez wirowania (poruszania się spiralnie). W „Konwergencja: Fizyka Wznoszenia się” Wilcock zastanawia się, jak ta poruszająca się spiralnie, rozszerzająca się zasada wzrostu ma zastosowanie do wszystkich poziomów porządku we wszechświecie, od mikro do makro i w jaki sposób są wszystkie one doskonale harmonijnie oddzielone od siebie przez czynnik 34 560 (zobacz w pracach Raya Tomesa.) Pomimo że Ra nie wskazuje dokładnie w powyższym cytacie, że to podzielenie jest harmoniczne, może to być wywnioskowane z kontekstu; a więc znów w 1981 r. Ra wyprzedził tamte czasy.]

V. STWORZENIE ŚWIADOMOŚCI ISTOT JEST SKUPIONE W INDYWIDUALNĄ ŚWIADOMOŚĆ

A. POJAWIENIE SIĘ NA ZIEMI ISTOT 1. GĘSTOŚCI

RA: KAŻDY KROK PONOWNIE ODGRYWA ODKRYCIE ŚWIADOMOŚCI PRZEZ INTELIGENTNĄ NIESKOŃCZONOŚĆ. W ŚRODOWISKU PLANETARNYM WSZYSTKO ROZPOCZYNA SIĘ W TYM, CO BYŚCIE NAZWALI CHAOSEM, NIEUKIERUNKOWANĄ ENERGIĄ I LOSOWOŚCIĄ. POWOLI FORMUJE SIĘ TAM SKUPIENIE SAMO-ŚWIADOMOŚCI. W TEN SPOSÓB LOGOS PORUSZA SIĘ. ŚWIATŁO PRZYBYWA, BY FORMOWAĆ CIEMNOŚĆ

zgodnie z wzorami stwórcy i wibracyjnymi rytmami. To zaczyna się w 1. gęstości, która jest gęstością świadomości, mineralne i wodne życie na planecie, uczące się świadomości istnienia od ognia i wiatru. To jest 1. gęstość. (K1, 132)

B. EWOLUCJA ŚWIADOMOŚCI POPRZEZ GĘSTOŚCI

1) ISTOTY 2. GĘSTOŚCI EWOLUUJĄ Z 1. GĘSTOŚCI

RA: Na planecie drugiej gęstości istoty zaczynają poruszać się wokół, wewnątrz i ponad swoją istotą. (K1, 132)

2) ISTOTY 3. GĘSTOŚCI EWOLUUJĄ Z 2. GĘSTOŚCI

RA: 2. gęstość dąży ku 3. gęstości, która jest gęstością samo-świadomości. (K1, 133)

10. PRAWO JEDYNEGO

RA: PRAWO JEDYNEGO PO PROSTU STWIERDZA, ŻE WSZYSTKIE RZECZY SĄ JEDNYM, ŻE WSZYSTKIE ISTOTY SĄ JEDNYM. (K1, 92)

I. NIE MA ŻADNEJ PRAWDZIWEJ (CZY WIECZNEJ) POLARNOŚCI

RA: W prawdzie nie ma dobra czy zła. Nie ma polarności, gdyż wszystko zostanie pogodzone w pewnym punkcie waszego tańca poprzez kompleks umysł/ciało/duch, którym się bawicie. Ta wiara w polarność jest wybrana zamiast zrozumienia całkowitej jedności myśli, która łączy razem wszystkie rzeczy.

Jesteś wszystkim, każdą istotą, każdą emocją, każdą sytuacją.

Jesteś jednością. Jesteś nieskończonością.

Jesteś miłością/światłem, światłem/miłością.

Jesteś.

To jest Prawo Jedynego. (K1,67)

Prawo Jedynego, pomimo że jest poza wszelkimi słowami, może być przybliżone przez stwierdzenie, że wszystkie rzeczy są jednym, nie ma żadnej polarności, dobra czy zła, żadnej dysharmonii, lecz (jest) tylko jedna tożsamość (identyczność). Wszystko jest jednym; i tym jednym jest miłość/światło, światło/miłość, Nieskończony Stwórca. (K1, 85)

PRAWO JEDYNEGO MÓWI ŻE WSZYSTKIE RZECZY SĄ JEDYNYM STWÓRCĄ. TAK WIĘC POSZUKIWANIE STWÓRCY DOKONUJE SIĘ NIE TYLKO W MEDYTACJI I PRACY ADEPTA, ALE W DOŚWIADCZANIU KAŻDEJ CHWILI. (K3,49)

W KAŻDEJ NIESKOŃCZENIE MAŁEJ CZĘŚCI CIEBIE ZNAJDUJE SIĘ JEDYNY W CAŁEJ JEGO MOCY. (K1, 146)

