Adonaj

RA: Pozostawiamy was ze zrozumieniem warunków wielkiej iluzji, w której teraz wybraliście granie na fujarce i tamburynie, i poruszanie się do rytmu. My również jesteśmy graczami na scenie. Ta scena zmienia się. Akty przebrzmiewają. Światła pojawiają się raz jeszcze. I na wskroś (przez cały czas) wielkiej iluzji i kolejnych, i następnych przejawia się podpierający majestat Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Wszystko jest w porządku. Nic nie jest stracone (przegrane). Idź naprzód radując się w miłości i świetle, pokojem (pojednaniem) i oddaniem się Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy. Jestem Ra. Adonaj. (K5, 175)