RA: Jedność Stwórcy istnieje nie tylko w samo-świadomej istocie, ale wewnątrz najmniejszej cząstki jakiejkolwiek materii stworzonej przez miłość. (K2, 111)

RA: Każdy kompleks umysł/ciało/duch jest wyjątkową cząstką Jedynego Stwórcy. (K2, 22)

JIM MCCARTY: „Wszystkie wydarzenia są iluzjami lub tajemnicami, gdyż każde przedstawia Jedynego Stwórcę w takim czy innym przebraniu, oferując nam większą lub mniejszą sposobność, by odnaleźć miłość, radość, równowagę i doskonałość w każdej chwili.” (K5,56)

II. ROZWÓJ (POSUWANIE SIĘ) POPRZEZ GĘSTOŚCI WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH GALAKTYKACH

PYTANIE: Czy rozwój życia w innych galaktykach jest analogiczny do naszego? (K1, 156)

RA: Rozwój jest bliski identyczności, z jedynie pomniejszymi różnicami.

PYTANIE: Prawo Jedynego jest prawdziwie uniwersalne w tworzeniu rozwoju w kierunku 8. gęstości, we wszystkich galaktykach. Czy tak? (K1, 156)

RA: Tak.

RA: Ta oktawa Nieskończonej wiedzy Jedynego Nieskończonego Stwórcy jest taką, jaka jest poprzez Jedyną Nieskończoną Kreację, z odchyleniami zaprogramowanymi przez pod-logos, które nazywacie większymi i mniejszymi galaktykami. Te odchylenia nie są znaczące, ale mogą być porównane do różnych regionów, w których są używane odmienne wymowy tej samej wibracji dźwięku. (K3, 159)

11. ROZSZERZENIE PIERWSZEGO ZNIEKSZTAŁCENIA: ZASŁONA ZAPOMNIENIA I DROGA POMIESZANIA

I. ZASŁONA ZAPOMNIENIA

A. ZASŁONA SPRAWIA, ŻE ZAPOMINASZ SWOJĄ PRAWDZIWĄ TOŻSAMOŚĆ I CEL

RA: To jest jedyne miejsce zapominania. Jest koniecznym, by istota z 3. gęstości zapomniała to, czym naprawdę jest, tak by mechanizm pomieszania lub wolnej woli mógł oddziaływać na nowo zindywidualizowany kompleks świadomości. (K1, 193)

RA: Proces zasłaniania jest fenomenem przestrzeni/czasu; nie jest on obecny w metafizycznej sferze (czas/przestrzeń). (K4, 193)

RA: Bez zasłony umysł nie był złapany w iluzorycznym czasie. (K4, 94)

PYTANIE: Dlaczego istota musi wejść w inkarnację i stracić świadomą pamięć tego, co pragnie zrobić? Dlaczego nie może ona wykonywać tego samego pomiędzy inkarnacjami, gdy jest świadoma tego, co pragnie zrobić? (K2, 132)

RA: GDYBY NIE BYŁO MOŻLIWOŚCI NIEZROZUMIENIA..., WTEDY NIE BYŁOBY ŻADNEGO DOŚWIADCZENIA. (K3, 24)

PYTANIE: Pierwszą zmianą, stworzoną, by rozszerzyć wolną wolę, było wytworzenie komunikacji pomiędzy świadomym umysłem i nieświadomym umysłem, będącymi stosunkowo niedostępnymi dla siebie nawzajem podczas inkarnacji. Czy tak? (K4, 40)

RA: Może raczej określilibyśmy te warunki jako relatywnie bardziej wypełnione tajemnicą, niż jako relatywnie niedostępne. (K4, 41)

B. ZASŁONA DZIELI UMYSŁ NA CZĘŚCI: ŚWIADOMĄ I NIEŚWIADOMĄ

PYTANIE: Więc założeniem było stworzenie pewnego typu zasłony między świadomym a nieświadomym umysłem. Czy tak? (K4, 41)

RA: Tak.

PYTANIE: Prawdopodobnie było projektem logosu pozwolić świadomemu umysłowi na większą wolność w pierwszym zniekształceniu poprzez oddzielenie go od nieświadomego umysłu, który miał lepszą komunikację z całym umysłem, w następstwie czego pozwalając na narodziny części „niewykształconych” świadomości. Czy tak? (K4, 41)

RA: Jest to z grubsza prawdziwe. (K4, 41)

II. PRAWO POMIESZANIA (CHAOSU)

A. RA NIE DOSTARCZA INFORMACJI, KTÓRA BY NARUSZAŁA PRAWO POMIESZANIA

RA: Istnieje limit, poza którym informacja (jeśli zostałaby udzielona przez Ra) byłaby naruszeniem prawa pomieszania. (K3, 53)

RA: Według naszego rozumienia nie mamy prawa czy obowiązku dzielić się naszymi spostrzeżeniami na żaden temat, oprócz filozofii, bez bezpośredniego pytania. (K1, 73)

RA: Ofiarowujemy odpowiedź, jeśli pytanie nie zawiera potencjału dla odpowiedzi, która mogłaby naruszać wolną wolę, nawet jeśli pytanie jest nieistotne. (K1, 95)

PYTANIE: Czy byłoby pomocnym, jeśli Ra opisałby techniki, których Ra używał, gdy był w 3 gęstości, do tego, by duchowo ewoluować? (K3, 98)

RA: To pytanie leży poza Prawem Pomieszania. (K3, 98)

B. CZY RA INKORPORUJE NIEPRAWIDŁOWE DANE?

PYTANIE: Jeżeli byłbym teraz na miejscu RA, 1. zniekształcenie prawa Jedynego mogłoby spowodować to, że pomieszałbym pewne nieprawdziwe dane z prawdziwą informacją, którą transmitowałbym do tej grupy. Czy wy to robicie?

RA: Nie robimy tego umyślnie. Jednakże nastąpi trochę pomieszania. Naszym zamiarem nie jest tworzenie nieprawidłowej informacji, a wyrażenie uczucia Nieskończonej Tajemnicy Jedynej Kreacji w jej nieskończonej i inteligentnej jedności. (K1, 170)

C. REGUŁA „RÓWNEGO CZASU”: SPOSOBNOŚĆ DLA OBU POLARYZACJI MUSI BYĆ ZRÓWNOWAŻONA

1) PRZYKŁAD MALDEKA

PYTANIE: W jaki sposób Konfederacja wysłała tę miłość i światło do tych (istot) z Maldeka po tym, gdy zniszczyli swoją planetę?

RA: Tam wewnątrz Konfederacji przebywają istoty, które ze swych sfer planetarnych nie robią nic oprócz wysyłania miłości i światła do tych, którzy wzywają. To nie przebiega w formie konceptualnej myśli, lecz jako czysta i niezróżnicowana miłość. (K1, 195)

PYTANIE: Czy 1. zniekształcenie Prawa Jedynego wymaga, by jednakowy czas był dany grupom służącym sobie?

RA: W tym wypadku nie było to przez pewien czas konieczne, gdyż orientacja tych istot z Maldeka była taka, że pomoc Konfederacji nie była dostrzegana. (K1, 195)

PYTANIE: Skro nie była dostrzegana, nie było koniecznym równoważenie tego. Czy tak?

RA: Tak. Tym, co jest konieczne do zrównoważenia, jest sposobność. Gdy występuje ignorancja, nie ma sposobności. (K1, 195)

2) PZYKŁAD DZIECI Z AKTYWUJĄCYM SIĘ PODWÓJNYM CIAŁEM

PYTANIE: Jest teraz wiele dzieci, które demonstrowały zdolność do wyginania metalu mentalnie, co jest fenomenem 4. gęstości. (K3, 91)

RA: Te istoty są tymi inkarnującymi się z podwójnym ciałem, będącym w trakcie aktywacji. To przejściowe ciało jest tym, które będzie zdolnym do podwyższenia wartości wibracyjnych kompleksów 4. gęstości bez towarzyszącego zakłócenia ciała 3. gęstości, gdy zwiększą się dopływy. (K3, 90)

PYTANIE: Czy powodem faktu, iż one mogą zginać metal za pomocą swych umysłów, a ci Wędrowcy z 5. gęstości, którzy tu są, tego nie mogą, jest to, że te dzieci mają aktywujące się ciało 4. gęstości?

RA: Tak. Umysł/ciało/duch Wędrowców są aktywowane tylko do poziomu 3. gęstości i są narażone na zapomnienie, które może być jedynie przeniknięte zdyscyplinowaną medytacją i pracą. (K3, 92)

PYTANIE: Te dzieci nie naruszają 1. zniekształcenia, gdyż są teraz dziećmi i nie będą wystarczająco dorosłe, do momentu gdy przejście do czasu zbioru nie będzie zaawansowane, by naprawdę wpłynąć na ludzki wybór polaryzacji. Jednakże Wędrowcy, którzy tu przybyli, są starsi i mają większą możliwość wpływania na ludzką polaryzację. Muszą oni wykonywać swoje oddziaływania jako funkcję ich zdolności do przenikania procesu zapominania, aby się znajdować w 1. zniekształceniu. Czy tak? (K3, 92)

RA: Jest to z grubsza prawdziwe.

RA: Byłoby naruszeniem 1. zniekształcenia (wolnej woli), jeśli Wędrowcy przenikaliby przez zapomnienie tak daleko, że aktywowali by bardziej gęste ciała wyższej gęstości i dlatego byli zdolni do życia w podobny bogom sposób. (K3, 111)

12. NARUSZENIE WOLNEJ WOLI

I. JEZUS NIE NARUSZAŁ WOLNEJ WOLI

PYTANIE: Jaka była orientacja Jezusa względem tego typu komunikacji (stylu komunikacji używanego przez ewangelistów)? (K3, 173)

RA: Jezus zaoferował siebie jako nauczyciela tym, którzy zebrali się, by słuchać i nawet wtedy mówił jak przez zasłonę, tak by w ten sposób dać wybór i możliwość tym, którzy nie chcieli słuchać. (K3, 173) – tj. w przypowieściach.

II. DLACZEGO JEGO MAGICZNE DZIAŁANIA NIE NARUSZAŁY WOLNEJ WOLI?

PYTANIE: Wydawałoby się, że oglądanie cudów dokonywanych przez Jezusa ograniczyłoby, do pewnego stopnia, wolną wolę, poprzez to, że jako rezultat pracy adepta wystąpiło na pozór „magiczne” zdarzenie. Czy mógłbyś wypowiedzieć się o tym paradoksie, który jest bezpośrednim problemem każdego, kto zajmuje się uzdrawianiem. (B3, 173)

RA Jesteśmy pokornymi posłańcami prawa Jedynego. Dla nas nie ma żadnych paradoksów. Działania, które wydają się być magicznymi i przez to zdają się naruszać wolną wolę, same w sobie tego nie czynią, gdyż każdy świadek widzi to, co pragnie zobaczyć. (K3, 173)

III. INGERENCJA W WOLNĄ WOLĘ WYSTĄPI, GDY BĘDZIESZ TWIERDZIĆ, ŻE UZDRAWIANIE POCHODZI OD CIEBIE

RA: Ingerencja w wolną wolę, w magicznym uzdrawianiu, występuje tylko wtedy, gdy jednostka wykonująca działanie przypisuje sobie uzdrowienie i twierdzi, że jest to spowodowane jej umiejętnościami. Ten, kto oświadcza, że żadne działanie nie pochodzi od niego, ale tylko przez niego, nie narusza wolnej woli. (K3, 173)

13. TAJEMNICA NIESKOŃCZONOŚCI

I. POJMUJ NIESKOŃCZONOŚĆ POPRZEZ TAJEMNICĘ

RA: Tajemnica i nieznana jakość wydarzeń, które pozwolono nam zaoferować, zawierają nadzieję na osiągnięcie ostatecznego celu rozumowania, w którym wasi ludzie pojmą nieskończoność, a wtedy i tylko wtedy brama do Prawa Jedynego może zostać otwarta. (K1, 99)

RA: Istota która dosięga inteligentnej nieskończoności, najczęściej będzie postrzegać to doświadczenie jako posiadające niewypowiedzianą głębię. Dla istoty nie jest niezwykłym natychmiastowe pragnienie przerwania inkarnacji.

Jednakże pragnienie by zakomunikować lub użyć tego doświadczenia by pomóc innym jest niezwykle silne. (K2, 51)

II. ZASŁONIĘTE TAJEMNICĄ

PYTANIE: Koncepcja inteligentnej nieskończoności jest taka, że rozprzestrzenia się ona na zewnątrz wszędzie ze wszystkich miejsc. Rozprzestrzenia się na zewnątrz jednolicie z każdego punktu, wszędzie z prędkością światła. Czy tak?

RA: Ta koncepcja jest błędna, jak każda koncepcja inteligentnej nieskończoności. Pomimo tego ta koncepcja jest prawidłowa w kontekście jednego szczególnego Logosu, czy Miłości lub skupienia tego Stwórcy. Jedna niezróżnicowana inteligentna nieskończoność, niespolaryzowana, pełna i cała, jest makrokosmosem istnienia odzianego w tajemnicę. (K2, 10-110)

[Nota: Pytanie dra Elkinsa opiera się na koncepcji fizyki Deweya Larsona. Odpowiedź Ra sugeruje, że prawa fizyki w tej konkretnej galaktyce mogą się różnić od tych w innych galaktykach, skoro galaktyka/Logos tworzy sama, w swój unikalny sposób, strukturę dla Oktawy gęstości.]